close
تبلیغات در اینترنت
دنیای رکوردهای عجیب و غریب - 9

امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جستجوگر پیشرفته سایتبررسی ساختار سیستم های اسکادا

SCADA نام مخفّفی برای عبارت Supervisory Control And Data Acquisition می باشد، به معنی کنترل نظارتی و تحصیل اطلاعات

دانلود بررسی ساختار سیستم های اسکادا

سیستم اسکادا
سیستمهای كنترل و سرپرستی داده
بررسی ساختار سیستم های اسکادا
دانلود پایان نامه برق
دانلود پایان نامه رشته برق
بررسی ساختار سیستم های SCADA
بررسی ساختار سیستم های سیستمهای كنترل و سرپرستی داده
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 91

دانلود پایان نامه مهندسی برق

بررسی ساختار سیستم های اسکادا

 
چكیده
SCADA، مخفف Supervisory Control and Data Acquisition، به معنی سیستمهای كنترل و سرپرستی داده،سیستم اسكادا، امكان مونیتور كردن و كنترل پروسسهایی كه در سایتهای دوردست قرار گرفته اند را به اپراتور می دهد. یك طراحی خوب سیستم اسكادا، با حذف نیاز بازرسی مكرر پرسنل از سایتها، باعث صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه می گردد. 
 
در سالهای اخیر، این سیستمها از نظر كاربری، قابلیت گسترش، و كارایی پیشرفتهای چشمگیری نموده و حتی برای پیچیده ترین سیستمهای كنترلی، مانند آزمایشهای فیزیكی، نیز گزینه ای بسیار مناسب به شمار می روند.هدف این پروژه بررسی ساختار سیستمهای اسكادا می باشد. 
 
در فصل اول ضرورت ونقش سیستم های کنترل را می خوانید.  فصل دوم به ساختار کلی سیستم اسکادا می پردازد. بررسی معیارهای لازم جهت انتخاب اطلاعات  موضوع فصل سوم است. بخش مهمی از ساختار سیستمهای اسكادا در واقع نحوۀ عملکرد ونقش پایانه ها آن است. به این موضوع در فصل چهارم پرداخته شده است. در سالهای اخیر با گسترش مفهوم شبكه، و استفاده گسترده از آن در ساختار مخابراتی سیستمهای اسكادا، امنیت این سیستمها به مسئله مهمی تبدیل شده است. در فصل پنجم ضمن بررسی این مسئله، تکنیکهای انتقال ودریافت اطلاعات سیستمهای اسكادا آورده شده است. در پایان نیز شرح ساختار آمده است.
 
 
کلمات کلیدی:

کنترل نظارتی

سیستم اسکادا

سیستمهای كنترل و سرپرستی داده

ساختار سیستم های SCADA

 
 
 
مقدمه:
یک سیستم SCADA شامل سخت افزار های مربوط به سیگنال های ورودی و خروجی، کنترلر ها، HMI، شبکه ها، سیستم های مخابراتی، database و نرم افزار است. SCADA معمولاً تحت عنوان شاخه ی مهندسی ابزار دقیق مطرح می شود.کلمه ی SCADA معمولاً به  یک سیستم مرکزی اشاره دارد که یک سایت یا سیستم را مونیتور و کنترل می کند که در سطحی به وسعت کیلومتر ها گسترده شده است. قسمت عمده ی این کنترل به صورت خودکار توسط  یک Remote Terminal Unit  (RTU) یا یک Programmable Logic Controller (PLC) انجام می شود. عملیات Host Control تقریباً همیشه محدود به سایت پایه ی مرکزی یا همان رده ی نظارتی (supervisory) می شود.
 
یک سیستم SCADA را می توان به 4 جزء زیر تقسیم نمود:
1- ابزار دقیق میدانی (Field Instrumentation)
2- ایستگاه های دوردست (RTU ها)
3- شبکه ی مخابراتی
4- ایستگاه مونیتورینگ مرکزی و HMI
 
فرآیندی که در بالا به طور کلی از آن یاد کردیم، می تواند یک فرآیند صنعتی، زیرساختی، یا سایر امکانات باشد.سیستم های SCADA که برای هر کدام از این کاربرد ها استفاده می شوند، همگی کنترل نظارتی و تحصیل اطلاعات انجام می دهند، گرچه که مورد استفاده ی سیستم در هر کاربرد متفاوت است.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چكیده1
مقدمه:1
 

فصل اول – ضرورت ونقش سیستم های کنترل2

ضرورت استفاده از سیستمهای کنترل در شبکه قدرت4

روند حرکت تکنولوژی :4

خلاسه ای از سیستم های کنترل4

کنترل محلی6
کنترل متمرکز6
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (  ها )7

برخی از معایب مدارهای فرمان الکترومکانیکی بدین شرح است :9

تعریف  10
مزایای   نسبت به سیستم های قدیمی :12
سیستمهای جدید کنترل پس از سیستمهای گسترده و PLC13

سیستمهای تله متری و اسکادا14

تاریخچۀ بکارگیری سیستم های کسب اطلاعات و کنترل از راه دور15
 

فصل دوم – ساختار کلی سیستم اسکادا17

تقسیم بندی یک سیستم اسکادا17

سیستم محلی :17
سیستم محلی به دو بخش اساسی تقسیم می شود :18

خانواده های مختلف سیستمهای اسکادا22

پارامترهای ارزیابی سیستم اسکادا :25
1- قابلیت دسترسی ( دستیابی ) 25
2- پاسخ زمانی26
3- توسعه پذیری  :27
4- قابلیت انعطاف 28
5- قابلیت اطمینان 28
 

فصل سوم -  معیارهای لازم جهت انتخاب اطلاعات30

آشنایی با مفهوم اینترفیس و نتیجه گیری :30

نقش اینترفیس و اهمیت آن در ارتباط بین شبکۀ قدرت و مرکز کنترل و نظارت32

الف – انتقال اطلاعات از پست ( ایستگاه ) به مرکز کنترل ونظارت :32
ب – ارسال فرمان از مرکز به شبکه :32
نقاط وضعیت « DI » 34
آلارمهای مورد نیاز (DI )35
نقاط اندازه گیری « AI» 37
نقاط کنترلی « DO » 38
 

فصل چهارم – نحوۀ عملکرد ونقش پایانه ها40

شرح کلی وظایف در پایانه40
جمع آوری اطلاعات و کنترل « DAC » 41
« اولویت بندی و ترتیب داده ها » 41
ارسال داده ها به سطوح بالاتر کنترلی42
اجزاء تشکیل دهندۀ پایانه43
مدول ورودی دیجیتال « DI » 43
مدول ورودی آنالوگ « AI» 45
بخش نمونه برداری46
مدول خروجی آنالوگ « AO » 47
مدول خروجی دیجیتال « DO »47
مدول واسطه مخابراتی « CIU » 48
مدول اصلی49
مدول « PCI » 49
مدول « AGC » 50
نرم افزار پایانه50
مدول نرم افزاری « TSL » 51
مدول نرم افزاری « SPV » 51
مدول نرم افزاری « SUC » 51
مدول « پایگاه داده » « DBT » 52
مدول نرم افزاری « نگهبان » 52
هسته « RTMTK » 53
مهندسی اطلاعات در پایانه53
منبع تغذیه54

 

فصل پنجم – تکنیکهای انتقال ودریافت اطلاعات56

آرایش مخابراتی :56
- آرایش « نقطه به نقطه » 56
- آرایش Party-line58
سیستمهای ارتباطی و نحوۀ ارسال اطلاعات :59
درجۀ هوشمندی و روشهای مختلف انتقال اطلاعات از پایانه ها به مراکز کنترل61
« روش پرسشی »  و ارسال کلیۀ اطلاعات61

روش پرسشی و ارسال اطلاعات تغییر یافته :62

« روش وقفه ای »  :62
پروتکلهای ارسال اطلاعات ( پروتکل های ارتباطی یا پروتکل انتقال داده )63
روش تبادل داده ها :66
الف – قسمت برقرار کنندۀ ارتباط (سرفصل ) :66
ب – اطلاعات مفید ( داده ) :66
ج – خاتمه پیام ( دنباله ) :67
مشخصه های درستی داده : [31]67
« فاصله همینگ » 68
ساختار فریم های استاندارد :70
فریم 2/1FT  با فاصله همینگ 4 و کلاس درستی داده   می باشد.71
شرح و مقایسۀ دو پروتکل :72
شکل فریمهای استاندارد و برآورد درستی داده72
انتقال فریم های با طول کم73
انتقال فریم های با طول زیاد74
قابلیت دسترسی و هزینه74
روش جمع آوری اطلاعات75
تطابق با استانداردها75
ساختار یافتگی75
نتیجه گیری76
 
فصل شش – شرح ساختار78
نرم افزار جمع آوری اطلاعات وکنترل 78
کسب اطلاعات و کنترل78
الف – بخش « MPP »78
ب – بخش « FEP » 79
ج – بخش « SAP » 80
د – بخش « ICC » 80
مدیریت اطلاعات80
ب - « ویرایشگر پایگاه داده ها » 81
کنترل ترکیب تجهیزات مرکز 82
الف – بخش « HWM »82
ب – بخش « NWM » 82
نرم افزار MMI83
تشریح نرم افزارهای PAS85
جابجایی سریع برنامه«FCS » 89
تخصیص حافظه بطور پویا 89
دستیابی سریع به حافظه « DMA » 89
 

دانلود بررسی ساختار سیستم های اسکادا

یکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 20:3
سیستم های كنترل و سرپرستی داده و کاربرد آنها در صنعت برق

SCADA، مخفف Supervisory Control and Data Acquisition، به معنی سیستمهای كنترل و سرپرستی داده، امروزه به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، و برق آبی، برای سرپرستی داده های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد

دانلود سیستم های كنترل و سرپرستی داده و کاربرد آنها در صنعت برق

کنترل نظارتی
سیستم اسکادا
سیستمهای كنترل و سرپرستی داده
کاربرد سیستم های اسکادا در صنعت برق
سیستم های كنترل و سرپرستی داده و کاربرد آنها در صنعت برق
کاربرد سیستم اسکادا در صنعت برق
دانلود پایان نامه برق
دانلود پایان نامه رشته برق
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

دانلود پایان نامه مهندسی برق

سیستم های كنترل و سرپرستی داده و کاربرد آنها در صنعت برق

 
 
چكیده
SCADA، مخفف Supervisory Control and Data Acquisition، به معنی سیستمهای كنترل و سرپرستی داده، امروزه به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، و برق آبی، برای سرپرستی داده های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم اسكادا، امكان مونیتور كردن و كنترل پروسسهایی كه در سایتهای دوردست قرار گرفته اند را به اپراتور می دهد. یك طراحی خوب سیستم اسكادا، با حذف نیاز بازرسی مكرر پرسنل از سایتها، باعث صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه می گردد. در سالهای اخیر، این سیستمها از نظر كاربری، قابلیت گسترش، و كارایی پیشرفتهای چشمگیری نموده و حتی برای پیچیده ترین سیستمهای كنترلی، مانند آزمایشهای فیزیكی، نیز گزینه ای بسیار مناسب به شمار می روند.
 
 
کلمات کلیدی:

کنترل نظارتی

سیستم اسکادا

سیستمهای كنترل و سرپرستی داده

کاربرد سیستم های اسکادا در صنعت برق

 
 
 
مقدمه:
یک سیستم SCADA شامل سخت افزار های مربوط به سیگنال های ورودی و خروجی، کنترلر ها، HMI، شبکه ها، سیستم های مخابراتی، database و نرم افزار است. SCADA معمولاً تحت عنوان شاخه ی مهندسی ابزار دقیق مطرح می شود.کلمه ی SCADA معمولاً به  یک سیستم مرکزی اشاره دارد که یک سایت یا سیستم را مونیتور و کنترل می کند که در سطحی به وسعت کیلومتر ها گسترده شده است. قسمت عمده ی این کنترل به صورت خودکار توسط  یک Remote Terminal Unit  (RTU) یا یک Programmable Logic Controller (PLC) انجام می شود. عملیات Host Control تقریباً همیشه محدود به سایت پایه ی مرکزی یا همان رده ی نظارتی (supervisory) می شود.
 
یک سیستم SCADA را می توان به 4 جزء زیر تقسیم نمود:
1- ابزار دقیق میدانی (Field Instrumentation)
2- ایستگاه های دوردست (RTU ها)
3- شبکه ی مخابراتی
4- ایستگاه مونیتورینگ مرکزی و HMI
 
فرآیندی که در بالا به طور کلی از آن یاد کردیم، می تواند یک فرآیند صنعتی، زیرساختی، یا سایر امکانات باشد.سیستم های SCADA که برای هر کدام از این کاربرد ها استفاده می شوند، همگی کنترل نظارتی و تحصیل اطلاعات انجام می دهند، گرچه که مورد استفاده ی سیستم در هر کاربرد متفاوت است.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چكیده1
مقدمه:1
 

فصل اول – ضرورت ونقش سیستم های کنترل2

ضرورت استفاده از سیستمهای کنترل در شبکه قدرت4
روند حرکت تکنولوژی :4
خلاسه ای از سیستم های کنترل4
کنترل محلی6
کنترل متمرکز6
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (  ها )7
برخی از معایب مدارهای فرمان الکترومکانیکی بدین شرح است :9
تعریف  10
مزایای   نسبت به سیستم های قدیمی :12
سیستمهای جدید کنترل پس از سیستمهای گسترده و PLC13
سیستمهای تله متری و اسکادا14
تاریخچۀ بکارگیری سیستم های کسب اطلاعات و کنترل از راه دور15
 

فصل دوم – ساختار کلی سیستم اسکادا17

تقسیم بندی یک سیستم اسکادا17
سیستم محلی :17
سیستم محلی به دو بخش اساسی تقسیم می شود :18
خانواده های مختلف سیستمهای اسکادا22
پارامترهای ارزیابی سیستم اسکادا :25
1- قابلیت دسترسی ( دستیابی ) 25
2- پاسخ زمانی26
3- توسعه پذیری  :27
4- قابلیت انعطاف 28
5- قابلیت اطمینان 28
 

فصل سوم -  معیارهای لازم جهت انتخاب اطلاعات30

آشنایی با مفهوم اینترفیس و نتیجه گیری :30
نقش اینترفیس و اهمیت آن در ارتباط بین شبکۀ قدرت و مرکز کنترل و نظارت32
الف – انتقال اطلاعات از پست ( ایستگاه ) به مرکز کنترل ونظارت :32
ب – ارسال فرمان از مرکز به شبکه :32
نقاط وضعیت « DI » 34
آلارمهای مورد نیاز (DI )35
نقاط اندازه گیری « AI» 37
نقاط کنترلی « DO » 38
 

فصل چهارم – نحوۀ عملکرد ونقش پایانه ها40

شرح کلی وظایف در پایانه40
جمع آوری اطلاعات و کنترل « DAC » 41
« اولویت بندی و ترتیب داده ها » 41
ارسال داده ها به سطوح بالاتر کنترلی42
اجزاء تشکیل دهندۀ پایانه43
مدول ورودی دیجیتال « DI » 43
مدول ورودی آنالوگ « AI» 45
بخش نمونه برداری46
مدول خروجی آنالوگ « AO » 47
مدول خروجی دیجیتال « DO »47
مدول واسطه مخابراتی « CIU » 48
مدول اصلی49
مدول « PCI » 49
مدول « AGC » 50
نرم افزار پایانه50
مدول نرم افزاری « TSL » 51
مدول نرم افزاری « SPV » 51
مدول نرم افزاری « SUC » 51
مدول « پایگاه داده » « DBT » 52
مدول نرم افزاری « نگهبان » 52
هسته « RTMTK » 53
مهندسی اطلاعات در پایانه53
منبع تغذیه54

 

فصل پنجم – تکنیکهای انتقال ودریافت اطلاعات56

آرایش مخابراتی :56
- آرایش « نقطه به نقطه » 56
- آرایش Party-line58
سیستمهای ارتباطی و نحوۀ ارسال اطلاعات :59
درجۀ هوشمندی و روشهای مختلف انتقال اطلاعات از پایانه ها به مراکز کنترل61
« روش پرسشی »  و ارسال کلیۀ اطلاعات61
روش پرسشی و ارسال اطلاعات تغییر یافته :62
« روش وقفه ای »  :62
پروتکلهای ارسال اطلاعات ( پروتکل های ارتباطی یا پروتکل انتقال داده )63
روش تبادل داده ها :66
الف – قسمت برقرار کنندۀ ارتباط (سرفصل ) :66
ب – اطلاعات مفید ( داده ) :66
ج – خاتمه پیام ( دنباله ) :67
مشخصه های درستی داده : [31]67
« فاصله همینگ » 68
ساختار فریم های استاندارد :70
فریم 2/1FT  با فاصله همینگ 4 و کلاس درستی داده   می باشد.71
شرح و مقایسۀ دو پروتکل :72
شکل فریمهای استاندارد و برآورد درستی داده72
انتقال فریم های با طول کم73
انتقال فریم های با طول زیاد74
قابلیت دسترسی و هزینه74
روش جمع آوری اطلاعات75
تطابق با استانداردها75
ساختار یافتگی75
نتیجه گیری76
 
فصل شش – شرح ساختار78
نرم افزار جمع آوری اطلاعات وکنترل 78
کسب اطلاعات و کنترل78
الف – بخش « MPP »78
ب – بخش « FEP » 79
ج – بخش « SAP » 80
د – بخش « ICC » 80
مدیریت اطلاعات80
ب - « ویرایشگر پایگاه داده ها » 81
کنترل ترکیب تجهیزات مرکز 82
الف – بخش « HWM »82
ب – بخش « NWM » 82
نرم افزار MMI83
تشریح نرم افزارهای PAS85
جابجایی سریع برنامه«FCS » 89
تخصیص حافظه بطور پویا 89
دستیابی سریع به حافظه « DMA » 89
 
 

دانلود سیستم های كنترل و سرپرستی داده و کاربرد آنها در صنعت برق

یکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 20:2
بررسی حسگرها و نحوه ساخت حسگر دنده عقب

در این پایان نامه که از 2 بخش و 15 فصل تشکیل شده به بررسی حسگرها و نحوه ساخت حسگر دنده عقب بصورت کامل پرداخته ایم

دانلود بررسی حسگرها و نحوه ساخت حسگر دنده عقب

حسگر
سنسور
سنسور پارک
تکنیکهای تولید سنسور
نحوه ساخت حسگر دنده عقب
بررسی حسگرها و نحوه ساخت حسگر دنده عقب
نحوه ساخت حسگر پارک
نحوه ساخت سنسور پارک
دانلود پایان نامه الکترونیک
دانلود پایان نامه مهندسی الکترونیک
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 3912 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 198

دانلود پایان نامه رشته الکترونیک

بررسی حسگرها و نحوه ساخت حسگر دنده عقب

(بصورت کامل و جامع)
آپدیت شد:
ضمیمه کد فایل نحوه ساخت حسگر دنده عقب در محیط برنامه نویسی آردوینو بصورت رایگان
 
مقدمه:
سنسورها از نظر کیفی مرحله ی جدیدی را در استفاده ی هرچه بیشتر ازهمه امکاناتی که توسط علم میکرو الکترونیک به وجود آمده است، به ویژه در زمینه پردازش اطلاعات عرضه می کنند. سنسورها رابط بین کنترل الکترونیکی از یک طرف ومحیط ،عملیات،رشته ی کارها یا ماشین از طرف دیگر هستند..همچنین از آنجاییکه سنسورها وسیله ی اساسی برای بدست آوردن همه اطلاعات لازم در رابطه با وضعیت های مختلف عملیات ومحیط هستند ، بنابراین آنها در امکانات کاملا جدیدی را به روی اتوماسیون ، طیفی از عملیات در صنعت،منزل ،کارخانه، کاربردهای طبی وسایر بخش ها می گشایند . برای مثال کارخانه های تماما اتوماتیک و مجتمع آینده تنها می تواند به کمک سنسورها تحقق یابد. 
 
در این پایان نامه که از 2 بخش و 15 فصل تشکیل شده به بررسی حسگرها و نحوه ساخت حسگر دنده عقب بصورت کامل پرداخته ایم.
 
 
کلمات کلیدی:

حسگر

سنسور

سنسور پارک

تکنیکهای تولید سنسور

نحوه ساخت حسگر دنده عقب

 
 
 

سنسور چیست؟

امروزه بحث سنسور به اهمیت مفاهیمی از قبیل میكروپرسسور (پردارزش گر)، انواع مختلف حافظه وسایر عناصر الكترونیكی رسیده است، با این وجود سنسور هنوز هم فاقد یك تعریف دقیق است همچنانكه كلمات الكترونیكی از قبیل پروب، بعدسنج، پیك آپ یا ترنسدیوسر هنوز هم معانی لغوی ندارند. جدا از این‌ها كلمه سنسور خود ریشه بعضی كلمات هم خانواده نظیر المان سنسور، سیستم سنسور، سنسور باهوش و تكنولوژی سنسور شده است كلمه سنسور یك عبارت تخصصی است كه از كلمه لاتین Sensorium، به معنی توانایی حس كرد، یا Sensus به معنی حس برگرفته شده است. پیش از آن كه بحث را ادامه دهیم لازم است عبارت سنسور را در صنعت الكترونیك تعریف كنیم:
 
یك سنسور هم كمیت فیزیكی معین را كه باید اندازه‌گیری شود به شكل یك كمیت الكتریكی تبدیل می‌كند، كه می‌تواند پردازش شود یا به صورت الكترونیكی انتقال داده شود. مثلاً یك سنسور رنگ می‌تواند تغییر در شدت نور را به یك پروسه تبدیل نوری الكترونی به صورت یك سیگنال الكتریكی تبدیل كند. بنابراین سنسور را می‌توان به عنوان یك زیر گروه از تفكیك كننده‌ها كه وظیفه‌ی آن گرفتن علائم ونشانه‌ها از محیط فیزیكی و فرستادن آن به واحد پردازش به صورت علائم الكتریكی است تعریف كرد. البته سنسوری مبدلی نیز ساخته شده‌اند كه خود به صورت IC  می‌باشند و به عنوان مثال (سنسورهای پیزوالكترونیكی، سنسورهای نوری).
 
وقتی ما از سنسوری مجتمع صحبت می‌كنیم منظور این است كه تكیه پروسه آماده‌سازی شامل تقویت كردن سیگنال، فیلترسازی، تبدیل آنالوگ به دیجیتال و مدارات تصحیح‌ می‌باشند، در غیر این صورت سنسوری كه تنها سیگنال تولید می‌كند به نا سیستم موسوم هستند.در نوع پیشرفته به نام سنسور هوشمند یك واحد پردازش به سنسور اضافه شده است تا خورجی آن عاری از خطا باشد  منطقی‌تر شود. واحد پردازش سنسور كه به صورت یك مدار مجتمع عرضه می‌شود اسمارت (Smart) نامیده می‌شود. یك سنسور باید خواص عمومی زیر را داشته باشد تا بتوان در سیستم به كار برد كه عبارتند از:
 
حساسیت كافی، درجه بالای دقت و قابلیت تولید دوباره خوب، درجه بالای خطی بودن، عدم حساسیت به تداخل و تاثیرات محیطی، درجه بالای پایداری و قابلیت اطمینان، عمر بالای محصول و جایگزینی بدون مشكل.امروزه با پیشرفت صنعت الكترونیك سنسوری مینیاتوری ساخته می‌شود كه از جمله مشخصه‌ی آن می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
سیگنال خروجی بدون نویز، سیگنال خروجی سازگار با باس، احتیاج به توان پایین.
 
 
 
فهرست مطالب
بخش اول
تعریف سنسور                                                                          

فصل    سنسورهای اثر هال

-مقدمه                                                                    
-ویژگی های عمومی                                                    
-تاریخچه                                                                 
-تئوری اثر هال                                                         
-اساس سنسورهای اثرهال                                            
-سیستم های مغناطیسی                                              
-کاربردهای اثر هال                                                                                                                                                                                                        
 

فصل سنسورهای دما

-مقدمه                                                                    
-ترانسدیوسرهای دمای مقاومتی                                     
-ترموکوپل                                                               
-سنسورهای دما از نوعی بی متال                                   
-سنسورهای اتصال                                        p-n
-سنسورهای دما از نوع کریستال مایع                                         
-انتشار مادون قرمز و گرماسنجی                                    
-گیجهای فلوی حرارتی                                                 
 

فصل  سنسورهای فشار

-مقدمه                                                                   
-سنسورهای فشار ارتجاعی                                          
-سنسورهای فشار خازنی                                             
-سوییچ های فشار                                                    
-ملاحظات جانبی در خصوص سنسورهای فشار                 
 
بخش دوم
مقدمه 

فصل 1 :  سنسور چیست ؟. 

فصل 2 : تكنیك های تولید سنسور.

فصل 3 : سنسور سیلیكانی .

_ : خواص سیلیكان -
_ : مراحل تولید در تكنولوژی سیلیكان.-
_ : سنسور درجه حرارت 
_ : سنسور درجه حرارت مقاومتی 
_ : سنسور حرارت اینترفیس 
_ : سنسورهای حرارتی دیگر و كاربرد آنها.
_ : سنسورهای فشار
- : اثر پیزو مقاومتی 
- : سنسورهای فشار پیزو مقاومتی .
_ : اصول سنسورهای فشار جدید.
_ : سنسورهای نوری 
_ : مقاومت های نوری 
_ : دیودهای نوری و ترانزیستورهای نوری
- : سنسورهای میدان مغناطیسی .

فصل4  : مولدهای هال و مقاومتهای مغناطیسی

_ : كاربردهای ممكن سنسورهای میدان مغناطیسی

فصل  5: سنسورهای میكرومكانیكی 

- : سنسورهای شتاب / ارتعاش 
_ : سنسورهای میكروپل .

فصل 6 : سنسورهای فیبر نوری 

_ : ساختمان فیبر ها .
_ : سنسورهای چند حالته 
_ : سنسورهای تك حالته .
_ : سنسورهای فیبر نوری توزیع شده 

فصل 7 : سنسورهای شیمیایی 

_ : بیو سنسورها 
_ : سنسورهای رطوبت .

فصل 8 : سنسورهای رایج و كاربرد آن .

_ : سنسورهای خازنی .
فصل 9 : سنسور ویگاند
فصل 10 : سنسورهای تشدیدی
_ : سنسورهای تشدیدی كوارتز.
_ : سنسورهای موج صوتی سطحی 
فصل11  : سنسورهای مافوق صوت 
فصل 12 : سنسور پارك .
-: پتاسیومترها .
- : خطی بودن پتاسیومترها .
- : ریزولوشن پتاسیومترها ..
- : مسائل نویزالکتریکی در پتاسیومترها
- : ترانسدیوسرهای جابه جایی القایی .
- : ترانسدیوسرهای رلوکتانس متغیر
- : ترانسفورمورهای تزویج متغیر: LDTوLVDT 
- : ترانسدیوسرهای تغییرمکان جریان ادی. 
 - : ترانسدیوسرهای تغییرمکان خازنی  
- : رفتارخطی ترانسدیوسرهای تغییرمکان خازنی . 
-: سنسورهای حرکت ازنوع نوری .
- : ترانسدیوسرهای تغییرمکان اولتراسوند 
- : سنسورهای پرآب هال سرعت چرخش وسیتم های بازدارنده
 (کمک های پارکینگ ) .
- : سیستم های اندازه گیری تغییرمکان اثرهال .
- : سنسوردوبل پارک 
- : آی سی  درمواد ترانسمیتر
 
 
 
 
 
 

دانلود بررسی حسگرها و نحوه ساخت حسگر دنده عقب

یکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 20:2
عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران

در این پایان نامه به علل مهاجرت و الگوی مهاجرت عوامل موثر در مهاجرت پرداخته ایم

دانلود عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران

مهاجرت
انواع مهاجرت
مهاجرت روستاییان
الگوی مهاجرت در ایران
دانلود پایان نامه رشته جغرافیا
دانلود پایان نامه جغرافیا
عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل doc
حجم فایل 254 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران

 
چکیده:
در این پایان نامه به علل مهاجرت و الگوی مهاجرت عوامل موثر در مهاجرت پرداخته ایم.موضوع دیگری كه در این پایان نامه مورد توجه قرا رگرفته انواع مهاجرت از بعد مكانی بوده است در ادامه به تشكیل جهاد سازندگی وعملكردش در خصوص راه وبرق رسانی وزیرساخت ها اشاره شده است.در ادامه به تاریخچه وروند مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران اشاره شده است در ادامه به مبانی نظری تحقیق پرداخته ایم ونظریه های كه با موضوع تحقیق همخوانی داشت را بطور مختصر توضیح داده ایم ودر خاتمه مطالعات پیشین را در هر یك از زمینه های اشتغال غیركشاورزی وصنایع روستایی-فعالیت های عمرانی وزمین وارتباط آنها را با مهاجرت به اختصار بیان نموده ایم.
 
 
کلمات کلیدی:

مهاجرت

انواع مهاجرت

مهاجرت روستاییان

الگوی مهاجرت در ایران

 
 
 
مقدمه:
نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر نابودی کامل شکوفایی ملی و از دست دادن آزادی است چرا که انحطاط روستا به مثابه انحطاط تمدن است، تمدنی که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت آزادی انسان است (رولان ماسپتیول به نقل از پیتیه ، 1369، 44) .در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله؛ بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری ،  بیکاری و کم کاری ، کمبود فضای زیستی و آموزشی ، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی ، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند.
 
طبق نظریه گزینشی بودن مهاجرت، در اولین فرصت ، بعضی از افراد مهاجرت را بر می گزینند و بعضی ماندن را، این امر بر حسب تصادف نیست. معمولاً مهاجر ویژگی هایی دارد که موجب می شود زمینه های رفتن یا ماندن را در مقایسه با آنهایی که می مانند، متفاوت ارزیابی کند (اوبرای، 1370: 82) . بررسی های داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده، توافق دارند که تمایل و تصمیم گیری برای مهاجرت به سن و جنس و تحصیلات بستگی دارد. افراد 15 تا 30 ساله در جریان مهاجرت سهم عمده را دارند. طبق نتایج سرشمار ی1375، بیشترین مهاجران زن و مرد در سنین 24-20 ساله (1320766نفر) قرار دارند، و بعد از تعداد نفرات گروههای سنی به نسبت جناح های گروه سنی کاسته می شود . 
 
همچنین در سرشماری یاد شده نسبت جنسی کل کشور 103 ونسبت جنسی مهاجران 123 گزارش شده است (مرکز آمار ایران، 1375) ، که نشان می دهد بیشترین مهاجران کشور را مردان تشکیل می دهند. تفاوت نسبت جنسی در گروه سنی 24-20 ساله به بالاترین سطح خود می رسد (96 برای کل و 144 برای مهاجران). برای تحلیل نسبت جنسی مهاجران در ایران گروه سنی 29-25 ساله مناسب است. در گروه سنی ذکر شده ، نسبت جنسی برای مهاجران 124 و برای کل کشور 100 می باشد. که در این گروه سنی مردان بیشتر برای کسب درآمد، دانش، اشتغال و غیره مکان اقامت خود را ترک می کنند.
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه
بیان مسئله و اهمیت موضوع
اهداف پژوهش
مدل افول روستایی
 

فصل اول:الگوی مهاجرت روستایی در ایران      

-- : مهاجرت دائمی       
--:  مهاجرت فصلی                                          
- : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی         
-: انگیزه مهاجرت داخلی                            
- : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر           
-- : عوامل اقتصادی                                          
-- : علل اجتماعی                                            
-- : علل طبیعی  
-- : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها                      
- : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان           
-- : اقتصادی     
-- : اجتماعی و روانی                                        
- : انواع مهاجرت از بعد مكانی                               
-- : مهاجرت از روستا به شهر                              
-- : مهاجرت از روستا به روستا                            
-- : مهاجرت از شهر به روستا                              
- : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی       
- : تشكیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب  
--: وظایف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستایی . 
-- : عملكرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی        
-- : عملكرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها     
- : رویكرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی   
-- : توجه به اقشار فقیر روستایی                         
-- : توجه به زیرساخت های روستایی                    
-- : توجه به توسعه روستایی                              
- : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران  
- : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها     
-- : بعد اول    
-- : بعد دوم    
-: سؤالات تحقیق                           
- : مبانی نظری تحقیق                      
-- : نظریه تفاوت ها یا نظریة جذب و دفع              
--: نظریه دگرگونی و توسعه                               
-- : نظریه فایده هزینه                                      
-- : نظریة درآمد انتظاری                                   
- : مطالعات پیشین                                 
-- :  سابقة تحقیق در خصوص مشاغل غیر كشاورزی ، ( صنایع روستایی و مهاجرت)                   
-- : سابقة تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت                                     
-- : زمین و مهاجرت .       
جدول شماره (7) طبقه بندی نظریات مهاجرت
 

فصل دوم:علل مهاجرت روستائیان

مقدمه :41
نگاره 1- مدل دورانی افول روستایی
جدول 2- توزیع فراوانی پایان نامه های تحصیلی حوزه مطالعه بر حسب رشته و مقطع تحصیلی
جدول 3- توزیع فراوانی پایان نامه های تحصیلی حوزه مطالعه بر حسب روش بررسی و واحد تحلیل
نمودار 1- توزیع نسبی علل مهاجرت
جدول 5- سهم هر یک از عوامل اقتصادی در مهاجرت از روستا به شهر
جدول 6- سهم هر یک از عوامل اجتماعی و فرهنگی در مهاجرت از روستا به شهر
جدول 7- سهم هر یک از عوامل جمعیت شناسی در مهاجرت از روستا به شهر
نمودار 2- توزیع نسبی عوامل جاذبه، دافعه، تبعی  و شخصی در مهاجرت
نمودار 3- توزیع نسبی تأثیر عامل دافعه در علل چهارگانه مهاجرت
فهرست منابع فارسی 
فهرست منابع انگلیسی  
 
 

دانلود عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران

یکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 20:0
اصول اخلاقی معاصر در روزنامه نگاری و بررسی نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی

اخلاق ستون دین و خیمة اجتماع است، هیچ جامعه نمی تواند در صلح و آبادانی زندگی نماید، جز آنکه حکمرانان و مردمان آن به ارزش های اخلاقی پایبند باشند

دانلود اصول اخلاقی معاصر در روزنامه نگاری و بررسی نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی

اخلاق رسانه ای
اصول اخلاقی روزنامه نگاری
جرایم مطبوعاتی و رسانه ای
نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رسانه و علوم ارتباطات
اصول اخلاقی معاصر در روزنامه نگاری
دانلود پایان نامه ارشد رسانه و علوم ارتباطات
دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات
فرمت فایل doc
حجم فایل 408 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 480

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رسانه و علوم ارتباطات

اصول اخلاقی معاصر در روزنامه نگاری و بررسی نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی

 
مقدمه : 
با آنکه جوامع انسانی اختلافاتی بر سر مذهب و عقیده دارند، در برخی از ارزش ها مشترکند. شاید بتوان گفت این ارزش ها وجه مشترک همه انسان هاست؛ وجهی که امکان می دهد انسان، انسان باقی مانده و بتواند با همدیگر زندگی نماید. اخلاقیات هستة این ارزش هاست. هر چند فلسفة اخلاق همه جوامع همانند نبوده و هر مکتب بر اساس فلسفة عام خود دارای مبانی خاصی برای اخلاق است، اما برخی ارزش ها تقریبا در همه نقاط جهان و برای هر جامعة مذهبی یا غیر مذهبی، ایدیولوژیک یا غیر ایدیولوژیک، توسعه یافته یا توسعه نیافته- مشترکند و همگان در مقام نظر و عمل به آن احترام می گذارند چنانچه، عدالت (در معنای وسیع آن)، امانت، مهرورزی، راستگویی، درستکاری، همنوع دوستی و ... از جمله این ارزش های اخلاقی مشترک بین تمام ملل جهان است.
 
 اخلاق ستون دین و خیمة اجتماع است، هیچ جامعه نمی تواند در صلح و آبادانی زندگی نماید، جز آنکه حکمرانان و مردمان آن به ارزش های اخلاقی پایبند باشند. دین برای استمرار یک جامعه ضروریست؛ اما تاریخ نمونه های متعددی از جوامع غیردینی را نشان داده است، چنانکه سخنی از حضرت علی(ع) است که می گوید: (حکومت با کفر باقی می ماند، اما با ظلم باقی نمی ماند)، پس جامعة بدون ایدیولوژی شاید حتا بهتر از دیگر جوامع از امنیت و آبادانی برخوردار باشد، اما بدون اخلاق نمی توان مانع فروپاشی اجتماعی و سیاسی شد.
متون آموزشی مربوط به ارتباط تجاری و فنی عموماً رویکرد اصول گرا به موضوع دارند؛ ولی در متون آموزش دهندة ارتباطات میان فردی نگاهی غیر اصول گرا یا نسبی گرا به اخلاق ارتباطی دیده می‌شود.
دخالت عوامل اجتماعی (یعنی سیاست و اقتصاد و فرهنگ) و عوامل آموزشی و حرفه‌ای در نگاهی به اصول و موازین اخلاقی ارتباطات، رسانه‌ها و به طور خاص روزنامه‌ها به خوبی اهمیت و پیچیدگی، در یافتن پاسخ به پرسشهای مطرح شده در ابتدای این نوشته را نشان می‌دهد. در یک نکته، جهت گیری اخلاقی در فعالیت  ژورنالیزم تابع دیدگاه‌ها و ایدیولوژی‌های جوامع مختلف و مواد، مراکز و نحوة آموزش اصول اخلاقی در کار ارتباطات است. فعالیت در عرصة ژورنالیزم، به عنوان یک حرفه، مسایل اخلاقی بسیاری را بر می‏انگیزد، اما اینکه اخلاق در ارتباطات چه موضوعاتی را تحت پوشش می‏دهد؟ بهتر است به دید عمیق پاسخی را به این پرسش تهیه کرد.
 
 این موضوعات متعدد هستند و ممکن است بر سر آنها در میان کارشناسان و صاحب نظران این حوزه و در کتابها و مقالات منتشر شده راجع به موضوع، توافق کامل وجود نداشته باشد؛ ولی مواردی که اهمیت بیشتری داشته و بیشتر از پیش  مورد بحث قرار گرفته اند، عبارتند از؛ کنترول و نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر انتشار خبر و اطلاعات، تضاد حقیقت با سایر موضوعات، همگونی و ناهمگونی اصول اخلاقی با قانون؛ البته هر یک از‏این عناوین، موضوعات فرعی دیگری را در بر می‌گیرد و به قدری گسترده و پیچیده است که می‏شود در بارة هر یک چندین کتاب نوشت.
 
منظور از کنترول و نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر انتشار خبر و اطلاعات، جلوگیری از انتشار خبر و یا مواخذه، تهدید و تطمیع رسانه ها و ژورنالیستان پس از انتشار خبر به منظور اصلاح مطالب منتشر شده، عذرخواهی اجباری رسانه و ژورنالیستان شده، چاپ اجباری پاسخ مطالب منتشر شده و یا خط‌دهی به رسانه برای آینده و قبول خودسانسوری است. این کنترول و نظارت ممکن است از ناحیة دولت و سازمان‌های وابسته، شرکت‌های اقتصادی قدرتمند و یا احزاب و گروه‌های فشار صورت گیرد.اگر چه حقیقت و گفتن حقیقت به خودی خود و صرف نظر از سایر عوامل بسیار ارزشمند است و می‌تواند شعار روز ژورنالیستان باشد، ولی همین ارزش ممکن است با سایر ارزش‌های اجتماعی و حرفه‌ای تعارض پیدا کند و انتخاب یکی از آنها یک مسالة اخلاقی را آشکار کند. گفتن حقیقت ممکن است با منفعت و مصلحت عمومی، تاثیر اصلاحی آن، حفظ حریم خصوصی، و احترام به سلیقه و ذایقة فرهنگی خوانندگان تضاد داشته باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اخلاق رسانه ای

اصول اخلاقی روزنامه نگاری

جرایم مطبوعاتی و رسانه ای

نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی

 
 
 
هدف تحقیق:
توجه به اخلاق در رسانه ها یا اخلاقیات ویژة رسانه ها را جدیت می بخشند. توجه به لوازم و تبعات موادی که در رسانه ها عرضه می‏شوند (خشونت و جرم) ایجاد فضای پر از تفاهم میان کارشناسان و صاحب نظران و نیز کارگزاران و مردم، همچنین رعایت برخی حریم ها (حریم حقوق فردی و شأن و منزلت افراد) هیچ یک بدون اخلاق قابل تحقق نیستند. حتا اگر قوانین رسانه ها به اندازةکافی گویا باشند، رعایت برخی از اصول اخلاقی توسط رسانه ها همچنان ضرورت دارد. نه حقوق می‏تواند جای اخلاق را بگیرد و نه اخلاق قادر است بر جایگاه حقوق بنشیند.
 
 این دو مکمل یکدیگرند. نظام حقوقی معمولاً پس از وقوع جرم دخالت می‏کند و پیش از آن نقش اخطار دهنده دارد، ولی اخلاق به صورت یک نیروی ارادی و خود آگاه در درون خود افراد عمل می‏کند.روی این مسأله که رسانه‏ها چطور می‏توانند در نشر وپخش برنامه و نشر ستون های اخباری و روزنامه‏ای اخلاقی عمل کنند لازم دیده شد تا پایان نامه ای را در مورد اصول اخلاقی ارتباطات به گونة تحقیقی رویدست گیرم که بی گمان هدف محوری این اثر برملا ساختن و شناختاندن اصولی است که ژورنالیستان را در عرصة فعالیت های شان به وجه احسن یاری رساند.  
حقوق رسانه‌ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست.
 
 ژورنالیستان و همه كسانی كه در سایر انواع رسانه‌ها به فعالیت حرفه‌ای مشغول هستند، پذیرفته‌اند كه باید در چارچوب ضوابطی حركت كنند كه قانونگذاران ترسیم كرده‌اند، اما هنوز هم «اخلاق رسانه‌ها» اصطلاحی است برای برخی ناشناخته و حتا تعجب‌آمیز. مفهوم اصول اخلاق رسانه‌ ها مقصود از اصول اخلاق رسانه‌ها مجموعه قواعدی است كه باید دست‌اندركاران رسانه‌ها داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام كار حرفه‌ای رعایت كنند؛ بدون آن‌كه الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف دچار مجازاتهای قانونی گردند. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه :7
هدف تحقیقResearch Target:15
اهمیت تحقیق :Research Importance16
طرح مسألهFeature Problem:19
چارچوب نظری تحقیق:Frame Work Of Research :20
محدود یت های تحقیق Research Limitation :21
 

فصل نخست:مفاهیم کلیدی پژوهش Key Points of Research24

عرف چیست؟ قانون کدامست؟ What is Tradition & which is Law?32
عرف چیست؟What is Tradition?32
رابطه بین قانون و عرف: Relation between Law & Tradition34
از عرف اخلاقی تا اخلاق عرفی:36
نسبت بین عرف و اخلاق چیست؟ What is the relation between Tradition and Ethics?37
رویة قضایی:Jurisprudence38
نظم اجتماعی: Public Order42
 

فصل دوم:نگاه گذرا به اخلاق حرفه ای و حرفه ژورنالیزم55

اخلاق كاری و ابعاد آن:56
تعهد و تعهد كاری:57
ژورنالیزم Journalism:58
ژورنالیزم شغل است یا حرفه؟58
راهکارهای حرفه‏ای شدن ژورنالیست61
عناصر متشكله تعریف قانونی ژورنالیست66
ژورنالیست حرفه‏ای از دیدگاه برخی از کشورها72
هندوستان:74
بنگلادش:74
الجزایر:75
سوریه:75
ایران76
افغانستان:77
آیا ژورنالیزم، حرفه‌ی خاص است؟77
الف. وظایف فنی ژورنالیستان78
اصول ۹ گانه ژورنالیزم82
اساس تحقیق موسسه «پیو» به82
اخلاق و اصول اخلاقی87
 

فصل سوم:تاریخچه و پس منظراخلاق رسانه ای95

رسانه ها و اخلاق98
روابط دو سویه رسانه و اخلاق102
دامنة تأثیر اخلاق رسانه‏ای103
رابطه حقوق و اخلاق106
ویژگیهای قاعدة حقوقی108
تفاوت دستورهای حقوقی و اخلاقی109
تفکیک مرز حقوق و اخلاق113
اخلاق رسانه‏ای در روند دموكراسی117
 

فصل چهارم:اصطلاحات ویژة اخلاق در ژورنالیزم126

پیشقدم یا منصف؟126
انصاف، صراحت و شفافیت: Fairplay,Clarity,Transparency128
صداقت:Vericity129
ممنوعیت پخش:Broadcast Prohabition130
حریم خصوصی و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات131
تعریف حریم خصوصی Private Domain :131
2. قلمرو و حوزه‌های‌ حریم‌ خصوصی‌: Private Domain :142
3. حریم خصوصی اطلاعاتی142
4. تهدیدها علیه حریم خصوصی144
روتن‌برگ سه ویژگی تکنالوژی در قلمرو نظارت را چنین بر می شمارد:144
حرمت حریم خصوصی افراد Veneration private domain:162
تعارض «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» و «حریم خصوصی»164
حق پاسخگوی Rights of Response170
حق امتناعRights of Deny :172
ثبت مخفیانه Recording :173
ناشناس ماندن Being unknown :175
تعهدات شخصی : Personal treaties180
فعالیت های غیرقابل قبول شامل موارد زیر است:181
دنیای سیاست:Politices World182
فاصله گرفتن Impassiveness :186
فشارهای تجارتی Commercial Stress:187
شجاعت و شرافت حرفه‏ای خبرنگار Journalist Professional Daring:188
افترا چیست؟What is Lible195
در قانون رسانه ها نیز نشر مطالب ذیل منع شده است:198
انواع افترا Kind of Lible :201
دفاع در برابر اتهام افتراDefence against202
انتقاد سالم و سازنده:206
اجتناب از نشر مطالب مستهجن:207
رسانه های زرد چیست؟210
 

فصل پنجم :اخلاق و اطلاعات217

انترنت،اطلاع رسانی و اخلاق گرایی222
اهمیت اخلاق در رسانه ها225
ضرورت رعایت اخلاق در ژورنالیزم227
وظایف اخلاقی، و اخلاق ژورنالیزم229
بایدها و نبایدهای اخلاقی230
ج – چالش ها و آسیب های اخلاقی:245
2. نقش ارزش ها و جهت گیری های رسانه در گزینش اخبار:246
3. نقش عامل قدرت و ثروت در خبررسانی:246
4. عدم اشتغال ورزی ژورنالیستان در رسانه ها:248
6. جعل هویت در گرفتن اطلاعات:250
9. سوء استفاده از اطلاعات جرایم جنسی:251
اخلاق عكاسیِ خبری جدید در قالب یک مثال265
نهاد ماده 19Article 19 Foundation274
مدلی برای قانون آزادی اطلاعات274
فصل اول: تعاریف و هدف279
فصل دوم: حق دسترسی به اطلاعات نزد نهادهای عمومی و خصوصی281
فصل چهارم:استثناها295
فصل پنجم:«مقام عالی اطلاع‌رسانی»300
فصل ششم: اجرای قانون توسط «مقام عالی اطلاع‌رسانی»304
فصل هفتم: هشداردهندگان309
فصل هشتم: مسؤولیت مدنی و جنایی310

 

فصل ششم:پیشینه و نمونه های جهانی نظامنامه های اخلاقی315

لزوم دید تدوین اصول اخلاق حرفه ای خبرنگاری320
اخلاق و انتظارات اجتماعی در كلی ترین حالت خود شامل چهار ارزش زیر می‏شود:323
1 - صداقت و راستگویی323
2 - انصاف و برابری323
3 - امانت داری323
4 - وفاداری و احساس مسؤولیت اجتماعی.323
پدیدة اخلاقی324
1.قضاوت اخلاقی324
2.    عاطفه اخلاقی324
3.   اراده و اختیار اخلاقی.324
اصل اول- حق مردم در دستیابی به اطلاعات:325
اصل دوم- ژورنالیست باید خود را وقف حقیقت نماید.326
اصل سوم- مسؤولیت اجتماعی ژورنالیست:327
اصل چهارم- شرافت حرفه‏ای ژورنالیست:327
اصل پنجم- دسترسی همگانی و مشاركت:327
اصل ششم- احترام به حریم خصوصی و حیثیت انسانی:327
اصل هفتم- احترام به منافع عمومی:328
اصل هشتم- احترام به ارزشهای جهانی و متنوع فرهنگها:328
اصل نهم-محو جنگ و سایر مصایب فراروی بشر:328
اصل دهم- برپایی نظم اطلاعاتی و ارتباطی نوین جهانی:329
اصل طرفداری از استبداد:330
اصل طرفداری از آزادی:331
 

فصل هفتم:کدهای جهانی اخلاق ژورنالیزم مشکلات، محدودیت‌ها و پیشنهادها334

کدهای جهانی اخلاق ژورنالیزم و ارتباطات337
پیش نویس سند میثاق اصول اخلاقی حرفة‎ ‎ژورنالیزم349
حقوق و‎ ‎امتیازهای ژورنالیزم351
مسؤولیت اجتماعی خبرنگار357
اصول اخلاقی ژورنالیستان و رسانه های افغاانستان (طرح )359
 

فصل هشتم:جرایم رسانه‏ای373

جرم مطبوعاتی چیست؟377
الف-تعریف عام جرم مطبوعاتی:377
ب. تعریف جرم مطبوعاتی:378
آیا در جرایم مطبوعاتی علاوه‌ بر مدیر مسؤول، نویسنده‌ وژورنالیست هم‌ مسؤولیتی دارند؟380
آزادى مطبوعات، جرایم و تخطی های  مطبوعاتى383
منموعیت نشر مطالب از طریق وسایل علنی در قانون جزای افغانستان386
رسانه ها عامل مسایل جرمی392
سانسور چیست؟407
کاپی رایت چیست؟408
قانون رسانه های کشور مصوب  اسد 1388411
ماده سیزدهم:رسانه برقی عامه: رادیو تلویزیون ملی افغانستان:418
مقایسه قانون رسانه های 1388 با قانون پیشین433
افزایش مواد434
دریافت و بررسی تقاضاها برای تاسیس رسانه ها438
رادیو و تلویزیون ملی:438
فقرات افزودی در بخش نشرات ممنوعه:439
معاهده جهانی حق تقلید 1952442
تصمیم نامه مربوط به ماده یازدهم:469
نتیجه:471
پیشنهادها:476
منابع:480
 
 
 

دانلود اصول اخلاقی معاصر در روزنامه نگاری و بررسی نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی

یکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 19:59
چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی

مدیریت منابع انسانی در دهه 1980 ظهور کرد و توسط طرفداران آن به عنوان فصل جدیدی در مدیریت نیروی انسانی تکامل یافت

دانلود چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی

چالشهای سازمانی
مدیریت منابع انسانی
تجزیه و تحلیل شغلی
عملكرد شغلی در سازمان
مدیریت منابع انسانی در سازمانها
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت
چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی
دانلود پایان نامه مدیریت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 90 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 94

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی

 
چکیده:
مدیریت منابع انسانی یا به اختصار منابع انسانی ( Human resource management)، عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد.[۱] در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود. به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت‌رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلاء می ساند. مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان‌ها، با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم‌ها می‌باشد. واحدها و بخش‌های مدیریت منابع انسانی، خصوصاً مسئول عده‌ای از فعالیت‌ها، از جمله استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و پاداش و جزا (برای مثال مدیریت سیستم حقوق و مزایا) می‌باشد. همچنین مدیریت منابع انسانی به روابط صنعتی توجه دارد، که همان تعادل در اعمال سازمانی با قوانین ناشی از بحث‌های بین کارکنان و مدیران و قوانین دولتی می‌باشد.
 
مدیریت منابع انسانی محصول جنبش روابط بشری در اوایل قرن بیستم می‌باشد، زمانی که محققان شروع به مستندسازی روش‌های ایجاد ارزش‌های کسب‌وکار به وسیله مدیریت استراتژیک نیروی کار کردند. این تابع در ابتدا تحت تأثیر کارهای معاملاتی، مانند سازمان حقوق و مزایا بود، اما با توجه به جهانی شدن، تقویت شرکت‌ها، پیشرفت تکنولوژی، و تحقیقات بعدی، اکنون مدیریت منابع انسانی بر ابتکارات استراتژیک مانند ادغام و تملیک، مدیریت استعداد، برنامه‌ریزی جانشینی روابط صنعتی و روابط کاری، چندگانگی فرهنگ و گنجایش می‌باشد.
 
ممکن است در شرکت‌های نوپا وظایف مربوط به مدیریت منابع انسانی به وسیله متخصصان آموزش دیده اجرا می‌شود. در شرکت‌های بزرگتر، یک گروه تمام کارآمد، با داشتن کارکنانی متخصص در وظایف مختلف منابع انسانی و رهبری وظیفه‌شناس که در تصمیم گیری استراتژیک در کسب‌وکار نقش دارد، خود را وقف اجرای قوانین می‌کند. به منظور آموزش کارکنان، موسسات تحصیلات عالی، انجمن‌های تخصصی، خود شرکت‌ها برنامه‌هایی برای مطالعه ایجاد کرده‌اند، که به وظایف این بخش اختصاص دارند. با توجه به شواهد، سازمان‌های آکادمیک و انسانی نیز به دنبال به کار گرفتن و پیش بردن رشته مدیریت منابع انسانی اند. 
 
همچنین با توجه به مقالات تحقیقاتی چاپ شده در بسیاری از مجلات آکادمیک، از جمله موارد ذکر شده در این مقاله، مدیریت منابع انسانی، رشته‌ای از مطالعات تحقیقاتیست که در زمینه مدیریت و روان‌شناسی صنعتی و سازمانی از محبوبیت بالایی برخوردار است. در واقع مدیریت منابع انسانی با علومی چون مدیریت رفتار، روان‌شناسی صنعتی (روانشناسی کار)، اقتصاد نیروی انسانی، آمار و کامپیوتر ارتباطی تنگاتنگ دارد. مدیریت منابع انسانی باید برای سازمان‌ها ارزش‌آفرینی کند. این ارزش‌آفرینی هم برای ذی‌نفعان داخلی و هم ذی‌نفعان خارجی است. ذینفعان داخلی کارکنان و سازمان هستند در حالی که ذی‌نفعان خارجی مشتریان سازمان، سرمایه‌گذاران و همچنین جامعه است.
 
در محیط کاری فعلی، تمام شرکت‌های جهانی بر ابقای استعداد و آگاهی نیروی کار تمرکز دارند. تمام شرکت‌ها می‌کوشند تا ترک خدمت کارکنان را کاهش دهند و آگاهی آنان را ارتقاء بخشند. استخدام نیروی کار تازه نه تنها هزینه‌های بالایی به بار می‌آورد، بلکه خطر آمدن افرادی را که نتوانند جای فردی را که قبلاً در آن منسب کار می‌کرد، پر کنند، را افزایش می‌دهد. بخش مدیریت منابع انسانی تلاش می‌کند تا با پیشنهاد دادن مزایای جذاب به کارکنان، خطر از دست دادن آگاهی را کاهش دهند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

چالشهای سازمانی

مدیریت منابع انسانی

تجزیه و تحلیل شغلی

عملكرد شغلی در سازمان

مدیریت منابع انسانی در سازمانها 

 
 
 
مقدمه:
رای دهها سال، اجرای وظایف انتخاب، آموزش و جبران خدمت کارکنان وظایف اصلی حوزه‌ای به نام مدیریت کارکنان بود. این وظایف بدون توجه به اینکه چگونه به یکدیگر مرتبط هستند انجام می‌شدند. اما اکنون حوزه‌ای به نام مدیریت منابع انسانی مطرح شده است. مدیریت منابع انسانی آنطور که در حال حاضر درک می‌شود، به جای رد یا حذف، تعمیمی از نیازمندهای سنتی اداره اثربخش کارکنان است. در این حوزه درک مناسبی از رفتار بشری و مهارت استفاده از این درک و بینش نیاز است. هم‌چنین داشتن دانش و درک از وظایف مختلف کارکنان و آگاهی از شرایط محیطی ضروری است (شرمان، بوهلندر و چرودن 1988، 4).
 
مدیریت منابع انسانی در دهه 1980 ظهور کرد و توسط طرفداران آن به عنوان فصل جدیدی در مدیریت نیروی انسانی تکامل یافت. اکنون این توافق وجود دارد که مدیریت منابع انسانی جایگزین مدیریت کارکنان نمی‌شود بلکه به فرایندهای مدیریت کارکنان از منظر متفاوتی می‌نگرد. هم‌چنین فلسفه‌های اصلی آن تا حد قابل ملاحظه‌ای متفاوت از مفاهیم سنتی مدیریت کارکنان است. با این همه برخی از رویکردهای خاص مدیریت کارکنان و روابط کارکنان می‌توانند تحت عنوان رویکردهای مدیریت منابع انسانی توصیف شوند زیرا در راستای فلسفه اساسی مدیریت منابع انسانی هستند (آرمسترانگ 1993، 33). 
 
مدیریت منابع انسانی رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به مدیریت کارکنان است بلکه رویکردی ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر تعهد و دو طرفه بودن ارتباط دارد .
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مدیریت منابع انسانی در سازمانها 1
مقدمه 2

طراحی مجدد شغل چیست 3

ویژگیهای رفتاری 7
نیازهای كاركنان 8

ارتباط متقابل ویژگیهای شغلی و رفتاری 12

عملكرد شغلی در سازمان 15

نقش آموزش در تحول نیروی انسانی و سازمان 17

تحول و منابع انسانی 20

چالشهای فرا روی مدیریت منابع انسانی و جهانی شدن 26

مدیریت و منابع انسانی در عصر جدید 30
چالشهای تكنولوژی پیشرفته منابع انسانی 32
چالشهای پیش روی ساختی و سازمانی 32
چالشهای فرهنگ سازمانی 34

توسعه راهبرد منابع انسانی 36

مراحل هفتگانه توسعه راهبرد منابع انسانی 37
شناسائی مسائل نیروی انسانی در سازمان 39

سیستمهای اطلاعات منابع انسانی 40

استراتژیهای مدیریت منابع انسانی 43
ظهور سیستمهای اطلاعات منابع انسانی 44

ایجاد سیستم اطلاعات منابع انسانی در سازمان 44

طیف استفاده از سیستم اطلاعات منابع انسانی 45

نقش واحد تكنولوژی اطلاعات در توسعه سیستم 46

 
گزینه های پیش روی اطلاعات منابع انسانی 46
ساخت سیستم اطلاعات منابع انسانی 47
وضعیت سیستم اطلاعاتی منابع انسانی 48
برنامه ریزی منابع سازمانی 49
چگونه منابع مدیریت می شوند 50
حسابداری منابع انسانی 50

نگرشی به مدیریت در ابعاد اداره انسانی 53

جایگاه مدیریت منابع انسانی و امور كاركنان در مدیریت 54
تعریف منابع انسانی و اداره كاركنان 55

فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و اداره كاركنان 55

فعالیتهای وظیفه ای مدیریت منابع انسانی و اداره امور كاركنان 55
نقشهای مدیریت منابع انسانی و اداره امور كاركنان 58

سیر تحول مدیریت منابع انسانی 60

اداره انسانی از دیدگاه ادیان 61
اداره انسان در دوران كهن 61
روند تدریجی و تكاملی مدیریت امور كاركنان و اداره انسانی 61

مدیریت منابع انسانی و اداره امور كاركنان به عنوان یك حرفه 64

استخدام یا تدارك نیرو 65
اهداف سازمان و طراحی مشاغل 65
تاثیر اهداف بر ایجاد كار 66
طراحی مشاغل 67
هدفها و اهمیت طراحی مشاغل 67
عوامل موثر بر طراحی مشاغل 67
فنون طراحی مشاغل 68
نظریات طراحی شغلی 69
تعریف اهداف و اهمیت تجزیه و تحلیل مشاغل 80
كاربردهای تجزیه و تحلیل شغلی در رابطه با دیگر فعالیتهای منابع انسانی 71
هدایتگر تجزیه و تحلیل شغلی در سازمان 81
اقدامات اساسی جهت انجام فرآیند كار شكافی 82
تحلیل اطلاعات جمع آوری شده 83
شرایط احراز مشاغل یا شرایط احراز شخصی 85
منابع : 93

دانلود چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی

یکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 19:59
بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

درك پرستاران از كیفیت زندگی كاری خود به عنوان بزرگترین گروه كاری در بیمارستان به لحاظ اهمیت آن در عملكرد مورد توجه واقع شده است

دانلود بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

بهره وری
پرستاران بالین
كیفیت زندگی كاری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری
بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری
دانلود پایان نامه ارشد پرستاری
دسته بندی پرستاری
فرمت فایل doc
حجم فایل 132 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری و مامایی

بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

 
*قابل استفاده برای رشته مدیریت
 
*آپدیت:ضمیمه شدن سومین پرسشنامه باز بصورت رایگان:)
           1.پرسشنامه دموگرافیک
           2.پرسشنامه سنجش بهره وری
           3.پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی کاری
 
چكیده:
محیط کاری با کیفیت بالا به عنوان شرط و پیش زمینه اساسی توانمندسازی منابع انسانی مورد نیاز  سیستم مراقبت بهداشتی شناخته شده است. درك پرستاران از كیفیت زندگی كاری خود به عنوان بزرگترین گروه كاری در بیمارستان به لحاظ اهمیت آن در عملكرد مورد توجه واقع شده است . از طرف دیگر بهره‌وری پرسنل پرستاری عامل مهمی در موفقیت سازمان خواهد بود. چنانچه ارتباط بین كیفیت زندگی كاری با بهره‌وری مشخص شود مدیران می توانند با بالا بردن كیفیت محیط كار زمینه بهره‌وری پرسنل را فراهم اورند. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی این دو متغیر به همراه ارتباط بین آنها انجام شد.  
 
مواد و روش: این مطالعه مقطعی، توصیفی تحلیلی و همبستگی است كه دو متغیر كیفیت زندگی كاری و بهره‌وری با استفاده از ابزار پژوهشگر ساخته همراه با متغیرهای دموگرافیك مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع اوری داده ها خودگزارشی بودند.  پرسشنامه كیفیت زندگی كاری دارای 45 سوال در مقیاس لیكرت و پرسشنامه بهره‌وری دارای 25 سوال در مقیاس لیكرت ساخته شد. بعد از جمع اوری داده ها با استفاده از spss نسخه 11.5 مورد تحلیل با استفاده از امار توصیفی و تحلیلی قرار گرفت. 
 
یافته‌ها:
یافته ها نشان دادند از نظر اكثریت واحدهای مورد پژوهش بهره‌وری آنها در سطح متوسط قرار دارد وكمتر از یك دهم انها بهره‌وری خود  را مطلوب گزارش نموده‌اند. هم چنین از نظر اكثریت واحدهای مورد پژوهش كیفیت زندگی آنها در سطح متوسط قرار دارد و تنها یك دهم انها كیفیت زندگی خود را مطلوب گزارش نموده‌اند. آزمون پیرسون ارتباط معناداری را بین بهره‌وری و كیفیت زندگی كاری فرد نشان داد  0.357 r =( p<0.001)
 
نتیجه گیری:
مدیران پرستاری با توجه به نتایج این تحقیق می توانند با فراهم نمودن  زمینه ارتقای كیفیت زندگی كاری و زمینه افزایش بهره‌وری را نیز فراهم اورند.  
 
 
واژه‌های کلیدی:

بهره‌وری

پرستاران بالین

كیفیت زندگی كاری

 
 
 
 بیان مسئله: 
كیفیت زندگی كاری یكی از متغیرهایی است كه اخیرا به لحاظ اهمیت ، مورد توجه بسیاری از مدیران كه در صدد ارتقا كیفیت منابع انسانی خود هستند قرار گرفته است ؛ گرچه مطالعه شاخص‌هایی كه برای كیفیت زندگی كاری سودمند و یا مضر هستند تاریخچه‌ای دیرینه دارد (ماو، سموئلز و الکساندر  2003)، اما منبع دقیق عبارت کیفیت زندگی کاری مشخص نیست و احتمالا اولین بار در موسسه تحقیق اجتماعی دانشگاه میشیگان در کارهای اولیه رنسیس لیکرت و رویکرد او برای تغییر سیستمی به كار برده  شده است(هود و اسمیت 1994).
 
 واژه كیفیت زندگی كاری نخستین بار در سال 1972 در طی یك كنفرانس ارتباطات كاری بین المللی در رابطه با مسائل كاری در خانه اردن معرفی شد. كیفیت زندگی كاری توجه بیشتری را بعد از آنكه كاركنان اتومبیل متحده و جنرال موتور شروع به یك برنامه كیفیت زندگی كاری برای بازساخت و رفرم كاركردند به خود اختصاص داد(لاو  و می  1998). ابتدا نگرانی برای كیفیت زندگی كاری در دهه 1970 اوج می‌گیرد. این نگرانی بعد از عواقب حیطه سنتی مدیریت علمی و بوروكراسی ناشی از ان كه محیط كاری ضد انسانی ، وظیفه محور، غیر شخصی، بدون پاداش و عموما غیركارا ایجاد می‌كرد و همه سطوح شان و منزلت شخصی را مورد هتك  قرار می‌داد و منابع انسانی را ضایع می‌نمود حاصل شد و بعد از فروكش نمودن در دهه 1980 مجددا در دهه 1990 غالب می‌شود ؛به عبارتی مفهوم كیفیت زندگی كاری حدود 30 سال قبل به كار رفته است. كیفیت زندگی كاری با واكنش و پاسخ  به نیازهای فردی و اشتیاق می‌تواند افزایش یابد(مارتل و دوپویس  2006 ؛ تراویس 1995؛ كیمبرلی 1991).
 
روبینز كیفیت زندگی كاری را به عنوان فرایندی كه به وسیله آن یك سازمان با گسترش مكانیسم‌هایی به نیازهای كاركنان واكنش نشان می‌دهد تا به انها اجازه دهد كاملا در تصمیم‌گیری‌هایی كه زندگی شان در كار را طرح می‌ریزد  مشاركت داشته باشند تعریف نموده است.كیفیت زندگی كاری سازه چند بعدی است و ممكن است یك سازه جهانی و فناناپذیر نباشد(لاو  و می 1998). پیشرفت کیفیت در مکان کار مفهومی است که انگاره مدیران و کارکنان را به طور یکسان در بر می‌گیرد. در طی دهه گذشته بسیاری از نوشته‌ها در مورد کیفیت خدمات، تضمین کیفیت، چرخه کنترل کیفیت، کیفیت زندگی کاری مدیریت و کنترل جامع کیفیت بوده است (کول  ، تو  به نقل از شانی ، باسوری  چرلینگ ادل  1992). در همین راستا محیط کاری با کیفیت بالا به عنوان شرط و پیش زمینه اساسی برای توانمندسازی منابع انسانی مورد نیاز  سیستم مراقبت بهداشتی شناخته شده است. 
 
در بررسی‌های سازمانی مفهوم کیفیت زندگی کاری از مدل‌های قبلی کار و رفتار انسانی مشتق شده است. کارکنان به عنوان افراد تصمیم گیرنده باهوشی در نظر گرفته شده‌اند که جهت کار برانگیخته می‌شوند و به کار  بر اساس بالانس مطلوبی بین پاداشهای داده شده به آنها و انتظاراتی که از آنها می رود، می نگرند (شانی ، باسوری ، چرلینگ و ادل 1992)؛ محققان مطالعات كیفیت زندگی كاری را روی خصوصیات فیزیكی مكان كار و رفتارهای ظاهری و نگرش‌های افراد كار متمركزنموده‌اند(شانی، بژری ،اسكرلینگ و اودل 1992) در حالی كه كیفیت زندگی كاری مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط كاری است كه روی یادگیری و سلامت كاركنان تاثیر می‌گذارد(كول ، روبسون ف لیموكس-چارلز مك وایر   2005).
 
 
 
 
فهرست مطالب
چكیده
فارسی 
انگلیسی 
بیان مسئله 
مروری بر مطالعات
روش انجام پژوهش
هدف کلی 
اهداف ویژه
هدف كاربردی
فرضیات پژوهش
تعریف واژه‌ها
جامعه پژوهش
روش نمونه گیری
روش تعیین حجم نمونه
نمونه پژوهش
مشخصات واحد‌های مورد پژوهش
محیط پژوهش
ابزار گرداوری داده‌ها
روایی و پایایی ابزار گرداوری داده‌ها
روش گرداوری داده‌ها
 ملاحظات اخلاقی
محدودیت‌های پژوهش
 
یافته‌ها
 
تحلیل و بحث
بحث و بررسی یافته‌ها
نتیجه گیری نهایی
كاربرد یافته‌های پژوهش
 
پیشنهادات
منابع فارسی 
منابع انگلیسی 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار و جداول:
نمودار شماره 1: سن واحدهای مورد پژوهش26
نمودار شماره 2: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس27
نمودار شماره 3: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل28
 نمودار شماره 4 :توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب تعداد فرزند29
نمودار شماره 5: توزیع سابقه كار واحدهای مورد پژوهش31
نمودار شماره  6: توزیع شغل پرستاری واحدهای مورد پژوهش در مكانی دیگر32
نمودار شماره  7: توزیع شغل دوم و غیر پرستاری واحدهای مورد پژوهش33
نمودار شماره  8: توزیع ترك خدمت واحدهای مورد پژوهش34
جدول شماره 3 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش36
جدول شماره 4 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش37
جدول شماره 5 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب كیفیت زندگی كاری آنها38
نمودار 9: پراكنش دو متغیر بهره وری و كیفیت زندگی كاری40
نمودار 10: توزیع فراوانی كیفیت زندگی كاری پرستاران با  بهره‌وری آنان41
جدول شماره 7 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل43
جدول شماره 8 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش بر حسب شغل غیر پرستاری44
جدول شماره 9 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش بر حسب ترك خدمت45
جدول شماره 10: توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش بر حسب غیبت46
جدول شماره 11 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی كاری واحدهای مورد پژوهش بر حسب برنامه‌ریزی مطابق میل47
جدول شماره 12: توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر حسب شغل دوم پرستاری48
جدول شماره 13: توزیع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر حسب تعداد فرزند49
جدول شماره 14: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس51
جدول شماره 17: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب ترك خدمت54
جدول شماره 18: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب غیبت55
جدول شماره 19: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب برنامه‌ریزی مطابق میل56
جدول شماره20 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب شغل دوم پرستاری57
جدول شماره 21: توزیع فراوانی مطلق و نسبی بهره‌وری واحدهای مورد پژوهش بر حسب تعداد فرزند58
یافته‌های حاصل از ارتباط بین متغیرهای دموگرافیك با بهره‌وری عبارت بودند از :59
 
 
 

دانلود مقاله کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آن ها با یکدیگر

 

دانلود بررسی کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بالین و ارتباط آنها با یكدیگر

یکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 19:58
پستهای سازمانی،شرایط احراز و تجزیه و تحلیل آنها

شرح وظایف پست سازمانی مجموع وظایف و مسئولیتهای عملی یک شغل است که از طریق آن ماهیت و ویژگیهای اساسی هر یک از مشاغل مشخص و مورد تصریح قرار می گیرد

دانلود پستهای سازمانی،شرایط احراز و تجزیه و تحلیل آنها

پستهای سازمانی
مدیریت منابع انسانی
تجزیه و تحلیل مشاغل
طراحی ساختار سازمانی
دانلود پایان نامه رشته مدیریت
پستهای سازمانی،شرایط احراز و تجزیه و تحلیل آنها
تجزیه و تحلیل مشاغل واحدهای دانشگاه
دانلود پایان نامه مدیریت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 265 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 176

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

پستهای سازمانی،شرایط احراز و تجزیه و تحلیل آنها

(مطالعه موردی:حوزه ها و واحدهای دانشگاه)
 
 
 
مقدمه
مبنای علمی و تخصصی طرح تجزیه و تحلیل مشاغل براساس Job  Analysis System طراحی و تدوین گردیده است . در ترمینولوژی مدیریت منابع انسانی ، تجزیه و تحلیل شغل از پایه های بنیادین مدیریت منابع انسانی به شمار می آید . یعنی هر فعالیتی که در سازمان انجام می گیرد باید مبتنی بر تجزیه و تحلیل شغل باشد . براساس این سیستم تجزیه و تحلیل شغل « به فرآیند تلاش و کاوش سیستماتیک به منظور شناسائی وظایف ، مسئولیتها ، تکالیف ، اختیارات ، ارتباطات ، شرایط محیطی ، جسمانی ، تجربیات ، شرایط احراز و شرح وظایف یک شغل» اطلاق می گردد . به این ترتیب شالوده یک سازمان از مجموعه وظایف ، مسئولیتها و اختیاراتی تشکیل می گردد که بوسیله اعضاء آن انجام می گیرد . بدیهی است که این وظایف و مسئولیتها باید متناسب با یکدیگر و دارای هماهنگی با هم بوده و در جهت نیل به اهداف سازمان باشد . 
 
با بهره گیری از این سیستم مشخص می شود که هر شغل چه وظایف ، مسئولیتها و اختیاراتی داشته و برای احراز آن کدام مدارک تحصیلی و یا تجربه عملی ضروری است و کدامین مهارت ها ، تکنیک ها ، دانش ها و توانائی هایی مورد نیاز است . بنابراین براساس یک روش علمی و کاملاً تخصصی کلیه جزئیات و ابعاد یک شغل ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به این ترتیب شناسنامه کامل و جامعی از یک شغل بدست می آید . شرح شغل توصیف و بیان سیستماتیک وظایف ، مسئولیتها ، تکالیف ، ارتباطات و اختیارات یک شغل است به طوری که فهرستی مکتوب ، دقیق ، جامع و واقع بینانه از کیفیت وظایف و مسئولیتهای یک شغل را به دست می دهد به این ترتیب شرح شغل جامع ترین و کامل ترین شناسنامه یک شغل تلقی می گردد . 
 
شرایط احراز به حداقل شرایط و خصوصیات تحصیلی ، تجربی و فردی اطلاق می گردد که برای تصـدی و انجـام آن شغل مورد نیـاز می باشد . بنابراین مجموعه اطلاعـاتی است که از تجزیـه و تحلیل شرح شغل بدست می آید و در واقع بیان شرایطی است که از طریق آن فرد بتواند شغل را به نحواحسن و منطبق با استانداردهای مورد عمل انجام دهد . 
 
شرح وظایف پست سازمانی مجموع وظایف و مسئولیتهای عملی یک شغل است که از طریق آن ماهیت و ویژگیهای اساسی هر یک از مشاغل مشخص و مورد تصریح قرار می گیرد و شرح وظایف واحد سازمانی به مجموعه وظایف و مسئولیتهای رسمی و مصوب یک واحد اطلاق می شود که از تجمیع وظایف و مسئولیتهای پستهای سازمانی آن واحد تشکیل و موید رسالت و اهداف اصلی آن واحد می باشد .به این ترتیب مجموعه حاضر که مشتمل بر شرح شغل ، شرایط احراز ، شرح وظایف پستهای سازمانی است . تلاش علمی و سیستماتیکی است که برای تجزیه و تحلیل مشاغل حوزه ها و واحدهای دانشگاه از طریق انجام مصاحبه حضوری و مستقیم با مدیران ، روسای ادارات ، کارشناسان و کارکنان شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه صورت پذیرفته است .
 
 
 
کلمات کلیدی:

پستهای سازمانی

مدیریت منابع انسانی

تجزیه و تحلیل مشاغل

طراحی ساختار سازمانی

 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمـــــه3

فصــل اول  : مبانــی علمـــی6

بخـش اول : مدیـریت علمـی7
تاریـخ مدیـریت علمـی7
مکـتب مدیـریت علمـی8
فلسفـه مدیـریت علمـی9
تعـریف مدیـریت علمـی9
بنیانگـذاران مدیـریت علمـی9
6- طرفـداران مدیـریت علمـی11
7- اصـول مدیـریت علمـی11
8- مکانیسـم های مدیـریت علمـی11
9- عناصـر پنجگانـه مدیـریت علمـی13
بخـش دوم : مهندسـی مشاغـل16
الف ) معمــاری سازمــان16
ج ) مهندســی سیستــم22
د ) مهندســی شغـــل24
شغل ها را می توان در دو جهت و راستا مهندسی كرد:24
 

فصــل دوم   : مبانـی فنـی و تخصصـی32

   بخش اول : مبانی تجزیه و تحلیل مشاغل32
1- تعریف تجزیه و تحلیل شغل33
2- تجزیه شغل یا کار شکافی33
3- مفهوم تجزیه و تحلیل شغل33
4- بایسته های تجزیه و تحلیل شغل34
5- اهمیت تجزیه و تحلیل شغل35
6- هدف تجزیه و تحلیل شغل35
7- سئوالات اساسی در تجزیه و تحلیل شغل35
9- ارکان اصلی تجزیه و تحلیل شغل37
بخـش دوم : روش هـای طراحـی شغـل41
1- روش مدیریت علمی41
2- روش انگیزشی41
3- روش سیستمی42
4- روش مبتنی بر ویژگیهای عامل انسانی43
بخش سـوم : روش های اجرائـی تجزیـه و تحلیـل شغـل44
به منظور جمعآوری اطلاعات برای انجام تجزیه و تحلیل شغل از روشهای زیر استفاده میشود :44
بخش چهـارم : ارزیابـی روش ها و کاربـردهای اجرائـی49
1- مناسبترین روش تجزیه و تحلیل شغل49
2- کاربرد تجزیه و تحلیل شغل49
فواید تجزیه و تحلیل شغل50
 در رابطه با نیازهای سازمانی51
 

فصــل سـوم    : طراحـی ساختـار سازمانـی52

بخــش اول :  ساختـار سازمانـی53
1- نمودار سازمانی53
2- سطح سازمانی53
3- واحد سازمانی54
4- واحد تابعه55
بخــش دوم :  سطـوح سازمانــی56
* عناوین سطوح سازمانی56
الف ) سطح اول سازمانی56
ب ) سطح دوم سازمانی58
ج ) سطح سوم سازمانی59
د ) سطح چهارم سازمانی62
بخـش سـوم :  پست هـای سازمانـی65
پست ثابت سازمانی65
بخـش چهـارم : اركـان و حـوزه های اصلـی دانشـگاه70
 

فصــل چهــارم   : طراحـی مشاغـل سازمانـی78

بخـش اول : تنــوع مشاغـل سازمانـی79
بخــش دوم : تنــوع رستــه های شغلــی86
عناوین رستههای شغلی اداری و استخدامی کشور به قرار ذیل میباشد :86
بخـش سـوم :  طبقه بنــدی مشاغــل89
 

فصــل پنجــم   : سازماندهــی پــروژه96

بخـش اول : طراحـی و تصویب پـروژه97
الف ) طرح ایده و منبع اصلی پروژه97
ب ) خصوصیات و ویژگیهای بارز پروژه97
ج ) مراحــل تصویب پـــروژه99
د ) واحدهای مسئول تجزیه و تحلیل مشاغل101
هـ ) تیم تجزیه و تحلیل مشاغل103
بخش دوم : پیش نیازهای آموزشـی ، پژوهشـی و تخصصـی106
الف ) برنامه بازدید از مراکز علمی و پژوهشی106
ب) گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی107
بخـش ســوم : مستنـدات پــروژه110
الف ) اسناد و مدارک پروژه110
ب ) طرح های تحقیقاتی114
بخش چهارم : روش های اجرائی ، تقسیمات و محصولات119
ب ) تقسیم بندی مندرجات پروژه123
ج ) محصــولات پـــروژه125
بخش پنجم : مجریــان و متولیــان تجزیـه و تحلیل مشاغـل128
الف ) متصدیان اجرائی تجزیه و تحلیل مشاغل128
ب ) کارشناسان تجزیه و تحلیل مشاغل128
ج ) تجزیه و تحلیل گران شغل132
د) صاحبان اصلی فرآیندهای شغلی134
هـ ) سرپرستان و مدیران مشاغل135
بخش ششم : طراحـی پرسشنامه ها ، فـرم ها ، جداول و دفاتر پـروژه137
الف ) طراحی پرسشنامه ها137
ب ) طراحی فرم های اصلی تجزیه و تحلیل مشاغل139
ج ) طراحی جداول و برنامه ها141
د ) طراحی دفاتر و فرم های دبیرخانه ای142
بخش هفتم : شـرح مندرجات فـرم های تجزیـه و تحلیل شغـل144
بخش هشتـم : نتایـج و کاربردهای تجزیـه و تحلیـل مشاغل153
 

فصــل ششــم   : ترجمه مفاهیم و اصطلاحات کلیدی160

تعاریف161
هدف تجزیه و تحلیل شغل162
What Aspects of a Job Are Analyzed?163
چه جنبه هایی از یک شغل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ؟163
 بازبینی عملکرد165
Methods of Job Analysis167
 روش های تجزیه و تحلیل شغل167
روش متداول تجزیه و تحلیل شغل :169
منابع176
 
 
 
 
 

دانلود پستهای سازمانی،شرایط احراز و تجزیه و تحلیل آنها

یکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 19:58
اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

اشغال استقرار نیروی نظامی بر سرزمین دشمن است كه در زمانی كم و بیش طولانی صورت می‌گیرد ، اما اساساًًموقّتی است

دانلود اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

اشغال
اشغال نظامی
آثار حقوقی اشغال نظامی
اشغال نظامی در حقوق بین الملل
دانلود پایان نامه حقوق
دانلود پایان نامه حقوق بین الملل
اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 195 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

 
چکیده:
اشغال یا به عنوان یك روش كسب سرزمین بلاصاحب است و یا استیلای نظامی بر سرزمین متعلق به دیگر دولت‌ها . از طرفی كلمه اشغال ، در معنی لغوی آن در كتب لغت و معنی معتبر جهانی به معانی « تصرّف نظامی كشوری به وسیله كشور فاتح بیگانه » یا  «  تصرف فضا و زمان » یا  « در اختیار گرفتن كشوری »  به كار رفته است . اما از نظر اصطلاحی« پروفسور شارل روسو» اشغال را  این‌گونه تعریف می‌كند  : 
 
         « اشغال استقرار نیروی نظامی بر سرزمین دشمن است كه در زمانی كم و بیش طولانی صورت می‌گیرد ، اما اساساًًموقّتی است.  » 
         به نظر می‌‌رسد قید موقّتی بودن به منظور  احتراز از دائمی بودن اشغال آمده  اما خود این قیددر تعریف فوق ممكن است ایجاد اشكال نماید ،  زیرا می‌توان چنین نتیجه گرفت كه اگر اشغال تداوم یافت و دائمی شد دیگر اشغال نبوده وممكن است عناوین دیگری مانند انضمام و غیره برآن صدق كند و این به معنی مشروعیـّت یافتن هر نوع اشغال آنهم به صرف گذشت زمان طولانی است این در حالیست كه گذشت زمان در وضعیـّت اشغال غیر قانونی ، تغییری ایجاد نمی‌كند ، بلكه تغییر وضعیـّت اشغال از طریق قانونی به عناوینی مانند انضمام ، در قالب معاهدات منعقده قانونی امكان می‌یابد نه اینكه گذشت زمان خود به خود باعث چنین تحولی شود . 
 
         این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که ابتدا در قصل اول كلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاكم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد . 
 
 
کلمات کلیدی:

اشغال

اشغال نظامی

آثار حقوقی اشغال نظامی

اشغال نظامی در حقوق بین الملل

 
 
مقدمه:
         به طور كلّی موارد اشغال نظامی یك بخش یا تمام سرزمین یك كشور توسط دولت یا دول دیگر كه اشغال‌كننده نامیده می‌شوند دارای آثار و تبعات حقوقی مشتركی است كه عمده آنها در این فصل مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد .یكی از مهمترین مسائل در  رابطه با اثرات حقوقی اشغال این است كه هر چند اراضی به تصرف اشغال‌كنندگان در می‌آید ، اما انتقال در  زمینه حاكمیـّت صورت نمی‌گیرد بلكه صرفاً بعضی از صلاحیـّت‌ها آنهم به طور موقّت و محدود به قوای اشغال‌كننده منتقل می‌شود . این یك اصل است كه تقریباً از اوایل قرن 19 میلادی به بعد در  اكثر محاكم قضایی كشورها و در آرای صادره در  این زمینه بر آن پافشاری شده است . 
 
         در هر صورت صلاحیـّت  كشور اشغال‌كننده بیشتر از امور انتظامی و قضایی نمایان است كه بر اساس مقررات 1907 لاهه ، این صلاحیـّت  بایستی منجر به حفظ نظم عمومی و تضمین امنیـّت ارتش اشغال‌كننده شود .لازم به ذكر است كه تعارض میان صلاحیـّت‌ها بیشتر نوعی مبارزه میان دول متخاصم است ، تا اینكه یك رقابت قانونگذاری و یا قضایی ، اما اصل اعمال صلاحیـّت‌‌های لازم جهت تأمین امنیـّت سرزمین اشغالی ، مختص به ارتش اشغال‌كننده خواهد بود كه این صلاحیـّت  منحصر به وضع مقررات در این زمینه است ، نه قانونگذاری . 
 
 
 
فهرست مطالب 
مقدمه  .  
بررسی كلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل 
 

فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن .  

 

         مبحث  اول  : مفهوم اشغال   

                        تفاوت اشغال با تهاجم  .   
                        رابطه تجاوز با اشغال .   

         مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال   

 

         مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل   

 
                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)  
                        گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه)   

         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال  

 
                  

فصل دوم  :  منابع بین‌المللی  اشغال و عوامل مؤثر بر  وضع آن  

 
         مبحث اول : دیدگاه تاریخی  
         مبحث دوم :  منابع موجود  
                       گفتاراول  :  منابع فرعی  
                        گفتار دوم :  منابع اصلی  
                                  اولین منبع  _  عهدنامه  ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان ، بیماران جنگی و كاركنان بهداری در زمان جنگ  
                                  دومین منبع  _  كنوانسیون مورخ     اكتبر   لاهه  
                                  سومین منبع  _  پیمان   آوریل   واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی ، مراكزعلمی ، هنری  و فرهنگی 
                                                            در  زمان جنگ     
                                  چهارمین منبع  _  كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل  )  
                                  پنجمین  منبع  _   كنفرانس   صلح  ورسای   
             ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ    دسامبر   مربوط به جلوگیری از كشتار دسته جمعی یا  ژنوسید  
                                  هفتمین منبع  _  كنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب    اوت  (مهمترین منابع)  
                                                        كنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد كشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ  
                                               باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومی كنوانسیون »  
                                               باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمایت كلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »   
                                               باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان »    
                             اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  )  
                                            ضمانت اجرای كنوانسیونهای چهارگانه  ژنو    
                                  هشتمین منبع  _  پروتكلهای الحاقی مصوب ژوئن   به كنوانسیونهای چهارگانه  ژنو  
 

فصل سوم  : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی   

 

         مبحث اول : حاكمیت دولت و اشغال نظامی   

 
                        گفتار  اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاكمیت دولتها در زمان اشغال  
                        گفتار  دوم  : تصمیمات قضائی   
                        گفتار  سوم : رویه بین المللی كشورها در  زمینه اشغال  
                        گفتار چهارم  : وضعیت اشغال و حاكمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی  

مبحث دوم : صلاحیتهای حاكم قانونی و دولت اشغال كننده در  اراضی اشغالی  

 
                        گفتار   اول  : صلاحیت قانونگذاری  
                        گفتار   دوم  : صلاحیت قضائی  
                                  الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی    
                                  ب  ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت    
                                  ج  ) اصول محاكمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )    
                        گفتار  سوم  : صلاحیت اداری  
                        گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی  

         مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سكنه سرزمینهای اشغالی  

 
                        گفتار  اول  : اثر حقوقی اشغال بر اموال  
                                   - -  اموال دولتی ( عمومی )  
                                   - -  اموال غیردولتی ( خصوصی )   
                        گفتار  دوم  : تأثیر اشغال بر سكنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل   
                                  --  حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع كشور اشغال شده   
                                   -- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی   
 

فصل چهارم  :  نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی 

 

دانلود اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

یکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 19:57
اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن در سطح بین المللی

در این پایان نامه ابتدا توضیحاتی در خصوص دو جنگ بزرگ جهانی ( جنگ جهانی اول به‌وقوع پیوسته در سالهای 1914 تا 1919 و جنگ جهانی دوم به‌وقوع پیوسته در سالهای 1939 تا 1949 ) ذكر می‌شود

دانلود اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن در سطح بین المللی

اشغال
اشغال نظامی
تحلیلی حقوقی از اشغال نظامی
اشغال نظامی در اسناد بین المللی
دانلود پایان نامه حقوق
دانلود پایان نامه حقوق بین الملل
اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن در سطح بین المللی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 147 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 96

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن در سطح بین المللی

 
    چکیده:
    در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی كلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق كه تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالكان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از كشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال كویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .
 
         همچنین در هركدام از مباحث یا مصادیق ذكر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واكنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد . 
 
 
کلمات کلیدی:

اشغال

اشغال نظامی

تحلیلی حقوقی از اشغال نظامی

اشغال نظامی در اسناد بین المللی

 
 
مقدمه:
 در این پایان نامه ابتدا توضیحاتی در خصوص دو جنگ بزرگ جهانی ( جنگ جهانی اول به‌وقوع پیوسته در سالهای 1914 تا 1919 و جنگ جهانی دوم به‌وقوع پیوسته در سالهای 1939 تا 1949 ) ذكر می‌شود و سپس در فصل دوم نبرد آمریكا و  ویتنام و عملكرد ناتو در اشغال یوگسلاوی سابق مورد ارزیابی مختصر قرار گرفته و پس از آن وضعیـّت اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی و اشغال مجدد آن توسط ایالات متحده آمریكا و هم‌پیمانانش در ناتو مورد بررسی قرار می‌گیرد . در ادامه اشغال بخش‌هائی از ایران در جنگ تحمیلی توسط متجاوزان بعثی عراق و نیز اشغال كشور كویت توسط همین دولت تحلیل می‌گردد . و در پایان اشغال نظامی عراق توسط ایالات متحده و بعضی از متحدانش كه تاكنون نیز ادامه دارد مورد ارزیابی حقوقی واقع می‌شود .       
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

فصل اول  : بررسی  وضعیت جنگ واشغال در  دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه  حقوق بین‌الملل 

         مبحث اول : جنگ جهانی اول  
         مبحث دوم : جنگ جهانی دوم  
         مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریكا  ..  
 

فصل  دوم  : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در بیست سال اخیر . .  

 

         مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف  اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی .  

                        گفتار اول : اهمیت استراتژیك افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این كشور .  
                                   - -  اهمیت استراتژیك افغانستان   
                                  --  علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این كشور 
                        گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی   
                                   وضعیت حاكمیت افغانستان در زمان اشغال .  

         مبحث دوم : بحران بالكان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از  دیدگاه حقوق بین‌الملل .  

                        گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموكراتیك فدرال یوگسلاوی .  
                        گفتار دوم  :  واكنش  جامعة بین‌المللی و عملكرد  سازمان ‌ ملل‌ متحد  در  زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین .  

         مبحث  سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاك ایران . 

                        گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران . 
                        گفتار دوم : عملكرد شورای امنیت سازمان ملل متحد .  
                        گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران .  

         مبحث چهارم  : اشغال كویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل .  

                        گفتار اول :  علل تاریخی و زمینه‌های اشغال كویت توسط عراق .  
                        گفتار دوم : اصل حاكمیت دولت و اشغال كویت . 
                        گفتار سوم : ارزیابی عملكرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی كشورها در قبال بحران خلیج فارس .  
                        گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی كویت توسط عراق .  

         مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریكا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل .  

                        گفتار اول : حادثه  سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریكا و متحدانش در ناتو به افغانستان .  
                        گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریكا به افغانستان . 
                        گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو .  

         مبحث ششم  : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا و هم‌پیمانانش .  

                        گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریكا و متحدانش به عراق   
                        گفتار دوم  : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس   
                        گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر اشغال نظامی در عراق .  
                                  __ اشغال عراق و نقض حاكمیت قانونی . 
                                  _ _ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی .  
                                  __ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شكنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها .  
                                  __ استفاده از روشهای غیر مجاز در سركوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران .  
                                  _ _ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی .  
                                  __ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن .  
                                  -- حمله به افراد غیرنظامی به  بهانه نظامی بودن .  
 
فصل سوم   :   نتیجه‌گیری كلی   
                     منابع و مأخذ    
 
 

دانلود اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن در سطح بین المللی

یکشنبه 29 فروردين 1395 ساعت: 19:57
ليست صفحات
تعداد صفحات : 392

تبلیغات

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 4

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,136
بازدید دیروز بازدید دیروز : 1,412
بازدید هفته بازدید هفته : 6,331
بازدید ماه بازدید ماه : 39,175
بازدید سال بازدید سال : 161,710
بازدید کلی بازدید کلی : 1,245,153

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.162.105.6
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود