close
تبلیغات در اینترنت
مدیریت استراتژیک و داشتن تفکر استراتژیک در سازمان

امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جستجوگر پیشرفته سایت 

مدیریت استراتژیک و داشتن تفکر استراتژیک در سازمان

مدیریت استراتژیك سعی براین دارد كه مجموعه ای از دستاوردها و نتایج عملی و اجرایی خدمات و محصولات دهه اخیر در زمینه خدمات مدیریتی و برنامه ریزی استراتژیك را مورد بررسی قرار دهد

دانلود مدیریت استراتژیک و داشتن تفکر استراتژیک در سازمان

سازمان
ارزیابی متوازن
تفکر استراتژیک
مدیریت استراتژی
استراتژی سازمان و مدیریت عملكرد
دانلود پایان نامه رشته مدیریت
مدیریت استراتژیک و داشتن تفکر استراتژیک در سازمان
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت
دانلود پایان نامه مدیریت
دانلود پایان نامه
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 356 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 106

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت

مدیریت استراتژیک و داشتن تفکر استراتژیک در سازمان

 
مقدمه:
مدیریت استراتژیك سعی براین دارد كه مجموعه ای از دستاوردها و نتایج عملی و اجرایی خدمات و محصولات دهه اخیر در زمینه خدمات مدیریتی و برنامه  ریزی استراتژیك را مورد بررسی قرار دهد مدیریت استراتژیك می تواند بعنوان محورهای تفكر استراتژیك كارآفرینی ، مدیریت استراتژیك  مالی ، تولید ، پژوهش و آینده پژوهی، بازاریابی ، نوآوری و خلاقیت ، فلسفه وتوجه به تفكر استراتژیك ، منابع انسانی ، محیط شناسی و تئوری شناسی استراتژیك ، برنامه ریزی در سطح كلان ملی به كمك مدلهای ریاضی ، تكنولوژی ، دانش و فناوری ، مدلها و الگوهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیك ، تجارت موفق و مطالعه موردی برنامه ریزی استراتژیك ، برنامه ریزی استراتژیك در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی ، نظامها و رویكردهای كنترل و پایش بر برنامه ریزی استراتژیك درسطح كلیه سازمانها مطرح نماید . 
 
هنر و علم تدوین اجراء و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه كه سازمان را قادر می سازد باهداف بلند مدت خود دست یابند استراتژی قواعد و رهنمودهائی برای تصمیم گیری است كه بر پایه محورهائی چون ویژگی های بازار ، برداررشد و برتریهای رقابتی استوار می گردد مدیریت استراتژیك رویه ای جامع است كه از شناخت استراتژیك آغاز می شود و سازمان را در مسیر گام های بیشتر به جلو رهنمون می كند گامهائی كه به تولید محصولات نو و به وجود آمدن بازار ها و فناوری های جدید و نیز قابلیت ساده منجر می نماید به نظر پورتر مدیریت استراتژیك استراتژی رقابتی عمل جستجو برای دستیابی به موقعیت رقابتی است تلاش در فراهم نمودن یك موقعیت سود آور و پایدار در برابر عوامل فشار در محیط سازمان دارد استراتژی یك جایگاه با ارزش و ممتاز و یكسری فعالیت  هماهنگ متمایز می باشد ، استراتژی متمایز كردن فعالیت ها و یا انجام فعالیتهای مشابه با روش متمایز است از دیدگاه تامسون و استریكلند استراتژی اساساً یك فعالیت كار آفرینی است كه با مخاطره و خلاقیت همراه است و سعی در شكار فرصت های رقابتی بازار دارد همچنین سلسله ای از اقدامات و برنامه ها برای دستیابی به هدف یا نتیجه ای خاص دارد روش استراتژیك ، خیلی ساده می تواند این باشد كه تنها با یك سوال پندارهای غالب را به چالش فرا خواند چرا ؟ و آنقدر بی وقفه و بی رحمانه همین سوال را در مقابل آنها كه مسئول انجام كارهای معمول هستند مطرح می كند تا خسته شوند .
 
 
کلمات کلیدی:

سازمان

ارزیابی متوازن

تفکر استراتژیک

مدیریت استراتژی

استراتژی سازمان و مدیریت عملكرد

 
 
 

تعریف واژه استراتژیك 

كلمه استراتژی از كلمه یونانی ( stratego) مركب از (stratos) به معنای ارتش و (eGo  )بمعنای رهبرگرفته شده است با این تفاسیر برنامه ریزی استراتژیك نیز اساساً بر همین اساس تدوین می شود و كلیه سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی را در بر می گیرد.
 
استراتژی را ایجاد یك مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می كنند و اساس كار را مدیریت این تمایز می دانند تعریف دیگری نیز از استراتژی قابل مطرح می باشد و آن اینست كه علم و هنر بكار گرفتنی نیروهای سیاسی ، اقتصادی ، روانی و نظامی یك ملت  یا گروهی از ملت ها برای حداكثر حمایت از سیاست های اتخاذ شده كه در زمان جنگ و صلح كاربرد دارد همچنین استراتژی نوع خاص از راه و روش دستیابی به اهداف است كه باید شرایط سه گانه را داشته باشد یعنی در ارتباط با چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت وحیاتی سازمان كه در محیط رقابتی قرار دارد بحث می نماید كه در این رابطه حركت از وضعیت موجود به وضعیت جدید قابل طرح بوده ،  به عبارتی استراتژی عبارتست از طرح و نقشه یعنی نوعی مسیر آگاهانه و مورد نظر یك رهنمود برای برخورد با یك وضعیت خدعه و فریب یك نقشه خاص یا مانور برای انحراف رقیب الگو به ویژه الگویی از یكسری اقدامات مشخص یعنی وسیله ای برای مشخص كردن جایگاه سازمان در محیط بازار و دیدگاه كه استراتژی را یك مفهوم ذهنی می داند و دیدگاهی است مشترك كه میان اعضاء یك سازمان بر مبنای مقاصد یا اقدامات آنان می باشد و در حقیقت می توان به نكات زیر توجه نمود .
 
1-ایجاد یك بستر برای تغییر سازمانی
2-ایجاد تعهد و احساس مالكیت 
3-ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری 
 
استراتژی یك واحد كاری مانند سازمانها و شركتها ، برنامه ای است كه خطوط راهنمای رفتار كاری واحد را در سطح وسیعی نشان می دهد برای یك سازمان این برنامه شامل انتخاب خدمات و مشتریهای سازمان ، اهداف اصلی كه توسط این برنامه باید به آنها رسید و سیاستهای تهیه و تخصیص منابع برای رسیدن به اهداف اصلی است ، شخصی كه عهده دار تعیین و تنظیم استراتژی است باید ارتباطات و تاثیرات متقابل واحدهای مختلف را تحت كنترل خود در یابد از طرفی یك مدیر باید چشم انداز گسترده داشته باشد . 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مدیریت استراتژیك2
تعریف مدیریت استراتژی3
تعریف واژه استراتژیك4
تعریف استراتژی4

مزایای مدیریت استراتژیك5

برنامه ریزی استراتژیك6
سیر تكامل برنامه ریزی8

تعریف برنامه ریزی استراتژیك8

تعریف جامع برنامه ریزی9

برنامه ریزی بلند مدت و برنامه ریزی استراتژی10

ویژگیهای یك برنامه ریزی استراتژیك10
راهكارهای استراتژیك12
استراتژی سازمان و مدیریت عملكرد13
ماموریت15

اجزای تشكیل دهنده ماموریت سازمان16

تدوین بیانیه ماموریت سازمان16
ماموریت سازمان در برنامه ریزی استراتژیك16
تاریخچه استراتژی17

استراتژی ارزش ها و رفتار سازمانی18

استراتژی تهاجمی19
استراتژی محافظه كارانه20
استراتژیك تدافعی20
استراتژی رقابتی20

بررسی عوامل داخلی و خارجی سازمان23

مولفه های موفقیت استراتژی23
فرآیند برنامه ریزی استراتژیك23
برنامه ریزی استراتژی27

مزایای برنامه ریزی استراتژیك27

محدودیت برنامه ریزی استراتژیك27
اهداف سازمان در برنامه ریزی استراتژیك29
طراحی استراتژی به كمك رایانه33
استراتژیهای ستونی37
استراتژی های بازاریابی فردی37
استراتژی قیمت گذاری تبعیض آمیز37
استراتژی های ردیفی38
استراتژی تملك مشتری38
استراتژی پیش نگر39
استراتژی های هوشمند در تقابل با استراتژی های سنتی40
در انواع استراتژی و شیوه تشكیل آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود .42
تفكر استراتژیك42
اهمیت تفكر استراتژیك46
در جستجوی بهترین دیدگاه تفكر استراتژیك49
برنامه ریزی دقیق برای تغییر و تحول سازمانی50
فعالیتهائی كه در مدیریت تغییر اثربخش نقش دارند52

رویكردهای مختلف نسبت به تحول سازمانی52

رویكرد میانجی گرانه ( صلح آمیز )53
رویكرد تهاجمی ( تعرضی )53
3- رویكرد تلفیقی54
فرضیات مدرنیته درباره تغییر57
كارآفرینی در سازمانها – نوآوری و شبكه های سازمانی در تفكر استراتژیك58
تدوین استراتژی و سازمان یاد گیرنده59
تفكر استراتژیك و ابعاد اخلاقی63
ماموریت ومفهوم جدید در سازمانها64
اخلاق در سازمان و استراتژی66
منشور تفكر اخلاقی67
تفكر استراتژیك و توسعه بین المللی69
هفت ویژگی عمده سازمانهای رقیب70
تدوین استراتژی در ساختار صنعت و سازمانها71
نمودار الماس ملی74
مزیت رقابتی جهانی75
جهانی سازی و استراتژی جهانی76
آینده نگری78
دیدگاه شهودی79
تقسیم بندی مراحل مختلف فرآیند82
گرایشهای فكری83

عوامل تحولات سریع در سازمانها و جامعه87

آینده نگری ومدیریت استراتژیك :88
ابزار ترسیم آینده چیست90

مدیریت استراتژیك متاثر از مكتب توصیفی93

مدیریت استراتژیك و تدوین چشم انداز با رویكرد تلفیقی95
مفاهیم و معانی چشم انداز در چارچوب مدیریت استراتژیك97

عوامل موثر در تبین سند چشم انداز به لحاظ نظری100

چشم انداز بر مبنای باورهای ژاپنی102

ارزیابی متوازن سازمانهای رقابتی103

فهرست منابع و ماخذ105
 
 
 
 
 

دانلود مدیریت استراتژیک و داشتن تفکر استراتژیک در سازمان

چهارشنبه 27 آبان 1394 ساعت: 18:13
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی


تبلیغات

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 4

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,031
بازدید دیروز بازدید دیروز : 1,111
بازدید هفته بازدید هفته : 2,385
بازدید ماه بازدید ماه : 2,385
بازدید سال بازدید سال : 2,385
بازدید کلی بازدید کلی : 991,936

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.166.141.12
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود