close
تبلیغات در اینترنت
کارهای عجیب

امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جستجوگر پیشرفته سایت پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی با عنوان اكسید ایندیم قلع

 

پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی با عنوان اكسید ایندیم قلع

In2O3Sn که اكسید ایندیم قلع (ITO) نامیده می شود، یک نیمه هادی دژنره نوع n است این ماده که یکی از معروفترین اکسیدهای رسانای شفاف (TCO) است دارای گپ پهن و باند ممنوعه اپتیکی مستقیم است

دانلود پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی با عنوان اكسید ایندیم قلع

قلع
اکسید ایندیم
نیمه هادی دژنره
اکسید رسانای شفاف
اكسید ایندیم قلع
دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی
دانلود پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی
دانلود پایان نامه مواد و متالوژی
سیستم همکاری در فروش فایل
دسته بندی مواد و متالوژی
فرمت فایل doc
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 107

دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی

اكسید ایندیم قلع (ITO) 

 
 
 
پیشگفتار:
ایندیم
ایندیم ، عنصر شیمیایی است که با نشان In و عدد اتمی 49 در جدول تناوبی وجود دارد. این فلز حقیقی کمیاب که نرم و چکش‌خوار بوده و به‌راحتی ذوب می‌شود، از نظر شیمیایی مانند آلومینیوم و گالیم است، اما از نظر ظاهری بیشتر شبیه روی می‌باشد (همچنین سنگ معدن روی منبع اولیه ایندیم است). در حال حاضر ، عمده کاربرد آن در ساخت لایه‌های نازکی است که از آنها بعنوان لایه‌های روغن‌کاری شده استفاده می‌شود. (در جنگ جهانی دوم بعنوان پوشش چرخ دنده هواپیماهایی که در ارتفاع بالا پرواز می‌کردند، کاربرد زیادی داشت). 
 
قلع 
قلع ( انگلوساکسون tin و لاتین stannum) عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Sn وعدد اتمی 50 وجود دارد.این فلز ضعیف چکش خوار و نقره ای که به آسانی در آزمایش‌های مربوط به هوا اکسیده نمی شود و در برابر فرسایش مقاوم است ، در بسیاری از آلیاژها وجود داشته و بعنوان پوشش مواد دیگر جهت جلوگیری از فرسایش آنها بکار می رود.قلع را عمدتا" از ماده معدنی کاسی تریت که در آن بصورت اکسید وجود دارد ، بدست می آورند. قلع فلزی است چکش خوار ، قابل انعطاف، شدیدا" بلورین وسفید نقره ای که ساختار بلوری آن هنگام خم شدن قطعه ای از قلع صدای خاصی ایجاد می کند( علت آن شکست بلورها است).این فلز دربرابر فرسایش ناشی از آب تقطیر شده دریا و آب لوله کشی مقاومت می کند اما بوسیله اسیدهای قوی و موادقلیایی و نمکهای اسیدی مورد حمله قرار می گیرد. هنگامیکه اکسیژن بصورت محلول است قلع بعنوان کاتالیزور عمل کرده و واکنشهای شیمیایی را تسریع می کند. 
 
درصورتیکه آنرا درحضور آزمایش‌های مربوط به هوا حرارت دهند Sn2 حاصل می شود. Sn2 اسید ضعیفی بوده و با اکسیدهای بازی تولید نمکهای قلع می کند.قلع را می توان به مقدار زیادی جلا داد و بعنوان پوشش سایر مواد جهت ممانعت از فرسودگی یا واکنشهای شیمیایی دیگرمورد استفاده قرار می گیرد.این فلز مستقیما" با کلر و اکسیژن ترکیب می شود و و جایگزین هیدروژن اسیدهای رقیق می گردد.قلع در دماهای معمولی انعطاف پذیر است اما در صورتیکه گرم شود شکننده می شود. 
 
اكسید ایندیم قلع (ITO)
In2O3:Sn که اكسید ایندیم قلع (ITO) نامیده می شود، یک نیمه هادی دژنره نوع n است. این ماده که یکی از معروفترین اکسیدهای رسانای شفاف (TCO) است دارای گپ پهن و باند ممنوعه اپتیکی مستقیم است.اصلی ترین ویژگی ITO، رسانایی آن در عین شفافیت آن است. ITO نور مرئی را از خود عبور می دهد اما در مقابل نور مادون قرمز از خود خاصیت بازتابی نشان می دهد. همین ویژگی است که ITO را به عنوان یک اکسید رسانای شفاف برای کاربرهای گوناگون الکترونیکی مناسب می سازد.
 
 
کلمات کلیدی:

قلع

اکسید ایندیم

نیمه هادی دژنره

اکسید رسانای شفاف

اكسید ایندیم قلع

 
 
 
فصل اول

1-1- معرفی ITO و ویژگی های آن

1-1-1- خواص عمومی و ساختار فیزیکی
1-1-2- خواص الکتریکی
1-1-3- تحرک حامل های آزاد؛ مکانیزم پراکندگی
1-1-4- ویژگی های اپتیکی
1-1-5- ثابتهای اپتیکی
1-1-6- ساختار باند

1-2- روشهای لایه نشانی ITO

1-2-1- تبخیر حرارتی
1-2-2- لایه گذاری به روش بخار شیمیایی
1-2-3- افشانه گرما کافت (Spry pyrolysis)
1-2-4- چاپ صفحه ای (screen printing)
1-2-5- لایه گذاری توسط باریکه الکترونی (e – beam)
1-2-6- لایه گذاری به روش بخار شیمیایی

1-3- تماس نیمه هادی ITO

1-3-1- تحلیل دیاگرام باند انرژی تماس MS
 
فصل دوم

2-1 عملیات قبل از لایه نشانی

2-1-1- استفاده از محلول (RCA)
2-1-2- استفاده از حمام اولتراسونیک
2-1-3- گرما دهی به زیر لایه
2-2 عملیات لایه نشانی 
2-2-1- کندوپاش
2-2-2- اساس مکانیزم کندوپاش
2-2-3- dc کندوپاش
2-2-4- rf کندوپاش
2-2-5- مگنترون کندوپاش
2-2-6- کندوپاش واکنشی

2-2-7- مزیت های فرایند کندوپاش

2-2-8- سیستم لایه نشانی مورد استفاده در این پروژه

2-2-9- تاثیر فاصله بین هدف و زیرلایه بر خواص فیلم ITO

2-2-10- تاثیر فشار جزئی اکسیژن روی ویژگی های فیلم ITO

- عملیات پس از لایه نشانی
- فرایند پس گرمایش
 
فصل سوم

3-1- الگودهی به نمونه ها

3-1-1- طراحی و ساخت الگو
3-1-2- انواع فتورزیست
3-1-3- روش Lift-off
3-1-4- روش زدایش (etching)
3-1-4-1- زدایش خشک
3-1-4-2- زدایش تر
3-2- ضخامت سنجی
3-3- اندازه گیری مقاومت تماس
3-4- اندازه گیری مقاومت ورقه ای
3-4-1- پروب چهار نقطه ای

3-5- روش های کریستالوگرافی

3-5-1- بررسی با کمک میکروسکوپ نوری
3-5-2- بررسی با میکروسکوپ الکترونی
3-5-3- میکروسکوپ اسکن کننده الکترونی (SEM) و تحلیل تفکیک کننده اشعه ایکس (EDX)
3-5-4- میکروسکوپ انتقال دهنده الکترون (TEM)
3-5-6- شناسایی بر اساس تفرق اشعه ایکس (XRD)
3-5-7- RBS
3-5-8- بررسی با کمک میکروسکوپ نیرو اتمی (AFM)
3-6- طیف سنجی فروسرخ
3-6-1- فرایند جذب فروسرخ
3-6-2- موارد کاربرد طیف فروسرخ
3-6-3- حرکات ارتعاشی
3-6-4- دستگاه طیف سنج فروسرخ
 

دانلود پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی با عنوان اكسید ایندیم قلع

سه شنبه 05 آبان 1394 ساعت: 12:17

 

ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر سقز درسال تحصیلی 87-86

این پژوهش کوشیده است تا از منظر تفاوتهای فردی، نوع رابطه ی سبکهای یادگیری وابسته نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان را در منطقه ای دو زبانه مورد بررسی قرار دهد

دانلود ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر سقز درسال تحصیلی 87-86

دوزبانگی
جنسیت
دوره راهنمایی
دانش آموز دو زبانه
پیشرفت تحصیلی زبان فارسی
سبک یادگیری وابستهنابسته به زمینه
ارتباط سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
خرید مقاله و تحقیق مدیریت برنامه ریزی آموزشی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر سقز درسال تحصیلی 87-86

 
 
چکیده
      این پژوهش کوشیده است تا از منظر تفاوتهای فردی، نوع رابطه ی سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان را در منطقه ای دو زبانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از روش و الگوی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل دانش آموزان سال سوم راهنمایی است که در سال تحصیلی ٨٧- ٨۶ در آموزشگاههای شهر سقز مشغول به تحصیل بوده اند که به صورت تصادفی 142 نفر از آنان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. از آزمون گروهی شکلهای نهفته برای سنجش سبکهای یادگیری و از آزمون پیشرفت تحصیلی زبان فارسی شریفی استفاده شده است.
 
برای تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر روشهای آمار توصیفی از آمار استنباطی شامل مقایسه میانگین ها و آزمون t و نیز رگرسیون استفاده شده است. میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزانی كه سبك یادگیری شان نابسته به زمینه است  به مراتب بهتر از دانش آموزانی است كه وابسته به زمینه اند. با كنترل متغیر جنسیت، باز نتیجه ثابت است یعنی هم در دانش آموزان دختر و هم پسر پیشرفت تحصیلی زبان فارسی در سبك یادگیری نابسته به زمینه به مراتب بیشتر از سبك یادگیری وابسته به زمینه است. بنا براین فرضیه اول تأیید می شود. در هر یك از خرده آزمون های پیشرفت تحصیلی، دانش آموزانی كه سبك یادگیری نابسته به زمینه دارند نمرات بهتری از دانش آموزانی كه سبك یادگیری وابسته به زمینه دارند كسب كرده اند.
 
 اما در خرده آزمون فصاحت جلمه تفاوت مشاهده شده بین دو گروه معنی دار نمی باشد. از مجموع متغیر های وارد شده به معادله رگرسیون، متغیر سبك یادگیری نابسته به زمینه با ضریب 34/0 تأثیر مثبت و بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی داراست. در مرتبه بعد متغیر جنس نیز با ضریب مسیر 26/0 با علامت مثبت در مرتبه دوم قرار دارد و نشان از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر می دهد. همچنین ضریب مسیرتحصیلات پدر به میزان 25/0 در مرتبه سوم قرار دارد. 
 
 
کلمات کلیدی:

دوزبانگی

جنسیت

دوره راهنمایی

دانش آموز دو زبانه

پیشرفت تحصیلی زبان فارسی

سبک یادگیری وابسته/نابسته به زمینه

 
 
 مقدمه
      آموزش و یادگیری واژه هایی عجین اند كه هر كدام دیگری را تداعی می كنند. هماهنگ كردن این دو با هم هدف عمده تحقیقات مختلفی در دهه‌های اخیر بوده است.اهمیت مهارت‌های زبانی در آموزش و پیشرفت تحصیلی یك مسأله عام وبه تعبیری ملی است. در كشور ما كه زبان آموزشی، زبان فارسی است یكی از عوامل كلیدی مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، مهارتهای مربوط به این زبان است و به نظر می‌رسد كه یكی از علل مهم مردودی دانش‌آموزان و تكرار پایه، نارسایی در یادگیری آن به خصوص در مناطق دو زبانه باشد كه كودكان در محیط زندگی خود تا سن ورود به مدرسه با این زبان کمتر برخورد ارتباطی داشته‌اند و لذا منطقی به نظر می‌رسد از نظر مهارتهای گفتاری در مقایسه با كوكان مناطق یك‌زبانه ی فارسی زبان مشكلات بیشتری داشته باشند.
 
چند زبانگی مشکلاتی را برای افراد دو زبانه بویژه افرادی که اعضای اقلیت های زبانی هستند به بار می آورد و به عقیده ترادگیل  (1376) شاید بزرگترین مشکلی که در این زمینه با آن رو به رو هستند، تحصیل است. کودکان اقلیت های زبانی مجبورند خواندن و نوشتن را به یک زبان کاملاً متفاوت از زبان مادری خود یاد بگیرند. در حالی که دو زبان اول و دوم با هم تفاوت زیادی ندارند یعنی خویشاوندی نزدیکی دارند، این مشکل ممکن است بزرگ جلوه نکند.
 
 
فهرست مطالب
ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر سقز درسال تحصیلی 87-861
چکیده1
کلمات کلیدی:2
مقدمه2

عوامل مؤثر بر یادگیری زبان دوم:4

1-ویژگی های روان شناختی زبان آموز4
2- عوامل  و موقعیت های اجتماعی و فرهنگی4
3- ویژگی های زبان اول و دوم4
4- عوامل زیست شناختی5

5- سبكهای یادگیری5

انواع تقسیم بندیهای سبکهای یادگیری6

ویژگی‌های افراد وابسته به زمینه و مستقل از زمینه8

ارتباط سبكهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با یادگیری زبان دوم9

متغیر پیشرفت تحصیلی زبان فارسی(ملاک)13
تحلیل مسیر رگرسیونی18
بحث و نتیجه گیری21
فهرست منابع25
 

دانلود ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر سقز درسال تحصیلی 87-86

دوشنبه 27 مهر 1394 ساعت: 18:38

 

کتاب رایانش ابری

در این کتاب ما سعی کردیم پس از یک مطالعه گسترده در بین منابع و کتب مختلفی که در زمینه رایانش ابری منتشر شده است، ضمن ارائه انواع مختلف تعاریف و معماری هایی که برای رایانش ابری ارائه شده است، شکل صحیح ارتباط بین آنها را بیان کنیم تا ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد برای خواننده گرامی رفع گردد

دانلود کتاب رایانش ابری

رایانش ابری
Cloud Computing
سرویس های ابری
امنیت محاسبات ابری
سیستم های محاسباتی
محاسبات ابری از دید SAAS
استانداردهای محاسبات ابری
معماری سیستم های محاسبات ابری
دانلود کتاب رایانش ابری
دانلود کتاب محاسبات ابری
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
دسته بندی مهندسی نرم افزار
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9265 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 504

کتاب رایانش ابری

(بصورت کامل و جامع)
 
*بهترین منبع برای پایان نامه های ارشد در رابطه با محاسبات ابری
 
پیشگفتار
سیستم های محاسباتی بطور گسترده ای در حال کامل شدن هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بشر در مسائل و کاربردهای مختلف علمی، تجاری، اجتماعی و ... باشند. این تکامل در ابعاد مختلفی صورت گرفته است. قدرت و توان محاسباتی و پردازش اطلاعات، ظرفیت ذخیره سازی اطلاعات، در دسترس پذیری بیشتر منابع و ... از ابعاد مختلف تکامل سیستم های محاسباتی محسوب می شود. رایانش ابری یکی از رویکرد های جدید محاسباتی است که در چند سال اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است و بطور فزاینده ای در حال گسترش است. اما در خصوص شناخت صحیح این سیستم محاسباتی بعنوان یک فناوری جدید و جایگاه آن در بین دیگر فناوری های محاسباتی ابهامات زیادی وجود دارد.
 
نظیر نرم افزار، IT افرادی که در زمینه رایانش ابری فعالیت دارند، به دلیل اینکه از حوزه های مختلف پایگاه داده، شبکه و ... وارد آن شده اند، دارای دیدگاه های مختلفی در مورد آن هستند که همین موضوع سبب ایجاد تعاریف و رویکردهای مختلف در مورد رایانش ابری شده است. به همین دلیل افرادی که مطالعه در این زمینه را آغاز می کنند، در صورتی که چندین منبع یا مقاله مختلف را مطالعه کنند، با ابهامات و تعاریف مختلفی مواجه می شوند که ممکن است در بسیاری از موارد این تعاریف قابل جمع شدن با همدیگر نباشند. خصوصا در زمانی که لایه های مختلف رایانش ابری مورد بررسی قرار می گیرد، برقراری ارتباط بین تعاریفی که از این لایه ها می شود با همدیگر بسیار چالش برانگیر خواهد بود.
 
در این کتاب ما سعی کردیم پس از یک مطالعه گسترده در بین منابع و کتب مختلفی که در زمینه رایانش ابری منتشر شده است، ضمن ارائه انواع مختلف تعاریف و معماری هایی که برای رایانش ابری ارائه شده است، شکل صحیح ارتباط بین آنها را بیان کنیم تا ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد برای خواننده گرامی رفع گردد. لذا در این اثر ما سعی داریم ضمن بررسی و تشریح کامل این فناوری، به بررسی دقیقتر نکات فنی، خدمات ارائه شده، مشکلات پیش رو، مسائل امنیتی و ... بپردازیم. البته لازم به ذکر است که در این نگارش از کتاب، ما تمرکز خود را بیشتر بر روی لایه های زیرساخت و سرویس که عمده مباحث رایانش ابری مربوط به آنها می باشد قرار داده ایم.امید است که در این کار پژوهشی که در حال حاضر نگارش اول آن در اختیار شما قرار گرفته است، توانسته باشیم گام موثری در معرفی صحیح فناوری رایانش ابری برداشته باشیم و شاهد کاربردهای سازنده آن در ارتقای سطح علمی کشور عزیزمان ایران در هر دو بعد تئوری و عملی باشیم.
 
 
کلمات کلیدی:

رایانش ابری

سرویس های ابری

Cloud Computing

امنیت محاسبات ابری

سیستم های محاسباتی

محاسبات ابری از دید SAAS

استانداردهای محاسبات ابری

معماری سیستم های محاسبات ابری

 
 
مقدمه
سیر تکاملی محاسبات به گونه ای است که می توان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان عنصر اساسی پنجم فرض نمود. در چنین حالتی، کاربران سعی می کنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می شود، به آن دسترسی یابند. نمونههای متنوعی از سیستم های محاسباتی ارائه شده است که سعی دارند چنین خدماتی را به کاربران ارئه دهند. برخی از این سیستم های محاسباتی عبارتند از: محاسبات کلاستری 1، محاسبات توری 2 و اخیراً محاسبات انبوه 3 که از آن به عنوان رایانش ابری نیز یاد می شود. محبوبیت این سه رویکرد محاسباتی، از دید موتور جستجوی گوگل 1 نمایش داده شده است و حاکی از آن است که - مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتیجه ی آن در 
محبوبیت رایانش ابری، پس از ظهور مفاهیم اولیه آن در سال 2117 ، با فاصله زیادی نسبت به سایر رویکردهای محاسباتی در حال افزایش است.
 
دنیای محاسبات به سرعت به سمت توسعه نرم افزارهایی پیش میرود که به جای اجرا بر روی رایانه های منفرد،به عنوان یک سرویس در دسترس میلیونها مصرف کننده قرار داده می شوند] 1[. از این نقطه نظر، محاسبات انبوه )رایانش ابری( از دید کاربران نهایی ساختاری شبیه به یک توده ابر دارد که به واسطه آن می توانند به برنامه های کاربردی از هرجایی از دنیا دسترسی داشته باشند.
 
اما محاسبات انبوه از دید فرآهم کنندگان منابع زیرساخت، می تواند با کمک ماشین های مجازی 1 شبکه شده،به عنوان یک روش جدید برای ایجاد پویای نسل جدید مراکز داده، مورد استفاده قرارگیرد تا بتوانند یک زیرساخت قابل انعطاف برای ارائه انواع مختلف خدمات محاسباتی و ذخیره سازی در اختیار داشته باشند.در رویکرد اول )رایانش ابری از دید ارائه سرویس و برنامه های کاربردی( تلاش بر این است که خدمات اینترنتی بصورت یک رایانه واحد در اختیار تمام کاربرانی که به آن متصل هستند قرار بگیرد و تکنولوژی هایی نظیر وب 2 از عوامل مهم در نیل به این هدف هستند. در این رویکرد جدید، می توان از لایه های مختلف و قابل انعطاف ارائه شده در ابر استفاده کرد و خدماتی را فراهم آورد که بتوان در سایت های مختلف به اشتراک گذاشت. به این ترتیب که مثلا اطلاعات می تواند بین سایت ها به اشتراک گذاشته شود و فایلی که در یک سایت قرار داده شده است به راحتی در یک سایت دیگر قابل دسترسی باشد.
 
 
 
 
فهرست عناوین
پیشگفتار. ................................................................................................................................................................... 1
 

فصل 1- مقدمه ای بر رایانش ابری ............................................................................................................... 3

-1-1 مقدمه 4
-2-1 رایانش ابری چیست؟ 6
-3-1 دیدگاه های مختلف در خصوص رایانش ابری 9
-4-1 مجازی سازی در رایانش ابری 11
-5-1 بررسی انواع مختلف توده های ابر، کاربردها، مزایا و معایب 11
-6-1 ابرهای خصوصی و ابرهای عمومی 13
-7-1 مدل قیمت گذاری مبتنی بر استفاده 13
-8-1 برخی مزایا و معایب رایانش ابری 15
-9-1 استانداردها و قابلیت همکاری در رایانش ابری 15
-11-1 نتیجه گیری و بحث 16
 

فصل 2- معماری سیستم های رایانش ابری. ............................................................................................. 21

-1-2 مقدمه ای بر معماری های رایانش ابری 22
-2-2 ماهیت رایانش ابری 23
-1-2-2 ماشین های مجازی 23
-2-2-2 مدل مبتنی بر استفاده 24
-3-2-2 زیرساخت قابل برنامه ریزی 24
-4-2-2 ترکیب برنامه ها و ایجاد برنامه های جدید تر 25
-5-2-2 مثالی از ارائه برنامه های وب 26
-6-2-2 سرویس ها در شبکه ارائه می شوند 27
-7-2-2 نقش نرم افزارهای کدمتنباز 27
-3-2 مدل های زیرساخت رایانش ابری 28
-1-3-2 ابرهای عمومی، خصوصی و ترکیبی 28
-2-3-2 ابرهای عمومی 29
-3-3-2 ابرهای خصوصی 31
-4-3-2 ابرهای ترکیبی 31
-4-2 معماری لایه ای رایانش ابری 32
32 )SaaS( -1-4-2 نرم افزار به عنوان سرویس
33 )PaaS( -2-4-2 سکو به عنوان سرویس
33 )IaaS( -3-4-2 زیرساخت به عنوان سرویس
-5-2 واسط های برنامه نویسی برنامه های ابری 34
-6-2 مزایای رایانش ابری از دید زیرساخت 34
-1-6-2 کاهش زمان اجرا و زمان پاسخ 34
-2-6-2 کاهش ریسک زیرساخت 35
-3-6-2 هزینه ورود کمتر 35
-4-6-2 افزایش نوآوری 36
-7-2 ملاحظات معماری برای زیرساخت 37
-1-7-2 تغییر رویکردهای معماری 37
-2-7-2 تغییر طراحی برنامه کاربردی 37
37 High Performance Computing -1-2-7-2
-2-2-7-2 سیستم های مدیریت پایگاه داده 38
38 CPU-intensive -3-7-2 پردازش های
38 Data-intensive -4-7-2 پردازش های
-5-7-2 هدف یکسان باقی می ماند 39
-6-7-2 لایه انتزاعی پایدار 41
-7-7-2 استاندارد سازی برای کاهش پیچیدگی 41
-8-7-2 پشتیبانی تغییر ساختار برنامه با مجازی سازی و کپسوله سازی 41
43 Stateless و Loose-coupled -9-7-2 محاسبات بصورت
-11-7-2 مقیاس پذیری افقی 43
-11-7-2 موازی سازی 44
-12-7-2 روش تقسیم و حل 45
-13-7-2 فیزیک داده 46
-14-7-2 رابطه بین داده و پردازش 46
-15-7-2 استراتژی های برنامه نویسی 47
-16-7-2 قوانین و مقررات مرتبط با داده 47
-17-7-2 امنیت و ذخیره سازی داده 48
-18-7-2 شیوه های مناسب امنیت شبکه 48
 

فصل 3- معماری برنامه های کاربردی. ....................................................................................................... 53

-1-3 مقدمه ای بر معماری برنامه های ابری 54
-1-1-3 محاسبات توری 54
-2-1-3 محاسبات تراکنشی 55
-3-1-3 ارزش رایانش ابری 57
58 IT -2-3 انتخاب های موجود برای زیرساخت
-1-2-3 اقتصاد 58
61 AMAZON -3-3 مروری بر سرویس های وب
61 Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) -1-3-3
61 Amazon Simple Storage Service (S3) -2-3-3
62 Amazon Simple Queue Service (SQS) -3-3-3
62 Amazon CloudFront -4-3-3
63 Amazon SimpleDB -5-3-3
آمازون 64 S -4-3 سرویس 3
64 S -1-4-3 دسترسی به 3
-2-4-3 سرویس های وب 64
65 BitTorrent -3-4-3
در عمل 65 S3 -4-4-3
آمازون 66 EC -5-3 سرویس 2
67 EC -1-5-3 مفاهیم 2
68 EC -2-5-3 دسترسی به 2
-3-5-3 راه اندازی یک نمونه 69
-4-5-3 دسترسی به یک نمونه 71
-5-5-3 گروه های امنیتی 73
-6-5-3 نواحی دسترسی 75
ایستا 75 IP -7-5-3 آدرس های
76 EC -8-5-3 ذخیره سازی داده در 2
77 EBS -9-5-3 تنظیم درایو
-11-5-3 مدیریت درایو 78
79 )snapshots( -11-5-3 تصاویر
81 AMI -12-5-3 مدیریت
 

 فصل 4- رایانش ابری از دید SAAS85 

86  -1-4 مقدمه ای رایانش ابری از دید SAAS
-1-1-4 رایانش ابری، چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟ 86
-2-1-4 رایانش ابری، چه چیزی نیست 87
-3-1-4 رایانش ابری، چه چیزی است 87
-4-1-4 از همکاری مشارکتی تا ابر: تاریخی مختصر از رایانش ابری 88
برنامه های مترکز و ذخیره سازی متمرکز 88 :Client/Server -5-1-4 محاسبات
اشتراک گذاری منابع 89 :Peer-to-Peer -6-1-4 محاسبات
-7-1-4 محاسبات داوطلبانه: توان محاسباتی بیشتر 91
-8-1-4 محاسبات مشارکتی: کار گروهی 91
-9-1-4 رایانش ابری: گام بعدی در کار مشارکتی 91
-11-1-4 شبکه، رایانه است: رایانش ابری چگونه کار می کند 92
-11-1-4 شناخت معماری ابر 92
-12-1-4 شناخت ذخیره سازی ابری 94
-13-1-4 شناخت سرویس های ابری 94
-14-1-4 شرکت ها در ابر: رایانش ابری امروز 95
-15-1-4 چرا رایانش ابری مهم است 96
-2-4 آیا برای استفاده از رایانش ابری آماده هستید؟ 97
-1-2-4 رایانش ابری: مزایا 97
-2-2-4 رایانش ابری: معایب 111
-3-2-4 چه کسانی می توانند از رایانش ابری استفاده کنند 111
-4-2-4 چه کسانی نباید از رایانش ابری استفاده کنند 113
-5-2-4 ابرهای تیره: موانعی برای استفاده از برنامه های تحت وب 114
-3-4 توسعه سرویس های ابری 116
-1-3-4 چرا توسعه برنامه های تحت وب؟ 116
-2-3-4 مزایا و معایب توسعه ی سرویس های ابری 116
-3-3-4 مزایای توسعه ی سرویس های ابری 117
-4-3-4 معایب توسعه ی سرویس های ابری 117
-5-3-4 انواع توسعه سرویس های ابری 118
118 )Software as a Service( -6-3-4 نرم افزار بعنوان سرویس
118 )Platform as a Service( -7-3-4 سکو بعنوان سرویس
119 )Web Services( -8-3-4 سرویس های وب
119 )On-Demand Computing( -9-3-4 محاسبه بر حسب تقاضا
-11-3-4 کشف خدمات و ابزارهای توسعه سرویس های ابری 111
111 )Amazon( -11-3-4 آمازون
111 )Google App Engine( -12-3-4 موتور برنامه های گوگل
112 IBM -13-3-4
112 Salesforce.com -14-3-4
-15-3-4 دیگر ابزارهای توسعه سرویس های ابری 113
-16-3-4 سطح تکامل سرویس های ابری 114
-4-4 رایانش ابری برای خانواده ها 115
-1-4-4 متمرکزسازی ارتباطات ایمیل 115
-2-4-4 مشارکت در زمان بندی 115
-3-4-4 مشارکت در لیست خرید 116
117 )Do-Do Lists( -4-4-4 مشارکت در لیست وظایف
-5-4-4 مشارکت در هزینه های خانواده 117
-6-4-4 مشارکت در لیست تماس ها 118
-7-4-4 مشارکت در پروژه های مدرسه 118
-8-4-4 اشتراک تصاویر خانوادگی 119
-5-4 رایانش ابری برای گروه ها 121
-1-5-4 ارتباطات در گروه ها 121
-2-5-4 همکاری در برنامه ریزی ها و زمان بندی ها 121
-3-5-4 مدیریت رویدادها و برنامه ها 122
-4-5-4 مشارکت در رویداد ها و پروژه های گروهی 123
-5-5-4 لیست وظایف مشارکتی 123
-6-5-4 مشارکت در مدیریت وظایف 123
-7-5-4 مشارکت در مدیریت رویدادها 123
-8-5-4 مشارکت در تبلیغ و بازاریابی رویدادها 124
-9-5-4 مشارکت در هزینه ها 124
-6-4 رایانش ابری برای شرکت ها 126
-1-6-4 مدیریت زمان بندی 126
-2-6-4 مدیریت لیست تماس ها 126
-3-6-4 مدیریت پروژه ها 127
-4-6-4 مشارکت روی گزارشات 128
-5-6-4 مشارکت روی منابع تبلیغاتی 129
-6-6-4 مشارکت روی گزارش هزینه 129
-7-6-4 مشارکت بر روی تنظیم بودجه 131
-8-6-4 مشارکت بر روی ارائه ها 131
-9-6-4 ارائه در همه جا 131
 

فصل 5- استفاده از سرویس های ابری. ................................................................................................... 135

-1-5 مشارکت در تقویم، زمان بندی و مدیریت وظایف 136
-1-1-5 بررسی برنامه های تقویم آنلاین 136
137 Google Calendar -1-1-1-5
138 Yahoo! Calendar -2-1-1-5
139 Windwos Live Calendar -3-1-1-5
139 Apple MobileMe Calendar -4-1-1-5
141 AOL Calendar -5-1-1-5
141 CalendarHub -6-1-1-5
141 Hunt Calendars -7-1-1-5
142 Famundo -8-1-1-5
142 eStudio Calendar -9-1-1-5
143 30Boxes -11-1-1-5
143 Trumba -11-1-1-5
144 Calendars Net -12-1-1-5
144 Jotlet -13-1-1-5
-2-1-5 بررسی برنامه های زمان بندی آنلاین 144
145 Jiffle -1-2-1-5
145 Presdo -2-2-1-5
146 Diarised -3-2-1-5
146 Windows Live Events -4-2-1-5
147 Schedulebook -5-2-1-5
147 Acuity Scheduling -6-2-1-5
148 AppointmentQuest -7-2-1-5
148 hitAppoint -8-2-1-5
-3-1-5 بررسی برنامه ریزی آنلاین و مدیریت وظایف 148
148 iPrioritize -1-3-1-5
149 Bla-Bla List -2-3-1-5
149 Hiveminder -3-3-1-5
149 Remember the Milk -4-3-1-5
149 Ta-da List -5-3-1-5
151 Tudu List -6-3-1-5
151 TaskTHIS -7-3-1-5
151 VitaList -8-3-1-5
151 TracksLife -9-3-1-5
151 Voo2Do -11-3-1-5
151 HiTask -11-3-1-5
151 Zoho Planner -12-3-1-5
-2-5 مشارکت در مدیریت رویدادها 153
-1-2-5 شناخت برنامه های مدیریت رویداد 153
-1-1-2-5 برنامه ریزی رویداد و مدیریت جریان کار 153
-2-1-2-5 معرفی و تبلیغ رویداد 154
-3-1-2-5 تقویم رویداد 154
-4-1-2-5 تسهیل زمان بندی 154
-5-1-2-5 پیش ثبت نام 154
-6-1-2-5 فرآیند پرداخت 154
-7-1-2-5 مدیریت مسافرت 155
-8-1-2-5 مدیریت اسکان 155
-9-1-2-5 پذیرش / ثبت نام در محل 155
-11-1-2-5 مدیریت تماس 155
-11-1-2-5 مدیریت بودجه 155
-12-1-2-5 تحلیل و گزارش گیری بعد از رویداد 156
-2-2-5 برنامه های مدیریت رویداد 156
156 123 Signup -1-2-2-5
157 Acteva -2-2-2-5
157 Conference.com -3-2-2-5
159 Cvent -4-2-2-5
161 Event Wax -5-2-2-5
161 Eventsbot -6-2-2-5
162 RegOnline -7-2-2-5
163 Setdot -8-2-2-5
163 Tendenci -9-2-2-5
-3-5 مشارکت در مدیریت تماس ها 164
164 CRM -1-3-5 شناخت مدیریت تماس و
-2-3-5 درباره مدیریت تماس 164
164 CRM -3-3-5 درباره
و مدیریت تماس 165 CRM -4-3-5 بررسی برنامه های
165 Salesforce.com -1-4-3-5
167 bConnections -2-4-3-5
168 BigContacts -3-4-3-5
168 eStudio Contact Manager -4-4-3-5
169 Highrise -5-4-3-5
169 Apple MobileMe Contacts -6-4-3-5
171 MyEvents -7-4-3-5
171 Plaxo -8-4-3-5
171 People Matrix -9-4-3-5
171 PipelineDeals -11-4-3-5
172 SalesBoom -11-4-3-5
172 SalesJunction.com -12-4-3-5
173 SalesNexus -13-4-3-5
173 Zoho CRM -14-4-3-5
-4-5 مشارکت در مدیریت پروژه 175
-1-4-5 آشنایی با مدیریت پروژه 175
-2-4-5 بررسی برنامه های مدیریت پروژه 176
176 @task -1-2-4-5
177 AceProject -2-2-4-5
177 Basecamp -3-2-4-5
178 Copper Project -4-2-4-5
178 eStudio TaskTracker -5-2-4-5
179 onProject -6-2-4-5
179 Project Drive -7-2-4-5
179 Vertabase -8-2-4-5
179 Wrike -9-2-4-5
179 Zoho Projects -11-2-4-5
-5-5 مشارکت در واژه پردازی 181
-1-5-5 برنامه های واژه پرداز تحت وب چگونه کار می کنند 181
-2-5-5 مزایای برنامه های واژه پردازی تحت وب 181
-3-5-5 آیا باید از واژه پردازهای تحت وب استفاده کنیم 182
-4-5-5 بررسی برنامه های واژه پرداز تحت وب 183
183 Google Docs -1-4-5-5
186 Adobe Buzzword -2-4-5-5
187 ajaxWrite -3-4-5-5
187 Docly -4-4-5-5
188 Glide Write -5-4-5-5
189 iNetWord -6-4-5-5
189 KBdocs -7-4-5-5
191 Peepel WebWriter -8-4-5-5
191 ThinkFree Write -9-4-5-5
191 WriteBoard -11-4-5-5
192 Zoho Writer -11-4-5-5
-6-5 مشارکت در صفحات گسترده 193
-1-6-5 برنامه های تحت وب صفحه گسترده چگونه کار می کند 193
-2-6-5 مزایای استفاده از برنامه های صفحه گسترده تحت وب 193
-3-6-5 آیا برنامه های صفحه گسترده تحت وب برای شما مناسب است؟ 193
-4-6-5 بررسی برنامه های صفحه گسترده تحت وب 195
195 Google Spreadsheets -1-4-6-5
197 EditGrid -2-4-6-5
198 eXpresso -3-4-6-5
199 Glide Crunch -4-4-6-5
199 Num Sum -5-4-6-5
211 Peepel WebSheet -6-4-6-5
211 Sheetster -7-4-6-5
211 ThnkFree Calc -8-4-6-5
213 Zoho Sheet -9-4-6-5
-7-5 مشارکت در پایگاه داده 214
-1-7-5 آشنایی با مدیریت پایگاه داده 214
-2-7-5 پایگاه داده چگونه کار می کند 214
-3-7-5 پایگاه داده آنلاین چگونه کار می کند 215
-4-7-5 بررسی برنامه های پایگاه داده تحت وب 215
215 Blist -1-4-7-5
217 Cebase -2-4-7-5
217 Dabble DB -3-4-7-5
218 Lazybase -4-4-7-5
219 MyWebDB -5-4-7-5
219 QuickBase -6-4-7-5
211 TeamDesk -7-4-7-5
211 Trackvia -8-4-7-5
212 Zoho Creator -9-4-7-5
212 Zoho DB & Reports -11-4-7-5
-8-5 مشارکت در ارائه 214
-1-8-5 تهیه ارائه بصورت آنلاین 214
-2-8-5 ارزیابی برنامه های ارائه تحت وب 214
215 BrinkPad -1-2-8-5
215 Empressr -2-2-8-5
216 Google Presentations -3-2-8-5
218 Preezo -4-2-8-5
218 Presentation Engine -5-2-8-5
221 PreZentit -6-2-8-5
221 SlideRocket -7-2-8-5
221 ThinkFree Show -8-2-8-5
222 Thumbstacks -9-2-8-5
222 Zoho Show -11-2-8-5
-9-5 ذخیره سازی و به اشتراک گذاری فایل ها و دیگر محتواهای آنلاین 224
-1-9-5 آشنایی با ابر ذخیره سازی 224
-2-9-5 ابرذخیره سازی چیست؟ 224
-3-9-5 چرا از ابر ذخیره سازی استفاده کنیم؟ 224
-4-9-5 خطر ذخیره سازی داده در ابر 225
-5-9-5 بررسی سرویس های ذخیره سازی و به اشتراک گذاری فایل 226
226 Amazon S3 -1-5-9-5
226 Egnyte -2-5-9-5
227 ElephantDrive -3-5-9-5
227 Microsoft Offile Live Workspace -4-5-9-5
228 myDataBus -5-5-9-5
228 Nirvanix -6-5-9-5
228 steekR -7-5-9-5
229 Windows Live SkyDrive -8-5-9-5
-6-9-5 بررسی سرویس های نشانه گذاری آنلاین 229
231 BlinkList -1-6-9-5
231 ClipClip -2-6-9-5
231 Clipmarks -3-6-9-5
231 del.icio.us -4-6-9-5
232 Feedmarker -5-6-9-5
232 SharedCopy -6-6-9-5
233 Tagseasy -7-6-9-5
233 Yahoo! MyWeb -8-6-9-5
-11-5 به اشتراک گذاری تصاویر دیجیتال 234
-1-11-5 بررسی برنامه های ویرایشگر تصویر آنلاین 234
234 Adobe Photoshop Express -1-1-11-5
236 ForoFlexer -2-1-11-5
236 Picnik -3-1-11-5
237 Picture2Life -4-1-11-5
238 Pkifx -5-1-11-5
238 Preloadr -6-1-11-5
239 Phixr -7-1-11-5
239 Pixenate -8-1-11-5
241 Snipshot -9-1-11-5
-11-1-11-5 بررسی انجمن های به اشتراک گذاری تصویر 241
241 Apple MobileMe Gallery -11-1-11-5
242 dotPhoto -12-1-11-5
242 DPHOTO -13-1-11-5
242 Flickr -14-1-11-5
243 Fotki -15-1-11-5
243 MyPhotoAlbum -16-1-11-5
243 Photobucket -17-1-11-5
244 Picasa Web Album -18-1-11-5
244 Pixagogo -19-1-11-5
244 PictureTrail -21-1-11-5
244 SmugMug -21-1-11-5
244 WebShots -22-1-11-5
244 Zenfolio -23-1-11-5
245 Zoto -24-1-11-5
-11-5 کنترل همه چیز با دسک تاپ های تحت وب 246
-1-11-5 شناخت میزکار تحت وب 246
-2-11-5 بررسی انواع میزکار تحت وب 247
247 ajaxWindows -1-2-11-5
248 Deskjump -2-2-11-5
248 Desktoptwo -3-2-11-5
249 eyeOS -4-2-11-5
251 g.ho.st -5-2-11-5
251 Glide -6-2-11-5
251 Nivio -7-2-11-5
251 StartForce -8-2-11-5
252 YouOS -9-2-11-5
-12-5 دیگر راه های مشارکت آنلاین 253
-1-12-5 بررسی سرویس های ایمیل تحت وب 253
254 Gmail -1-1-12-5
255 Yahoo! Mail -2-1-12-5
256 Windows Live Hotmail -3-1-12-5
256 Apple MobileMe Mail -4-1-12-5
-5-1-12-5 دیگر سرویس های پستی تحت وب 257
-2-12-5 بررسی سرویس های پیغام رسان فوری 258
258 AOL Instant Messenger -1-2-12-5
258 Google Talk -2-2-12-5
259 ICQ -3-2-12-5
261 Windows Live Messenger -4-2-12-5
261 Yahoo! Messenger -5-2-12-5
-3-12-5 بررسی ابزارهای کنفرانس وب 261
262 Adobe Acrobat Connect -1-3-12-5
263 Convenos Meeting Center -2-3-12-5
263 Genesys Meeting Center -3-3-12-5
263 Glance -4-3-12-5
263 IBM Lotus Sametime -5-3-12-5
263 Microsoft Office Live Meeting -6-3-12-5
263 Persoy Web Conferencing -7-3-12-5
264 Pixion PictureTalk -8-3-12-5
264 WebEx -9-3-12-5
265 Yugma -11-3-12-5
265 Zoho Meeting -11-3-12-5
-13-5 همکاری از طریق شبکه های اجتماعی و گروه افزارها 266
-1-13-5 ایجاد گروه در شبکه های اجتماعی 266
267 Facebook -1-1-13-5
268 MySpace -2-1-13-5
-3-1-13-5 دیگر گروه های وب 268
-2-13-5 بررسی گروه افزارهای آنلاین 269
269 AirSet -1-2-13-5
271 ContactOffice -2-2-13-5
271 Google Sites -3-2-13-5
271 Huddle -4-2-13-5
271 Nexo -5-2-13-5
272 OpenTeams -6-2-13-5
273 ProjectSpaces -7-2-13-5
273 teamspace -8-2-13-5
-14-5 همکاری از طریق بلاگ ها و ویکی ها 274
-1-14-5 بررسی بلاگها برای کارهای مشارکتی 274
275 Blogger -1-1-14-5
277 TypePad -2-1-14-5
277 WordPress -3-1-14-5
-2-14-5 بررسی ویکی ها برای همکاری 277
278 PBwiki -1-2-14-5
278 Versionate -2-2-14-5
278 Wikihost.org -3-2-14-5
278 Wikispaces -4-2-14-5
279 Zoho Wiki -5-2-14-5
 

فصل 6- مجازی سازی. ................................................................................................................................ 283

-1-6 تعریف مجازی سازی 284
-2-6 تکنولوژی های مجازی سازی 288
288 )Linux Virtualization( -1-2-6 مجازی سازی در لینوکس
288 )Para Virtualization( -1-1-2-6 مجازی سازی جزئی
289 )Hardware assisted Virtualization( -2-1-2-6 مجازی سازی به کمک سخت افزار
289 Coopvirt -3-1-2-6
289 )Containers( -4-1-2-6 حامل ها
291 ) Desktop Virtualization( -2-2-6 مجازی سازی میزکار
291 Client-Hosted Desktop Virtualization -1-2-2-6
291 Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -2-2-2-6
292 )Para-Virtualization( -3-2-6 مجازی سازی جزئی
293 )Hardware Virtualization( -4-2-6 مجازی سازی سخت افزاری
294 )Resource Virtualization( -5-2-6 مجازی سازی منابع
295 )Processor Virtualization( -6-2-6 مجازی سازی پردازنده
295 )Application Virtualization( -7-2-6 مجازی سازی برنامه کاربردی
297 )Software Virtualization( -8-2-6 مجازی سازی نرم افزار
297 )Storage Virtualization( -9-2-6 مجازی سازی ذخیره سازی
299 )Data Storage Virtualization( -11-2-6 مجازی سازی ذخیره سازی داده
311 )OS Virtualization( -11-2-6 مجازی سازی سیستم عامل
-3-6 سایر مفاهیم مرتبط با مجازی سازی 313
313 )Virtualization Density( -1-3-6 چگالی مجازی سازی
313 )Virtualization Level( -2-3-6 سطح مجازی سازی
313 )Server Level( -1-2-3-6 سطح سرور
313 )Storage Device Level( -2-2-3-6 سطح دستگاه سازی
314 Fabric Level -3-2-3-6
314 File System( -4-2-3-6 سطح سیستم فایل
-4-6 ابزارهای مجازی سازی منابع فیزیکی 315
نسخه سرور( 315 ( Ubuntu -1-4-6
315 Red Hat -2-4-6
-3-4-6 ویندوز سرور 316
-4-4-6 مجازی سازی ویندوز بر روی فدورا 317
-5-4-6 مجازی سازی اوراکل 317
318 VMware -6-4-6
-1-6-4-6 برنامه های رومیزی 318
-2-6-4-6 برنامه های سرور 318
-5-6 مجازی سازی برنامه های کاربردی 311
311 Altiris -1-5-6
311 Softgrid Application -2-5-6
312 Thinstall Virtualization Suite -3-5-6
314 Net Framework Virtualization -4-5-6
-6-6 مجازی سازی سخت افزاری 316
-1-6-6 تکنولوژی مجازی سازی اینتل 316
-7-6 تکنولوژی های مجازی سازی فضای ذخیره سازی 318
318 NAS (Network-attached Storage) -1-7-6
318 SAN (Storage Area Network) -2-7-6
319 iSCSI -3-7-6
-8-6 نرم افزارهای مجازی سازی 321
 

فصل 7- استانداردهای رایانش ابری ....................................................................................................... 333

-1-7 مقدمه ای بر استانداردهای ابری 334
-1-1-7 برنامه های کاربردی 334
-2-7 ارتباطات 334
334 HTTP -1-2-7
336 XMPP -2-2-7
-3-7 امنیت 337
338 SSL -1-3-7
339 OpenID -2-3-7
339 PCI DSS -3-3-7
-4-7 زیرساخت 341
-1-4-7 مجازی سازی 341
-2-4-7 استانداردهای باز فوق ناظر 341
341 OVF -3-4-7
-5-7 سرویس 343
343 JSON -1-5-7
343 JSON با XML -2-5-7 مقایسه
344 XML -3-5-7
-4-5-7 سرویس های وب 345
346 REST -5-5-7
347 SOAP -6-5-7
 

فصل 8- مقیاس پذیری زیرساخت ابری. ................................................................................................. 352

-1-8 مقدمه ای بر مقیاس پذیری زیرساخت ابری 353
-1-1-8 برنامه ریزی ظرفیت 353
-2-1-8 تقاضای مورد انتظار 354
-3-1-8 تعیین تقاضای مورد انتظار 355
-4-1-8 تحلیل موارد غیرقابل انتظار 356
-5-1-8 تاثیر بار 356
-6-1-8 نقاط مقیاس پذیری 358
-7-1-8 مقیاس ابر 358
-8-1-8 مقیاس پذیری پویا 359
-9-1-8 مقیاس پذیری پیش فعال 359
-11-1-8 مقیاس پذیری واکنشی 359
-11-1-8 سیستم ها و ابزارهای مانیتورینگ 359
-12-1-8 مدیریت مقیاس پذیری پیش فعالانه 361
-13-1-8 مدیریت مقیاس پذیری واکنشی 361
-14-1-8 مقیاس پذیری عمودی 362
 
فصل 9- امنیت در رایانش ابری ............................................................................................................... 366
-1-9 مقدمه ای بر امنیت در توده های ابر 367
-2-9 فواید امنیت برای رایانش ابری 371
-1-2-9 امنیت و مقیاس پذیری 371
-2-2-9 امنیت بعنوان یک عامل تمایز در بازار 372
-3-2-9 استاندارد کردن واسط ها برای خدمات امنیتی مدیریت شده 372
-4-2-9 مقیاس کردن سریع و هوشمند منابع 372
-5-2-9 حسابرسی و جمع آوری شواهد 373
-1-5-2-9 بروز رسانی های دقیقتر، موثرتر و بهینه تر بهمراه پیش فرض ها 373
-2-5-2-9 حسابرسی و توافقنامههای سطح سرویس 373
-6-2-9 فواید تمرکز منابع 373
-7-2-9 پروسه تشخیص ریسک 374
-3-9 تشخیص ریسک 375
-1-3-9 سناریو های مورد کاربرد 375
-2-3-9 ریسک ها 375
-4-9 ریسک های خط و مشی و سازماندهی 377
377 Lock-in . -1-1-4-9 ر 1
378 SaaS lock-in -2-1-4-9
378 PaaS lock-in -3-1-4-9
379 IaaS lock-in -4-1-4-9
-2-4-9 ر 2. فقدان نظارت 379
-3-4-9 ر 3. چالش های مطلوبیت 381
381 co-tenant -4-4-9 ر 4.فقدان شهرت کسب و کار بعلت فعالیت های
-5-4-9 ر 5. انقضا یا خرابی سرویس ابر 382
-6-4-9 ر 6.تملک تامین کننده ابر 383
-7-4-9 ر 7. شکست زنجیره تامین 384
-5-9 ریسک های فنی 385
-1-5-9 ر 8. فرسودگی منابع 385
-2-5-9 ر 9. شکست در جداسازی 386
-3-5-9 ر 11 . کارمند خودی بدخواه در تامین کننده ابر 387
-4-5-9 ر 11 .به خطر افتادن واسط مدیریت )دستکاری، دسترس پذیری زیرساخت( 388
-5-5-9 ر 12 . استراق سمع داده در انتقال 388
-6-5-9 ر 13 . هدر رفتن داده در بارگذاری و دریافت 389
-7-5-9 ر 14 . حذف ناامن یا غیر موثر داده 391
391 Distributed denial of service (DDoS) . -8-5-9 ر 15
391 Economic denial of service (EDoS) . -9-5-9 ر 16
-11-5-9 ر 17 . فقدان کلیدهای رمزنگاری 392
-11-5-9 ر 18 . جستجو ها و پویش های بدخواهانه 392
-12-5-9 ر 19 . به خطر افتادن موتورهای سرویس 393
-13-5-9 ر 21 . تداخل بین رویههای مقاوم سازی توسط مشتریان و محیط ابر 394
-6-9 ریسک های قانونی 395
395 Subpoena and E-Discovery . -1-6-9 ر 21
-2-6-9 ر 22 . ریسک های ناشی از تغییرات حوزه های قضایی 395
-3-6-9 ر 23 . ریسک های پشتیبانی داده 396
-4-6-9 ر 24 . ریسک های صدور مجوز 397
-7-9 ریسک های عمومی )نه فقط مربوط به ابر( 398
-1-7-9 ر 25 . خرابی های شبکه 398
-2-7-9 ر 26 . مدیریت شبکه 398
-3-7-9 ر 27 . دستکاری ترافیک شبکه 399
399 Privilege escalation . -4-7-9 ر 28
411 Social engineering attacks (IE, Impersonation) . -5-7-9 ر 29
-6-7-9 ر 31 . اتلاف یا به خطر افتادن گزارش های عملیاتی 411
-7-7-9 ر 31 . اتلاف یا به خطر افتادن گزارش های امنیتی )دستکاری تحقیقات قانونی( 411
-8-7-9 ر 32 . گم شدن یا دزدیده شدن پشتیبان های داده 411
-9-7-9 ر 33 . دسترسی غیر مجاز به جزئیات ماشین ها و ابزار 412
-11-7-9 ر 34 . دزدی تجهیزات رایانه ای 412
-11-7-9 ر 35 . بلایای طبیعی 412
-8-9 آسیب پذیری ها 414
-9-9 دارایی ها 413
-11-9 چارچوب تضمین اطلاعات 415
-1-11-9 تقسیم مسئولیت ها 415
416 Software as a service -1-1-11-9
416 Platform as a Service -2-1-11-9
417 Infrastructure as a service -3-1-11-9
417 IaaS -4-1-11-9 امنیت برنامه کاربردی در
-11-9 نیازمندی های تضمین اطلاعات 418
-1-11-9 امنیت پرسنل 418
-2-11-9 تضمین زنجیره تامین 418
-3-11-9 امنیت عملیات 419
-4-11-9 تضمین نرم افزار 421
-5-11-9 مدیریت وصله 421
-6-11-9 کنترلهای معماری شبکه 421
-7-11-9 معماری میزبان 421
امنیت برنامه کاربردی 421 – PaaS -8-11-9
امنیت برنامه کاربردی 421 – SaaS -9-11-9
-11-11-9 ا شغال منابع 421
-11-11-9 مدیریت هویت و دسترسی 422
-1-11-11-9 مجازشناسی 422
-2-11-11-9 تدارک هویت 422
-3-11-11-9 مدیریت داده شخصی 422
-4-11-11-9 مدیریت کلید 423
-5-11-11-9 رمزنگاری 423
-6-11-11-9 احراز هویت 423
-7-11-11-9 به خطر افتادن یا دزدی اعتبارها 423
-8-11-11-9 چارچوب های مدیریت هویت 424
-9-11-11-9 کنترل دسترسی 424
-11-11-11-9 احراز هویت 424
-12-11-9 مدیریت دارایی 424
-13-11-9 قابلیت حمل داده و سرویس ها 424
-14-11-9 مدیریت دوام کسب و کار 425
-15-11-9 مدیریت واقعه و پاسخ 425
-16-11-9 ا منیت فیزیکی 426
-17-11-9 کنترل های محیطی 427
-18-11-9 ن یازمندی های قانونی 427
 
فصل 11 - ضمائم ............................................................................................................................................ 432
-1-11 مرجع سرویس های وب آمازون 433
433 EC -1-1-11 مرجع دستورات خط فرمان 2
434 ec2-add-group -1-1-1-11 دستور
434 ec2-add-keypair -2-1-1-11 دستور
435 ec2-allocate-address -3-1-1-11 دستور
436 ec2-associate-address -4-1-1-11 دستور
436 ec2-attach-volume -5-1-1-11 دستور
436 ec2-authorize -6-1-1-11 دستور
437 ec2-bundle-instance -7-1-1-11 دستور
438 ec2-cancel-bundle-task -8-1-1-11 دستور
438 ec2-confirm-product-instance -9-1-1-11 دستور
438 ec2-create-snapshot -11-1-1-11 دستور
438 ec2-create-volume -11-1-1-11 دستور
439 ec2-delete-group -12-1-1-11 دستور
439 ec2-delete-keypair -13-1-1-11 دستور
439 ec2-delete-snapshot -14-1-1-11 دستور
441 ec2-delete-volume -15-1-1-11 دستور
441 ec2-deregister -16-1-1-11 دستور
441 ec2-describe-addresses -17-1-1-11 دستور
441 ec2-describe-availability-zones -18-1-1-11 دستور
441 ec2-describe-bundle-tasks -19-1-1-11 دستور
442 ec2-describe-group -21-1-1-11 دستور
442 ec2-describe-image-attribute -21-1-1-11 دستور
443 ec2-describe-images -22-1-1-11 دستور
444 ec2-describe-instances -23-1-1-11 دستور
444 ec2-describe-keypairs -24-1-1-11 دستور
444 ec2-describe-regions -25-1-1-11 دستور
445 ec2-describe-snapshots -26-1-1-11 دستور
445 ec2-describe-volumes -27-1-1-11 دستور
445 ec2-detach-volume -28-1-1-11 دستور
446 ec2-disassociate-address -29-1-1-11 دستور
446 ec2-get-console-output -31-1-1-11 دستور
447 ec2-get-password -31-1-1-11 دستور
447 ec2-modify-image-attribute -32-1-1-11 دستور
448 ec2-reboot-instances -33-1-1-11 دستور
448 ec2-release-address ipaddress -34-1-1-11 دستور
448 ec2-register -35-1-1-11 دستور
448 ec2-reset-image-attribute -36-1-1-11 دستور
449 ec2-revoke -37-1-1-11 دستور
449 ec2-run-instances -38-1-1-11 دستور
451 ec2-terminate-instances -39-1-1-11 دستور
452 GOGRID -2-11
-1-2-11 انواع ابرهای زیرساخت 452
453 )Service Infrastructure( -2-2-11 زیرساخت سرویس
453 )CloudCenters( -3-2-11 مراکز ابری
-4-2-11 مراکز ابری با جزئیات بیشتر 454
با مراکز داده معمولی 454 GoGrid -5-2-11 مقایسه
-6-2-11 مقیاس پذیری افقی و عمودی 455
455 "Scaling out" -7-2-01 مقیاس پذیری افقی
455 "Scaling Up" -8-2-01 مقیاس پذیری عمودی
456 GoGrid -9-2-11 معماری های استقرار
-11-2-11 ت مرکز بر روی برنامه های کاربردی وب 458
-11-2-11 مقایسه رویکردها 458
461 VMWARE ESX SERVER -3-11
461 VCENTER -1-3-11
463 Orchestrator -2-3-11
465 EUCALYPTUS -4-11

دانلود کتاب رایانش ابری

دوشنبه 20 مهر 1394 ساعت: 13:5

 

طبقه‌بندی جوشكاری

از نظر جوشكاری، كربن و فولادهای كم آلیاژ را می توان به 6 طبقه یا گروه اصلی براساس تركیب، استحكام، رفتار گرمایی یا حفاظت در برابر خوردگی تقسیم نمود

دانلود طبقه‌بندی جوشكاری

جوشكاری
نقاط جوش
دسته بندی جوشكاری
طبقه‌بندی جوشكاری
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق مکانیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9

طبقه‌بندی جوشكاری

 
مقدمه
از نظر جوشكاری، كربن و فولادهای كم آلیاژ را می توان به 6 طبقه یا گروه اصلی براساس تركیب، استحكام، رفتار گرمایی یا حفاظت در برابر خوردگی تقسیم نمود. از آنجا كه برخی فولادها در بیش از یك شرایط گرمایی به كار می‌روند، برخی اشتراك‌ها در این گروه‌ها وجود دارد. گروه‌ها به شرح ذیل می‌باشند :
1- فولادهای كربنی
2- فولادهای كرومیوم – مولیبدنیوم
3- فولادهای پیش – پوشانده
فولادهای كربنی حاوی حدود 1 درصد كربن، تا حدود 65 را درصد منگنز و تا حدود 60% درصد سیلیكون می‌باشند. فولادهای كربنی بطور معمولا در شرایط as-rolled استفاده می شوند اگرچه برخی از آنها می‌تواند تحت شرایط سرد شدن آهسته یا طبیعی شده قرار بگیرند. فولادهای با دوام كم آلیاژ به منظور فراهم‌سازی خصوصیات مكانیكی بهتر نسبت به فولادهای كربنی مرسوم طراحی شده‌اند. آنها را اغلب برحسب خصوصیات مكانیكی طبقه‌بندی می‌كنند تا تركیبات شیمیایی. استحكام حاصل، معمولاً در طیف 42 تا 70 ksi قرار می‌گیرد. این فولادها معمولاً در شرایط as-rolled و یا طبیعی شده جوشكاری می‌شوند. 
فولادهای فرونشانده و آب داده (Quenchde and tempared) گروهی از فولادهای كم آلیاژ هستند كه بطور معمول توسط تولید كننده تحت گرما قرار می‌گیرند تا استحكامی در طیف 50 تا 150 kis بدست بدهند. به علاوه آنها برای جوشكاری در شرایط گرمایی طراحی شده‌اند.
 
 
کلمات کلیدی:

جوشكاری

نقاط جوش

دسته بندی جوشكاری

دانلود طبقه‌بندی جوشكاری

پنجشنبه 09 مهر 1394 ساعت: 17:46

 

تولید قطعات فلزی و رنگ قطعات پلیمری

حیات اقتصادی هر سازمان بستگی به رضایت کامل مشتریان دارد، لذا شرکت مهرگام قطعه با توجه به اهمیت اصل مشتری مداری و به منظور جلب رضایت مشتریان بهبود مستمر کیفیت تولیدات خود ار در سرلوحه کار قرار می دهد تا از این طریق اطمینان حاصل نماید که مشتریان شرکت با رضایت کامل به این شرکت مراجعه می نمایند

دانلود تولید قطعات فلزی و رنگ قطعات پلیمری

صنعت خودرو
تولید قطعات فلزی
تولید رنگ قطعات پلیمری
دانلود گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک
تولید قطعات فلزی و رنگ قطعات پلیمری
دانلود گزارش کارآموزی مکانیک
خرید گزارش کارآموزی مکانیک
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 1446 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک با عنوان تولید قطعات فلزی و رنگ قطعات پلیمری

مکان: شرکت تولیدی صنعتی مهرگام قطعه

*نمودارهای OPC،PFMEA،TP،BOM و ماتریس محصول فرآیند در قالب فایل اکسل بصورت رایگان ضمیمه شده است:)
 
مقدمه :
حیات اقتصادی هر سازمان بستگی به رضایت کامل مشتریان دارد، لذا شرکت مهرگام قطعه با توجه به اهمیت اصل مشتری مداری و به منظور جلب رضایت مشتریان بهبود مستمر کیفیت تولیدات خود ار در سرلوحه کار قرار می دهد تا از این طریق اطمینان حاصل نماید که مشتریان شرکت با رضایت کامل به این شرکت مراجعه می نمایند. 
با توجه به این جمله دمینگ که می گوید : روش انجام گرفتن کارها است که کیفیت تولیدات را رقم می زند, شرکت مهرگام قطعه به منظور حصول اطمینان از کیفیت مطلوب محصول، سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردهای ISO/TS 16949:2009 و ISO9001:2008 و الزامات خاص مشتری AR-8601 را مستقر نموده است تا از طریق تعریف و اجرای روشهای مطلوب به کیفیت مناسب محصول دست یابد. 
 
 
کلمات کلیدی:

صنعت خودرو

تولید قطعات فلزی

تولید رنگ قطعات پلیمری

 
 
معرفی شرکت : 
شرکت تولیدی مهرگام قطعه ، بصورت شرکت با مسئولیت محدود ، همگام با توسعه صنعتی در صنعت خودرو ، با بیش از 10 سال سابقه تولیدی بطور عمده در زمینه تولید قطعات و مجموعه های فلزی – رنگ پلیمر و رنگ فلزی خودرو فعالیت دارد .مجموعه تولیدات این شرکت که برای کارخانجات خودروسازی داخلی تولید می شوند در حال حاضر عبارتند از :
پشت سری پژو  405  ، پراید ، رنو ، پژو پارس ،  زانتیا ، مجموعه فریم فرمانهای پراید ، مزدا ، لندکروز ، سپند ،  مجموعه فریم زیر آرنجی سمند ، مجموعه پوسته کمک فنر جلو و عقب پراید ، قطعات منفصله کمک فنر ، مجموعه فلزی بوق پراید ، فریم فرمان اتوبوس رنو شهری ، نگهدارنده گیربکس پراید (پایه F   ( مفتولهای داخل فوم صندلی  پژو RD  ، براکت سپر عقب پراید ، گلویی باک بنزین پراید ، اهرم درب موتور پروتون ، براکت A  و B  کنسول پراید.
 
 
 

دانلود تولید قطعات فلزی و رنگ قطعات پلیمری

پنجشنبه 09 مهر 1394 ساعت: 17:43

 

طرح ریزی واحد صنعتی مهسان الکتریک

طرح ریزی واحد صنعتی مهسان الکتریک

دانلود طرح ریزی واحد صنعتی مهسان الکتریک

BOM
نمودار FPC
نمودار OPC
نمودار جریان مواد
طرح ریزی واحد صنعتی
طرحریزی مهسان الکتریک
طرح ریزی واحد صنعتی مهسان الکتریک
دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
حجم فایل 9123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

طرح ریزی واحد صنعتی مهسان الکتریک

*پاورپوینت و نمودارهای F.P.C  و O.P.C پروژه بصورت رایگان ضمیمه شده اند:)

معرفی شرکت مهسان الکتریک:

شرکت صنایع الکتریکی مهسان در تاریخ 1355 تاسیس گشته ودر تاریخ 11/10/65 با شماره 62946 (تهران ، جاده آبعلی ، خیابان اتحاد ، سوم شرقی ، پلاک 52)به ثبت رسیده است . فعالیت شرکت در زمینه تولید محصولات الکتریکی و الکترونیکی می باشد . عمده ترین محصولات شرکت انواع کلید ،پریز و سرپیچ بوده و صاحب و مدیر عامل شرکت آقای مهندس ابراهیم ذاکری می باشد.روند توسعه محصولات شرکت ابتدا از ساخت سرپیچ آغاز گشته است و سپس به ترتیب ساخت پریز ، انواع کلید و پریز های توکار معمولی ، قطعات دستگاهی و پس از آن انواع کلید و پریز لوکس ، به آن اضافه شده است.
 
لازم به ذکر است که کلیه محصولات شرکت دارای نشان استاندارد (استاندارد کالا) می باشد .مشتریان شرکت عمدتا عبارت از شرکت های تعاونی صنف الکتریکی و شرکت های بازرگانی که در زمینه قطعات الکتریکی فعالیت می نمایند و همچنین بازار سراسری قطعات الکتریکی در ایران ، می باشند . همچنین صادرات به کشورهای اروپای شرقی و آفرقا نیز تشکیل دهنده بازار مصرف محصولات این شرکت می باشند .در حال حاضر میزان سهم بازار فروش محصولات شرکت بین 20 تا 22 درصد کل بازار میباشد . علاوه بر فروش محصولات فوق ، این شرکت اقدام به تولید قطعات صنعتی و همچنین (بمنظور رفع نیاز کارخانه جات تولید لوازم خانگی داخلی) کلیدهای جاروبرقی ، کلید چرخ گوشت ، کلید آبمیوه گیری و قطعات انواع پلوپز نموده است .
 
از آنجایی که در طرح طوسعه این شرکت طرحریزی و ایجاد واحد تولید کننده قطعات الکتریکی و الکترونیکی خودرو قرار دارد ، از هم اکنون شرکت مبادرت به تولید برخی از قطعات مورد نیاز ساپکو جهت مصرف در خودرو های داخلی تولید شده توسط کارخانجات ایران خودرو نموده است.با توجه به نمودار سازمانی صفحه بعد ملاحظه می شود که این شرکت از چهار سطح مدیریتی شکل گرفته است با توجه به اهمیت کیفیت در شرکت مهسان ملاحظه می شود که دو مدیر ویک گروه مشاور در زمینه کیفیت در شرکت پیش بینی شده و هم اکنون نیز در شرکت در حال فعالیت می باشند . قسمت P.M هم زیر نظر مدیر فنی و مهندسی می باشد که البته در زمینه های لازم (E.M  یا P.M ) با دیگر مدیران هم سطح در ارتباط می باشد .
 
 
کلمات کلیدی:

BOM

نمودار F.P.C

نمودار O.P.C

نمودار جریان مواد

طرح ریزی واحد صنعتی

 
 
فهرست مطالب
طرحریزی واحد صنعتی1
طرحریزی مهسان الکتریک1
معرفی شرکت1
شناخت محصول4
فهرست قطعات و مواد مورد نیاز محصول پریز برق توکار نسیم (BOM)5
فهرست قطعات و مواد مورد نیاز محصول پریز برق توکار ویرا (BOM)6
فهرست قطعات و مواد مورد نیاز محصول کلید جنگ (BOM)7
نمودار مونتاژ Assembly Chart12
نمودار مونتاژ پریز12
تکنولوژی تولید شرکت مهسان14
معرفی دپارتمانها17
طرح Layout   اولیه :19
طرح layout اولیه انژکسیون22
طرح layout اولیه فلزی23
نمودار FPC25
تحلیل نمودار F.P.C26
معیار های تعیین ضرایب :29
سیستم حمل و نقل33
شناخت وضع موجود33
عملیات حمل ونقل34
نمودار جریان مواد :36
جریان مواد بین دپارتمان ها :37
سیستم انبار39
تجهیزات انبار و حمل ونقل44
نقد و بررسی استقرار دپارتمانها48
نقد وبررسی سالن مونتاژ50
تحلیل نمودار از - به52
پیشنهادات اصلاحی برای دپارتمان انژکسیون59
ایستگاه کنتاکت زنی :62
ایستگاه پرچ وسط زنی:64
ایستگاه حلقه زنی:66
تحلیل مباحث ارگونومی در شرکت68
 
 

دانلود طرح ریزی واحد صنعتی مهسان الکتریک

جمعه 03 مهر 1394 ساعت: 15:19

 

کارخانه بزرگ صنعتی و انواع ماشین آلات و قطعات الکترونیک پرکاربرد

در مجموعه حاصل سعی شده شما را با قسمت های مختلف یک کارخانه بزرگ صنعتی آشنا نماید و انواع ماشین آلات حائز اهمیت و قطعات الکترونیک پرکاربرد معرفی شود

دانلود کارخانه بزرگ صنعتی و انواع ماشین آلات و قطعات الکترونیک پرکاربرد

صنایع خودرو
سیستم کنترل
کارخانه صنعتی
انواع ماشین آلات و قطعات الکترونیک
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق صنایع
دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
حجم فایل 676 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

کارخانه بزرگ صنعتی و انواع ماشین آلات و قطعات الکترونیک پرکاربرد

 
مقدمه:
امروزه که استفاده از انواع ابزارهای های الکترونیک مانند ترمیستور، میکروسوئیچ، IC ، ترانزیستورها، رله وانواع موتورها وکنترل کننده  های از راه دور در انواع سیستم های امنیتی در کارخانجات برای صنایع اجتناب ناپذیر است.وجوب داشتن اطلاعاتی در زمینه چگونگی عملکرد این ابزارها به خوبی احساس می شود. در دهه اخیر با پیشرفت سریع علم الکترونیک این نیاز بیش از پیش احساس می شود.در مجموعه حاصل سعی شده شما را با قسمت های مختلف یک کارخانه بزرگ صنعتی آشنا نماید و انواع ماشین آلات حائز اهمیت و قطعات الکترونیک پرکاربرد معرفی شود. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

صنایع خودرو

سیستم کنترل

کارخانه صنعتی

 
 
تاریخچه:
با توجه به اینكه درگذشته در صنایع خودرو به دلیل وابستگی شدید به خارج از كشور مبالغ بسیار هنگفتی بابت خریداری قالب پرداخت می گردیده است، ضمن اینكه هرگونه تغییرات درمحصولات تولیدی، در اختیار طرحهای خارجی بوده است، وزارت صنایع سنگین بر آن شد تا در سال 1364 درجهت ایجاد صنایع زیربنایی و حلقه های مفقود در فرآیند تولید صنعتی كشور و انجام مطالعات گسترده برای تولید قالبهای صنعتی بزرگ و پیشرفته گام بردارد.در این رابطه گزارش جامعی از برخی از شركتهای قالب سازی در كشورهای مختلف تهیه كرده و توجیه فنی و اقتصادی طرح، نیز پس از بررسی و تكمیل به وزارت صنایع سنگین ارائه گردید. به دنبال گزارش توجیهی مذكور موافقت اصلی اجرای طرح فوق بنام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر گردید.
 
شركت قالب های بزرگ صنعتی سایپا (( سهامی خاص و عام)) درتاریخ 14/6/1366 تحت شماره 71094 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسید. همچنین به دلیل استفاده از فن آوری بسیار بالا در ساخت قالب های فلزی در جهان، در شهریور سال 1369 قراردادی جدید توسط شركت قالب های بزرگ صنعتی با شركت فوجی تكنیكای ژاپن منعقد گردید و مقرر شد طی این طرح با استفاده از آخرین فن آوری طراحی و ساخت و با استفاده از رایانه و نرم افزار و همچنین ماشینهای CNC  و استفاده از روش CAD   و نیز سیستم  DNC قالبهای مورد نظر تولید شود.
 
 
 
 
 فهرست مطالب  
فصل یک
1- آشنایی با شرکت قالبهای صنعتی سایپا
1-1 تاریخچه
 
فصل دو 
2- بخش های تولیدی
2-1 بخش تولید قالب
2-2 واحد طراحی
2-3 واحد کامپیوتر
2-4 واحد مدل سازی 
2-5 واحد فوم سازی
2-6 واحد  اندازگیری
 
فصل سه
3- خط تولید سالن1 
3-1 ماشین فرز سریع و لیزر
3-1-1 ماشین فرز و بورینگ دو محور عمودی و افقی
3-1-2 ماشین پر قدرت خام تراش با سرعت بالا
3-1-3 ماسین پرس 500 تن آزمایش قالب
3-1-4 واحد ماشین کاری
3-1-5 واحد برنامه ثابت کردن و انتهایی
3-1-6 واحد آزمایش قالب 
3-1-7 بخش ماشین سازی
3-1-8 واحد طراحی
3-1-8-1 واحد برنامه ریزی
3-1-8-2 واحد ماشین کاری 
3-8-1-3 واحد کنترل کیفیت 
3-1-8-4 واحد مونتاژ
3-2 خط تولید سالن 2
3-3  خط تولید سالن 3
 
فصل چهار
4-تولید قطعات و الحاقات قالب
4-1 مشخصات عمومی و تولیدات
4-2 آزمایشگاه ماشین سازی
4-3 ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ
4-4 طراحی و نوشتن برنامه های کامپیوتری 
4-5 واحد حمایل
 
فصل پنج 
5- ماشین های CNC
5-1 500 –MCH
5-1-1 میله 
5-1-2 راس پایه 
5-1-3 ساختمان و خواص
5-1-4 کنترل کیفی 
5-1-5 متصدی صفحه 
5-1-6 استاندارد 
5-2 800-DMV
5-2-1 مرکز ماشین 
5-2-2 کیفیت 
5-2-3 نوع چرخیدن APC
5-2- 4 مخزن استوانه شبکه زنجیرهای 
5-2-5 خنک کننده گلوله ای بواسطه پیج کردن
5-3 200-ZF
5-3-1 کاربر صفحه و بخش های مختلف آن
5-4 ماشین 2000 FZ
5-4-1 راه انداز 
5-4-2 موتور 
 
فصل شش 
6- ترمیستور 
6-1-1 ترمیستورهای مدرن 
6-1-2 مقاومت های متغییر وابسته 
6-1-3  مقاومت های تابع حرارت 
6-1-3-1 حسگرهای  PTCوNTC
6-1-3-2 مدار بهسازی 
6-1-3-3  مقایسه کاربرد حسگرهای  PTCوNTC
6-1-4 مقاومت های تابع ولتاژ
6-1-5 مقاومت های تابع  مغناطیسی 
6-2 TNC 
6-3 ماژول 
6-4 IGBT 
6-4-1 ساختار IGBT 
6-4-2 اتصال صفحه گیت به نیمه هادی نوع P
6-4-3 اتصال صفحه گیت به نیمه هادی نوع N
6-4-4 بررسی مدارهای معادل برای IGBT
6-4-5 مقاومت های اهمی در ساختار IGBT
6-4-6 خازن ها در ساختار IGBT
6-4-7 دیودها در ساختار IGBT
6-4-8 حالت غیر فعال IGBT
6-4-9 حالت فعال IGBT
6-4-10 راه اندازی کردن ترانزیستور IGBT برای سوئچینگ قدرت
6-5 دور 
6-6 انکدر خطی 
 
فصل هفت 
7- عملکرد سیستم کنترل 
7-1 میله 
7-2 نحوه عملکرد میله 
7-3 مدار فرمان
7-4 زمین کردن حفاظتی 
7-5 کنتاکتور
7-6 رله 
7-6-1 رله کنترل بار 
7-7 میکروسوئیچ (کلید محدود کننده) 
7-7-1 انواع میکروسوئیچ
7-8 IC 4970
 
فصل هشت 
نتیجه گیری و پیشنهاد ..........
 
   ضمیمه شماره 1
 
 
 

دانلود کارخانه بزرگ صنعتی و انواع ماشین آلات و قطعات الکترونیک پرکاربرد

جمعه 03 مهر 1394 ساعت: 15:19

 

پروژه رشته مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی با عنوان آشنایی با بخش های تولیدی شرکت صنعتی پارس خزر

پارس خزر نیز برای رسیدن به این اهداف تلاش های ویژه ای را درسال های اخیر آغاز نموده که از جمله آن ، دریافت گواهینامه های بین المللی است تا بتواند با افزایش تولید ، ضمن قیمت گذاری مناسب ، به کیفیت مطلوب تری نیز دست یافته و محصولات خود را قابل عرضه در بازارهای جهانی بنماید

دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی با عنوان آشنایی با بخش های تولیدی شرکت صنعتی پارس خزر

تکنولوژی صنعتی
بخش های تولیدی
شرکت صنعتی پارس خزر
تاریخچه پیدایش نگهداری تعمیرات
دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی 
آشنایی با بخش های تولیدی شرکت صنعتی پارس خزر
خرید پایان نامه رشته مهندسی صنایع
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
حجم فایل 17254 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 233

پایان نامه رشته مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی با عنوان آشنایی با بخش های تولیدی شرکت صنعتی پارس خزر

(بصورت جامع و کامل)
هدف پایان نامه:

کنترل کیفیت و تعمیرات نگهداری شرکت پارس خزر

 
مقدمه
شرکت صنعتی پارس خزر در بهمن ماه 1347 با مشارکت و همکاری فنی کارخانه ی توشیبای ژاپن و با نام (پارس توشیبا ) تاسیس گردید . شرکت صنعتی پارس‌خزر در ابتدای جاده رشت-تهران در زمینی که حدوداً هشت هکتار می‌باشد استقرار یافته است.این شرکت به علت وجود عمده امکانات کشور در پایتخت، دارای دفتر مرکزی در تهران می‌باشد که بخش عمده‌ای از فعالیت فروش به دفتر مذکور اختصاص دارد.پس از یکسال ، یعنی در اسفند ماه سال 1348 بهره برداری از آن آغاز شد و در حال حاضر با نام شرکت صنعتی پارس خزر به صورت سهامی عام ، به فعالیت خود ادامه می دهد  این شرکت بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی برقی در ایران می باشد و محصولات آن در بیش از 10 نوع و علاوه بر100 مدل ، تولید و در اختیار خانواده ها قرار می گیرد.
 
با توجه به نیاز روز افزون و بالای بازار برای وسایل خانگی ، ساخت این وسایل در داخل کشور به صورت یک نیاز اساسی و صنعت سود آور احساس می شود و همچنین برای کم کردن و در نهایت قطع وابستگی به کشورهای دیگر ، با توجه به توانمندی های داخلی این صنعت باید به صنعت رو به رشد و قابل رقابت در سطح بازارهای جهانی تبدیل شود . و در راستای تحقق این امر ، استفاده از تکنولوژی روز ، در ساخت و مونتاژ این محصولات یک اصل مهم و حیاتی می باشد ، چرا که برای بقا در یک بازار رقابتی استفاده از تکنولوژی روز یک اصل انکار ناشدنی است .
 
ورود کالاهای خارجی با تنوع بسیار ، تولیدکنندگان داخلی را به چالشی فراخوانده است که در جستجوی راههایی باشند تا بتوانند در تنوع ، زیبایی ، کیفیت و قیمت ، با همتایان خارجی خود رقابت کنند . پارس خزر نیز برای رسیدن به این اهداف تلاش های ویژه ای را درسال های اخیر آغاز نموده که از جمله آن ، دریافت گواهینامه های بین المللی است تا بتواند با افزایش تولید ، ضمن قیمت گذاری مناسب ، به کیفیت مطلوب تری نیز دست یافته و محصولات خود را قابل عرضه در بازارهای جهانی  بنماید .
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

تکنولوژی صنعتی

بخش های تولیدی

شرکت صنعتی پارس خزر

تاریخچه پیدایش نگهداری تعمیرات

 
 
فهرست مطالب

فصل اول:آشنایی با شرکت صنعتی پارس خزر4

مقدمه4
کیفیت محصولات11
خط مشی کیفیت :12
بخش های مختلف شرکت پارس خزر:13
واحد تحقیق و توسعه ( R&D )18
واحد برنامه ریزی :19
 

فصل دوم:آشنایی با کارگاه ها و واحدهای شرکت پارس خزر رشت27

انواع ماشین آلات :28

1-پرسهای وابسته به مسیر:28
2- پرسهای وابسته به انرژی:28
4- پرسهای لنگ:29
5_پرسهای هیدرولیکی:31

عملیات تغییر شکل قطعات فلزی توسط پرس :36

نوع ماشین آلات کارگاه گارد:39
واحد ریخته‌گری42
ریخته گری دایکاست به شرح زیر است:43

ماشینهای ریخته گری:44

قالبسازی :56
واحد پلاستو فوم:61
واحد آبکاری69
کارگاه آبکاری :73
OPC واحد آبکاری :79
واحدآلومایت :80
کارگاه سیم پیچ84
آشنایی با کارگاه  مونتاژ:87
خط مونتاژ آون توستر92
خط مونتاژ پلوپز93

برنامه ریزی و کنترل موجودی واحد مونتاژ96

جداول، نمودارها و محاسبات کیفی104
فرم خام آزمایشگاه کنترل کیفیت118
برنامه ریزی مواد خارجی126
صورت وضعیت نیازها :141
انبار146

سیستم جامع انبار پارس خزر147

 

فصل چهارم:نگهداری و تعمیرات شرکت صنعتی پارس خزر157

مقدمه:158
تاریخچه پیدایش نگهداری تعمیرات در جهان162

عمده فعالیتهای واحد تعمیر و نگهداری شرکت پارس خزر163

تعریف نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه PM169

تعمیرات فراگیر (TPM)184
فرمها190
محاسبه زمان استاندارد220
اصلاح جریان مواد كارگاه گارد233
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی با عنوان آشنایی با بخش های تولیدی شرکت صنعتی پارس خزر

دوشنبه 30 شهريور 1394 ساعت: 18:29

 

پروژه رشته صنایع با عنوان زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک

زمان سنجی، تكنیكی است كه با آن میتوان زمان استاندارد هر یك از مراحل كاری و در كل، زمان استاندارد یك محصول را بدست آورد برای مثال، در كاری كه برای تكمیل آن چند نفر با یكدیگر همكاری میكنند

دانلود پایان نامه رشته صنایع با عنوان زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک

خط تولید
زمان سنجی
برقرار تعادل خط تولید
شرکت پارس الکتریک
خرید پایان نامه رشته صنایع
زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک
دانلود پایان نامه رشته صنایع
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه فایل
دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
حجم فایل 265 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110

پایان نامه رشته صنایع با عنوان زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک

 
*لازم به ذکر است که فایلهای اکسل نیز برای تکمیل پایان نامه ضمیمه شده اند;)
 
 مقدمه
در اغلب صنایع، تعدادی مراحل مختلف و یا خطوط تولید وجود دارد. از سیستم های تولید خطی برای پرسنل، جابجایی مواد، اجزای تلید شده، مونتاژ، بسته بندی و انتقال كالای تكمیل شده استفاده می شود. بعنوان مثالی مناسب از خطوط تولید، میتوان از صنایع اتومبیل، ابزار تجهیزات و مواد غذایی نام برد.
هر خط تولید باید دارای شرایط زیر باشد:
1.حجم قابل توجهی از تجهیزات را بكار گیرد؛
2.محصولات استاندارد شده و قطعات آن قابل تعویض باشند؛
3.از مواد خام بطور مدام استفاده شود؛
4.تقاضای بالایی برای محصول وجود داشته باشد.
 
یكی از موارد وجود خطوط تولید، تصمیم مدیریت برای انجام گرفتن كار بصورت خط تولید است. مدیر باید راجع به نوع تجهیزات ضروری، نزخ خروجی قابل قبول، استفاده از انبار مواد در بین ایستگاه ها، و ثابت یا قابل انعطاف بودن خط (مثلاض استفاده از نقاله یا گری دستی برای حمل و نقل) تصمیم گیری كند.تولید هر محصول، مستلزم طی تعدادی مراحل برای ساخت و تكمیل آن است. این مراحل باید بطور منطقی و علمی ونبال هم انجام شود تا قطعة كاملی در انتهای كارگاه یا خط حاصل شود. اولین خط مونتاژ «اِلی ویتنی»  در سالهای جنگ جهانی اول برای تولید تفنگ بكار برد. روش او بسیار مفید بود؛ و امروزه نیز در تولید اكثر كالاهای صنعتی كه تولید انبوه دارند، بكار می رود. 
 
زمان سنجی، تكنیكی است كه با آن میتوان زمان استاندارد هر یك از مراحل كاری و در كل، زمان استاندارد یك محصول را بدست آورد. برای مثال، در كاری كه برای تكمیل آن چند نفر با یكدیگر همكاری می-كنند، پس از زمان سنجی و بدست آوردن استاندارد هر مرحله یا جزء كاری ، در اكثر موارد با یكسان نبودن زمان های كار افراد مواجه می شویم؛ و این مشكل در یك خط پیوسته و با تولید انبوه برجسته تر و حادتر است. در چنین مواردی می گویند كه خط یا تقسیم كار متعادل نیست. در مراحل دیگر موجب تراكم و انباشته شدن قطعات می شود؛ و در چنین مواردی است كه وجود تعادل خط ضرورت پیدا می كند.
 

اقداماتی كه از طریق بالانس كردن در جهت افزایش راندمان خط انجام می گیرد شامل:

-تعیین ایستگاه های مورد نیاز كه بتواند بیكاری را كاهش و راندمان را افزایش دهد.
-تخصیص نیروی انسی به ایستگاه ها از نظر تخصص و مهارت مورد نیاز و تعداد مورد نیاز
-تخصیص عناصر كاری به ایستگاه ها به طوری كه فاصله زمانی ظرفیت ایستگاه ها به حداقل برسد.
-ارائه طریق جهت بهبود عملیات و عملكرد كارگران در ایستگاه های كه گلوگاه هستند. 
-ذخیر سازی و انجام عملیات كندتر در ساعات اضافه كاری و یا روزهای تعطیل 
تعیین وسایل حمل و نقل مناسب با توجه به سرعت جریان خط و حجم محصول تولیدی كه وسایل حمل و نقل سرعت خط را كاهش ندهند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

خط تولید

زمان سنجی

برقرار تعادل خط تولید

شرکت پارس الکتریک

 
 
 
 
فهرست مطالب
زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک1
مقدمه2
 

فصل 1:شناخت كارخانه شرکت پارس الکتریک5

مشخصات کارخانه5
 

فصل2:زمانسنجی المان ها بعد از دیگ قلع10

زمانسنجی المان ها بعد از دیگ قلع10
گزارش و اعلام نتایج حاصل از زمانسنجی خط مونتاژ دستی تولید رادیو کلاریون11
مرحله 2 – شناخت فعالیت های انجام شده در هر ایستگاه:13
مرحله 3- تعیین ایستگاههایی که عناصر مورد نظر در آنها انجام می گیرد:16
مرحله 5- انجام زمانسنجی از هر فعالیت با توجه به  تعداد n جهت تعیین زمان استاندارد21
نتایج نهایی:23
نتایج زمانسنجی به منظور بالانس خط بعد از دیگ قلع26
نمودار تقدم و تأخر27
جدول بالانس خط مونتاژ دستی (بعد از دیگ قلع)28
 

فصل3:بالانس خط مونتاژ نهایی29

بالانس خط مونتا‍‍‍‍ژ نهایی29

1- شناخت خط مونتاژ نهایی30
2- شناخت و تجزیه عناصر كاری32
عناصر کاری هر ایستگاه کاری (قبل از بالانس)37
3- تعیین روش زمانسنجی42
زمانسنجی به روش مشاهده مستقیم44
تعیین تعدادنمونه ها توسط زمانسنجی10 نمونه اولیه49
و-تعیین ضریب عملكرد (ضریب سرعت):65
تعیین ضریب عملکرد هر اپراتور با توجه به روش وستینگهاوس68
ح – محاسبة زمان مجاز:72
جداول زمانسنجی و زمان استاندارد هر عنصر كاری در خط مونتاژ نهایی76
بالانس كردن خط مونتاژ77
در خط مونتاژ نهایی:80
روشهای برقرار تعادل خط81
نمودار تقدم و تأخر خط مونتاژ نهایی82
جدول بالانس خط مونتاژ نهایی83

تعیین سرعت كانوایر87

جداول راندمان مربوط به قبل و بعد از بالانس خط مونتاژ نهایی91
پیشنهادات92
ضمائم96
ترجمه مقاله104
نتایج110
 
 
 
 
 

دانلود پایان نامه رشته صنایع با عنوان زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک

دوشنبه 30 شهريور 1394 ساعت: 18:28

 

پاورپوینت و ارائه کامل دوره آموزشی کایزن عملیاتی

پاورپوینت و ارائه کامل دوره آموزشی کایزن عملیاتی

دانلود پاورپوینت و ارائه کامل دوره آموزشی کایزن عملیاتی

مودا
کایزن چیست
مفهوم فرآیند
سازمان
کایزن عملیاتی
سیستم‌های بهبود
خرید پاورپوینت مدیریت
دانلود پاورپوینت مدیریت
فروش پاورپوینت مدیریت
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 773 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

پاورپوینت و ارائه کامل دوره آموزشی کایزن عملیاتی

 
مقدمه
جهان سازمانی امروزی، جهانی پررقابت و پرچالش است؛ سرعت بالای تغییرات و بی‌ثباتی محیط، حیات سازمانها را دستخوش مخاطره و تهدید قرار داده است. در این میان، آنها که می‌خواهند ماندگاری خود را تضمین کنند و به بهبود جایگاه خود در بازار می‌اندیشند، ناگزیر به روی آوردن به شیوه‌های نوین مدیریتی‌اند. این تلاطم محیطی، سازمانها را بر آن داشته است تا كمال‌طلبی و بهبود مداوم را به عنوان استراتژی رقابتی خود در جهان امروزی برگزینند. بسیاری از سازمانها برای ماندگاری و بهبود وضعیت خود در بازار رقابتی امروزی، بهبود بهره‌وری را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. در سالهای اخیر جنبش بهبود بهره‌وری و برتری‌جویی به سازمانهای ایرانی نیز سرایت كرده است. انگیزه های مختلفی از جمله: رقابت، نمایش، همرنگی با جماعت، تظاهر، اجبار و در نهایت تحول واقعی باعث حركتهای متعددی نیز شده است. (پاكی، 1380)
 
با توجه به نکات یاد شده، امروزه بسیاری از سازمانها و شركتهای موفق دنیا بهره‌وری و پویایی سازمانی خود را مدیون به‌كارگیری سیستم‌های بهبود می‌دانند. (ماساكی، 1380) یكی از این سیستم‌های بهبود، كایزن است؛ كه آن را بهبود مستمر در محیط كار سازمانی و نگرش مبتنی بر عقل سلیم در مدیریت نوین تعریف می‌كنند. ماساکی ایمایی برای نخستین بار واژه كایزن را وارد متون مدیریتی كرده، آن را به عنوان یك استراتژی بهبود كه تمامی افراد را از مدیران ارشد سازمان تا كاركنان عملیاتی، در فرایندها درگیر و فعال می‌سازد، تعریف كرده است.
 
 
کلمات کلیدی:

مودا

کایزن

فرآیند

سازمان

کایزن عملیاتی

سیستم‌های بهبود

 
 
 
 
فهرست مطالب
بهبود مستمر و چارچوب دوره
آیا در تلاش های خود برای بهبود با مشکلات زیر مواجه شده اید؟ 
علت بروز این مشکلات چیست؟ 
نگرش بهبود مستمر و بهبود یکباره 

مقایسه‌ی ویژگی‌های دو نگرش بهبود مستمر و یکباره در عمل

نگرش نسبت به بهبود
برخی از ابزارها و روش های بهبود
هفت نوع اتلاف اطلاعاتی
فرم شناسایی اتلاف ها

کایزن عملیاتی (Gemba Kaizen)

گمبا
مزایا اصلی کایزن نسبت به دیگر روش‌ها
اصول کایزن
چرا کایزن عملیاتی
اصول کایزن عملیاتی

قوانین طلایی مدیریت گمبا

ستون‎های خانه مدیریت گمبا
پیروی از چرخه PDCA و SDCA
نقش استانداردسازی در كایزن
مفهوم مودا

طرح شماتیك مفهوم مودا

اتلاف‎ (Mudas) چیست؟
انتظارات مترتب بر مدیریت دستگاه ها

خلاقیت چیست؟

هوش و خلاقیت
آدم های عاقل و غیر عاقل

دو محور اصلی كایزن

فرآیند چیست؟

اجزای اصلی فرآیند چیست؟

FOCUS-PDCA چیست؟
 

دانلود پاورپوینت و ارائه کامل دوره آموزشی کایزن عملیاتی

دوشنبه 30 شهريور 1394 ساعت: 18:21

 

مدیریت امور پیشگیری و بررسی اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای

عدم توجه به سلامت نیروی كار و تلاش دریك جامعه منجر به افزایش مخاطرات و متقابلا تشدید حوادث و بیماریهای ناشی از كار گردیده ، كه از یك سو كاهش بهره وری در تولید و از سوی دیگر محدود نمودن فرصت های شغلی از طریق عدم سرمایه گذاری در امر تولید و صنعت را شامل می شود كه می توان ، نهایتا مشاغل كاذب را ایجاد و در برخی موارد شاهد آسیب های اجتماعی محسوسی باشیم

دانلود مدیریت امور پیشگیری و بررسی اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای

اصول ایمنی
بهداشت حرفه ای
كارخانه ایران خودرو
سازمان ایمنی و بهداشت
اصول ایمنی كارخانه ایران خودرو
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه فایل
خرید پایان نامه رشته صنایع
فروش پایان نامه رشته صنایع
دسته بندی طب کار و ایمنی
فرمت فایل doc
حجم فایل 4807 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 221

پایان نامه رشته صنایع و ایمنی با عنوان مدیریت امور پیشگیری و بررسی اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای

 مطالعه موردی:كارخانه ایران خودرو

 
مقدمه
در حال حاضر یكی از مشكلات جوامع صنعتی این است كه صاحبان قدرت با ارائه تعریف تك بعدی از نیروی انسانی مولد سعی دارند صرفا از دیدگاه اقتصادی به اشرف مخلوقات بنگرند و عدم توجه به سلامت نیروی كار و تلاش دریك جامعه منجر به افزایش مخاطرات و متقابلا تشدید حوادث و بیماریهای ناشی از كار گردیده ، كه از یك سو كاهش بهره وری در تولید و از سوی دیگر محدود نمودن فرصت های شغلی از طریق عدم سرمایه گذاری در امر تولید و صنعت را شامل می شود كه می توان ، نهایتا مشاغل كاذب را ایجاد و در برخی موارد شاهد آسیب های اجتماعی محسوسی باشیم .
 
 ازاین رو ضروری است تا ضمن توجه به اصل مهم نیازهای انسانی شرایط مناسب برای رشد و توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت كار را نزد كلیه جوامع تولیدی و صنعتی و در سطوح مختلف مدیران ، سرپرستان و كارشناسان و كارگران را ارتقا بخشیم .چراكه یكی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تداوم كار گروهی در یك سازمان ، ارتقا مهارت انسانی است كه این مهارت عبارت است از توانایی و قدرت تشخیص در انجام كار ، كه شامل درك و فهم و انگیزش و به كار بردن مدیریت موثر است و این امر مهم محقق نمی گردد مگر با آموزش و انتقال تجربیات و نهایتا ایجاد یك فرهنگ مثبت و موثر در یك سیستم .
 
یك مثال درباره پیامدهای یك سانحه لزوم رعایت كردن حفاظت و ایمنی كار را روشن تر می سازد كه در زمان وقوع حادثه تنها همكاری كه دچار سانحه می شود از این واقعه لطمه نمی بیند بلكه اثرات منفی یك سانحه عموم را دچار ضرر و زیان می سازد.هرگاه آمار مربوط به سوانح یك سال مورد بررسی قرار گیرد و در مقایسه با سالهای قبل مشخص شود كه تغییراتی هر چندناچیز در جهت پایین آمدن سوانح بوجود آمده است روشن است كه این امر ناشی از فعالیتها و زحماتی است كه متخصصین ایمنی و بهداشت كار چه در زمینه كار چه در زمینه تبلیغ بعمل آورده اند ولی با این حال همان آمار بطور وحشتناكی تكان دهنده هستند.از میان فاكتورهای گوناگونی كه در این زمینه كارساز بوده اند می توان از درك صحیح و واقعی علل بروز سوانح تلاش مجدانه متخصصین ایمنی كار برای جلوگیری از بروز سوانح و سایر اقدامات حفاظتی نام برد.معمولادر سوانح ، فقط به سوانحی كه رسما گزارش شده باشند اهمیت داده می شوند مثلا شخص بیمه شده ای بر اثر یك سانحه كشته ، مجروح و یا اینكه بیشتر از سه روز مطلقا قادر به كار نباشد.
 
طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان ایمنی و بهداشت انگلستان (HSE:2033/04) بطور متوسط سالیانه 6000 نفر در اثر سرطانهای ناشی از كار جان خود را از دست می دهند .
در طی سالهای 2001- 2003 در انگلستان سالیانه بالغ بر 23000 نفر بعلت بیماریهای ناشی از كار به پزشك متخصص مراجعه كرده اند كه از این تعداد 8000 نفر مشمول دریافت غرامت شده اند . در طی سال 2002 حدود 2.3 میلیون نفر از بیماریهایی رنج می بردند كه گمان می رود از شرایط كاری گذشته آنها ناشی می شود .طبق آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت كار آمریكا در سال 1998 در كل صنایع خصوصی آمریكا در حدود 104 میلیون نفر مشغول به كار بوده اند كه میزان شدت حادثه در بین آنها به ازاء هر 100 نفر كارگر 602 و روزهای كاری از دست رفته 2.9 روز بوده است .
 
همچنین بر طبق گزارش 1ANSI در سال 1990 تعداد 10400 مورد حادثه شغلی و تعداد یك میلیون و هفتصد هزار صدمه ناشی از حوادث شغلی منتهی به ناتوانی و بالغ بر 75 میلیون روز كاری از دست رفته اتفاق افتاده است .هزینه های مربوط به اینگونه حوادث كه شامل دستمزد و مراقبت های پزشكی ، بازتوانی ، بیمه و سایرهزینه های مستقیم و غیرمستقیم بوده است بالغ بر 4.9 میلیارد دلار می باشد .بر طبق آمار سال 1375 ( فروردین لغایت دی ماه ) از كل حوادث ثبت شده ، تعداد 138 مورد فوت ناشی از كار و 168 مورد از كار افتادگی  ناشی از كار اتفاق افتاده است و همچنین سرانه غرامت نقص عضو در سال 1370 در كشور بالغ بر 247441 ریال و در سال 1375 این میزان  897226 ریال بوده است كه از نرخ رشد %362 برخوردار بوده است .
قطعا هزینه پیشگیری از حوادث كمتر از درمان و غرامت های احتمالی ناشی از آنهاست .
 
 
 
کلمات کلیدی:

اصول ایمنی

بهداشت حرفه ای

كارخانه ایران خودرو

سازمان ایمنی و بهداشت

 
 
 
فهرست
مقدمه و پروسه تولید 21-5
سروصدا 60-22
روشنایی 81-61
پرتو مادون قرمز 87-82
پرتو ماورا بنفش 94-88
اسپیرومتری 105-95
ایمنی در انبار 118-106
ایمنی در ساختمان 136-119
ایمنی در برق 158-137
تجهیزات حفاظت فردی 170-159
شرایط جوی 192-171
آمار حوادث 220-193
منابع مورد استفاده 221
 
 
 
 

دانلود مدیریت امور پیشگیری و بررسی اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای

شنبه 28 شهريور 1394 ساعت: 20:47

 

نمودار های OPC،F.P.C و BOM مبلمان استیل

نمودار های OPC،FPC و BOM مبلمان استیل

دانلود نمودار های OPC،F.P.C و BOM مبلمان استیل

نمودار های OPC،FPC و BOM مبلمان استیل
نمودار های فرآیندی
نمودار OPC فرآیند تولید مبلمان استیل
فرآیند FPC ساخت مبلمان استیل
لیست مواد(BOM )
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق صنایع
دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
حجم فایل 219 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

نمودار های OPC،F.P.C و BOM مبلمان استیل

 

نمودار های فرآیندی

1-نمودار OPC فرآیند تولید مبلمان استیل

2- فرآیند F.P.C.  ساخت مبلمان استیل

 3- لیست مواد(BOM )

1-3-نمودار BOM مربوط به قطعات مورد استفاده برای ساخت صندلی تک استیل
2-3-نمودار BOM مربوط به قطعات مورد استفاده برای ساخت مبل 3 نفره استیل
3-3-نمودار BOM مربوط به قطعات مورد استفاده برای ساخت صندلی میزبان استیل
4-نمودار مونتاژ
 
  
 

دانلود نمودار های OPC،F.P.C و BOM مبلمان استیل

شنبه 28 شهريور 1394 ساعت: 20:47
درگيري خونين دانشجوي ارشد علامه با استاد مشاور

ايسنا نوشت:
چهارشنبه هفته گذشته، درگيري فيزيکي بين دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مشاوره دانشگاه علامه طباطبائي و مشاور روان‌شناسي اين دانشگاه،در خوابگاه شهيد مطهري منجر به جراحت هردونفر شد.

يکي از مسئولان روابط عمومي دانشگاه علامه طباطبائي، درمورد اين حادثه  گفت: اين دانشجو به دليل مشکلات مالي، مبلغي را به عنوان قرض از مشاور اخذ کرده بود، هنگامي که مشاور وجه خود را مطالبه کرده، دانشجو، وي را به زيرزمين خوابگاه برده و با چاقو مورد حمله قرار مي‌دهد و بعد از مواجهه با مسئولين خوابگاه و دانشگاه، اقدام به خودزني مي‌کند.

وي درمورد مکان و زمان وقوع حادثه اظهار کرد:اين اتفاق در چهارشنبه شب هفته گذشته و در زيرزمين خوابگاه شهيد مطهري رخ داده و حضور به‌موقع مسئول خوابگاه و آمبولانس از آسيب ديدگي بيشتر هر دو فرد جلوگيري کرده است و اکنون هر دو نجات پيدا کرده‌اند.

اين مسئول روابط عمومي در پايان تاکيد کرد:اين اتفاق يک مشکل شخصي بوده و به مراجع انتظامي و قضائي ارجاع داده شده و از سوي اين مراکز در حال پيگيري است.

اطلاعيه روابط عمومي دانشگاه علامه طباطبائي در مورد حادثه خوابگاه شهيد مطهري

در پي حمله دانشجوي دانشگاه علامه طباطبائي به مشاور روان‌شناسي خوابگاه شهيد مطهري اين دانشگاه، روابط عمومي دانشگاه طي اطلاعيه‌اي به برخي ابهام هاي مطرح شده پاسخ داد. در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: «بررسي‌ها نشان مي‌دهد که حمله دانشجوي مزبور به مشاور روان‌شناسي خوابگاه، داراي انگيزه شخصي و منشاء آن اختلاف مالي بوده است. بر اساس شواهد موجود، مشاور روان‌شناسي خوابگاه، درخواست بازپرداخت طلب خود از دانشجو را داشته که مورد حمله ضارب قرار مي گيرد.

در بخش ديگري از بيانيه، تاکيد شده است که با حضور به‌موقع مسئولان خوابگاه، معاون دانشجوئي دانشگاه و نيز نيروي انتظامي و اورژانس در محل، مجروحان به بيمارستان منتقل شدند و در حال حاضر، وضعيت جسمي هر دو نفر رضايت بخش است. هم‌زمان نيز شواهد و مستندات لازم براي بررسي، پيگيري و رسيدگي در اختيار مراجع انتظامي و قضائي قرار گرفته است.

شنبه 28 شهريور 1394 ساعت: 15:52

 

مدیریت ارتباط با مشتری

مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری در یک دوره ی متوالی زمانی از آغاز پیدایش تا کنون گسترش پیدا کرده است،که ما را به سوی اصلاح عملکرد تجاری هدایت می کند

دانلود مدیریت ارتباط با مشتری

CRM
eCRM
ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق مدیریت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 254 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

مدیریت ارتباط با مشتری

Customer Relationship Management

 
 
چکیده: 
مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری در یک دوره ی متوالی زمانی از آغاز پیدایش تا کنون گسترش پیدا کرده است،که ما را به سوی اصلاح عملکرد تجاری هدایت می کند.در دنیای تجاری به شدت رقابتی امروز، مدیریت ارتباط با مشتری می تواند  بعنوان راه حل نهایی هم برای مشتری و هم برای سازمان  مطرح شود. در مدیریت ارتباط با مشتری ،مشتریان را بعنوان اجزاء خارجی در نظر نمی گیرند بلکه آن ها را بعنوان عضو داخلی  تجارت در نظر گرفته و هدف ایجاد یک رابطه ی بلند مدت با آنها می باشد. بنابراین تماس زیاد با مشتری ، ،تعهد و ارائه خدمت از خصیصه های ضروری مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. مدیریت ارتباط با مشتری یک پروسه ی مداوم شناسایی و خلق ارزش جدید با هر مشتری و سپس به اشتراک گذاشتن منفعت حاصل از آن در سراسر عمر شرکت است.
 
در دو دهه گذشته، فن آوری های جدید نقش حیاتی ای در زندگی انسان بازی کرده اند و تا حد زیادی شیوه زندگی او را تغییر داده اند. با انقلاب کسب و کارالکترونیک، چشم اندازهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) نیز تغییر کردند.به کار گیری موثر فن آوری اطلاعات باعث شده است که در دهه اخیر ecrm ( مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ) به طور قابل توجهی در سطح جهانی به کار آید . استفاده از شبکه های اینترنتی ، مرکز ارتباط چند رسانه ای ، کامپیوتر و ... باعث تاثیر زیادی در مدیریت ارتباط  مشتری و در نتیجه سرمایه گذاری فراوان شرکتها دراین زمینه شده است . یکی از ابعاد اساسی در این بحث بهبود کیفیت ارتباط با استفاده از فناوری اطلاعات مبتنی بر رویکردهای مشتری مداری است . 
 
 
کلمات کلیدی:

CRM

eCRM

ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

 
 
مقدمه
با توجه به اهمیت روز افزون مشتریان برای سازمان ها، مدیریت ارتباطات اثربخش و کارا با مشتریان به مسئله اساسی و مهم برای سازمانها تبدیل گردیده است. مدیریت ارتباط با مشتریان یک راهبرد کسب و کاری است که از یک طرف با هدف افزایش سودآوری و در آمد برای سازمان و از طرف دیگر افزایش رضایت و وفاداری مشتریان ارائه شده است.مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه ای گسترده از ابزارها، فناوری ها و فرایند ها است که با هدف ارتقا، سطح رابطه با مشتریان و به منظور افزایش فروش مورد استفاده قرار میگیرند.هر سازمانی که با مشتری سر و کار دارد حتما سطحی از مدیریت ارتباط با مشتری را نیز داراست اما برخی از سازمان ها در این زمینه جلودار هستند. این سازمانها با بهره گیری و استقرار انواع مفاهیم، روش ها و ابزار ها مانند سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات ارزش بسیار بیشتری از روابط خود با مشتریان خلق می نمایند . 
 
كه باید در شركت اجرا شود CRM عدم توجه به اصول و مفاهیم بنیادی موجب می شود كه در بازار رقابتی مشتریان تجربه خوشایندی از رابطه با شركت بدست نیاورند و به سوی شركتهای دیگر و خدمات بهتر متمایل شوند. تحقیقات نشان داده است كه هزینه جذب مشتریان جدید به دلیل هزینه های بازاریابی و تبلیغات، بیشتر از هزینه های حفظ مشتریان است. به طور كلی تحقیقات نشان می دهد كه هزینه های جذب مشتریان جدید پنج برابر بیشتر از حفظ یا مدیریت مشتریان موجود است. این امر بدین معناست كه به جای متمایز ساختن محصولات، سازما نها باید مشتریان را بشناسند و از تاكید بر سهم بازار به سهم مشتری تغییر جهت دهند. با توجه به قانون20/80، 20% از مشتریان در 80% از فروش سازمان سهیم هستند. که این امر نشانگر لزوم حفظ روابط بلند مدت با مشتریان سود آور به منظور حداکثر سازی سود است. همچنین با توجه به اینکه در سال های اخیر، انتظار مشتریان بالا رفته است در شرایط کسب و کار مشتری گرای امروز مدیریت روابط با مشتری یک ضرورت است.
 
اجرای اثر بخش استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری مستلزم وجود فرهنگ سازمانی مشتری گرا می باشد.امروزه بسیاری از شرکت ها، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی را به منظور ارتباط یهتر با مشتریان به کار میگیرند این در حالتی است که مدیریت ارتباط با مشتری  موفق چیزی بیش از ارتباط ساده با مشتریان به معنای پیگری رفتار مشتریان و به کارگیری داده ها برای حداکثر سازی سودآوری و وفاداری در سراسر چرخه زندگی از جذب تا حفظ مشتری است. ریچارد تیل نشان داد که افزایش 5درصدی حفظ مشتری میتواند تاثیر30 تا 95 درصدی بر ارزش فعلی خالص و تاثیر مشابه بر سود شرکت داشته باشد.
 
 
 
فهرست مطالب
مدیریت ارتباط با مشتری1
چکیده:2
مقدمه3
تعریف:6

تاریخچه CRM6

انواع مشتریان11
اهداف CRM12

مزایای ارتباط با مشتری:12

انواع فناوری CRM13
الف)CRMعملیاتی14
ب)CRM  تحلیلی14
ج)CRM عملیاتی14
مراحل اجرای CRM15
نرم فزار CRM15
نتایج استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری17

مدیریت ارتباط با مشتری در محیط مجازی   E-CRM18

ریشه اصلی ECRM  تعریف و تمایز18

تعریف ECRM19

تفاوت بین CRM  و ECRM20

اهداف مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی :21

انواع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی21

مزایای استفاده از ECRM  به صورت کاربردی نسبت به بازاریابی رسانه ای سنتی:22

نقش اینترنت در ECRM23

تاثیر بهبود کسب و کارهای اینترنتی در پیاده سازی ECRM25

مراحل پیاده سازی ECRM26
منافع اقتصادی حاصل از کاربرد ECRM26
چالشهای موجود در مسیر ECRM28
نتیجه گیری31
منابع و ماخذ32
 
 

دانلود مدیریت ارتباط با مشتری

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:33

 

هزینه کابل کشی

گزارش حاضر دربرگیرنده مبانی طراحی و حداقل نیازهایی است كه در سیستم های برقی پروژه نمایندگی ایران خودرو در شهرستان بم شامل نمایشگاه – سالنهای تعمیرات و صافكاری و نقاشی، محوطه تعمیرگاه، قسمتهای اداری، محل پذیرش و تحویل خودرو، سرویس های بهداشتی، نمازخانه، غذاخوری، انبار و می باشد كه جمعا در زمین به مساحت 2000 متر مربع احداث می گردد

دانلود هزینه کابل کشی

هزینه کابل کشی
طراحی سیستم برق
سیستم های برقی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق برق
فروش مقاله و تحقیق برق
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

هزینه کابل کشی

مقدمه
گزارش حاضر دربرگیرنده مبانی طراحی و حداقل نیازهایی است كه در سیستم های برقی پروژه نمایندگی ایران خودرو در شهرستان بم شامل نمایشگاه – سالنهای تعمیرات و صافكاری و نقاشی، محوطه تعمیرگاه، قسمتهای اداری، محل پذیرش و تحویل خودرو، سرویس های بهداشتی، نمازخانه، غذاخوری، انبار و ... می باشد كه جمعا در زمین به مساحت 2000 متر مربع احداث می گردد.
 

طراحی سیستم برق

5-1) موارد كلی 
5-1-1) ایمنی
در طراحی سیستم ایمنی افراد، ایمنی وسایل و ساختمانها و تجهیزات مدنظر است. در رابطه با ایمنی افراد هیچگونه چشم پوشی قابل پذیرش نیست و ایمنی ترین سیستم ها در نظر گرفته می شود. در رابطه با ایمنی وسایل و ساختمانها و تجهیزات با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی گزینیه بهینه انتخاب خواهد شد.
5-1-2) پیوستگی خدمات:
سیستم های برقی به گونه ای طراحی خواهند گردید كه هرگونه  عیبی را با كمترین حد اغتشاش ایزوله كنند و امكان سرویس دهی مداوم را میسر سازند.
5-1-3) سادگی و راهبری
سادگی و راهبری عامل مهمی در عملكرد و قابل اطمینان بودن پروژه است لذا از راهبری و كلید زنی پیچیده باید اجتناب كرد.
5-1-4) توسعه پروژه:
با توجه به نقشه های ابتدایی ارائه شده  فضاهائی جهت توسعه آینده در نظر گرفته شده است در نتیجه بار الكتریكی پروژه افزایش خواهد داشت این مسئله در بررسی توان مورد نیاز و تجهیزات و ظرفیتها لحاظ خواهد شد.
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه
استانداردها
واحدها
شرایط محیطی
طراحی سیستم برق

سیستم های برقی

تجهیزات اصلی
برآورد هزینه
 
 
 

دانلود هزینه کابل کشی

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:32

 

منبع تغذیه بدون وقفه

یک منبع تغذیه بدون وقفه که به عنوان یک باتری بک آپ نیز می توان از آن نام برد، وسیله ای است که ذخیره پیوسته ای از نیروی الکتریکی را برای وسایل و تجهیزات متصل به یک منبع تغذیه جداگانه را وقتی که نیروی مورد استفاده (برق اصلی) در دسترس نباشد، تامین می کند

دانلود منبع تغذیه بدون وقفه

UPS
منبع تغذیه
باتری بک آپ
نیروی الکتریکی
Uninterruptible power supply
منبع تغذیه بدون وقفه
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق برق
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

منبع تغذیه بدون وقفه

مقدمه
یک منبع تغذیه بدون وقفه که به عنوان یک باتری بک آپ نیز می توان از آن نام برد، وسیله ای است که ذخیره پیوسته ای از نیروی الکتریکی را برای وسایل و تجهیزات متصل به یک منبع تغذیه جداگانه را وقتی که نیروی مورد استفاده (برق اصلی) در دسترس نباشد، تامین می کند.
 
دو نوع مجزا از UPS وجود دارد: 1- off line ، 2- on line
 
* Off line- ups 
نوع اف لاین از ups ، تا زمانی که یک خطا در منبع اصلی رخ دهد بیکار و غیر فعال است به محض وقوع یک شکست، عمل سوییچ را انجام داده و خود را بجای منبع اصلی در مدار قرار می دهد و این عمل بسیار سریع و در یک لحظه بسیار کوچک و آنی انجام می شود. 
 
* Online - ups
نوع آن لاین ، بطور مداوم برق مورد نیاز را جهت لوازم متصل به مدار را توسط انرژی ذخیره شده در باتری هایش حفاظت می کند و بطور همزمان و بدون وقفه باتریهایش از منبع برق AC پر و ذخیره می شوند.نوع آن لاین، علاوه بر محافظت در مقابل قطع کامل منبع اصلی، در مقابل تمام مشکلاتی که ممکن است در برق بوجود بیاید نیز عمل حفاظت را انجام می دهد و به همین دلیل به عنوان یک متعادل کننده برق و تنظیم کننده خط مشهور می باشد. 
 
در حالیکه برای محافظت کردن هیچ نوع مخصوصی از تجهیزات، محدود شده نیست، بلکه ups بطور اساسی استفاده شده است برای حفاظت از کامپیوترها، تجهیزات مخابراتی یا تجهیزات الکتریکی دیگری که ممکن است یک نیروی برق ناخواسته به آنها صدمه برساند و یا باعث خرابی و مرگ تجهیزات و فروپاشی و از دست رفتن اطلاعات مهم دیگر شود.یک واحد ups در سایزهای مختلف و با قدرتهای متفاوت می تواند وجود داشته باشد از قدرت 200VA که مثلاً می تواند برای یک کامپیوتر بدون مانیتور مورد استفاده قرار گیرد و یا تا اندازه چند مگاوات که می تواند جهت نیروی برق مورد نیاز مراکز اطلاعاتی و ساختمانها مورد استفاده قرار گیرد. 
 
واحدهاث بزرگ UPS بطور نمونه می توانند به همراه ( با) ژنراتورها کار کنند ( مثل ژنراتورها کارکنند). در گذشته UPS ها خیلی گران بودند و بیشتر در سیستم های کامپیوتری گران قیمت و در مناطقی که منابع برق بطور مداوم قطع می شوند استفاده می شد. با ارزان شدن قیمت آنها واحدهای UPS به عنوان یک قسمت جدانشدنی از تجهیزات مراکز اطلاعاتی و داده ها و نیز کامپیوترهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین UPS ها برای کامپیوترهای شخصی سیستم های نمایشی و سرگرمی و غیره مورد استفاده قرارگرفته است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

UPS

منبع تغذیه

باتری بک آپ

نیروی الکتریکی

Uninterruptible power supply 

 
 
 
 
فهرست مطالب
منبع تغذیه بدون وقفه- 1 -
* Off line- ups- 1 -
* Online - ups- 1 -
* مشکلات معمول و عادی برق:- 3 -
* UPS designs- 5 -
* Rotary- 6 -
* Off line- stand by- 7 -
* Line – inter active- 7 -
* واحدهای تاثیر متقابل- 8 -
* Delta conversion online :- 9 -
*  Deal conversion on line- 10 -
* واحدهای ferrs- resonant- 14 -
* سیستم های DC- 15 -
*  Outdoor ups- 16 -
* تعویض باتری ها- 22 -
 

دانلود منبع تغذیه بدون وقفه

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:32

 

بكارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان پتاسیم خاك

بررسی وضعیت خاك های كشاورزی یكی از مهمترین دغدغه های بخش كشاورزی و كشاورزان است از مهمترین ویژگیهای خاك تعیین پتاسیم خاك است

دانلود بكارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان پتاسیم خاك

خاك
پتاسیم
پردازش تصویر
كدهای رنگی RGB
تعیین میزان پتاسیم خاك
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق کشاورزی
دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 368 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9

بكارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان پتاسیم خاك

 
چكیده
  بررسی وضعیت خاك های  كشاورزی  یكی از مهمترین دغدغه های بخش كشاورزی و كشاورزان است. از مهمترین ویژگیهای خاك تعیین پتاسیم خاك است. در روش مرسوم جهت تعیین میزان  پتاسیم خاک از روشهای شیمیائی  استفاده میشود. در این طرح هدف تعیین میزان پتاسیم خاك با استفاده از روش پردازش تصویر و مقایسه آن با نتایج بدست آمده در طرح  پایش کیفیت خاك های كشاورزی كه توسط بخش تحقیقات خاك و آب مركز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در حال انجام است، می باشد. در این تحقیق با استفاده از نمونه های تهیه شده در طرح پایش و آنالیز رنگ تصاویر اسكن رنگی نمونه ها توسط اسكنر جنیوس(Genius)  مدل Color Page - HR6X Slim ، همبستگی آنالیز رنگ نمونه ها با میزان پتاسیم خاك مورد بررسی و با ضریب همبستگی 75% مورد تائید قرار گرفته و نشان میدهد كه میتوان با استفاده از روش پردازش تصویر در مورد میزان پتاسیم خاك اظهار نظر نمود. 
      
 
كلید واژه:

خاك

پتاسیم

پردازش تصویر

كدهای رنگی RGB

 
 
 مقدمه
   از مهمترین عملیات كشاورزی شناخت خاك به عنوان بستر اصلی رشد و نمو گیاه است. جهت شناخت خاك تجزیه های آزمایشگاهی متعددی برروی نمونه های خاک صورت می پذیرد كه از مهمترین آن تعیین پتاسیم قابل جذب است. مقدار جذب پتاسیم توسط گیاه از جذب هرعنصر مغذی دیگری به غیر از ازت بیشتر بوده و در بعضی از گیاهان حتی از جذب ازت نیز بیشتر می باشد . پتاسیم بر خلاف ازت و فسفر ، نقش ساختمانی در گیاه ندارد ولی با توجه به نقشهای آنزیمی و كوانزیمی در گیاه ، عنصر بسیار حساس و مهمی در گیاه بشمار می رود بطوریكه حداقل 50 آنزیم گیاهی بطور كامل و یا مقدار زیادی از فعالیت آنها به پتاسیم بستگی دارد . پتاسیم با تنظیم فشار اسمزی سلولهای روزنه برگ گیاه را در برابر خشكی مقاوم می سازد . پتاسیم سبب انتقال قندها در آوند آبكش شده و با انتقال آن به سایر اندامها، رشد آنها را تضمین می نماید . پتاسیم تحمل گیاه را نسبت به امراض ، سرما و خشكی افزایش داده و استحكام گیاه را موجب می شو
 
 
 
فهرست مطالب
بكارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان پتاسیم خاك1
چكیده1
كلید واژه:2
مقدمه2
شكل1- بلوك دیاگرام فرآیند پردازش تصویر4
مواد و روشها5
نتایج و بحث6
جدول1- نتایج آنالیز تصاویر و میزان پتاسیم خاک(ppm) در نمونه ها6
شكل 3: نمودار پتاسیم خاك (محور عمودی ) بر اساس مجموع كدهای رنگی RGB(محور افقی)8
منابع :8
 
 
د .

دانلود بكارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان پتاسیم خاك

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:29

 

مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بی‌سیم چند رادیویی

الگوریتمی که در این مقاله معرفی شده الگوریتم رنگی می‌باشد که آن را بر اساس الگوریتم Tabu توسعه داده‌ایم در حال حاضر استفاده از شبکه‌های مش بی‌سیم به عنوان یک شبکه Broad cast (پخشی) مورد توجه هستند

دانلود مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بی‌سیم چند رادیویی

الگوریتم Tabu
الگوریتم رنگی
مینیمم کردن تداخل
شبکه های مش بی‌سیم چند رادیویی
تخصیص کانال
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق شبکه
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بی‌سیم چند رادیویی

 
مقدمه
الگوریتمی که در این مقاله معرفی شده الگوریتم رنگی می‌باشد که آن را بر اساس الگوریتم Tabu توسعه داده‌ایم. در حال حاضر استفاده از شبکه‌های مش بی‌سیم به عنوان یک شبکه Broad cast (پخشی) مورد توجه هستند اگر چه طبیعت شبکه‌های مش Multi hope بودن آنهاست و این ویژگی باعث نگرانی در مورد ظرفیت این شبکه‌ها می شود و البته این نگرانی زمانی افزایش می‌یابد که تداخل بین لینک‌ها افزایش می‌یابد. دو لینک تنها در زمانی می‌توانند به صورت همزمان عمل کنند که در کانال‌های متفاوت بدون تداخل وجود داشته باشند زمانی که یک گره در شبکه‌ای، دارای چندین رادیو باشد این رادیوها به کانال‌های مختلف Assign می‌شوند بنابراین لینک‌های همسایه باید حتی‌الامکان روی کانال‌های مختلف فرستاده شوند باعث کاهش تداخل می‌شوند.مسئله تخصیص کانال متأثر از توپولوژی شبکه است و به طرق مختلفی می‌تواند فرموله شود.
 
 
کلمات کلیدی:

الگوریتم Tabu

الگوریتم رنگی

مینیمم کردن تداخل

شبکه های مش بی‌سیم چند رادیویی

 
 

مدلسازی:

یک شبکه مش بی‌سیم با routerهای بی‌سیم ثابت که تداخل Multi Radio دارد رادیوها در روترها قرار می‌گیرند و دارای رنج ارسال مشخصی هستند.
مدلی که در نظر گرفته شده با استفاده از یک گراف G(V,E) که گراف ارتباط نام دارد و در آن V: مجموعه رئوس گراف که در این جا همان گره های مسیریاب هستند E e=(V,W) : اگر مسیریاب‌های W , V در رنج ارسال بقیه گره‌ها باشند فرض شده که K تا کانال قابل دسترس از 1 تا k وجود دارند و هر گره i یک تداخل رادیویی Ri دارد به طوریکه   تخصیص کانال زمانی که   خیلی پیش پا افتاده است.وقتی هر لبة E e=(V,W)  به یکی از K کانال Assign شود گره‌های W , V باید حداقل یکی از رادیوهای خود را روی کانال K بفرستند که با توسعة یک الگوریتم تخصیص کانال به نام گراف لبه‌های رنگی مدل می‌کنیم که تداخل را می‌نیمم می کند.
 

دانلود مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بی‌سیم چند رادیویی

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:28

 

تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت

در ده سال اخیر ، دانش استفاده از میکروب ها برای افزایش برداشت از میادین نفتی با پیشرفت های زیادی روبرو شده ، اما با وجود همه تلاش ها، همچنان مسائلی دیرپا باقی مانده است

دانلود تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت

تزریق میكروب
میادین نفتی
افزایش برداشت
روشهای ازدیاد برداشت نفت
روشهای ازدیاد برداشت از مخازن
روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفت
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق نفت
دسته بندی مهندسی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت

 
 
مقدمه
در ده سال اخیر ، دانش استفاده از میکروب ها برای افزایش برداشت از میادین نفتی با پیشرفت های زیادی روبرو شده ، اما با وجود همه تلاش ها، همچنان مسائلی دیرپا باقی مانده است.
پس از چند دهه آزمایش و خطا ، کارشناسانی که بر روی حوزه استفاده از میکروب ها برای افزایش برداشت از میادین نفتی مطالعه می كردند ،بر اساس مطالعات آزمایشگاهی دریافتند ، میکروب های خورنده نفت می توانند میادین قدیمی نفتی را احیا نمایند . این مطالعات نشان می دهد که این راهکار می تواند پایان عمر میادین را به تاخیر اندازد ؛ اما باید برای ترش شدن نفت باقیمانده در میدان بدلیل استفاده از روش میکروبی تدبیری اندیشید،هرچند تولید جانبی گاز سولفید هیدروژن در فرآیند اجرا و همچنین گاز متان تولید شده از زغال سنگ موجود، یك گام رو به جلو محسوب می گردد.(در این مقاله خورده شدن نفت به معنای روشی است که در آن فرآیند ساخت و ساز (متابولیسم) باکتری ها شکل می گیرد. و بدین ترتیب خوردن نفت به معنای اکسیده شدن هیدروکربن ها خواهد بود.)
 
اما ایده استفاده از میکروب ها برای افزایش برداشت از میادین هیدروكربنی یکی از بحث برانگیز ترین مباحث فراروی کارشناسان حوزه انرژی در سال های اخیر بوده است.این روش عموما در چاه های متروکه و در مناطق دور دست به کار گرفته می شود. در این روش تزریق آب و مواد مغذی معدنی ؛ باعث فعالیت میکروارگانیسم ها شده و به تولید گاز از زغال سنگ می انجامد. هدف از این کار ، ایجاد شرایطی است که میکروب ها با خوردن زغال سنگ ، تولید متان نمایند.از سوی دیگر ، پژوهش هایی در دست انجام است تا نفت خام سنگین را به متان تبدیل نماید. البته هم اینک تبدیل نفت خام به گاز دارای ارزش اقتصادی نیست، اما در مناطقی که دیگر نفت خام سنگین تولید نمی شود این كار می تواند اقتصادی باشد.اما یک چالش بزرگ اینست : چگونه راه هایی را بیابیم که تولید گاز تضمین شده ای را فراهم آورد. 
 
 
کلمات کلیدی:

تزریق میكروب

میادین نفتی

افزایش برداشت

 
 
 
فهرست مطالب
تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت1
مقدمه1
اجرای آزمون های طرح :4
نگاهی به ابعاد یک آزمون مخزن :6
آزمون های میکروبی :8
یک رویکرد دوگانه :8
منبع:10
 
 

روشهای ازدیاد برداشت

روشهای ازدیاد برداشت نفت

روشهای ازدیاد برداشت از مخازن

روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفت

روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

 

دانلود تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:27

 

برنامه ریزی منابع سازمانی برای سیستم های اطلاعات مدیریت

رنامه ریزی منابع سازمانی( Enterprise Resource Planning (ERP یک راه حل مدیریتی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که هدف آن یکپارچگی و گردش اطلاعات بین تمامی بخش های سازمان از جمله مالی، تولید، انبار، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان می باشد

دانلود برنامه ریزی منابع سازمانی برای سیستم های اطلاعات مدیریت

یکپارچه سازی
مهندسی مجدد
برنامه ریزی منابع سازمانی
سیستم های اطلاعات مدیریت
Enterprise Resource Planning
ERP
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق مدیریت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 555 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

برنامه ریزی منابع سازمانی برای سیستم های اطلاعات مدیریت

 
چکیده :
برنامه ریزی منابع سازمانی( Enterprise Resource Planning (ERP یک راه حل مدیریتی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که هدف آن یکپارچگی و گردش اطلاعات بین تمامی بخش های سازمان از جمله مالی، تولید، انبار، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان می باشد که تسهیل برنامه ریزی و پاسخگویی به موقع و سریع به مشتریان را ممکن می سازد. سیستمهای برنامه ریزی منابع با در اختیار داشتن طیف وسیعی از کارکردها و بهره برداری از بهترین تجارب، عرصه جدیدی از کاربرد علم و فناوری و انجام بهینه فعالیتها در هر بنگاه اقتصادی را فراهم ساخته اند.
 
 این سیستم امکان مدیریت منابع سازمان در تمامی سطوح را ممکن نموده و بر اساس رویکرد فرایندی, تمامی فرایندهای سازمان را استاندارد و مکانیزه می نماید.آنچه در اجرای ERP اهمیت دارد شناسایی فرایندها، روال ها، نیازمندیها و مشکلات سازمان و ارائه راهکارهایی مناسب جهت بهبود فرایندهای وضع موجود سازمان است.پیاده سازی ERP مستلزم یکپارچه سازی کل فرایندهای داخلی کسب و کار است. با یکپارچه سازی فرایندهای کسب و کـار، مدیریت سیستمی بر کسب و کارها جاری می شود و نقش تصمیم گیری های فردی و سلیقه ای به حد اقل ممکن کاهش می یابد.  
 
 
کلید واژه ها :

یکپارچه سازی

مهندسی مجدد

برنامه ریزی منابع سازمانی

سیستم های اطلاعات مدیریت

 
 
فهرست
برنامه ریزی منابع سازمانی و اجرای آن برای سیستم های اطلاعات مدیریت1
چکیده :3
کلید واژه ها :3
مقدمه :4

تعریف برنامهریزی منابع سازمان(ERP) :4

ابعاد یکپارچگی :5

مهمترین نتایج یکپارچگی :6

برخی از دلایل روی آوردن سازمان ها به ERP :6

معماری سیستم یرنامه ریزی منابع سازمانERP :7

ماژولهای ERP  :8
مهندسی مجدد و ERP :10

انواع روشهای استقرار ERP  :10

2) استقرار موازی و همزمان :11
جدول 1 : مقایسه استقرار یکباره با موازی11
اقدامات پس از اجرای ERP :12

عوامل موفقیت در اجرای ERP :12

موانع پیاده سازی ERP :13

مزایای استقرار ERP :14

هزینه های پنهان ERP :15
نتیجه گیری:15
منابع:16
 
 
 

دانلود برنامه ریزی منابع سازمانی برای سیستم های اطلاعات مدیریت

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:23

 

بررسی حجاب زنان از عهد باستان تا دوران قاجار

با نگرشی جستجوگرانه اگر بخواهیم نقش و حضور تاثیرگذار زن را از دیربازتاریخ و حتی پیش از تاریخ بررسی نموده و به نتایج روشنگرانه ای برسیم بی شک خواهیم دید که از روزگاران کهن که وظیفه مرد شکار بوده و چراندن گله ها ، زنان در رهبری خانه و خانواده و اجتماع شریک مرد به شمار آمده و در کارهای اجتماعی بویژه مسایل تربیتی وجود زنان نقش ارزنده ای داشته است

دانلود بررسی حجاب زنان از عهد باستان تا دوران قاجار

پوشش زنان در ایران
ارزشهای فرهنگی پوشش زنان در عصر اساطیری
پوشش زنان ایرانی در عهد هخامنشیان
پوشش زنان ایرانی در دوره ی ساسانیان
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق باستان شناسی
دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 1692 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

بررسی حجاب زنان از عهد باستان تا دوران قاجار

 
 
   چکیده 
        امروزه همه دشمنان اسلام و مخصوصاً مخالفان انقلاب اسلامی ایران به حجاب بویژه پوشش چادر بعنوان یک نماد اساسی برای حفظ دین و انقلاب نگریسته و بهتر از خود ما می دانند که چگونه تضعیف آن در ممالک اسلامی هویت فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی آنها را به خطر انداخته و آنها را نفوذپذیر خواهد نمود تا جایی که اخیراً « ریون کرکت » صهیونیست معروف که مسؤول سابق شبکه جاسوسی سیا (SIA) در ایران بود در این خصوص گفته است :
 
 « چادر ، نمادی است که وجود انقلاب را در سر هر چهار راه به نمایش می گذارد . با چادر می توان این احساس را پدید آورد که انقلاب اسلامی هنوز زنده و جاوید است . » پس می بینیم که دشمنان قسم خورده ایران و انقلاب با شناخت جایگاه واقعی حجاب و چادر به عنوان پوشش کامل زن  در فرهنگ ایرانی و اسلامی با زیر سؤال بردن آن بعنوان یک پوشش وارداتی از اعراب بویژه خلفای بنی عباس به ایران ، دختران جوان بویژه دانشجویان دختر را ترغیب به ترک این پوشش نموده و با ایجاد حساسیت ملی گرایانه احساسات جوانان را مورد هجمه قرار داده اند که این تحقیق در یک حرکت نوآورانه در حوزه فرهنگ گامی است
 
در راستای شبهه زدایی از این تصور غلط و روشن نمودن جایگاه واقعی حجاب و پوشش در ایران از دوران پیش از اسلام تا عصر حاضر و اینکه پوشش چادر ، عنصری ایرانی  می باشد که همچون هدیه ای فرهنگی به فرهنگ دیگر ملل بویژه کشورهای همسایه به ارمغان فرستاده شده و هر زن و دختر ایرانی با بکار بردن این پوشش علاوه بر تاکید بر ملیت ایرانی بر اسلامی بودن خود نیز پافشاری نموده و با گسترش این نحوه پوشش بیش از پیش در اسلامی کردن جامعه کوشا خواهند بود . در جمع آوری مدارک و اسناد این تحقیق نقوش برجسته و تصاویر زنان در روی سکه ها ، مظروفات و دیگر آثار و اسناد تاریخی از دوره هخامنشی تا عصر حاضر بهره برده شده است .
 
 
کلید واژه ها :

زن

قاجار

چادر

حجاب

باستان

 
 
مقدمه
آنجا که سخن از تاریخ به میان می آید آدمی هزاران چشم و هزاران گوش پیدا می کند تا درست ببیند و درست بشنود و به قضاوتی عادلانه بنشیند ، قضاوتی که از فهم تاریخی او سرچشمه گرفته باشد نه تنها ازشنیده ها و دیده هایش . در این صورت است  که تاریخ معنا پیدا کرده و راه گشائی می شود برای درست اندیشیدن . اینکه انسانها و  قصه هایی که برای خود ساخته اند کی آغاز و چه وقت پایان می پذیرد مساله ی مهمی نیست ، بلکه دستاورد این آدمیان تاریخی چه بوده و امروز چه نتیجه شد ه است ، هدف نهایی تاریخ می باشد.
 
اما نباید از نظر دور داشت که یکی از ضوابط برجسته تمدن و ملتی با فرهنگ، چگونگی وضع اجتماعی و مقام زنان در آن جامعه بوده و در طی روندی تاثیرگذار باید گفت رشد فرهنگها و آداب ورسوم و جهان بینی بشر نقش مهمی در ارزشمند شدن زنان در هرجامعه ای داشته و دارد، پس پربیراه نخواهد بود اگر آن اقوام و فرهنگ هایی را که در آن زنان از ارزش کمتر و پایین تری برخوردار هستند را جزو فرهنگهای عقب مانده و مرتجع محسوب بداریم، چرا که  از دیدگاه آفرینش تنها نیکی و درستی و پرهیزکاری  انسانهاست که در طول زندگی و حیاتشان ارزشمندی آنها را تعیین می کند نه جنسیت و پول و مقام و قومیت ، و آنچه موجب برتری انسانها و اقوام مختلف می گردد دیدگاه فرهنگی و اندیشمندانه آنان در راستای آفرینش و تکامل می باشد  .
 
 با نگرشی جستجوگرانه اگر بخواهیم نقش و حضور تاثیرگذار زن را از دیربازتاریخ و حتی پیش از تاریخ بررسی نموده و به نتایج روشنگرانه ای برسیم بی شک خواهیم دید که از روزگاران کهن که وظیفه مرد شکار بوده و چراندن گله ها ، زنان در رهبری خانه و خانواده و اجتماع شریک مرد به شمار آمده و در کارهای اجتماعی بویژه مسایل تربیتی وجود زنان نقش ارزنده ای داشته است 
 
 
 
 
فهرست مطالب
بررسی حجاب زنان از عهد باستان تا دوران قاجار1
چکیده1

پوشش زنان در ایران :3

ارزشهای فرهنگی پوشش زنان در عصر اساطیری :3

چادر بانوان ایرانی در عهد هخامنشیان:6

چادر بانوان ایرانی در دوره ی ساسانیان :10

منابع19

دانلود بررسی حجاب زنان از عهد باستان تا دوران قاجار

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:20

 

نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك

در این مقاله روشی برای نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین استاتیكی حالت هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك پیشنهاد شده و نتایج استفاده از این روش با روش حذف ترتیبی در شبكه قدرت استاندارد چهارده باس IEEE مقایسه شده است

دانلود نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك

الگوریتم ژنتیك
شبكه های قدرت
تخمین استاتیكی
تخمین هارمونیكی
نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق مهندسی برق
دسته بندی مهندسی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك

 
 
چكیده:
در این مقاله روشی برای نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین استاتیكی حالت هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك پیشنهاد شده و نتایج استفاده از این روش با روش حذف ترتیبی  در شبكه قدرت استاندارد چهارده باس IEEE مقایسه شده است.
 
 
کلمات کلیدی:

الگوریتم ژنتیك

شبكه های قدرت

تخمین استاتیكی

تخمین هارمونیكی

 
 
مقدمه:
امروزه بدلیل رشد روزافزون استفاده از بارهای غیرخطی با توانهای بالا در شبكه های قدرت، میزان آلودگیهای هارمونیكی تزریق شده به شبكه به شدت افزایش یافته است. جریانهای هارمونیكی مذكور در سرتاسر شبكه قدرت منتشر می‌شوند و شكل موج ولتاژ باسهای سیستم را تخریب نموده و آنها را از حالت سینوسی خالص خارج می‌كنند. وجود این جریانها و ولتاژ های تخریب شده باعث بروز مشكلات مختلف در عملكرد سیستم می‌گردد [1]. بنابراین محدود ساختن سطح هارمونیك های موجود در شبكه قدرت به یك مسأله مورد توجه در مهندسی سیستمهای قدرت تبدیل شده است. اما اندازه گیری مستقیم آلودگیهای هارمونیكی در سرتاسر شبكه قدرت مقدور نیست. از این رو استفاده از روشهای تخمین حالت هارمونیكی كه با انجام تعداد محدودی اندازه گیری در شبكه، امكان محاسبه میزان آلودگی هارمونیكی در سرتاسر شبكه و یا نقاط خاص موردنظر را فراهم می‌كند، از اهمیت بالایی برخوردار است. 
 
 
فهرست مطالب
نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك1
چكیده:2
مقدمه:2

تعیین معادله نرمال برای تخمین حالت هارمونیكی2

جایابی بهینه محل نصب تجهیزات اندازه گیری4

نتایج شبیه سازی5
مراجع6
 

دانلود نصب بهینه تجهیزات اندازه گیری جهت تخمین هارمونیكی در شبكه های قدرت برمبنای الگوریتم ژنتیك

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:13

 

افزایش پایداری دینامیكی با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت و ادوات FACTS

در این مقاله هماهنگی بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری مورد بررسی قرار گرفته است به طوری كه هماهنگی پایدارساز و جبرانگر وار (VAR) استاتیكی به عنوان یك مشكل بهینهسازی با یك تابع هدف مبتنی بر مقادیر ویژه مدل شده است

دانلود افزایش پایداری دینامیكی با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت و ادوات FACTS

الگوریتم ژنتیک
پایداری دینامیکی
جبرانگر وار استاتیکی
پایدارساز سیستم قدرت
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق برق
دسته بندی مهندسی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 1215 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

افزایش پایداری دینامیكی با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت و ادوات FACTS

 
چكیده
در این مقاله هماهنگی بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری مورد بررسی قرار گرفته است. به طوری كه هماهنگی پایدارساز و جبرانگر وار (VAR) استاتیكی به عنوان یك مشكل بهینه-سازی با یك تابع هدف مبتنی بر مقادیر ویژه مدل شده است. بنابراین باید پارامترهای آنها را بصورت بهینه طراحی کرد تا ضمن کاهش اثر متقابل آنها بر یکدیگر میرایی سیستم به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یابد. در اینجا، با استفاده از روش هوشمند الگوریتم ژنتیک (GA)، پارامترهای بهینه  PSSو SVC را بدست می آوریم و سپس طرح پیشنهادی را روی سیستم مورد نظر آزمایش می كنیم. نتایج شبیه سازی غیرخطی، حاكی از نیرومندی طرح پیشنهادی است.
 
 
واژه های کلیدی:

الگوریتم ژنتیک

پایداری دینامیکی

جبرانگر وار استاتیکی

پایدارساز سیستم قدرت

 
 
1- مقدمه
پایداری سیستم های قدرت موضوع پیچیده‌ای است از دهه 1960 تاكنون مباحث مربوط به پایداری دینامیكی با توجه به ظهور نوسانهای فرکانس پائین مورد توجه قرار گرفته است. این مشکل مربوط به میرایی ناکافی نوسانهای سیستم است و معمولاً با  بکارگیری پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) جهت کنترل تحریک سیستم های ژنراتور كه اقتصادی ترین روش تقویت پایداری است، میرایی این نوسانات را افزایش داد[1]. با پیشرفت الكترونیك قدرت و ساخت تجهیزات با جریان و ولتاژ بالا، خطوط انتقال جریان مستقیم و عناصر قابل انعطاف جریان متناوب (FACTS) توجیه اقتصادی یافتند. بكارگیری این تجهیزات تأثیرات زیادی بر روی سیستم‌های قدرت داشته‌اند که از جمله تأثیرات مهم آن می‌توان به بهبود پایداری دینامیكی اشاره نمود که در سالهای اخیر مطالعات زیادی در این زمینه انجام گرفته است.
 
در سیستم های قدرت بزرگ، میرایی نوسان های قدرت بین نواحی بهم پیوسته برای عملیات مطمئن سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است، اما استفاده تنها از PSS سنتی نمی تواند میرایی مناسبی برای نوسانات بین  ناحیه ای فراهم کند. برای همین منظور می توان از کنترل کننده های میرایی نوسانات قدرت FACTS، جهت فراهم کردن میرایی مناسب مدهای بین  ناحیه ای استفاده کرد.  یکی از این روشها استفاده همزمان از پایدارساز مبتنی بر SVC و PSS است. حال باید توجه داشت که برای دستیابی به میرایی بهینه با وجود SVC و PSS، طراحی پارامترهای آنها با دقت و روش مناسب انجام گیرد.
 
 
 
فهرست مطالب
افزایش پایداری دینامیكی با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت و ادوات FACTS1
چكیده2
واژههای کلیدی:2
1- مقدمه2
2- سیستم مورد مطالعه3
شكل (1): سیستم تك ماشین به شین بینهایت3
شكل (2): سیستم تحریک نوع IEEE Type-ST1 با PSS3
شكل (3): كنترل كننده پیش فاز-پس فاز با SVC4
شکل (4).  بلوک دیاگرام مدل سسیتم قدرت خطی شده4
4- الگوریتم ژنتیك4
5-نتایج شبیه سازی5
شكل (5): نتایج شبیه سازی غیرخطی6
6-نتیجه گیری6
7-مراجع6
 
 
 

دانلود افزایش پایداری دینامیكی با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت و ادوات FACTS

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:11
زلزله 4 ريشتري در خراسان رضوي/ خسارت نداشت

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، مرکز لرزه نگاري کشوري وابسته به موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران اعلام کرد: اين زلزله در ساعت 06:32:55 صبح امروز يكشنبه20 اريبهشت 1394 در موقعيت و مركز 35.33 شمالي و 58.43 شرقي و عمق 10 كيلومتري زمين به وقوع پيوسته است.


اين زمين لرزه در فاصله‌ 11 كيلومتري كاشمر خراسان رضوي ، 15 كيلومتري خليل اباد خراسان رضوي و 17 كيلومتري ريوش خراسان رضوي رخداده است.

زلزله بدون خسارت


صبح امروز در حوالي کاشمر خسارتي نداشته است .
فروزان فرماندار کاشمر به واحد مرکزي خبر گفت : گزارشي از خسارتهاي احتمالي اين زمين لرزه 4ريشتري دريافت نشده است .
اين زمين لرزه چهارمين زلزله در 5روز اخير در کاشمر بوده است

چهارشنبه 18 شهريور 1394 ساعت: 15:47

 

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزي در بيشه‌زارهاي جنگل تالابي مُره کنگان در حومه اين شهر حدود 10 هکتار از اين جنگل و بيشه زار را طعمه آتش کرد.

با تلاش آتش نشانان منطقه، ابعاد اين آتش سوزي که مي توانست به مراتب بيش از اين باشد و حتي خط لوله گاز که از آنجا عبور مي­‌کند را نيز در بر بگيرد، مهار شد.

سطح وسيعي از بيشه زارهاي جنگل تالابي مره دچار حريق شد
 
احمد آذريار رييس اداره حفاظت محيط زيست  شهرستان کنگان در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: روز جمعه طي آتش سوزي که به نظر عمدي مي رسيد، سطح وسيعي از بيشه زارهاي جنگل تالابي مره دچار حريق شد.

وي افزود: پوشش گياهي اين جنگل عمدتا بيشه زار به همراه درختان کهور است و در اثر جريان آب دايمي چشمه بالادست در تمام فصول سال آب‌دار است و به شکل منطقه‌اي تالابي، زيستگاه پرندگان آبزي و کنار آبزي متعددي چون اگرت، حواصيل، بوتيمار، اردک و غيره و همچنين پرندگان خشک زي مانند کبک، تيهو، انواع کبوتر، قمري و ... است.

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خاطرنشان کرد: اين منطقه چشم‌انداز طبيعي و بسيار زيبايي دارد و هميشه علاقمندان به طبيعت و گردشگري را به سمت خود جلب مي کند.

آذريار گفت: با تلاش دو تا سه ساعته ماموران آتش نشاني شهرداري کنگان و حضور اکيپ آتش نشاني شهر بنک از نابودي کامل اين چشم انداز طبيعي جلوگيري شد.

وي بيان داشت: شهرداري کنگان با دو دستگاه خودرو آتش نشاني و يک دستگاه تانکر آب و شهرداري بنک با يک دستگاه خودرو آتش نشاني و اکيپ آتش نشان در محل حاضر بودند.

رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان عنوان کرد: عبور خط لوله انتقال گاز و عدم وجود راه دسترسي مناسب از نکات قابل توجه در اين رخداد بود که مي توانست تبعات اين اتفاق را بيش از اين کند.

آتش‌سوزي به نظر عمدي مي‌رسد

رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش سوزي در منطقه اي بيشه زار رخ داده؛ منطقه اي که گونه هاي درختي آن گز و کهور است.

عليرضا منصوري افزود: حجم آتش سوزي کمتر از 10 کيلومتر است و به نظر مي‌رسد عامل آن عمدي باشد؛ هرچند بايد براي تحقيقات بيشتر و کسب اطمينان، بايد بررسي دقيق‌تري به عمل بيايد.

رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان کنگان گفت: با توجه به اينکه منطقه‌اي که آتش سوزي در آن اتفاق افتاده بيشتر بيشه زار بوده و راه دسترسي آن سخت، لذا کنترل آن نيز دشواري‌هايي داشت ولي با تلاش آتش نشاني کنگان و بنک، از پيشروي آتش سوزي جلوگيري به عمل آمد و آتش مهار شد.

منصوري گفت: خسارت ايجاد شده نيز به زودي طي بررسي هاي دقيق و کارشناسي اعلام خواهد شد.

وي تاکيد کرد: با توجه به فصل گرما و خشکي محيط و بيشه زار بودن برخي مناطق هر نوع برافروختن آتش بدون خاموش کردن کامل آن و انداختن سيگار در مناطقي مانند بيشه زارها مي‌تواند هکتارها جنگل و بيشه زار را نابود کند و به محيط زيست، جاذبه‌ها و زادگاه جانداران آسيب جدي وارد کند.

منصوري يادآور شد: در پايان بايد از ماموران آتش نشاني کنگان تشکر ويژه به عمل بياورم و همچنين از شخص آقاي حسيني کنگاني شهردار کنگان نيز که از همان ابتدا در محل حاضر شد.

حضور اکيپ کامل آتش‌نشاني کنگان براي مهار حريق

عبدالله حسيني کنگاني شهردار کنگان در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: به محض اينکه به ما اطلاع دادند، اکيپ خود را کامل در محل مستقر کرديم و خودم نيز آن ها را همراهي و راهنمايي کردم.

وي افزود: حجم وسيع آتش سوزي که چند هکتار بود را تا حدود ساعت 14 مهار کرديم. البته در اين راستا از شهرداري بنک و دير نيز کمک گرفتيم ولي تا قبل از رسيدن اين دوستان تقريبا عمليات به اتمام رسيده بود.

شهردار کنگان اذعان داشت: از نکات قابل ذکر عبور خط انتقال گاز از وسط همين بيشه ها است.

حسيني کنگاني در ادامه گفت: چند سال قبل مکاتباتي با منابع طبيعي براي در اختيار گرفتن اين منطقه انجام داده بوديم تا بتوانيم آن را به پارک جنگلي تبديل کنيم. انشاءالله در هفته آينده مکاتبات نهايي اين موضوع انجام مي‌شود و به‌زودي اين مکان در اختيار شهرداري کنگان قرار مي گيرد.

وي خاطرنشان کرد: با توجه به آبي که در اين بيشه زار تالابي موجود است، مي تواند فضاي خوبي براي تبديل به پارک جنگلي باشد.

دوشنبه 16 شهريور 1394 ساعت: 15:46

 

بررسی سیستمهای انژکتوری خودروهای داخلی

مطالبی که در ادامه بحث می آید، به تشریح جزئیات سیستم های انژکتوری رایج روی خودروهایی که در داخل کشور تولید میشود می پردازد،

دانلود بررسی سیستمهای انژکتوری خودروهای داخلی

انژکتورها
سیستمهای انژکتوری
تولیدات کارخانه ایران خودرو و سایپا
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق مکانیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 454 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56

بررسی سیستمهای انژکتوری خودروهای داخلی

 
اطلاعات کلی:
مطالبی که در ادامه بحث می آید، به تشریح جزئیات سیستم های انژکتوری رایج روی خودروهایی که در داخل کشور تولید میشود می پردازد، که در این راستا تولیدات شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا رابا توجه به گسترش آنها مورد بررسی قرار داده ایم، و‌ آنچه که مشخص بود این است که ، سیستم انژکتوری تمام این خودروها شباهت بسیار زیادی بایکدیگر دارند، و عملکرد سیستمهای انژکتوری بنزینی را اگر در یک نمای بسیار ساده و شماتیک و مقایسه ای بخواهیم نشان دهیم بصورت ذیل می باشد.
 
آنچه که در این نمای شماتیک مشهود است این است که ، یک سری قطعاتی به نام سنسور با توجه به حالات مختلف فیزیکی موتور اطلاعات مورد نیاز رابه واحد کنترل الکترونیک به نام ECU می دهد، و این واحد با توجه به تعریف خاصی که از قبل شده اطلاعات و  پیغامهای دریافتی را پردازش کرده و موتور خودرو را از لحاظ دریافت سوخت و هوا و زمان جرقه توسط قسمت هایی به نام عملگرها مورد کنترل و تنظیم قرار می دهد.
 
در سیستمهای انژکتوری داخلی بررسی شده سنسورها و عملگرها شباهت بسیاری به هم دارند، لذا نحوه عیب یابی آنها هم تقریباًَ شبیه به هم است وعمده تفاوت آنها در دو مورد زیر می باشد:
1) تفاوت اساسی در واحد کنترل الکترونیکی ECU میباشد، چرا که این واحد برای هر خودرویی منحصر به فرد است وبا توجه به تعداد سنسورها و عملگرهای قابل نصب روی خودرو. تعداد پین های روی ECU متفاوت میباشد، یعنی 35 یا 55 و .... راهه می باشد که در واقع پین های این واحد تمام ورودی ها و خروجی های سیستم را کنترل کرده و کارایی موتور را بهینه می نماید.
2) دیگر اینکه گاهی یک خودرویی با توجه به شرایط ساختار موتوری و یا صرفه اقتصادی تر بودن تولید آن از یک سنسور  و یا عملگر کمتر و یا بیشتر استفاده می کند.
بطور کلی باید گفت: هر سیستم انژکتوری متشکل از چند دسته و گروه به صورت ذیل می باشد:
1- سیستم سوخت رسانی 2- سیستم هوارسانی 3- سیستم جرقه4- ECU، سنسورها و عملگرها.
 
و تا این گروهها درکنار یکدیگر قرار نگیرند، سیستم کامل نخواهد شدو البته هر گروهی از قطعات مختلفی تشکیل شده که در ادامه بحث به معرفی این دسته ها و گروهها بصورت کلی پرداخته و در نهایت نحوه عیب یابی هر کدام از قطعات و تاثیر آنها را روی خودرو و رفع عیب خودرو و رفع عیب خودرو را مورد بررسی قرار می دهیم. پس ابتدا از شرکت خودروسازی ایران خودرو و رفع عیب خودرو را مورد بررسی قرار می دهیم. پس ابتدا از شرکت خودروسازی ایران خودرو شروع کرده و در ادامه شرکت خودروسازی سایپا را مورد بررسی قرار می دهیم.
 
 
کلمات کلیدی:

انژکتورها

سیستمهای انژکتوری

تولیدات کارخانه ایران خودرو و سایپا

 
 
مقدمه:
دراین مجموعه ابتدا تولیدات کارخانه ایران خودرو را مورد بحث و بررسی قرا می دهیم،  که در یک شمای کلی خودروهای انژکتوری این شرکت به همراه مشخصاتی درمورد سیستمهای نصب شده بر روی آنها در جدول ذیل آورده شده است.اما آنچه که قابل ذکر است اینکه، سیستم انژکتوری این خودروها شباهت بسیاری نسبت به هم دارند. و تنها تفاوت آنها بنا بر مطالب گذشته یا در نوع و تعداد پایه های ECU و یا نصب قطعه ای که کمتر و یا بیشتر می باشد، لذا در ادامه این مجموعه صلاح را بر این دیدیم که ابتدا در یک شمای کلی سیستم و قطعات و سنسورها و عملگرها معرفی شوند، سپس به عیب یابی هر قطعه و درنهایت عیب یابی کلی خودرو و نحوه تست آنها بپردازیم. 
 
 
 
 
فهرست
بررسی سیستمهای انژکتوری خودروهای داخلی1

بررسی ECU، سنسورها و عملگرها5

مجموعه باک بنزین و ریل سوخت و رکوراتور فشار بنزین7  

انژکتورها، ساختمان و وظیفه آن10

بررسی واحد کنترل الکترونیکی (ECU)16

انواع سنسورهاو بررسی عملکرد آن22

فرآیند کلی تعمیر سیستم سوخت رسانی27

عیب یابی ECU، سنسورها، عملگرها33

نحوه عملکرد ECUدر شرایط مختلف35

انواع عیب ها و اشکالات انواع سنسورها39

تست های سیستم سوخت رسانی43
 
 
 

دانلود بررسی سیستمهای انژکتوری خودروهای داخلی

دوشنبه 16 شهريور 1394 ساعت: 13:9

 

پروژه کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان بررسی خواص پوششهای نانو در ابزارهای براده برداری

فناوری ساخت ابزارهای نوین مولکولی منحصر به فرد با بکارگیری خواص شیمیایی کاملاً شناخته شده اتمها و مولکول ها نحوه پیوند آن ها به یکدیگر را ارائه می دهد

دانلود پایان نامه کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان بررسی خواص پوششهای نانو در ابزارهای براده برداری

فناوری نانو
نانو ساختار
پوششهای نانو
ابزارهای براده برداری
خواص پوششهای نانو در ابزارهای براده برداری
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
خرید پایان نامه کارشناسی مکانیک
فروش پایان نامه مکانیک
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 7153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

پایان نامه کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان بررسی خواص پوششهای نانو در ابزارهای براده برداری

 
مقدمه: 
انسان ها در روزگاران خیلی دور، برای ذخیره اطلاعات از سنگ استفاده می کردند به گونه ای که آثار آنان تا به امروز در موزه ها به صورت سنگ نوشته موجود است. اطلاعات را با قلم وبعدها توسط چاپ بر روی کاغذ و به شکل کتاب نگهداری می کردند. با پیشرفت علم، ذخیره اطلاعات بر روی میکروفیلم معمول گردید. امروزه هم با پیشرفت سریع علم، کامپیوترها اطلاعات را تقریباً بدون صرف هیچ هزینه ای ذخیره می نمایند. اقداماتی در دست اجرا است تا دستگاههای ساخته شوند که تقریباً بدون هزینه شبیه عمل بیتها درکامپیوتر- اتمها را به صورت مجزا به هم اضافه کنند ( کنار هم قرار دهند).
 
 این امر ساختن اتوماتیک محصولات را بدون نیروی کار سنتی همانند عمل کپی در ماشینهای زیراکس میسر می کند. صنعت الکترونیک با روند کوچک سازی احیاء می گردد و کار در ابعاد کوچکتر منجر به ساخت ابزاری می شود که قادر به دستکاری اتمهای منفرد مثل پروتئین ها در سیب زمینی و همانند سازی اتمهای خاک، هوا و آب از خودشان می گردد.دانشمندان بر این باورند که می توانند با فشرده سازی هرچه بیشتر اطلاعات ذخیره شده، با بهره گیری از نانوفناوری، انقلابی در ثبت ایجاد نمایند.نانوتکنولوژی، فناوری در سطح اتم ها و مولکول هاست و بعبارتی توانمندی تولیدمواد، ابزارها و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل آن ها در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از خواص ظاهر شده در این سطوح است. 
 
 
این فناوری ساخت ابزارهای نوین مولکولی منحصر به فرد با بکارگیری خواص شیمیایی کاملاً شناخته شده اتمها و مولکول ها نحوه پیوند آن ها به یکدیگر را ارائه می دهد. مهارت مطروحه در این تکنولوژی دستکاری اتم ها بطور جداگانه و جای دادن دقیق آنان در مکانی است که برای رسیدن به ساختار دلخواه و ایده آل مورد نیاز می باشد.نانو فناوری یک رشته جدید علمی نیست بلکه رویکردی جدید در تمام رشته هاست و بر آن کاربردهایی درحوزه های مختلف از جمله پزشکی، بیوتکنولوژی، الکترونیک وکامپیوتر، ارتباطات، حمل ونقل، انرژی، محیط زیست، امنیت ملی، کشاورزی وحتی علوم انسانی را بر شمرده اند، که نشانگر فرارشته ای و فرابخشی بودن این رشته می باشد. طبیعت برای میلیون ها سال صاحب نانوتکنولوژی بوده است. و دانشمندانی مانند Smalley عقیده دارند که می توان مطالب بسیاری را با نگاره کردن به سلول ها آموخت. او میگوید که تمام آنزیم ها در سلول های نانوماشینهایی هستند که وظایف منحصر به فردی را جهت تکامل و رشد انجام می دهند.
 
البته روند رو به رشد کنونی نشان می دهد که این فناوری در حال پیشی گرفتن از رقیبان سرسخت خود است و می خواهد یکه تاز عرصه انقلاب صنعتی سوم باشد. در حال حاضر مراکز تحقیقاتی زیادی در دنیا در زمینه نانوفناوری مشغول به کار هستند. در امریکا حداقل 11 آژانس دولتی به همراه انیستیتو بهداشت ملی، ناسا، وزارت انرژی و وزارت دفاع در این بخش فعال هستند، کاخ سفید نانوفناوری را در شاخه تحقیقات ، کلیدی اعلام نموده است.در امریکا چهار دانشگاه ( ام آی تی، استانفورد، کرنل، رایس) در اروپا دانشگاه صنعتی دانمارک، در انگلستان دانشگاه بیرمنگام، در ایرلند مراکز تحقیقاتی فراوانی در این زمینه فعال می باشند. در ژاپن سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی زیادی بر روی این فناوری تحقیق می کنند.
 
قابل ذکر است که میزان سرمایه گذاری اروپا، امریکا، ژاپن و دیگر کشورهای جهان روی نانو فناوری از سال 1997 تا پایان سال 2001 سه برابر شده است. در اروپا کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، ایرلند، سوئد، سوئیس و در آسیا کشورهای چین، تایوان و کره تلاش های بیشتری را آغاز نموده اند. می توان نتیجه گرفت که ما هم باید رشد این فناوری و دستاوردهای آن را جدی بگیریم و با توجه بیشتری آن را پیگیری کنیم. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

فناوری نانو

نانو ساختار

پوششهای نانو

ابزارهای براده برداری

 
 
 
 
 
فهرست
 مقدمه  1
 

      فصل اول: نانوتکنولوژی

1-1 پیشینه فناوری نانو5

1-2 نانوتکنولوژی چیست؟7

1-3 ارتباط نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی 10
1-4 بررسی دیدگاه ها در مورد این فناوری 11
1-5 انقلاب در نانو تکنولوژی 13

1-6 نانوذرات اساس و پایه نانوتکنولوژی 17

1-1-6 نانو ذره چیست؟17

2-1-6 تولید نانو ذرات ( 4 روش) 18
3-1-6 نانوذرات در روند توسعه و تجارت 20
4-1-6 نانو بیومواد 21

1-4-1-6 نانوکپسول ها 22

2-4-1-6 درخت سان ها 22
3-4-1-6 کاکلیت ها 23
 

       فصل دوم : نانو مواد و پوشش های نانوساختار

2-1 مقدمه 25

2-2 نانو ساختارها 29

2-3 تشکیل سطوح نانو ساختار با استفاده از فرایند سل – ژل 35
1-2-3 بدام افتادن از طریق سل – ژل 37
2-4 رسوب گذاری الکتریکی نانوذرات در پوشش ها 41

2-5 نقش نانو ذرات در استحکام، سختی و سایش 44

2-6 پوششهای نانو ذره – تأثیرات جدید ویژه 46
1-2-6 مواد سخت نانو ساختاری 47
2-2-6 نانو ذرات سرامیکی 50
3-2-6 تولید پوششهای نانو ساختاری 51
 

        فصل سوم: تکنولوژی پوشش دهی سطوح برای بیوموادها- شکل شناسی و کنترل نانو ساختاری

3-1 مقدمه 55
3-2  فرآیند پوششهای اکسیدی ضخیم 57

3-3 پوششهای اکسیدی ضخیم بوسیله CVD60

3-4 پوششهای اکسیدی ضخیم با LCVD63
3-5 خلاصه68
 
      فصل چهارم: اهداف و نتایج
4-1 هدف فناوری نانو 70

4-2 کاربردهای نانوفناوری در عرصه های مختلف 71

4-3 پیشرفت های علمی و فنی اخیر 72
4-4 اهداف 5 تا 10 سال آینده: محدودیت ها و راه حل ها 73
4-5 زیرساختار علمی و فنی 76
4-6 راهبردهای سرمایه گذاری و اجرایی تحقیق و توسعه 77
4-7 اولویتها و نتایج 77
     منابع و مآخذ 79
 

دانلود پایان نامه کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان بررسی خواص پوششهای نانو در ابزارهای براده برداری

دوشنبه 16 شهريور 1394 ساعت: 13:8

 

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2-سری 2

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2سری 2

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2-سری 2

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2
دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک2
فروش گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2
خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2
دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 3097 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک 2 -سری2

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2-سری 2

 

آزفیزیک2

 

آزمایشگاه فیزیک پایه دو به صورت یک واحد درس و به مدت دو ساعت در هفته در محل آزمایشگاه فیزیک پایه دو برگزار می گردد و شامل نه آزمایش الکتریسته و مغناطیس است که عبارتند از:

 

 • بررسی قانون اهم

 • قوانین کیرشهف و پل وتستون

 • بررسی رسانش الکتریکی و  سطوح هم پتانسیل در صفحه گرافیت

 • باردار شدن و بی بار شدن خازنها

 • نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

 • مطالعه مدارها با جریان متناوب

 • بررسی ظرفیت خازن و اندازه گیری ضریب دی الکتریک

 • مشاهده منحنی های لیساژو و مطالعه مدارها با جریان متناوب

 • ترانسفورماتور

انجام آزمایشها به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک پایه دو و تقویت شهود فیزیکی کمک می کند. در این درس با اصول و  روش کار با بعضی از وسایل  آزمایشگاه و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا خواهید شد، همچنین با مفهوم و انواع خطاهای آزمایش و روش بررسی و تحلیل نتایج آشنا خواهید شد.

 

 

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2-سری 2

دوشنبه 16 شهريور 1394 ساعت: 13:7

 

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک
دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک
فروش گزارش کار آزمایشگاه فیزیک
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک
خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک
دسته بندی دکترا
فرمت فایل doc
حجم فایل 8148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک

آزفیزیک

مقدمه

  آزمایشگاه فیزیک به صورت یک واحد درس و به مدت دو ساعت در هفته در محل آزمایشگاه فیزیک برگزار می گردد و شامل شش آزمایش الکتریسته و مغناطیس است.انجام آزمایشها به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک و تقویت شهود فیزیکی کمک می کند. در این درس با اصول و  روش کار با بعضی از وسایل  آزمایشگاه و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا خواهید شد، همچنین با مفهوم و انواع خطاهای آزمایش و روش بررسی و تحلیل نتایج آشنا خواهید شد.

 
 
 
 
 
فهرست مطالب

عنوان آزمایش:اثر فتو الکتریک

هدف از انجام آزمایش:بررسی اثر فوتوالكتریك و اندازه گیری ثابت پلانك(h)
 

عنوان آزمایش:تابش جسم سیاه

هدف از انجام آزمایش:بررسی اثر رابطه تابش و فاصله بررسی قانون استفان-بولتزمن
 

عنوان آزمایش:فرانک - هرتز

هدف از انجام آزمایش:مطالعه ی کوانتومی بودن ترازهای انرژی در اتم و اندازه گیری انرژی الکترون در اولین تراز انرژی اتم جیوه
 

عنوان آزمایش:قطره روغن میلیکان

هدف از انجام آزمایش:بدست آوردن بار الکتریکی اساسی (بار الکترون) با به کار گیری میدان الکتریکی و معلق نگهداشتن قطره روغن باردار در این میدان
 

عنوان آزمایش:گسیل و جذب نور

هدف از انجام آزمایش:طیف نشری , جذبی و پیوسته
 

عنوان آزمایش:اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

 

 

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک

دوشنبه 16 شهريور 1394 ساعت: 13:3

 

مبانی تئوری و دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

مبانی تئوری و دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

دانلود مبانی تئوری و دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

ابررسانا
اثر زیمان طولی و عرضی
ترموکوپل ها و اثر ترموالکتریک
منحنی هیسترزیس فرومغناطیس ها
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق مکانیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 1901 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

مبانی تئوری و دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

 

بررسی تشدید مغناطیسی هسته ای

 اهداف :
•بررسی تشدید مغناطیسی هسته ای در چهار نمونه ی متفاوت ؛ 
•تعیین فاکتور g چهار نمونه ی متفاوت . 
مبانی نظری :
در سال ۱۹۴۵ میلادی تشدید مغناطیسی هسته ای NMR توسط دو دانشمند به نام های « بلاخ » و « پورسل » کشف شد . تشدید مغناطیسی هسته ای در حال حاضر روشی استاندار در شیمی و زیست شناسی برای شناسایی و بررسی ترکیبات شیمیایی محلول ها است . در پزشکی ، تشدید مغناطیسی هسته با نام تصویر برداری مغناطیسی MRI شناخته می شود . در NMR به کمک تشدید هسته یک اتم خاص خواص اتمی و پیوند های بین آنها بررسی می شود . 
 هر اتم از یک یا چند الکترون و یک هسته تشکیل شده است ، گشتاور های مغناطیسی هسته μ  بر اساس معادله ۱ به اسپین هسته I وابسته است : 
معادله ۱ : 
گشتاور مغناطیسی هسته ای μn 
فاکتور g g 
اسپین هسته  I 
گشتاور های مغناطیسی هسته μ 
μ با توجه به میدان ثابت B0 که فقط در یک جهت ثابت و مشخصی به نمونه وارد میشود بر اساس رابطه ی زیر وابسته است : 
تراز های انرژی برهمکنش میدان مغناطیسی با گشتاور مغناطیسی عبارت است از
معادله ۲ : 
و 
با قرار گرفتن نمونه در میدان ثابت B0 اسپین های هسته ای بین سطوح انرژی بر اساس معادله-بلتزمن پخش می‌شوند : 
معادله ۳ : 
ثابت بلتزمن kB 
تعداد اسپین های با سطح انرژی k Nk 
با اعمال میدان مغناطیسی متغیر B1 ( فرکانس بالای ν ) عمود بر B0 اسپین ها بین سطوح انرژی نزدیک به Ek توزیع می شوند . در حالی که انرژی میدان  B1 دقیقاً با اختلاف انرژی دو حالت k و k+1 برابر شود تشدید رخ می دهد ( Δk = 1 ) . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

ابررسانا

اثر زیمان طولی و عرضی

ترموکوپل ها و اثر ترموالکتریک

منحنی هیسترزیس فرومغناطیس ها

 
 
 
فهرست

بررسی تشدید مغناطیسی هسته ای5

اهداف :5
مبانی نظری :5
شرح آزمایش:6
لوزم مورد نیاز:6
مراحل آزمایش:7
گزارش کار7
سوالات8

آشنایی با ترموکوپل ها و اثر ترموالکتریک9

اهداف :9
مبانی نظری :9
شرح آزمایش10
مواد و وسایل مورد نیاز:10
مراحل آزمایش:10
گزارش کار:11

بررسی خواص الکتریکی و مغناطیسی ابررسانا ها12

اهداف12
مبانی نظری :12
خواص الکتریکی :13
خواص مغناطیسی :13
شرح آزمایش14
مواد و وسایل مورد نیاز:14

الف) خاصیت مغناطیسی:14

ب) خاصیت الکتریکی:15
گزارش کار16
سوالات16
بررسی اثر زیمان طولی و عرضی:17
اهداف :17
مبانی نظری :17

توزیع زاویه ای و قطبیدگی اجزاء زیمان :20

طیف نمایی اجزاء زیمان :20
شرح آزمایش22
وسایل مورد نیاز:22
مراحل آزمایش:22
گزارش کار23

اثر دما بر مقاومت الکتریکی اجسام:24

اهداف :24
مبانی نظری :24
رسانا ها24
نیمه رسانا ها25
شرح آزمایش26
مواد و وسایل مورد نیاز:26
مراحل آزمایش27
گزارش کار27
سوالات28

بررسی پراش دبای - شرر و ثابت پلانک29

الف ) اهداف :29
ب ) مبانی نظری :29
شرح آزمایش32
مواد و وسایل مورد نیاز33
مراحل آزمایش33
گزارش کار33
سوالات34

بررسی منحنی هیسترزیس فرومغناطیس ها35

اهداف :35
مبانی نظری :35
شرح آزمایش36
مواد و وسایل مورد نیاز36
مراحل آزمایش37
گزارش کار38

بررسی اثر هال در نیمه رسانای ژرمانیوم آلاییده نوع p و n39

اهداف :39
مبانی نظری :39
راهنمای انجام آزمایش :43
مواد و وسایل مورد نیاز :43
الف ) اندازه گیری ولتاژ هال به صورت تابعی از شدت جریان الکتریکی در میدان ثابت43
ب ) اندازه گیری ولتاژ هال به صورت تابعی از میدان مغناطیسی در شدت جریان ثابت48
گزارش کار49
 
 

دانلود مبانی تئوری و دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

دوشنبه 16 شهريور 1394 ساعت: 13:2

 

معماری گذشته

دریک تقسیم بندی تاریخی باید به این نکته توجه کنیم که با تحولات اجتماعی ، معماری نیز به عنوان یک مظهر فرهنگی ، تحت تاثیر قرار می گیرد و متحول می شود یعنی سیر تحولی در تاریخ معماری مشاهده می شود که از گذشته پا بر جا بوده و انتقال پیدا کرده و در اثر نوسانهای اجتماعی متحول شده است

دانلود معماری گذشته

معماری
معماری مدرن
معماری سنتی
معماری گذشته
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته معماری
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

معماری گذشته

 
مقدمه 
شاید انتخاب دوره صد ساله اخیر با آنچه که ما لازم است در تاریخ معماریمان مورد بررسی قرار دهیم . منطقی نباشد . دریک تقسیم بندی تاریخی باید به این نکته توجه کنیم که با تحولات اجتماعی ، معماری نیز به عنوان یک مظهر فرهنگی ، تحت تاثیر قرار می گیرد و متحول می شود . یعنی سیر تحولی در تاریخ معماری مشاهده می شود که از گذشته پا بر جا بوده و انتقال پیدا کرده و در اثر نوسانهای اجتماعی متحول شده است . اگر قرار است راجع به این صحبت کنیم که معماری کنونی ما چیست و تحت تاثیر ارتباط با دیگران چه تحولی پیدا کرده است اول باید راجع به معماری اصیل خودمان صحبت کنیم که آیا اصلا یک چنین موجودیتی وجود داشته است یا خیر ؟
 
 
کلمات کلیدی:

معماری

معماری مدرن

معماری سنتی

 
 

معماری در گذشته های دور 

در گذشته های بسیار دور ، حتی در دوره های هخامنشیان یک سلسله ارتباطات بین جوامع دیگر و ایران وجود داشته است . سرزمین ایران در طول تاریخ خود وسعتهای جغرافیایی متفاوت پیدا می کند و حکومتهای مختلف بر آن حکمرانی می کنند و تحولات جدی در اداره مرزهایی که تحت این عنوان هستند اتفاق می افتد . مثلا در دوره ای که سلوکیان بر ایران حاکم بودند یا هنگام حضور اسلام  در ایران تحولاتی در جامعه ایرانی ایجاد می شود و چون این تحولات اجتماعی است . باطبع معماری هم از این تحولات تاثیر می پذیرد .ارتباط ایران با مغزب زمین از دوره صفویه شروع می شود و تا حدودی ، زیبایی شناسی ایرانیان را تحت تاثیر قرار می دهد . در این دوره بعضی هنرها مانند نقاشی و موسیقی که جنبه های سخت و سنگین و عمیق تری مانند معماربی ندارند تاثیراتی می پذیرند ، اما در معماری کمتر می توان به شواهدی از تاثیرات مغزب زمین برخورد کرد . 
 
 
 
 
فهرست مطالب
صد سال زمان ، چند سال حرکت :1
1-مقدمه1
2-معماری در گذشته های دور2

3-نگاهی اجمالی به معماری صد سال اخیر3

4-معماری در دوره ی قاجار6

5-تحولات معماری در زمان رضاخان7

6-تحولات معماری در زمان محمد رضا پهلوی9
6-2- پس از محکم شدن پایه های حکومت11
6-2-1- معماری بسازبفروشی11
6-2-2- معماری مدرن14
7-نتیجه گیری ، بیان مشکلات و راه حلها17

دانلود معماری گذشته

جمعه 13 شهريور 1394 ساعت: 22:11

 

ﻧﻘﺶ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن

ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮر ﻫﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬ ﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ و در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد

دانلود ﻧﻘﺶ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن

اﻗﻠﻴﻢ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺎﻳﺸﻲ
ﻧﻘﺶ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن 
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق جفرافیا
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل pdf
حجم فایل 327 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

ﻧﻘﺶ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن  

        
ﭼﻜﻴﺪه  :
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮر ﻫﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬ ﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ"  در ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ و در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد،اﻗﻠﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . اﻗﻠﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎص و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﻣﻌﻴﻦ در  ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮا ﻧﺪ اﺛﺮ ﻗﻮی ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 
 ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ)و ﺟﻮی،دﻣﺎ  (... ﺑﺮ ﺣﺴﺐ راﺑﻄﻪ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎ ﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﮔﺮدﺷﮕﺮی(دارد . اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داده ﻫﺎی دﻳﺪه ﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪه را ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ داده ﻫﺎ از روزﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ) ﮔﺮدﺷﮕﺮی  ( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻏﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﺷﺮوع،ﻃﻮل و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ذﻛﺮ ﺷﻮد،ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ آﺳﺎﻳﺸﻲ را ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮی ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .
 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ : آﺳﻤﺎن آﺑﻲ ،ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ ،ﻧﺒﻮد ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻳﺎ آﻣﺎر ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز و  .... ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ  . ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻘﺶ  اﻗﻠﻴﻢ در ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای آﺳﺎﻳﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮ،اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻫﺎی را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ  . ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ"ر آب و ﻫﻮا و اﻋﺘﺪال آن ،ﭘﺬﻳﺮش و ﺟﺬب ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ دﻫﺪ ا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ   . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ وﻳﮋﮔﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد و از ﺟﻬﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  .
 
 
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی :

اﻗﻠﻴﻢ

ﮔﺮدﺷﮕﺮی

ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺎﻳﺸﻲ

 
 
 
ﻣﻘﺪﻣﻪ   :
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮ ،ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﺬاﺑﻲ وﺟﻮد دارد و ﻓﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب در آن ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ  . ﻓﺎ ﻛﺘﻮر اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﻜﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ﻓﺼﻮل در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی اﻗﻠﻴﻢ در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﻠﻲ  ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ای از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻬﺎ ﻧﮕﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود  . ﻣﺒﺤﺚ اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دارای اﺳﺎس ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﺳﺖ  .
 
 اﻧﻮاع آب و ﻫﻮاﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺑﻄﻮری ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛ ﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ای ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺧﺎص دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.ﺗﻮا ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ  ن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ: آب  وﻫﻮا ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰ ٔ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﺤﺴﻮب   ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﻓﺮت  ﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ و دﺳﺘﻪ آب ﺟﻤﻌﻰ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻰ وﻫﻮاﺋﻰ ﭘﻴﻮﻧﺪ  ﺧﻮرد  . ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع و اﻋﺘﺪال درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ  ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮى زﻣﻴﻦ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ آن، از ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ را   ﻣﻰ وﺟﻮد  آورﻧﺪ.
 
 

دانلود ﻧﻘﺶ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن

جمعه 13 شهريور 1394 ساعت: 22:5
جواب دندان شکن مسافران به خاطر تاخير هواپيما

به گزارش ايرنا، اين هواپيما که متعلق به شرکت آتا است، با تاخير دو ساعت و نيمه وارد فرودگاه شيراز شد و به دنبال آن پرواز شماره 5288 شيراز به تهران نيز با تاخير چند ساعته همراه شد.
وي گفت: مسافران پرواز مشهد به شيراز پس از اين که با تاخير در فرودگاه شهيد دستغيب شيراز شدند به نشانه اعتراض حاضر به ترک هواپيما نشدند که با وساطت و شنيدن درخواست آنها بالاخره از هواپيما خارج شدند.
وي گفت: بعد از اين که به صحبت ها و خواسته مسافران شنيده و به آنها توصيه شد تا مراتب اعتراض خود براي دريافت خسارت از شرکت هواپيمايي مزبور پيگيري کنند.
سيدي ادامه داد: البته در اين فاصله حدود 30 نفر از مسافران پرواز شيراز به تهران که عجله داشتند، با پرواز ماهان عازم تهران شدند و تعدادي کمي هم که حاضر به ادامه سفر نشدند و پرواز خود را کنسل کردند.
به گفته وي، بقيه مسافران که حدود يکصد 100 نفر بودند، با پرواز مذکور عازم تهران شدند

سه شنبه 10 شهريور 1394 ساعت: 15:44

 

ايران نوشت:
«سميرا» 20 ساله است. پدرش 14 سال پشت ميله‌هاي زندان بوده و بتازگي آزاد شده است. زن جوان در بيان قصه تلخ زندگي‌اش گفت: 13 ساله بودم ازدواج کردم. شوهرم معتاد بود و کتکم مي‌زد. ما صاحب يک پسر شده بوديم. مي‌خواستم به خاطر بچه‌ام زندگي‌ام را حفظ کنم اما فايده‌اي نداشت. شوهرم مي‌خواست مرا هم معتاد کند به همين خاطر طلاق گرفتم. سرپرستي پسرم را هم به شوهرم دادم و به خانه پدرم برگشتم. چند سال گذشت. دوباره مرد جواني از من خواستگاري کرد. من که فقط مي‌خواستم هرطوري که شده از زندگي نابسامان پدر و مادرم جدا شوم، بار ديگر ازدواج کردم. يک سال بعد از ازدواج‌مان باردار شدم. زندگي درست و حسابي نداشتيم. بچه‌ام را که به دنيا آوردم اوضاع و احوالم حسابي به هم ريخت.
شوهرم به خاطر يک نزاع خياباني دستگير شد و به زندان افتاد.
برايش چهار ميليون تومان ديه بريده بودند. من هم بچه را در بيمارستان گذاشتم چون پولي نداشتم که او را ترخيص کنم و به خانه بياورم. يکي از دوستان قديمي‌ام را ديدم. طاهره مي‌گفت شخصي را مي‌شناسد که پزشک سرشناسي است و نوزاد تو را هم مي‌خرد. وي افزود: دوستم ابتدا 500 هزار تومان برايم آورد. 400 هزار تومان براي ترخيص نوزاد به بيمارستان داديم و 100 هزار تومان نيز براي بچه پوشک و شير خشک خريدم. بچه را طبق قرار به آن مرد تحويل داديم. او هم دو ميليون و 500 هزار تومان ديگر به من داد.
دو ميليون تومان از اين پول را همراه با دو ميليون توماني که از مادر شوهرم گرفتم به جاي جريمه ديه شوهرم پرداخت کردم و توانستم او را آزاد کنم.
يک هفته از فروش بچه گذاشته بود که يــــک روز بعد از ظهر زني ناشناس بچه‌ام را آورد و تحويلم داد. خيلي دستپاچه بود و با عجله رفت، بعد از آن من در خانه بودم که مأموران کلانتري شفا آمدند و دستگيرم کردند.
رئيس پليس مشهد در‌خصوص پرونده فروش نوزاد گفت: در پي تماس جواني با مرکز پليسي 110 مبني بر اينکه مردي اقدام به خريد و فروش نوزاد مي‌کند با توجه به حساسيت موضوع، تحقيقات پليسي آغاز شد.
سرهنگ حجت نيک مرام افزود: بررسي‌هاي ابتدايي پليس حاکي از آن بود که مرد 51 ساله پزشک است و به محض اطلاع از اينکه پليس به کارهاي غير قانوني‌اش پي برده نوزاد 23 روزه پسر را به مادرش تحويل داده است.
وي گفت: جواني که با مراجعه به اين مرد قصد باجگيري از او را داشت و تهديد مي‌کرد که از کارهايش خبر دارد وقتي با پاسخ منفي وي روبه‌رو شده بود، در تماس با پليس او را لو داده بود. رئيس پليس مشهد اظهار داشت: اين پزشک که سابقه کيفري هم دارد همراه جوان باجگير، مادر نوزاد فروخته شده و زني جوان که دلال اين نوزادفروشي بود، دستگير شدند.
گفته‌هاي دلال بازار سياه نوزادان
طاهره، مادرش ايراني و پدرش تبعه خارجي است. او يک بار ازدواج کرده و بدون آنکه اين ازدواج در دفترخانه‌اي ثبت رسمي شود پس از مدتي طلاق گرفته است.
زن جوان گفت: خريدار نوزاد را از قبل مي‌شناختم، اما نمي‌دانستم سابقه‌دار است. يک روز به من گفت يکي از اقوام‌شان بچه‌دار نمي‌شود و اگرکسي را سراغ دارم که بچه‌اش را مي‌فروشد مي‌توانيم برايش کاري بکنيم و يک پولي هم به او بدهيم. من هم حماقت کردم و...

جمعه 06 شهريور 1394 ساعت: 15:41

ايران نوشت:
خانواده «محمدجواد عامري شهرابي»4 ساله صبح جمعه 4 ارديبهشت ماه سال‌جاري خانه‌شان را در شهرک باقري تهران ترک کردند و به باغ يکي از اقوام دور در ماهدشت کرج رفتند.
پس از رسيدن و کمي استراحت در باغ به علت تابيدن مستقيم آفتاب همه به داخل ويلايي که وسط باغ بود رفتند، پس از مدتي که همه مشغول صحبت بودند و بچه‌ها مشغول بازي، محمدجواد به آرامي از ويلا خارج شد و پس از گذشت 10 دقيقه پدر اين کودک متوجه غيبت وي شد و بلافاصله به جست‌و‌جويش پرداخت که جسد بي‌جان محمدجواد را داخل حوض کشاورزي ديد.
«کامران اميدي‌کيا» دايي خانواده نيز وقتي جسد را ديد خود را داخل حوض که يک متر بيشتر آب نداشت رساند و جسد را از آب بيرون کشيد و سريع به درمانگاهي واقع در ماهدشت منتقل کرد که پس از معاينه مرگ کودک را تأييد کردند.
بعد از تأييد مرگ موضوع سريع به پليس 110 اطلاع داده شد و دقايقي بعد مأموران در محل حاضر شدند و به بررسي علت حادثه پرداختند و جسد بي‌جان را به پزشکي قانوني انتقال دادند.
پدر محمد جواد در حالي که هنوز در شوک مرگ پسرش است  گفت: جمعه صبح همراه خانواده خودم و پدرزن و مادرزن با برادرهمسرم براي تفريح از تهران به سمت باغ يکي از اقوام در ماهدشت کرج رفتيم وقتي رسيديم بساط چاي و ناهار را در محوطه باغ پهن کرديم مدتي به خنده و شوخي گذرانديم که آفتاب شديد شد و تصميم گرفتيم به ويلايي که داخل باغ بود برويم، همه داخل شديم و بچه‌ها را هم با خود برديم وقتي دختر و پسرم و بچه برادرزنم مشغول بازي بودند خيالمان راحت شد و خودمان هم مشغول صحبت شديم چون سر و صدا زياد بود متوجه بيرون رفتن محمدجواد نشديم، حدود 10 دقيقه‌اي مي‌شد که فهميدم محمد جواد پيش بقيه بچه‌ها نيست به جست‌و‌جو پرداختيم که برادرزنم به جسد پسرم اشاره کرد و سريع خودش را به حوض 3 متر در 3 متري که داخل باغ بود رساند که به اندازه يک متر آب داخل حوض وجود داشت، جسد پسرم را بيرون کشيد، ابتدا قفسه سينه بچه را فشار دادم و همه آب داخل بدنش را خالي کردم اما فايده‌اي نداشت فوراً با خودرويم او را به درمانگاه رسانديم. پزشکان در همان معاينه نخست اعلام کردند پسرم جان خود را از دست داده است.
وي در پايان گفت: سهل‌انگاري ما باعث اين حادثه شد، خانواده‌ها بايد بدانند بچه موجودي است که با هيچ چيز ديگري عوض نمي‌شود، 4 سال چشممان به محمدجواد بود 10 دقيقه غفلت کرديم و براي هميشه او از دست داديم جايي که حوض دارد يا آب آن را خالي کنند يا حواسشان کاملاً به بچه باشد

چهارشنبه 04 شهريور 1394 ساعت: 15:40
ماجراي شايعه خودکشي سه عضو خانواده در ايوان چه بود؟

مديرکل پزشکي قانوني ايلام گفت: سه عضو خانواده در ايوان بر اثر گازگرفتي فوت کرده‌اند و هيچ يک از علايم خودکشي در آنان مشاهده نمي‌شود.

ساسان روندي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منطقه ايلام، درباره علت مرگ سه عضو يک خانواده در شهرستان ايوان اظهار کرد: طي چند روز گذشته 2 فرزند و پدر يک خانواده در شهرستان ايوان فوت مي‌کنند و بعد از اعلام اين موضوع بلافاصله پليس و ديگر دستگاه‌هاي مربوطه در محل حادثه حضور يافته و بعد از انجام برخي اقدامات، اجساد را براي معاينه به پزشکي قانوني ايلام انتقال مي‌دهند.

وي با بيان اينکه آزمايش‌ها نشان داد که اين سه نفر به دليل مسموميت گاز فوت‌ شده‌اند، افزود: اين روزها در فضاي مجازي شايعه شده است که اين سه نفر با قرص برنج خودکشي کرده‌اند. پزشکي قانوني اين موضوع را تکذيب کرده است.

روندي ادامه داد: گازگرفتي با وسيله چراغ نفتي "علاءالدين" صورت گرفته است و اين نوع چراغ‌ها، توليد کننده گاز و دودزا هستند و علاوه بر اين، عکس‌هايي که از اجساد اين سه نفر گرفته‌ شده، نشان مي‌دهد که آنان کنار هم خواب بوده‌اند و به دليل گازگرفتگي فوت مي‌شوند.

مديرکل پزشکي قانوني استان تصريح کرد: 2 فرزند اين خانواده دو روز قبل از فوت تصادف کرده بودند و پاي آنها دچار شکستگي و آسيب شده بود و حتي پرونده در پزشکي قانوني تشکيل شده است. شايعات خودکشي آنها با قرص برنج کذب محض است چرا که قرص برنج بسيار دردآور بوده و افراد به‌ صورت منظم کنار هم خودکشي نمي‌کنند.

وي با بيان اينکه در صحنه فوت هيچ جلد قرص يا چيزي که نشان دهنده خودکشي باشد مشاهده نشده است، تاکيد کرد: مردم به شايعات فضاي مجازي توجه نکنند بلکه از طريق رسانه‌هاي معتبر جوياي احوال و اوضاع باشند.

روندي درباره اين شايعه با اين مضمون که اعضاي اين خانواده به دليل فقر مالي دست به خودکشي زده‌اند، گفت: دو فرزند اين خانواده چند روز قبل از فوت در حادثه تصادف آسيب ديده بودند و به همين دليل ديه به آنان تعلق مي‌گرفت لذا اين شايعه نيز کذب است.

دوشنبه 02 شهريور 1394 ساعت: 15:40

 

پروژه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان شیطان پرستی

شیطان پرستی به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی و بسیار قوتی تر و موثر تر از نیروهای خوب دنیوی همچون خداست در شیطان پرستی به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین، قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان شیطان پرستی

شیطان
شیطان گرایی
شیطان پرستی
فرقه های شیطانی
خرید پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 119 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95

پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان شیطان پرستی

 
چکیده 
شیطان پرستی به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی و بسیار قوتی تر و موثر تر از نیروهای خوب دنیوی همچون خداست. در شیطان پرستی به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین، قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد و این دنیایی را که به عنوان دوزخ برشمرده می شود را قانونمند می کند. در شیطان پرستی، غیر از استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و قدرت مطلق از نیروها و اجنه و روح های پلید و شیطانی نیز برای رسیدن به اهداف خود استفاده می شود؛ و در نهایت معنای شیطان پرستی؛ پرستش قدرت پلیدی است. 
 
به طور کلی دو تعریف برای گروههای شیطان پرستی وجود دارد؛ 
تعریف اول: هر گروهی که شیطان را (مشابه شیطان تعریف شده در دین مسیحیت که عاری از مفاهیم غیر طبیعی مربوط به پلیدی و زشتی است یا یک شیطان انتزاعی) به عنوان خدا قبول داشته باشد و آن را عبادت کند، که معمولا از آن به عنوان الهه سیاه نیز یاد می کنند و آن را منتسب به طبیعت «حقیقی» انسان می نامند.تعریف دوم: گروههایی که از دین مسیحیت تبعیت نکرده و یا عیسی را با خصوصیای که در دین مسیح تعریف شده است قبول ندارند. این تعریف معمولا توسط بنیادگرایان مسیحی مورد استفاده قرار می گیرد و بر مبنای این تعریف بسیاری از گروهها را شیطان پرست می نامند. 
 
 
کلمات کلیدی:

شیطان

شیطان گرایی

شیطان پرستی

فرقه های شیطانی

 
 
 
مقدمه 
شیطان پرستی یکی از اعتقاداتی است که برخی به آن پیشینه هزاران ساله می دهند و دلیل آن را نیز پرستش هر موجود دارای قدرت توسط مردمان هزاران سال پیش و یا در نظر گرفتن دو خدای ضد هم یعنی خدای خیر وشر می دانند.می گویند: شیطان پرستی حقیقی را جستجو می کند که در این جهان یافت نمی شود. خودکشی توجیهی اینگونه دارد، «اگر بپرسی شیطان پرستی را در تجاوز و قتل به ویژه در تجاوز به کودکان و نوجوانان به همراه قتل آنان باید دید. (کلمه ی شیطان پرستی غلط می باشد) یک حرکت مکتبی، شبه مکتبی و یا فلسفی است که هواداران آن شیطان را یک طرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هستی می پندارند. آنها شیطان را موجودی زنده و با چند وجهه از طبیعت انسان مشترک می دانند.
 
شیطان گرایی را در گروه «راه چپ» مخالف با «راه راست» طبقه بندی می کنند. (مقدس، 1388، 25) دست چپی ها به غنی سازی روحی خود در جریان کارهای خودشان معتقدند. و بر این باورند که در نهایت باید تنها به خود جواب پس دهند. در حالی که دست راستی ها غنی سازی روحی خود را از طریق وقف کردن و بندگی خود در مقابل قدرتی بزرگ تر بدست می آورند. لاوییان در واقع خدایی از جنس شیطان و یا خدایی دیگر را برای خود قائل نیستند. آنها حتی از قوانین شیطان نیز پیروی نمی کنند. این جنبه اعتقادی آ«ها به طور مکرر به اشتباه نادیده گرفته میشود و عموما آنها را افرادی می شناسند که شیطان را به عنوان خدا پرستش می کنند. (معمر، 84)شیطان گرایی به جای  اطاعت از قوانین خدایی یا قوانین طبیعی و اخلاقی، عموما بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی های موجودی مافوق یا قوانینی فرستاده شده تمرکز دارد. 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول 
چکیده
مقدمه
اهمیت و بیان مساله
هدف تحقیق 
 
فصل دوم 
سابقه و پیشینه تحقیق 
مبدا شیطان پرستی 
سیر تاریخی شیطان پرستی 
شیطان پرستی جدید 
انواع شیطان پرستی از نظر ایدئولوژی 
انواع و رویکردهای شیطان گرایی 
شیطان گرایی فلسفی 
شیطان گرایی لاویی 
شیطان پرستی دینی 
شرپرستان 
کلیسای شیطان و معبدیست 
نگاهی تاریخی به پدیده شیطان پرستی 
شیطان گرایی بدوی 
شیطان گرایی در قرون وستا 
شیطان گرایی مدرن 
مقایسه شیطان درادیان توحیدی 
شیطان پرستی بومی 
ریشه های شیطان گرایی در عرفان یهود 
شیطان پرستی در ایران، عراق و مصر 
 
فصل سوم: نقد و تحلیل
بررسی علل جذب و گرایش به فرقه های شیطانی 
نماد سازی وسیع و ترویج آن در حوزه فرهنگ عمومی 
 
فصل چهارم: 
نتیجه گیری 
پیشنهاد ها و راهکارها 
فهرست منابع 
پیوست 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری با عنوان شیطان پرستی

یکشنبه 01 شهريور 1394 ساعت: 20:24

 

سوسیال دموکراسی،فرقه‌ی اجتماعیون عامیون،مجاهد

در تاریخ قرن بیستم ایران کم‌تر موضوعی به اندازه‌ی تاریخ‌نگاری سوسیال دموکراسی دچار سردرگمی است دو دلیل برای این آشفتگی وجود دارد نخست، فقدان بصیرت تاریخی در میان سوسیال دموکرات‌های ایرانی در آن زمان برای نگهداری گزارش‌های موثق از فعالیت‌های تشکیلاتی و تبلیغاتی خودشان دوم، تلاش‌های آگاهانه‌ی همه‌ی کسانی که در تحریک تاریخ سوسیالیسم ایرانی نفع ایدئول

دانلود سوسیال دموکراسی،فرقه‌ی اجتماعیون عامیون،مجاهد

حزب
فرقه
دموکراسی
تأثیر سوسیال دموکراسی بر تاریخ ایران
سوسیال دموکراسی،فرقه‌ی اجتماعیون عامیون،مجاهد
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته تاریخ
دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

سوسیال دموکراسی،فرقه‌ی اجتماعیون عامیون،مجاهد

 
مقدمه
در تاریخ قرن بیستم ایران کم‌تر موضوعی به اندازه‌ی تاریخ‌نگاری سوسیال دموکراسی دچار سردرگمی است. دو دلیل برای این آشفتگی وجود دارد. نخست، فقدان بصیرت تاریخی در میان سوسیال دموکرات‌های ایرانی در آن زمان برای نگهداری گزارش‌های موثق از فعالیت‌های تشکیلاتی و تبلیغاتی خودشان. دوم، تلاش‌های آگاهانه‌ی همه‌ی کسانی که در تحریک تاریخ سوسیالیسم ایرانی نفع ایدئولوژیک داشته‌اند. در نتیجه، نه تنها آرشیوهای مربوط به تاریخ‌نگاری این جنبش بر روی اکثر پژوهشگران بسته است،
 
بلکه حتی تلاش مؤلفان شوروی (و پیروان ایرانی آنان) در نگارش این تاریخ، به خاطر سرکوب سیاسی در ایران از سوی دودمان پهلوی، تعهداً سردرگم کننده بوده است. محور اصلی تحریک استالینیستی این تاریخ، که هر موضوعی به گرد آن می‌چرخد، این است که انقلاب مشروطیت ایران را انقلاب 1905/1284 روسیه برانگیخت و موفقیت سوسیال دموکراسی ایران در احیای حکومت مشروطه منحصراً مدیون جناح بلشویک حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بود. به راستی که بر هر داده‌ای که با این نکته‌ی محوری مغایر بود لزوماً می‌بایست سرپوش گذاشته می‌شد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

حزب

فرقه

دموکراسی

تأثیر سوسیال دموکراسی بر تاریخ ایران

 
 
فهرست مطالب
سوسیال دموکراسی،فرقه‌ی اجتماعیون عامیون،مجاهد1
مقدمه1

فرقه‌ی اجتماعیون عامیون، مجاهد2

اساسنامه‌ی فرقه‌ی اجتماعیون عامیون4
ترکیب اجتماعی فرقه‌ی اجتماعیون عامیون5

نقش روحانیت و تأثیر آن بر سیاست فرقه‌ی اجتماعیون عامیون6

گروه‌های سوسیال دموکرات ارمنی7
پیدایش سازمان‌های انقلابی ارمنی7
گروه سوسیال دموکرات تبریز8
گروه سوسیال دموکرات گیلان10
سوسیال دموکرات‌های ایرانی و مناسباتشان با سوسیال دموکراسی اروپایی12
برنامه و اساسنامه‌ی حزب دموکرات ایران14
آشتی با اسلام16
نتیجه‌گیری17
نکاتی پیرامون پیدایش و تأثیر سوسیال دموکراسی بر تاریخ ایران19

دانلود سوسیال دموکراسی،فرقه‌ی اجتماعیون عامیون،مجاهد

یکشنبه 01 شهريور 1394 ساعت: 20:23

 

نگاهی به تاریخ 60 ساله دوربین های عکسبرداری فوری

در قرنهای ۱۱ تا ۱۶ بشر از یک اتاقک تاریک (دوربین اولیه) به‌عنوان چیزی شبیه به دوربین استفاده می‌کرد برای این منظور اتاق مکعب مستطیل کوچکی را که هرگز نوری به درون آن راه نمی‌یافت، آماده می‌کردند، در وجه جلوی آن سوراخی به قطر تقریبی یک میلیمتر ایجاد می‌کردند، بدین ترتیب تصویر مناظر روبروی وجه دارای سوراخ روی دیوار یا پرده در وجه مقابل سوراخ در داخل

دانلود نگاهی به تاریخ 60 ساله دوربین های عکسبرداری فوری

عکس
عکاسی در ایران
دوربین عکسبرداری
انواع دوربین عکاسی
نگاهی به تاریخ 60 ساله دوربین های عکسبرداری فوری
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته هنر
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 586 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

نگاهی به تاریخ 60 ساله دوربین های عکسبرداری فوری

 
تاریخچه
در قرنهای ۱۱ تا ۱۶ بشر از یک اتاقک تاریک (دوربین اولیه) به‌عنوان چیزی شبیه به دوربین استفاده می‌کرد. برای این منظور اتاق مکعب مستطیل کوچکی را که هرگز نوری به درون آن راه نمی‌یافت، آماده می‌کردند، در وجه جلوی آن سوراخی به قطر تقریبی یک میلیمتر ایجاد می‌کردند، بدین ترتیب تصویر مناظر روبروی وجه دارای سوراخ روی دیوار یا پرده در وجه مقابل سوراخ در داخل اتاق منعکس می‌نمودند. این تصویر یه صورت معكوس و بسته به قطر سوراخ وضوح بیشتر یا كمتری داشت به صورتیكه هرچه قطر سوراخ كمتر بود، وضوح بیشتر و یا به عكس با افزایش قطر سوراخ تصویر روشنتر با وضوح كمتری حاصل میگشت.
 
البته این دستگاه بیشتر برای نمایش و نقاشی به كار میرفت و نقاشان اروپایی با نشاندن سوژه در جلوی سوراخ یا قرار دادن اطاقك در روبروی مناظر و نصب پرده بوم در قسمت داخلی روبروی سوراخ، مناظر روبرو را نقاشی میكردند(خود نقاش درون اطاقك قرار داشت)این دستگاه هرگز کار عکاسی را انجام نمی‌داد.مخترع اطاق تاریك دانشمند مسلمان ابن هیثم بود كه در مكتوبات لاتین به پدر علم مدرن اپتیك (الحسن) معروف میباشد.نخستین دوربین های عکاسی سریع آنالوگ با نام تجاری «پولاروید» در روز 26 نوامبر 1948 به بازار آمد. دوربین های عکس فوری که دارای «اتاق تاریک» بود، در مدت کوتاهی شهرت جهانی یافت. اما امروزه دوربین های «پولاروید» واپسین نفس ها را می کشد.
 
 دوربین های آنالوگ عکس فوری موسوم به «پولاروید» برای نخستین بار توسط اًدوین لند فیزیکدان امریکایی طراحی شد. این ایده زمانی به فکر لند رسید که دختر او برای دیدن عکس های مسافرت شان بی تابی می کرد.لند که هفت سال پیش از این تاریخ کارخانه تولید لنزهای عکاسی را تاسیس کرده بود، از سال 1944 به طور مداوم روی این پروژه کار کرد. وی در روز 21 فوریه 1947 در شهر نیویورک در نشست «انجمن اپتیک امریکا» نخستین دوربین عکس فوری خود را عرضه کرد. نخستین مدل، «Polaroid Land Camera Model95 » بود که عکس گرفته شده را حدود یک دقیقه ظاهر می کرد. فروش این مدل در 26 نوامبر 1948 (60 سال پیش) در فروشگاه های شهر بوستون امریکا به قیمت 89 دلار و 75 سنت آغاز شد. 
 
 
کلمات کلیدی:

عکس

عکاسی در ایران

دوربین عکسبرداری

انواع دوربین عکاسی

 
 
 
فهرست مطالب
نگاهی به تاریخ 60 ساله دوربین های عکسبرداری فوری1
دوربینی نه چندان مطلوب6
نحوه کار دوربین‌های اولیه7
سیر دگرگونی و رشد8
خداحافظی با پولاروید9
افراد مهم در توسعه عکاسی11
استفاده‌های عکاسی11
عکاسی در ایران11
نمایشگاه یک خاطره13
تلاش برای زندگی دوباره14
ساختار و کارکرد دوربین های فوری15
ظهور و چاپ عکس فوری19
ساختمان دوربین عکاسی20
طرز کار دوربین عکاسی21
فیلم عکاسی21
سازوکار ضبط تصویر روی فیلم22
چاپ عکس23
انواع دوربین عکاسی24
دیجیتال  دوربین آنالوگ24
دوربین دیجیتال24
تاریخچه دوربین فیلمبرداری26
: کادر و گروه فیلم برداری29
ابزار و وسایل فیلم برداری30
دوربین فیلم برداری ( Camera )30
اجزاء اصلی دوربین31
منبع انرژی دوربین31
کلید سرعت33
ویزور چشمی34
کونتور37
هر لنز دو فاکتور مشخص و مهم دارد :38
نورسنج39
منابع و مواخذ:41
 
 

دانلود نگاهی به تاریخ 60 ساله دوربین های عکسبرداری فوری

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 19:36

 

سمینارکارشناسی ارشد فیزیک هسته ای کاربردی با عنوان تئوری کوانتومی اتلاف: مفاهیم وکاربردهایش برای درهم تنیدگی کوانتومی

شرایطی که سیستم فیزیکی در آن قرار دارد نقش بسزایی در وجود و تحولات در هم تنیدگی و در آن سیستم دارد یافتن سیستم های در هم تنیده که با محیط اطرافشان در ارتباط بوده و به عبارتی سیستم باز محسوب می شود از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد از این رو در این کار تلاش برای این است که درک درستی از درهمتنیدگی این نوع سیستم ها و تحولات شان بدست بدهیم

دانلود سمینارکارشناسی ارشد فیزیک هسته ای کاربردی با عنوان تئوری کوانتومی اتلاف: مفاهیم وکاربردهایش برای درهم تنیدگی کوانتومی

دینامیک لیندبلد
تئوری کوانتومی اتلاف
درهم تنیدگی کوانتومی
سمینارکارشناسی ارشد فیزیک هسته ای کاربردی با عنوان تئوری کوانتومی اتلاف مفاهیم وکاربردهایش برای درهم تنیدگی کوانتومی 
خرید سمینارکارشناسی ارشد فیزیک هسته ای
فروش سمینارکارشناسی ارشد فیزیک هسته ای کاربردی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز ف
دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 1253 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 87

سمینار کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای کاربردی با عنوان

تئوری کوانتومی اتلاف: مفاهیم وکاربردهایش برای درهم تنیدگی کوانتومی 

 
 
چکیده
سه موضوع در ارتباط باهم در این کار مورد بحث قرار گرفته است: دینامیک لیندبلد  سیستم های اتلافی کوانتومی ؛  درهم تنیدگی کوانتومی  در سیستم های مرکب و مقداردهی شان بر مبنای آنتروپی تسلایز  و روش های دیگر؛ مقاومت  درهم تنیدگی کوانتومی تحت اتلاف. بعد از یک نگاه اجمالی بر تئوری لیندبلد كه برای توصیف سیستم های اتلافی کوانتومی به كار برده می شود، ایده درهم تنیدگی کوانتومی در سیستم های کوانتومی مرکب را با توصیف  درهم تنیدگی سیستم سه ذره ای، كه تحت اثرات اتلاف قرار گرفته است را توضیح می دهیم. این نتایج در مبحث سیستم های نانومتریک کوانتومی که از زمینه های تحقیقاتی رایج است بسیار مفید می باشند. 
 
 
کلید واژه:

دینامیک لیندبلد

تئوری کوانتومی اتلاف

درهم تنیدگی کوانتومی

 
 
مقدمه
مسائل  مربوط به سیستم های کوانتومی باز از زمان آغاز مکانیک کوانتومی از موضوعات اساسی پیرامون تئوری کوانتومی بوده اند. اهمیت این زمینه تحقیقاتی باعث شده است که کارهای محققان در این میدان به رشته های مختلفی همچون فیزیک حالت جامد، شیمی فیزیک، بایو فیزیک، تئوری اندازه گیری کوانتومی، کوانتوم اپتیک، فیزیک ذرات و هسته ای کشیده شود و کار در این زمینه به یک رشته خاص محدود نشود. از این رو استفاده از این رویکرد در رشته های بالا به طور گسترده استفاده شده و هنوز استفاده می شود.
 
 در مواجه شدن با دنیای واقعی، با سیستم های فیزیکی برخورد می کنیم که در تماس با محیط اطراف خود هستند و عملاً با آن ها برهمکنش انجام می دهند برخلاف آنچه که ما در مسائل معمول مکانیک کوانتومی با آن روبرو هستیم که یک سیستم فیزیکی به صورت کاملاً منزوی و مجزا از محیط در نظر گرفته شده است و تحولات آن بدون هیچگونه اثرات اتلاف و اختلالی مورد بررسی قرار گرفته اند. درهم تنیدگی کوانتومی یکی از ویژگی بسیار جالب مکانیک کوانتومی بوده و نقش اساسی در بسیاری از زمینه های جدید اطلاعات کوانتومی دارد. بررسی کردن سیستم های کوانتومی برای وجود حالت های درهم تنیده در سال های اخیر وسعت بسیار پیدا کرده است. 
 
شرایطی که سیستم فیزیکی در آن قرار دارد نقش بسزایی در وجود و تحولات در هم تنیدگی و در آن سیستم دارد. یافتن سیستم های در هم تنیده که با محیط اطرافشان در ارتباط بوده و به عبارتی سیستم باز محسوب می شود از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. از این رو در این کار تلاش برای این است که درک درستی از درهمتنیدگی این نوع سیستم ها و تحولات شان بدست بدهیم.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فهرست علایم ونشانه‌ها‌ح
فهرست جدول‌ها‌و
فهرست شکل‌‌ها‌ز
 
فصل 1-مقدمه1
1-1-پیشگفتار1
1-2-هدف ازاین الگو2
 

فصل 2-تئوری اتلاف کوانتومی 3

2-1-آشنایی.3
2-2-سیستم کلاسیکی اتلافی5
2-3-سیستم کوانتومی اتلافی8
2-4-معادله لیندبلد12
2-5-بدست آوردن معادله لیندبلد14
 

فصل 3-تئوری آنتروپی تسلایز کوانتومی29

3-1-آنتروپی تسلایز کلاسیکی 29
3-2-آنتروپی تسلایز کوانتومی 31
 

فصل4-تئوری درهم تنیدگی کوانتومی 32

4-1-تاریخچه32
4-2-درهم تنیدگی کوانتومی 35

4-3-تعریف درهم تنیدگی کوانتومی36

4-4-شواهد و ردپای درهم تنیدگی 40

4-5-معیار های اندازه گیری درهم تنیدگی43

4-6-ایده درهم تنیدگی : سیستم های سه کیوبیتی45

 

فصل5-کنترل درهم تنیدگی 56

نتیجه گیری.58
فهرست مراجع59
واژه نامه فارسی به انگلیسی61
واژه نامه انگلیسی به فارسی63
 
فهرست جدول‌ها
جدول 1: طبقع بندی حالت های درهم تنیده سه ذره53
 
فهرست شکل‌‌ها
شكل‏1: فضای حالت سه کیوبیت.54
شكل 2: فضای درهم تنیدگی سه کیوبیت.55
 
فهرست علایم و نشانه‌ها
علامت اختصاری
ضریب میرایی
فرکانس طبیعی
ماتریس یا عملگر چگالی
آنتروپی
دما
هامیلتونی سیستم فیزیکی
ثابت پلانک
زمان  
جرم
 
 
 
 

دانلود سمینارکارشناسی ارشد فیزیک هسته ای کاربردی با عنوان تئوری کوانتومی اتلاف: مفاهیم وکاربردهایش برای درهم تنیدگی کوانتومی

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 19:36
ليست صفحات
تعداد صفحات : 9

تبلیغات

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 3

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 954
بازدید دیروز بازدید دیروز : 1,111
بازدید هفته بازدید هفته : 2,308
بازدید ماه بازدید ماه : 2,308
بازدید سال بازدید سال : 2,308
بازدید کلی بازدید کلی : 991,859

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.166.141.12
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود