close
تبلیغات در اینترنت
پروژه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی با عنوان بررسی اثر کاهش نرخ مال

امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جستجوگر پیشرفته سایت 

پروژه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی با عنوان بررسی اثر کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای مالیاتی دولت

ظهور انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل‌های ناشی از فزونی تولید بر مصرف و برعكس، نقش پول كاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را كه اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مهم می‌آنگارند، اجتناب‌ناپذیر می‌نمایددرچنین شرایطی مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متكی بر برنامه از درآ

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی با عنوان بررسی اثر کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای مالیاتی دولت

مالیات
نظام مالیاتی ایران
وضعیت مالیات در ایران
درآمدهای مالیاتی دولت
توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی با عنوان بررسی اثر کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای مالیاتی دولت
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصادی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
فروشگاه فایل
همکاری در فروش فایل
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 200 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی با عنوان

بررسی اثر کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای مالیاتی دولت

 
مقدمه:
ظهور انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل‌های ناشی از فزونی تولید بر مصرف و برعكس، نقش پول كاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را كه اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مهم می‌آنگارند، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.درچنین شرایطی مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متكی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی، عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست‌های مالی برای ایجاد تعادل مورد نظر در سطح كلان اقتصادی اهمیت می‌یابد، به گونه‌ای كه بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد كند.
 
به علاوه فقر، عدم توازن اقتصادی كه در یك نظام پویای اقتصادی پدیده‌ای متغیر تلقی می‌شود، ایجاب می‌كند تا در مقاطع مختلف رشد و توسعه، برای مبارزه با فقر و توزیع ناعادلانه درآمد و رفع كمبودهای اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر، هماهنگ با نظام اقتصادی منابع مالی  و راههای تامین آن مشخص گردد. از این رو منابع درآمدی جهت تامین مالی برنامه‌های ایجاد توازن اقتصادی باید از پویایی و تحرك و انعطاف‌پذیری لازم و كافی برخوردار باشد.
 
سیاستهای مالی نقش پویایی درفرآیند توسعه اقتصادی كشورهای جهان سوم دارند. این گروه از سیاستها تقریبا بخش جدایی ناپذیر روند توسعه اقتصادی هستند. از میان ابزارهای سیاست مالی، مالیاتها نقش مهمتری دارا می‌باشند.كارایی یك سیاست مالی در ساختار نظام مالیاتی نهفته است. مالیات ها یكی از معمولترین و مهمترین روش تامین مخارج خود از طریق اختصاص منابع، قدرت خرید در اقتصاد را به دست می‌آورند.مالیات عبارت است از: پرداختهای اجباری برای فعالیتهای مشخص اقتصادی.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مالیات

نظام مالیاتی ایران

وضعیت مالیات در ایران

درآمدهای مالیاتی دولت

توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی

 
 
اهمیت طرح مساله:
تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از هدف‌های اصلی این تحقیق میباشد. بدیهی است كه وجود عدالت در جامعه، توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كشور را به همراه خواهد داشت.همچنین، طی این مسیر موارد زیر نیز مورد توجه است.الف. توسعه و بهبود كیفیت شرایط عمومی زندگی مردم شامل بهبود و توزیع درآمد و ثروت و كاهش ضریب جینی ب. اصلاح نظام مالیاتی به نحوی كه از صاحبان درآمدهای بالا، مالیات متناسب اخذ شود.ج. جهت دادن كمكهای انتقالی دولت و بودجه عمومی در قالب یارانه‌ها، بخشودگی‌ها، عوارض، مالیات و سایر تسهیلات و امتیازات در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند و محرومیت زدایی همچنین كاهش وابستگی اقتصاد كشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی از دیگر هدفهای كیفی كلان است كه برنامه یكی از راههای تحقق آن را استفاده از حداكثر ظرفیت‌های موجود مالیاتی در كشور می‌داند.
 
در قانون برنامه سوم سیاستهای درآمدی به گونه‌ای طراحی شده است كه همراه با كاهش ابعاد دولت، تامین هزینه‌های جاری صرفاً از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بلندمدت با:
الف. افزایش سهم مالیاتهای مستقیم در درآمدهای مالیاتی كشور به استثنای حقوق بگیران ب. حذف تدریجی معافیتهای مالیاتی اعطا شده به بخش‌ها و رشته فعالیتهای مؤسسات مختلف همراه با اصلاح قیمتها و تخصیص بودجه و بازنگری نظام مالیاتی براساس تعریف پایه درآمد.ج. بررسی جهت برقراری روشهای جدید نظام مالیاتی كشور متناسب با درآمدها به منظور افزایش وصول درآمدهای مالیاتید. بازنگری در تشكیلات و روشهای اخذ مالیات با هدف روز آمد نمودن و افزایش كارایی نظام مالیاتی و سایر موارد مشابه امكان‌پذیر خواهد بود. بدین ترتیب اهمیت وضع مالیات و شیوه‌های كارآمد وصول آن به عنوان ابزار دستیابی به هدفهای كلان برنامه و دولت روشن می‌شود.
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
مقدمه2
اهمیت طرح مساله2

ضرورت ایجاد تحول اساسی در نظام مالیاتی ایران3

انگیزه ورود به بحث مالیات4
فرضیه‌های تحقیق5
اهداف تحقیق5
روش تحقیق5
منابع آماری مورد استفاده6
 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوعی مالیات

مقدمه8

اثر مالیات بر عرضه نیروی كار12

اثر مالیات بر تقاضای كل13

اثر مالیات بر عرضه سرمایه14

تورم و تغییر خزنده طبقه‌بندی مالیاتی15

بار مالیات (Tax Burden)15

فرار از مالیات: (Tax Avoidance)15
مبنای مالیات15

ویژگیهای نظام مالیاتی16

انواع درآمدهای مالیاتی دولت17
ظرفیت مالیاتی (Taxable Capacity)18
ساختار انواع ظرفیت مالیاتی19
مالیات و كارایی اقتصادی20
نرخهای مالیاتی23
كشش مالیاتی24

مالیاتها و سیاستهای اقتصادی25

نقش مالیاتها در متغیرهای اقتصادی كشورهای در حال توسعه26

مبانی نظری معافیتهای مالیاتی28
انواع معافیتهای مالیاتی28
ویژگی‌های وضع معافیتهای موضوعی31
انگیزه‌های معافیت مالیاتی32
مطالعات انجام شده در خارج از كشور34
مطالعات انجام شده در داخل كشور37
منحنی لافر43
 

فصل سوم: نگاهی به وضعیت مالیات در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب

مقدمه47

ترکیب درآمدهای دولت در اقتصاد ایران47

ساختار درآمده‌ی مالیات در اقتصاد ایران51

مالیات بردرآمد افراد54
مالیات بر ثروت58
مالیات بر شرکتها61
مالیات بر واردات64
مالیات بر مصرف و فروش67

مسائل نظام مالیاتی در اقتصاد ایران71

 
فصل چهارم: چهارچوب نظری
مقدمه75
چهارچوب نظری75
معادلات مورد بررسی80
 

فصل پنجم: برآورد مدل 

مقدمه86
روش برآورد الگو86
اطلاعات آماری و معرفی متغیرها86
محاسبه شاخص90
 
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصل از این تحقیق92
پیشنهادات:93
منابع95
پیوست ها:96
 
 
فهرست جداول:
جدول شماره (1-4): سهم بخش معاف و هزینه فرصت درامد مالیاتهای مستقیم از دست رفته طی برنامه اول47
جدول 1-3 ترکیب درآمدهای دولت (1384-1350)50
جدول 2-3 عملکرد درآمدهای مالیاتی (1375-1350) (درصد)51
جدول 3-3 مقایسه بین‌المللی شاخصهای عمده مالیاتی، 200353
جدول 4-3 مالیات بر درآمد(1383-1350)56
جدول (5-3) مقایسه بین‌المللی مالیت بر درآمد، 200357
جدول6-3- مقایسه نسبت معافیت مالیاتی به محصول ناخالص داخلی سرانه، 2003 (درصد)58
جدول 7-3 مالیات بر ثروت (1383-1350) درصد59
جدول 8-3 مقایسه بین‌المللی مالیات بر ثروت، 2003 (درصد)60
جدول 9-3 مالیات بر شرکتها (1383-1350) (به درصد)62
جدول (10-3) مقایسه بین‌المللی مالیات بر شرکتها 2003 (به درصد)63
جدول 11-3 مالیات بر واردات (1383-1350) (درصد)65
جدول 12-3 مقایسه بین‌المللی مالیات بر واردات، 2002 (درصد)66
جدول 13-3 مالیات بر مصرف فروش (1383-1350) (درصد)69
جدول 14-3 مقایسه بین‌المللی مالیات بر مصرف و فروش، 2003 (درصد)70
جدول 1-5 نتایج حاصل از برآوردگر درآمد (log yt¬)88
جدول2-5 نتایج حاصل از برآورد معادله مصرف (log ct)88
جدول 3-5 نتایج حاصل از برآورد معادله قیمت (log cpit)88
جدول 4-5 نتایج حاصل از برآورد معادله تقاضای پول (M/Pt)89
جدول 5-5 نتایج حاصل از برآورد معادله سرمایه‌‌گذاری (log it)89
جدول 6-5 نتایج حاصل از برآوردگر معادله صادرات (log xt)89
جدول 7-5 نتایج حاصل از برآورد معادله واردات (log mt)90
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی با عنوان بررسی اثر کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای مالیاتی دولت

چهارشنبه 28 مرداد 1394 ساعت: 12:26
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی


تبلیغات

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 7

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 545
بازدید دیروز بازدید دیروز : 2,770
بازدید هفته بازدید هفته : 8,594
بازدید ماه بازدید ماه : 9,903
بازدید سال بازدید سال : 9,903
بازدید کلی بازدید کلی : 9,903

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.224.255.17
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود