close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان عزت نفس

امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جستجوگر پیشرفته سایتدانلود پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان عزت نفس

عزّت نفس یا خود ارزیابی، اثرات برجسته ای در جریان فکری، تمایلات، ارزشها و هدف های مشخص دارد و کلید رفتار اوست

دانلود دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان عزت نفس

عزت نفس
ابعاد عزت نفس
عوامل موثر بر رشد عزت نفس
تفاوتهای جنسیتی در عزت نفس
دانلود پایان نامه عزت نفس
دانلود پایان نامه روانشناسی
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 180 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان عزت نفس

 
*پرسشنامه عزّت نفس کوپراسمیت بصورت رایگان ضمیمه شد!
*قابل استفاده برای رشته های علوم تربیتی و علوم اجتماعی
 
چکیده:
تا چندی پیش نظریه پردازان و محققان عزّت نفس را قضاوت کلی شخص درباره ی خودش می دانستند اما اخیراً این نکته آشکار شده است که کودکان و بزرگسالان خودشان را از جهات و زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. برای مثال خود را در مهارتهای بدنی، شناختی و اجتماعی خوب یا بد می دانند.  به علاوه علاقمندی به جنبه های مسلط عزّت نفس به بروز معیارهای تازه درباره این مفهوم منجر شده است. «گرین والد» و « برکلی» عزّت نفس را شامل احساس خوب داشتن درباره ی خود دوست داشتن خود و دوست داشته شدن و رفتار خوب دیگران با او، احساس موفقیت و احساس تواناییها در رهبری وتأثیر گذاشتن بر دیگران می دانند (نوده فراهانی- فاطمه، 1384).
 
عزّت نفس با حس اتّکا به نفس، احساس ارزشمندی و تصور فرد از خود ارتباط معنی داری دارد و هرگونه نقصان و کاهش در عوامل مذکور موجب تغییراتی در کل رفتار فرد می گردد.در اهمیت عزّت نفس همین بس که رضایت فرد از زندگی شدیداً به احساسات او در مورد ارزش خویشتن بستگی دارد. ویلیام جیمز (1880) عقیده داشت که حرمت نفس با سطوح خود ارزشمندی مترادف است.
 
در برخورد با کودک میزان محبت، لطف و تحسین افراد مؤثر، مثل والدین، معلمان و همسالان و غیره تعیین کننده ی سطوح حرمت نفس کودک می باشد.
حرمت نفس کودک در چهار بُعد اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و بدنی تحول و تکوین می یابد. بدبینی و خوش بینی نسبت به زندگی و هستی، پشتکار و تن آسایی، علاقه مندی و بی علاقگی، اعتماد به نفس و بی اعتمادی نسبت به خود و حتی سلامت و عدم سلامت روان به مقدار زیاد ناشی از تجارب موفق و ناموفق کودکان از واکنشهای اطرافیان آنها می باشد.
شخصی که عزّت نفس بالاتری دارد خودش و دیگران را به طریق مثبت ارزیابی می کند. شایستگی عاطفی – اجتماعی از ارزیابی مثبت منتج می شود، می تواند به عنوان سپر یا نیرویی در مقابل مشکلات خطیر آینده به کودک کمک کند (شمیرانی- مجتبی، 1379)
 
بهره مندی از عزّت نفس علاوه بر آن که جزئی از سلامت روانی محسوب می شود، با پیشرفت تحصیلی نیز مرتبط است. این ارتباط حتی زمانی که کودکان و نوجوانان خودشان را به عنوان دانش آموز ارزیابی  می کنند بالاتر است که می توان آنرا « عزّت نفس تحصیلی» نامید (آبنیکی فرد- زهرا،1382).بیشتر صاحب نظران در ارزیابی بالینی و یا غیر بالینی خود، از عزّت نفس به عنوان نکته ی کلیدی که  می تواند اغلب جوانب زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد یاد می کنند و با افزایش آن در دیگر زمینه های زندگی فرد تغییر ایجاد می کنند (آبنیکی فرد- زهرا،1382).
 
 
 
کلمات کلیدی:

عزت نفس

ابعاد عزت نفس

عوامل موثر بر رشد عزت نفس

تفاوتهای جنسیتی در عزت نفس

 
 
مقدمه:
      عزّت نفس یا خود ارزیابی، اثرات برجسته ای در جریان فکری، تمایلات، ارزشها و هدف های مشخص دارد و کلید رفتار اوست. عزّت نفس در هر مرحله زندگی فرد در حال رشد و تحول است و رشد و تحول آن متأثر از عوامل مختلفی چون عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگی و... می باشد.کودکی که نیازهایش برآورده شود در مقایسه با کودکی که پیوسته ناکامی را تجربه کرده است از اعتماد به نفس بالاتری برخوردار است. این تجارب خانه و مدرسه هر دو را در بر می گیرد. هرگاه مدرسه برای کودک ارضاء کننده باشد و تجارب جالبی را برانگیزد کودک در آن شاد و امن خواهد بود.تجارب متناسب با سطح و میزان رشد کودک تجاربی است که او را در حل مسائل یاری می دهد. پشتیبانی توأم با تفاهم بزرگسالان در زمینه ی نیازهای کودک همگی در نیل به ایجاد احساس امنیت و شایستگی کودک مؤثر است.
 
شخص وقتی تصمیم گرفت، برای انجام آن احتیاج به عزّت نفس دارد. اعتماد به نفس به وجود نمی آید.مگر این که شخص در مدرسه موفقیت را تجربه کرده باشد. کودکان شکست خورده بدون داشتن اعتماد به نفس معتقدند از هر راهی بروند شکست می خورند لذا از تصمیم گرفتن باز می مانند.عزّت نفس و اعتماد به نفس دو مفهوم جدا هستند ولی اعتماد به نفس به تدریج موجب ایجاد و افزایش عزّت نفس هم می گردد (شمیرانی- مجتبی، 1379).
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدّمه3
بیان مسأله5
تعاریف علمی مفاهیم :6
تعاریف عملیاتی مفاهیم:7
الف:مبانی نظری تحقیق7
(1عزّت نفس7
تعاریف عزّت نفس7
بخش اول:تعاریف،دیدگاه ها و ارتباط با سایر مفاهیم8
تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE):8
طبقه بندی عزّت نفس:8
اهمیت عزّت نفس12
ب) شک و تردید درباره خود:14
ج) تأیید خود:14
ابعاد عزّت نفس:15
دیدگاه کوپر اسمیت:17
دیدگاه آلیس:17
دیدگاه آدلر:17
دیدگاه آلپورت:18
دیدگاه بک:18
دیدگاه فروم:18
دیدگاه راجرز:19
دیدگاه مازلو:20
دیدگاه جرج کلی:20
دیدگاه ویلیام جیمز:20
دیدگاه ما سن:21
دیدگاه گرین و پرکلر:21
دیدگاه شاملو از عزّت نفس:23
عزّت نفس از دیدگاه اسلام24
شرایط عزّت نفس26
عوامل موثّر بر عزّت نفس:27
زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس37
پیش فرض های موجود در مطالعه روان شناسی عزّت نفس :39
تکامل عزّت نفس40

ارتباط عزّت نفس با خودپنداره و خود ایده آل:42

معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس:44

تفاوت عزّت نفس با اعتماد به نفس:45

تفاوت عزّت نفس با خویشتن پذیری:45

 

بخش دوم: پیشینه تحقیق عزت نفس در خارج از کشور و ایران60

مقدمه:60
2-2 عزت نفس د رمتون اسلامی:61

4-2 زمینه های عرت نفس:64

عزت نفس اجتماعی:64
عزت نفس تحصیلی:64
عزت نفس خانوادگی:64
عزت نفس جسمانی:64
عزت نفس کلی:65

5-2 ابعاد عزت نفس عبارتند از:66

1- تنفر از خود:66
2- شک و تردید درباره خود:66
3- تایید خود:66
6-2 عوامل موثر بر رشد عزت نفس:68
جایگاه گروههای اقلیت:68
تفاوتهای جنسیتی:69
7-2 اصول افزایش عزت نفس:69

8-2 فنون مشاوره برای افزایش عزت نفس:70

1- روش مراجع مرکزی:70
2-آگاهی از مشکل به طور گروهی:70
3- تمرینهای متشکل و منظم:70
4- فیلم:70
5-  بمباران نیرو71
6- شناسایی صفات:71
7- یاوران همانند:71
8- مشاوره توسط همتایان:71

9-2 روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس:71

13-2 تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در خارج از کشور:73

14-2 تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در ایران:74

فهرست منابع:76
 

دانلود دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان عزت نفس

یکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 20:4
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی


تبلیغات

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 4

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,021
بازدید دیروز بازدید دیروز : 1,412
بازدید هفته بازدید هفته : 6,216
بازدید ماه بازدید ماه : 39,060
بازدید سال بازدید سال : 161,595
بازدید کلی بازدید کلی : 1,245,038

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.161.108.58
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود