close
تبلیغات در اینترنت
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام

امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جستجوگر پیشرفته سایت 

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام

در تحقیق حاضر تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان استانداری بررسی شده است این تحقیق، به لحاظ روش، از نوع تحقیقات علّی همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی است

دانلود بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام

استانداری ایلام
تاثیراتوماسیون اداری
بهبود تصمیم گیری مدیران
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
دانلود پایان نامه مدیریت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 346 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 119

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام

 
 
چکیده :
در تحقیق حاضر تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان استانداری بررسی شده است. این تحقیق، به لحاظ روش، از نوع تحقیقات علّی- همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری تحقیق 90 نفر از مدیران و کارشناسان استانداری استان ایلام بوده که به صورت تصادفی انتخاب‌شده‌اند؛ و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم‌افزار LISREL انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش صحت تصمیم‌گیری، دقت، به هنگام بودن و اقتصادی بودن تصمیم‌گیری مدیران تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر آن، نتایج آزمون مدل نشان می‌دهد که از برازش خوبی برخوردار است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

استانداری ایلام

تاثیراتوماسیون اداری

بهبود تصمیم گیری مدیران

 
 
 
مقدمه:
در عصر حاضر، سازمان ها از به کارگیری سیستم های رایانه ای و فن آوری اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریزی ندارند و آینده از آن سازمان هایی است که با شناخت دقیق و صحیح، محاسن و معایب این سیستم ها را بررسی کنند و از تجربه ی دیگران درس بگیرند؛ بدون این که دوباره هزینه های آن تجربه را بپردازند. دسترسی به رایانه و فن آوری اطلاعات و رسانه های پیشرفته، مولد شتاب فزاینده است. شتاب این تأثیر را دارد که هر واحدی از زمان که صرفه جویی می شود، از واحد قبلی آن باارزش تر می سازد. بدین ترتیب حلقه ی بازخورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را افزایش می دهد. شتابی که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند، تصمیم گیری است. تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پرد ازش اطلاعات در نظر گرفت (.(56: صرافی زاده ، 1381)
 
داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط، به هنگام و سریع باعث افزایش سرعت و دقت تصم یم گی ری، و مانع انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست می شود. در این برنامه ی زمانی، مدیر کارآمد ب دون داشتن اطلاعات مورد نیاز قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده نیست. مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی با در نظر داشتن متغیر های محیطی باید محیط را تحلیل کنند ، متغیرها ی آن را بشناسند و در برخورد با آن ها تصمیمی مناسب بگیرند . این رویکرد مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی است و امکان بهره برداری بهینه از آن ها را فراهم مینماید.
 
پاره ای زمانها ، هنگامی که دست آورد های شگفت آوری را که از چیز های کوچک به دست می آیند ، ملاحظه می کنم ... به اندیشیدن بر انگیخته می شوم ... در این جهان چیز های کوچک وجود ندارند . (( بروسبرتون )). نوگردانی یک اصل است و فرا گردی است که ما را همانند گرد باد ، به سوی رشد مستمر و دگرگونی های رو به بالا ، توانا می سازد .برای آنکه بتوان همراه با گردباد به طور مستمر به پیشرفت فراز رونده ادامه داد . توجه به یکی دیگر از جنبه های نو گردنی ضروری است . آن جنبه خود آگاهی است که بر کوشش آدمی نظارت دارد و پویایی رو به اوج را رهبری می کند . به بیانی که مادام دو استل ( Madam de Stael ) ارائه نموده (( ندای خود آگاه ( وجدان ) آن قدر روشن است که نمی توان در شنیدنش دچار اشتباه شد )) خود آگاهی موهبتی است که همسویی یا دگرگونی انسان را با اصول درست ، روشن ساخته ، او را در جهت آن اصول راهبر می شود .
 
 پویایی یافتن و به بالا اوج گرفتن ، نیازمند یاد گرفتن ، تعهد کردن و انجام دادن برنامه هایی است که به گونه فزاینده ، رو به پیشرفت دارند . اگر تصور کنیم هر یک از آنها کافی اند ، خود را گول زده ایم .برای آنکه روند پیشرفت را استمرار بخشیم ، تعهد کنیم و انجام دهیم و باز هم یاد بگیریم ، تعهد کنیم و انجام دهیم ( کاوی ، ص 492- 490 : 1377 )نتایج و یافته های هر تحقیق، جان مایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی می شود ، تا با محک یافته ها و استواری فرضیه هایش راهی به سوی بهبود و تعالی بگشاید . پیشنهاد های بر آمده از تحقیق نیز ما را به تغییر و نو شدن (( تغییر نا پذیر ترین اصل حیات مادی )) ، فرا می خواند .تحقیق حاضر بی شک مصداق آن تحقیقات همیشگی خیلی مخالف تا خیلی موافق نیست تا اگر تمامی سطح بندی ها و لایه بندی های معنا دار در نمونه نیز جابجا شوند، شکل قابل پذیرش تحقیق حفظ شود .این تحقیق دسته ی از گویه های بر آمده از کنکاش در مبانی ارزیابی تحقیقاتی در خصوص سیستم های اتوماسیون اداری را به نظر کارکنان گذارده است .

 

 

 

هرست مطالب
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی3
چکیده:3
 
فصل اول کلیات تحقیق5
1-1مقدمه5
2-1 تبیین موضوع تحقیق6
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق9
4-1 اهداف تحقیق11
5-1 سوالات تحقیق12
7-1 متغیر های تحقیق13
1-7-1 متغیر مستقل13
8-1 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق14

اتوماسیون داری ( Office Automatic ):16

 
فصل دوم:ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق18
مقدمه :18
1-2 تصمیم گیری در سازمانها19
2-1-2 تئوری های تصمیم گیری20
3-1-2 تئوری کلاسیک تصمیم گیری20
5-1-2 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته21
6-1-2 یابندگی قضاوتی21
7-1-2 قاطعیت در تصمیم گیری22
9-1-2 تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی22
1-2-2 آغاز بکار گیری فناوری های اداری23
2-2-2 سیر تکامل فناوری اداری25
3-2-2 دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه25
4-2-2 دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات25

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات26

4-2 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی27
7-2 اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی31

8-2 سیستمهای اطلاعاتی32

9-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی33
11-2 مشارکت بیشتر در تصمیم گیری34
2-12-2 افزایش سرعت در تصمیم گیری35
3-12-2 افزایش سرعت در شناسائی مسائل35
2-13-2 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر36
4-13-2 شرح دقیق تری از وظایف37
5-13-2 افزایش کارکنان متخصص37
1-14-2 تحلیل گر سیستم ها40

15-2 کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور43

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی47

17-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS )47

1-21-2 سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت49

22-2 سیستمهای پشتیبانی گیری ( DSS )50

3-22-2 بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری51

25-2 هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیمسوم53
40-2 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری77
42-2 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )81

اتوماسیون اداری و بهره وری :83

اتوماسیون و تصمیمات مدیریت86
قدمهای اساسی برای بهبود کار عبارتند از :88

47-2تحقق دولت الکترونیک در ایران90

48-2اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی90
49-2اتوماسیون فعالیتهای عمومی91
 
فصل سوم:روش اجرایی تحقیق93
1-3 مقدمه93
1-2-3 در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است :95
4-3 نمونه و نمونه گیری96
5-3 بر آورد حجم نمونه97
6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات97
1-2-6-3 معرفی پرسشنامه98
2-2-6-3 چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه:99
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق102
1-4 مقدمه102
1-3-4 منابع تغذیه اطلاعات103
 
فصل پنجم:نتیجه گیری110
2- 5 پیشنهادات :111
3-5پیشنهادات111
1-4-5 محدودیت تحقیق112
2-4-5 محدودیت محقق113
منابع114
 
 
 
 

دانلود بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام

پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت: 12:47
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی


تبلیغات

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 993
بازدید دیروز بازدید دیروز : 5,463
بازدید هفته بازدید هفته : 14,901
بازدید ماه بازدید ماه : 47,745
بازدید سال بازدید سال : 170,280
بازدید کلی بازدید کلی : 1,253,723

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.198.134.104
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود