close
تبلیغات در اینترنت
رکوردهای گینس

امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جستجوگر پیشرفته سایت 

نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبارها

هر رویه و روش اجرایی بسته به دانش و تجربه فردی مدیر انبار و با تلفیق روش های استاندارد مطرح در اکثر صنایع دنیا استوار می باشد، روش ها می تواند بسته به سیاست های هر سازمان یا کارخانه صنعتی تعریف شود

دانلود نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبارها

انبارداری
دانلود مقاله مدیریت انبار
دانلود مقاله روش اجرایی انبارداری
دانلود مقالات رشته مدیریت
دانلود مقاله روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبارها
دانلود مقالات مدیریت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 292 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

دانلود مقاله رشته مدیریت

نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبارها

 
*همراه با چک لیست بازدید، ممیزی و کنترلی انبار در قالب 60 سوال بصورت رایگان:)
 
مقدمه
هر رویه و روش اجرایی بسته به دانش و تجربه فردی مدیر انبار و با تلفیق روش های استاندارد مطرح در اکثر صنایع دنیا استوار می باشد، روش ها می تواند بسته به سیاست های هر سازمان یا کارخانه صنعتی تعریف شود.در صورتی که برای یک سازمان هنوز انبار تعریف نشده باشد در ابتدا سیکل اقدامات زیر انجام می پذیرد.
 
-انواع انبار مورد نیاز سازمان شناسایی گردیده و فضای انبار مشخص، انبار ایجاد شده و تحت کنترل قرار می گیرد.
-کلیه اقلام و کالاهایی که می بایست تحت کنترل انبار باشد به انبارهای مربوطه انتقال و شناسایی و صورت برداری و نام گذاری شده و نوع و دسته واحد شمارش تعریف و مقدار هر کالا مشخص می شود.
 
-کلیه کالاها کدگذاری شده و طبقه بندی می شوند.
-برای کلیه کالاها براساس مقدار مربوطه سند رسید ابتدای دوره صادر و جهت ریالی شدن به حسابداری انبار ارسال می گردد.
-رسید ابتدای دوره در سیستم نرم افزاری انبار ثبت و سیستم جهت هر کالا بصورت اتوماتیک کارتکس صادر می نماید (در صورت استفاده از روش دستی برای هر کالا یک کارتکس صادر و نگهداری می شود)
 
-نقشه جانمایی و Layout برای هر انبار تهیه شده و موقعیت هر کالا در جانمایی مشخص و جانمایی و سیستم آدرس دهی در سطح انبار اجرا می گردد.
-کلیه کالاها در جانمایی مربوطه و در داخل قفسه، پالت یا کاذیه قرار می گیرند.
-  موقعیت مکانی و آدرس کلیه اقلام در یک بانک اطلاعاتی ثبت و نگهداری می شود.
-کلیه مقصد های صدور و ورود کالا  از  به انبار که شامل کلیه مراکز هزینه، مراکز تولیدی،  تامین کنندگان کالا یا خریداران، شرکت های طرف قرارداد، مشخص و تعریف و کدگذاری می شوند
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

انبارداری

مدیریت انبار

روش اجرایی انبارداری

 
 
فهرست مطالب
بخش اول
١ - سیکل فرآینده های دریافت یا ارسال (مراحل ورود و خروج) کالا از/به انبار، کارخانه  یا سازمان صنعتی و تولیدی.

٢ - مراحل ثبت سند رسید و حواله های  انبار.

٣ - مراحل خروجی كالا از انبار جهت واحدهای مربوطه و درخواست کالا و متریال از انبار 

٤ - اسناد انتقال بین انبارها
٥ - ورود و خروج كالا به/از كارخانه یا سازمان
٦ - خروج ضایعات از کارخانه
٧ - ورود كالای امانی خارج شده به کارخانه
٨ - خروج محصول از کارخانه جهت فروش (روش اجرایی فروش)
٩ - برگشت محصول به كارخانه از فروش
 
بخش دوم:
١٠ - عملیات پایان سال مالی و انبارگردانی

١١ - نگهداری و انبارش کالا در انبار

١٢ - خرید دارائی ثابت

١٣ - فرایند تحویل دارائی ثابت از انبار  به واحد

١٤ - فرایند برگشت دارائی ثابت از واحد به جمع داری اموال

١٥ - فرایند تعمیرات یا اصلاح دارائی ثابت

١٦ - فرایند خروج موقت دارائی ثابت و بازگشت آن

 
 

*مطالب مرتبط با انبار و انبارداری:

دانلود پروژه مدیریت انبار کالا

دانلود مقاله شیوه های نوین انبارداری

دانلود پایان نامه بررسی سیستم انبارداری
دانلود پایان نامه كنترل موجودی انبار شركت محصولات كاغذی لطیف
دانلود پروژه كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری (مادیران)
دانلود پروژه مالی بررسی سیستم خرید و انبارداری در شرکت ساسان (سهامی عام)

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری بخش IT شرکت ایران خودرو

دانلود ‏ پروژه برنامه نویسی طراحی و پیاده سازی مکانیزم انبارداری

دانلود پایان نامه مدیریت انبار و طراحی یک سیستم انبارداری(کامل و آپدیت شده)

دانلود پایان نامه سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها(بصورت کامل و جامع)

دانلود مقاله کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار (مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو)

 

 

دانلود نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبارها

شنبه 03 بهمن 1394 ساعت: 12:32

 

روش های اجرایی ساختمان سازی

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻈـﺎم علمی و ﻓﻨـﺎوری ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن در ﻛﺸـﻮر ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎﻳی دارد ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﻛــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺮار و ﺗﺼﺤﻴﺢ، و اﻳﺠﺎد ﺗﻨـﻮع، ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻤی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮﻗـﺮاری هماهنگی و ﻫﻤﺨﻮانی های ﻻزم ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻃﺮح و اﺟﺮا ﺑــﺎ ﺳـﻬﻮﻟﺖ و ﻛـﺎرآﻳی ﺑﻴﺸـﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد

دانلود روش های اجرایی ساختمان سازی

تایلت آپ
پانل های پوما
صنعتی سازی ساختمان در ایران
دانلود مقاله تکنیکهای نوین در ساختمان سازی
دانلود مقالات رشته عمران
دانلود مقالات  عمران
دانلود مقالات مهندسی عمران
دانلود مقاله روش های اجرایی ساختمان سازی
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 733 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

دانلود مقاله رشته عمران

روش های اجرایی ساختمان سازی

 
ﭼﻜﻴﺪه:
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻈـﺎم علمی و ﻓﻨـﺎوری ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن در ﻛﺸـﻮر ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎﻳی دارد ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﻛــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺮار و ﺗﺼﺤﻴﺢ، و اﻳﺠﺎد ﺗﻨـﻮع، ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻤی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮﻗـﺮاری هماهنگی و ﻫﻤﺨﻮانی های ﻻزم ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻃﺮح و اﺟﺮا ﺑــﺎ ﺳـﻬﻮﻟﺖ و ﻛـﺎرآﻳی ﺑﻴﺸـﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﻃﺮاحی  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ دﻟﻴــﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﻨﮕﻔﺘی ﻛﻪ روی آن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد، از اﻫﻤﻴﺖ خاصی ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. 
 
ﻟﺬا در ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﮔﺎﻣـﻬﺎ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨــﻪ ﻃﺮاحی  ﻣﺴـﻜﻦ و ﻟـﻮازم زندگی ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﭘﺎﻳﻪ علمی وﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺨﺼی ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧی و ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻧـﺪازه ﻫـﺎ در ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺮای ﻃﺮاحی ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﻧﺼـﺐ و اﺟـﺮای ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟـﺰای آن ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﮔﺮدد. ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـــﻪ ﺿﻮاﺑــﻂ، ﻗﻮاﻧﻴــﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی فنی و اجرایی ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤــﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨـﺪه اﺑﻌـﺎدی در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘی ، در اﻧﺒﻮه ﺳﺎزﻳﻬﺎ و در ﺗﻚ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴــﻴﺎری دارد و اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﺑﻌﺎدی ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز 
ﺑﻪ ﺻـﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎی اﺿـﺎﻓی را ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ دﻗﺖ و ارﺗﻘﺎء کیفی ﺑﺮای اﺻﻼح اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻛﺮدن اﺟﺰا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﺗﺼﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜــﻦ ﻛـﺎﻫﺶ می دﻫﺪ.
 
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺮاحی  و ﺳﺎﺧﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘمی ﺑــﺮای ﮔﺰﻳﻨـﺶ اﻧـﺪازه و اﻧـﺪازه ﮔﺬاری در ﻃﺮح و اﺟﺮا می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ، ﺗﺎﻣﻴﻦ شراﻳﻂ آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن، ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اوﻟﻴﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری آﺳﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن در اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺑﻌﺎدی وی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﻣﺮﻛــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴـﻜﻦ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻳﻜـی از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻧﺪازهﻫـﺎی ﻣـﺪوﻻر و اﺻـﻮل و ﻧﻈـﺎمی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ آن در ﻫﻤﺨﻮاﻧــی ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد اﻧﺴـﺎن اﻳﺮاﻧـی ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﺷـﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺿﻌﻴﺖ آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده میﮔﺮدد.
 
 
کلمات کلیدی:

تایلت آپ

پانل های پوما

ساختمان سازی

صنعتی سازی ساختمان در ایران

تکنیکهای نوین در ساختمان سازی

 
 
 
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻞ ﻫﺮ ﻃﺮﺣی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎمی از اﻧﺪازهﻫــﺎ و اﻧـﺪازهﮔﺬاری اراﺋـﻪ میﮔﺮدد. در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ هماهنگی و ﻫﻤﺨﻮاﻧی اﻧﺪازهﻫﺎ در ﻃﺮاحی  و ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺰا دارای اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر میﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازهﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳﺎز ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎﻳی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺟﺰء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧی ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘی از آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺟﺰاء و ﻗﻄﻌﺎت اﺷــﻐﺎل میﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ روادارﻳﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ میﺑﺎﺷﺪ، در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘی ﻧﻘﺸــی ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨـﺪه دارد.
 
 ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺻـﻮل هماهنگی ﻣـﺪوﻻر ﻋﻤـﻞ میﻛﻨﻨـﺪ، در اﻧﺒﻮهﺳﺎزﻳﻬﺎﺳـﺖ. اﻧﺒﻮهﺳﺎزی ﻣﻤﻜﻦاﺳﺖ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازروﺷﻬﺎی ﻣﺘﺪاول، ﺻﻨﻌﺘی، ﻧﻴﻤﻪﺻﻨﻌﺘی، ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ وﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒی ازآﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪوﻻر، ﺗﻨﻮﻋی از اﻧﺪازهﻫﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی اﻧﺪازه ﭘﺎﻳــﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ میآﻳﻨـﺪ. اﻳـﻦ اﻧﺪازهﻫـﺎ رامیﺗﻮان درﻃﺮاحی  وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واﺟﺰای آن ﻳﺎ در ﻃﺮاحی  ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻟﻮازم و ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﻜــﺎر ﺑﺮد.در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ، ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازه و اﻧﺪازه ﮔﺬاری ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻟﻮازم در واﺣﺪﻫــﺎی ﻣﺴـﻜﻮﻧی ﻣﺘﻌـﺎرف ﺷـﻬﺮی ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻣﺪوﻻر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻌﺎدی ﻣﺪوﻻر ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳــﺖ.
 
ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻌﺎدی ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺪازهﻫﺎی آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮی و ارﮔﻮﻧﻮمی در اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازهﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﻳﺮاﻧی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه (٢٨ اﻧﺪازه از اﺑﻌﺎد ﺑﺪن از ﺣﺪود ١۵٠٠ ﻧﻤﻮﻧﻪ) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن در ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه در ﻃﺮاحی  ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎی ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴــﮕﺮدد. آﻧﭽـﻪ ﻣﺴـﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﺗﺎﻗﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫــﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗی ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ میﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ، ﻣﻄﺮح میﺑﺎﺷﺪ.
 
از ﻧﻈـﺮ اﺑﻌـﺎدی، ﺑـﺮای اﻳﻨﻜـﻪ ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﻳـﻚ ﻣﺤﻴـﻂ ﻣﺴـﻜﻮﻧی ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮی ﻧﻴﺎزﻫـﺎی اﻓـــﺮاد و اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪهﮔﺎن آن ﺑﺎﺷﻨﺪ، میﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺪازهﻫﺎی دﺳﺘﺮس و ﺣﺮﻳﻢﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻟﻮازم و اﺛﺎث ﻣــﻮرد ﻧﻴـﺎز در آن ﻓﻀﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻟﻮازم میﺑﺎﻳﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻦ ﺷﻨﺎﺳی در اﻳﺮان و ﻣﻬﻨﺪﺳــی ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎس ﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺑﺮای ﻃﺮاحی  ﻳﻚ ﺻﻨﺪﻟی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨــﺎب اﻧـﺪازه ای ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﻔﺎع آن ﺑﺎﺷﺪ، در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻧﺪازه ای ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻒ ﭘﺎ (از ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴــﺮی روی ﺳـﻄﺢ اﺗﻜـﺎ ﻳـﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ) ﺗﺎ زﻳﺮ زاﻧﻮ را ﺑﺮای ﻓﺮد اﻳﺮاﻧی ﻣﺸﺨﺺ می ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈــﺮ، ﺿـﺮوری میﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، روﺷﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه از اﻧﺪازهﻫﺎی آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮی و ارﮔﻮﻧﻮمی ﻛﻤﻚ میﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از اﻧﺪازه ﻛﻒ ﭘــﺎ ﺗـﺎ زﻳـﺮ زاﻧـﻮ ﺟـﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴـﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺮای ﺗﺨﺖ، ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕی ، ﻧﻴﻤﻜﺖ، ﻟﻮازم اورﺗﭙﺪی، و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده میﮔﺮدد.
 
 
 
فهرست مطالب
روش های اجرایی ساختمان سازی1
ﭼﻜﻴﺪه:1
ﻣﻘﺪﻣﻪ3

روش های اجرای ساختمان سازی در جهان4

1-  اجرای ساختمان با ورش  Tilt – Up  به شرح زیر می باشند :6

چرا Tilt – Up  :6
موارد بکارگیری :  Tilt –Up6

مزایای  Tilt –Up6

هزینه های بهره برداری :8

توسعه پذیری8
تأملی بر صنعتی سازی ساختمان در ایران10
جزئیات اجرایی روش ساختمان سازی با پانلهای عایقدار « پوما »12

پلان معماری یک واحد مسکونی جهت نمایش نحوه اتصالات13

نحوه جاگذاری چهارچوب درها در پانل دیواری "پوما"15
نحوه جاگذاری پنجره در پانل "پوما"16

روش اجرای جداره مضاعف و عایق دار مخازن فلزی مواد با سیستم "پوما16

جزئیات اجرایی کرسی چینی و پی زیر دیوارهای خارجی در ساختمان یک طبقه17
نحوه اتصال دو دیوار متقاطع18

مزایای پانل های پوما18

مزایای استفاده از پانل های پوما در انبوه سازی ساختمان بطور خلاصه18

 
 

دانلود روش های اجرایی ساختمان سازی

شنبه 03 بهمن 1394 ساعت: 12:27

 

بررسی حقوقی وصیت

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر كشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است

دانلود بررسی حقوقی وصیت

دانلود مقاله وصیت
وصیت‌نامه
انواع وصیت
وضعیت حقوقى وصیت
دانلود مقالات رشته حقوق
دانلود مقاله بررسی حقوقی وصیت
دانلود مقالات حقوقی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 103 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

دانلود مقاله رشته حقوق

بررسی حقوقی وصیت

 
مقدمه
علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر كشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. كشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... كه از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریك متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشكافانه بررسى كرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینكه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان كهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا كه افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند كه در برابر مسائل كمتر منطقى برخورد می‌كنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاكم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.
 
اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیكن حداقل منفعتى كه این مقاله خواهد داشت این است كه موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا كه از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌كرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینكه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم تركه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.
 
 
کلمات کلیدی:

وصیت

وصیت‌نامه

انواع وصیت

وضعیت حقوقى وصیت

 
 

مفهوم و ماهیت وصیت

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌كنند، است[3] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به كار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیكى عبارت است از اینكه كسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیك كند و وصیت عهدى عبارت است از اینكه شخصى یك یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.
 
در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذكره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الكرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند كه موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌كند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیكن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیك‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است كه جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیكى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است كه جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌كند. آیه 180 سوره بقره، آیات 11 و 23 سوره نساء و آیه 106 سوره مائده و... همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احكام تكلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است: 
 
اول وصیت واجبه، همانند وصیت كردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت كردن به مال كم. مقصود این است كه در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه كرد از این‌رو وصیت را نسبت به مال كم پسندیده‌تر می‌شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیكن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت كردن بر گوشت خوك و یا شراب و... كه به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می‌شود و در آخر نیز وصیت مكروه، همانند وصیت كردن نسبت به مال بسیار كه به جهت مذكور مكروه دانسته شده است. [4]
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
وصیت1
مقدمه1
الف) مفهوم و ماهیت وصیت2

الف) وصیت تملیكی:3

ب) وصیت عهدی:7

ج) وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد:10

 ماده 830 قانون مدنى12

د) شرایط صحت وصیت:14

طرح بحث: وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث16

ه‍) سند وصیت یا وصیت‌نامه:18
منابع21
 
 

دانلود بررسی حقوقی وصیت

شنبه 03 بهمن 1394 ساعت: 12:23

 

اندازه گیری و دستگاهها و روشهای اندازه گیری کمیت‌های مهندسی

جهت كنترل فرآیند ها در صنایع لازم است با توجه به نیازهای مربوطه یك یا چند متغییر تحت پروسس مورد اندازه گیری قرار گیرند اطلاعات بدست آمده از طریق اندازه گیری، زیربنای اصلی تصمیم گیری برای مسئولین و یا مراكز تصمیم گیری می باشند

دانلود اندازه گیری و دستگاهها و روشهای اندازه گیری کمیت‌های مهندسی

اندازه گیری
كنترل فرآیندها
کمیت‌های مهندسی
دستگاهها و روشهای اندازه گیری
دانلود پایان نامه مکانیک
خرید پایان نامه مکانیک
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
پایان نامه
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 17026 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 290

اندازه گیری و دستگاهها و روشهای اندازه گیری کمیت‌های مهندسی

 
*ویژه رشته های مهندسی شیمی ، مکانیک، برق و  ایمنی و بهداشت صنعتی
 
 
مقدمه :
 جهت كنترل فرآیند ها در صنایع لازم است با توجه به نیازهای مربوطه یك یا چند متغییر تحت پروسس مورد اندازه گیری قرار گیرند. اطلاعات بدست آمده از طریق اندازه گیری، زیربنای اصلی تصمیم گیری برای مسئولین و یا مراكز تصمیم گیری می باشند. اصولاً موقعی میتوان به "هدف" رسید كه متغیر تحت اندازه گیری با دقت بالا و قابل قبولی اندازه گیری شود. در غیر اینصورت تصمیم گیری براساس اطلاعات اشتباه نه تنها كمكی نمی کند،  بلكه میتواند در جهت منفی عمل نموده و ضررهای مالی و جانی بدنبال داشته باشد. جهت دستیابی و رسیدن به یك كنترل مطلوب  لازم است  متغیرهایی مانند  فشار، دما، دبی، سطح، وزن  و غیره را اندازه گیری کرد.
 
تغییرات کمیتهای فیزیکی  بوسیله اجزاء اولیه یا سنسورها حس میشوند كه بسته به نوع پروسس و متغیر تحت اندازه گیری بسیار متنوع می باشند.اجزا اولیه  مانند ترموکوپل ، فشار سنج  و دبی سنج و غیره می باشند. معمولاً تغییرات تحت اندازه گیری ناچیز بوده و در دامنه بسیار باریكی نوسان مینماید. اندازه گیری این تغییرات بسیار كم نیاز به  اجزاء اولیه یا سنسورهای بسیار ظریفی دارد.اجزاء اندازه گیری جهت انتقال اطلاعات  فرآیند، به مراكز تصمیم گیری یا اتاق كنترل متصل می باشند و در اغلب موارد  فاصله ً زیادی با اتاق  كنترل  دارند. اجزاء اندازه گیری با توجه به ظرافت خاص  در اغلب موارد قادر به انتقال تغییرات حس شده  در رابطه با متغیر تحت اندازه گیری به نقاط دور نمی باشند. بنابر این  لازم است یك جزء ثانوی بین  جزء اولیه یا سنسور و نقطه تصمیم گیری و كنترل قرار گیرد.
 
این جزء ثانوی كه اصطلاحاً در صنعت ابزار دقیق ترنسمیترنامیده میشود عبارتست از یك  انتقال دهنده كه مقدار اندازه گیری شده  جزء اولیه را تقویت نموده ، تبدیل به سیگنالی استاندارد و قابل انتقال می نماید.انتقال سیگنال به وسیله هر دو نوع ترنسیمترهای  نیوماتیکی و الكترنیكی  ممکن  میباشد. این قابلیت كسب کمیت از جزء اولیه، تقویت و ارسال آن به نقاط تصمیم گیری و كنترل  باعث شده است كه این اجزاء در صنایع پروسسی از محبوبیت بالائی برخوردار باشند.عمل اندازه گیری در ترانسمیترهای اندازه گیری همراه  با ایجاد سیگنالی نیوماتیكی یا الكتریكی است که تغییرات آن متناسب با تغییرات متغیر تحت اندازه گیری می باشد. این سیگنال میتواند به فاصله های  دور، انتقال یافته و مورد استفاده قرار گیرد.برای اندازه گیری متغییرهای قابل اندازه گیری در فرایند ها دو نوع سیستم اندازه گیری نیوماتیک (هوایی) و الکتریکی (الکترونیک )به شرح ذیل  وجود دارد.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اندازه گیری

كنترل فرآیندها

کمیت‌های مهندسی

دستگاهها و روشهای اندازه گیری

 
 
 
 
فهرست مطالب

فصل اول:اندازه گیری5                                                                                                           

- سیستم اندازه گیری هوایی و الکترونیک 6                                                                                             
- جزء اندازه گیر ثانویه11                                                                                 
- اصطلاحات و صفات یا ممیزهای اندازه گیری15
 - حساسیت18
- دقت18                      
- خطا ،  خطای نقطه و خطای صفر19
- خطای دامنه یا وسعت اندازه گیری19
- مجموعه زبانه – دهانه23
- سیستم های DCS27
 

فصل دوم :-اندازه گیری فشار30

-گیج های نوع بردن 30
-جنس اندازه گیر کششی 34
- ساختار سنسورها39
-کاربرد کرنش سنج ها 45
-ظرفیت خازنی 48         
-پل مقاومت 57
-اثرات حرارت برتعادل پل 58         
-پایدارنمودن یك پل اندازه گیر كششی59
 

فصل سوم :دماسنج مقاومتی   61                                                                                                           

قوانین حاکم بر رفتار ترموکوپل ( ترمو الکتریک)65
سیم های ترموکوپل67
قانون حرارتهای میانی73
شبیه ساز الکتریکی دما76
اتصال های اندازه گیری77
مدارهای موازی ترموكوپل‌ها81
مدار سری ترموكوپل‌ها83
حباب مقاومت RTD83
مدار دو ، سه و چهار سیمی 97
روش استاندارد برای كالیبره كردن ترموكوپل‌ها به طریق مقایسه‌ای102
کالیبراسیون ترمومترها118
کالیبراسیون مقایسه ای121
پیرومترهای تشعشعی و نوری122      
 

فصل چهارم:دبی‌سنج‌ها  135

اریفیس135
فلومترهای کوریولیس “Coriolis Flow meters”145
فلومترهای اختلاف فشار “Differential – Pressure Meters”149
اندازه گیرهای توربینی “Turbine Meters"151
ونتوریمتر برای جریان تراکم پذیر158
نازل جریان163
دبی سنج های سطح متغیر (Variable Area Flowmeter)173
انواع دبی سنج های سطح متغیر176
مشخصات اجرایی177
اجزا طراحی روتامتر181
- نیرو های وارد بر شناور182
- محدودیت ها و مشكلات عملكردی184                
روتامترهای لوله فلزی186
- طراحی شناور 186    Purge 
كردن لوله های فشار یك اریفیس187      
سایزبندی یك روتامتر190
-لوله پیتو195
 

فصل پنجم:دبی سنجهای ا لتراسونیك 199

قسمتهای سازنده فلوسنجهای التراسونیك 200
هزینه نگهداری كم 201
سیستم های اندازه گیری مافوق صوت جریان 203
فلومترهای فوق صوتی 204
توربین‌های جریان‌سنج 206
فاكتور 216
جریان سنجهای مغناطیسی221
مزایا227
محدودیتها228
دبی سنج‌های مكانیكی228
چگونگی اندازه گیری دبی سنج‌های توربینی229
توربین های  بادی تولید برق231
وسایل کالیبراسیون پمپ ها مورد استفاده در ارزیابی آلاینده های هوا236
 

فصل ششم:دبی سنج های  صنعت کشاورزی و آزمایشگاهی242

سرریزها242
پارشال فلوم245
پارشال فلوم‌های استاندارد246
اندازه‌گیری بده جریان247
دقت اندازه گیری248
معایب و محاسن249
مصالح مصرفی و ملاحظات طراحی و اجرا249
 

فصل هفتم:اندازه گیری ارتفاع مواد در مخازن251

ارتفاع سنج های  التراسوئیك251
کالیبراسیون252
سیستم های صوتی 252
مكانیسم عمل سیستم    254
سیستم های رادیو اکتیو255
سیستم های خازنی 259            
سیستمهای اندازه‌گیری سطوح جامدات261
سیستمهای اندازه‌گیری سطوح مایعات261
 

فصل هشتم :ویسکوسیته270

اندازه گیری با كولیس274
انواع میكرومتر275
شابلن ها277
بررسی خطاها از لحاظ ریاضی282
 
فصل نهم:مسائل284
 

دانلود اندازه گیری و دستگاهها و روشهای اندازه گیری کمیت‌های مهندسی

پنجشنبه 09 مهر 1394 ساعت: 17:43

 

کنترل کیفیت آماری

این پروژه برای کنترل تولید یک قطعه پلاستیکی بنام سر نازل عطر بیک که از طریق فرایند تزریق مواد خام بوسیله دستگاه تزریق در قالب بدست می‌آید قالبی که قطعه را تولید می‌کند

دانلود کنترل کیفیت آماری

کنترل تولید
کنترل کیفیت
دستگاه تزریق
کنترل کیفیت آماری
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق صنایع
دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
حجم فایل 181 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

کنترل کیفیت آماری

 
مقدمه
این پروژه برای کنترل تولید یک قطعه پلاستیکی بنام سر نازل عطر بیک که از طریق فرایند تزریق مواد خام بوسیله دستگاه تزریق در قالب بدست می‌آید. قالبی که قطعه را تولید می‌کند از نوع قالب تزریق پلاستیک ساده با سیستم خنک کننده گردشی می‌باشد که دارای 16 حفره می‌باشد، یعنی با هر بار تزریق کامل مواد گرم به داخل قالب و باز و بسته شدن قالب، 16 عدد سر نازل عطر بیک تولید می‌شود.واحد تولیدی که در آن این فرایند مورد بررسی قرار گرفته شده است در کارخانه ای بنام کاریزمهر واقع در منطقه صنعتی خرمدشت می‌باشد. قالب در نظر گرفته شده به خاطر حساسیت بالا و کوچکی جنس فقط در شیفت روز تولید می‌گردد که بتوان روی آن کنترل دقیق داشت. وزن هر قطعه تولید شده برابر با  6 / 2 گرم می‌باشد.
 
 
کلمات کلیدی:

کنترل تولید

کنترل کیفیت

دستگاه تزریق

 
 
 
فهرست
مقدمه1
تشریح نواقص2
شرح  فرایند4
نحوۀ انجام پروژه7
نمودار علت و معلول13
نمودار هیستوگرام فاز اول14
نمودار پاراتو16
فاز دوم19

دانلود کنترل کیفیت آماری

جمعه 03 مهر 1394 ساعت: 15:20

 

برنامه ریزی و كنترل پروژه پتروشیمی تبریز

پروژهای كه اكنون در پیش رو است برنامه ریزی و كنترل پروژه پتروشیمی تبر یز است شركت صدرا مجری این پروژه است كه كلیه امور مهندسی – خرید اجرا را بر عهده دارد این پروژه عبارتست از ساخت كارخانه جدید پلی استایرن (المثنی و افزایش همزمان) در مجتمع پتروشیمی تبریز است

دانلود برنامه ریزی و كنترل پروژه پتروشیمی تبریز

كنترل پروژه
مدیریت پروژه
فرایندهای كنترلی
برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
برنامه ریزی و كنترل پروژه پتروشیمی تبریز
منحنی s
خرید پایان نامه كارشناسی مهندسی صنایع
خرید پایان نامه صنایع
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
دسته بندی صنایع
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3557 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 153

پایان نامه كارشناسی مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها با عنوان برنامه ریزی و كنترل پروژه پتروشیمی تبریز

 
چكیده
پروژهای كه اكنون در پیش رو است . برنامه ریزی و كنترل پروژه پتروشیمی تبر یز است . شركت صدرا مجری  این پروژه است كه كلیه امور مهندسی – خرید- اجرا را بر عهده دارد . این پروژه عبارتست از ساخت كارخانه جدید پلی استایرن (المثنی و افزایش همزمان) در مجتمع پتروشیمی تبریز است.
 
پروژه در July 2005 شروع شده است و در July  2007 خاتمه یابد د ر مجموع هزینه ای بالغ بر  شروع شده و قرار است تا  257/000/000/000 ریال در بر دارد . در بررسی فرآیندهای برنامه ریزی زمانبندی پروژه ابتدا پروژه به 700 فعالیت شكسته شده بود كه پس از جلسات و بررسی های لازم و حذف فعالیت های غیر ضروری و یا دسته بندی بهتر فعالیت ها، تعداد فعالیتها به 110 رسید. همچنین برای تهیه برنامه زمانبندی به جای نرم افزار استفاده شد، ساختار شكست كار پروژه نیز با تغییرات ذكر شده اصلاح گردید . پس از فرآیند MSP از P3 برنامه ریزی به فرآیندهای كنترلی پروژه پرداختیم كه از فرآیندهای كنترلی می توان به بررسی معمولی شاخصهای هز ینهای در مدیریت پروژه و آنالیز ارزش كسب شده اشاره كرد . آنالیز ارزش كسب شده روشی برای اندازه گیری عملكرد پروژه ها است. در این روش مشخص می شود كه بودجه پروژه در طول و همچنین چه میزان از بودجه با توجه به كار انجام (Baseline Cost) زمان چگونه بایستی مصرف شود 1 شد، تا كنون می بایست مصرف می شده است.
 
سپس گزارش كنترل هزینه پروژه پتروشیمی تبریز به عنوان نمونه ارائه شده است .از دیگر فرآیندهای كنترلی (Monthly Report) مهم در پروژه گزارش عملكرد است كه در این پروژه گزارش ها به صورت ماهانه 2 ارائه می شود . در این گزارش ها به مح اسبه پیشرفت پروژه به تفكیك مهندسی – خرید – اجرا و در نهایت پیشرفت كلی پروژه می پردازیم .
 
 منحنی s كه یكی از نمودارهای پر كاربر در كنترل پروژه است  میزان  پیشرفت كلی پروژه می پردازیم .پیشرفت پروژه و همچنین عقب ماندگی ها را به صورت شماتیك بیان می كند . در نهایت به مدیریت(Project PMBOK ریسك پروژه می پردازیم. مدیریت ریسك از سر فصل های مهم در 3 است. مدیریت ریسك، فرآیند سیستماتیك در شناسایی، Management Body Of Knowledge)تجزیه و تحلیل واكنش به ریسك پروژه و به منظور بیشینه نمودن نتایج وقایع مثبت و كمینه نمودن احتمال وقوع یا اثر پیامدهای ناگوار بر اهداف پروژه است و در نهایت مدیریت ریسك در پروژه، پتروشیمی تبریز به صورت مطالعاتی بررسی می شود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

كنترل پروژه

مدیریت پروژه

فرایندهای كنترلی

برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

برنامه ریزی و كنترل پروژه پتروشیمی تبریز

 
 
 
مقدمه
امروزه كارایی سازمان های دولتی،شركتهای خصوصی و افرادی بیشتر است كه در انجام تمامی فعالیتها،از برنامه ریزی دقیق و تعریف شده استفاده نمایند.تنها در صورت داشتن برنامه ای مدون است كه امكان پیگیری و كنترل امور،مدیریت و بهینه سازی استفاده از منابع و همچنین پیشگیری از به وجود آمدن مشكلات و مسایل ناخواسته امكان پذیر می باشد.مستند سازی،جمع آوری و پیاده كردن اطلاعات،نظام دادن به آنها و استخراج اقلام مورد نیاز امروزه از مهمترین مشغله های فكری مدیران پروژه ها شناخته می شود.از پیدایش،تكوین و بكارگیری دانش مدیریت پروژه حدود نیم قرن سپری شده و مفاهیم،كلیات و تكنیك های آن در گروه بندی های مختلفی ارایه شده است.در تبیین مدیریت پروژه همواره می بایستی 3 محور عمده مد نظر قرار گیرد.
 
 
 
فهرست مطالب
چكیده) 1
مقدمه) 3
 
فصل اول) كلیات
هدف 5
1-1 تاریخچه شركت صدرا 6
2-1 پروژه های شركت صدرا 7

3-1 معرفی پروژه پتروشیمی تبریز 12

4-1 شناسنامه پروژه پتروشیمی تبریز 13
 

فصل دوم) تعاریف و مفاهیم مدیریت پروژه

1-2 تعاریف 15
2-2 چرخه حیات پروژه ومشخصات پروژه 22
3-2 وظا یف، منافع و مشكلات اجرای سیستم مدیریت پروژه 25
 

فصل سوم) فرایندهای برنامه ریزی

1-3 كلیات برنامه ریزی 31
2-3 سا ختار شكست كارپروژه 38
3-3 تكنیكهاوابزارلازم درنمایش توالی فعالیت وشبكه پیشنیازی پروژه 41
4-3 لیست فعالیت ها و روابط پیش نیازی پروژه پتروشیمی تبریز 44
5-3 ساختار شكست كار پروژه پتروشیمی تبریز 48
6-3 نمودار پیش نیازی پروژه پتروشیمی تبریز و برنامه زمانبندی پروژه پتروشیمی تبریز با استفاده از MSP
 

فصل چهارم:فرایندهای كنترلی

1-4 تعاریف 55
2-4 چگونگی محاسبه درصدپیشرفت پروژه 65
3-4 آنالیزارزش كسب شده 61
72 (S) 4-4 منحنی پیشرفت

5-4 بررسی مفهومی شاخص های مدیریت پروژه 76

درپروژه پتروشیمی تبریز 118 (S) 6-4 منحنی های پیشرفت

7-4 گزارش عملكرد پروژه پتروشیمی تبریز 122

8-4 گزارش كنترل هزینه پروژه پتروشیمی تبریز 138
9-4 تعاریف مدیریت ریسك 139

10-4 مدیریت ریسك در پتروشیمی تبریز 144

 
فصل پنجم)بحث ونتیجه گیری
1-5 نتیجه گیری و پیشنهادات 150
منابع وماخذ
• فهرست منابع فارسی 152
• فهرست منابع غیر فارسی 152
 

دانلود برنامه ریزی و كنترل پروژه پتروشیمی تبریز

دوشنبه 30 شهريور 1394 ساعت: 18:30

 

الزامات و محدوده پخش بار

پخش بار تحلیل حالت مانای شبكه می باشد كه در آن مدل اجزاء شبكه، مدل حالت پایدار بوده و معمولا برای حالتهای مختلف بارگذاری شبكه انجام می شود

دانلود الزامات و محدوده پخش بار

پخش بار
قضیه تونن
شبكه قدرت
بارهای شبكه
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق برق
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 266 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

الزامات و محدوده پخش بار

 
مقدمه
هدف از طراحی و بهره برداری از یك شبكه قدرت ، تامین توان موردنیاز بارهای شبكه است. توان تحویل داده شده توسط سیستم قدرت باید كیفیت مناسب را داشته باشد. این كیفیت مناسب كه از آن با نام كیفیت توان یاد می شود یعنی اینكه ولتاژ و جریان تحویل داده شده باید طبق استانداردهای پذیرفته شده در زمینه كیفیت برق باشد. در شبكه های قدرت معمولا بارها را بصورت متمركز متصل شده به شین ها در نظر گرفته و مشخصات آنها را با توان اكتیو و راكتیو مصرفی شان بیان می كنند.
 
 یكی از اساسی ترین تحلیل ها كه هدف از آن بررسی محدوده جریان و ولتاژ مجاز شبكه می باشد، تحلیل پخش بار می باشد. این تحلیل به محاسبه كمیت های الكتریكی سیستم قدرت در حالت ماندگار به ازاء بارهای مشخص و معلوم می پردازد. این كمیت ها شامل ولتاژ شین ها، توان های اكتیو و راكتیو تولیدی ژنراتورها و جاری در خطوط انتقال و تلفات شبكه می باشد. از اینرو پخش بار تحلیل حالت مانای شبكه می باشد كه در آن مدل اجزاء شبكه، مدل حالت پایدار بوده و معمولا برای حالتهای مختلف بارگذاری شبكه انجام می شود. مدل پایدار اجزاء شبكه شامل خطوط، ترانسفورماتورها و ... مدلهای ساده ای هستند كه جزء الفبای سیستم های قدرت هستند. یكی از مهمترین اجزایی كه در مدلسازی سیستم های قدرت معمولا حجم محاسبات و تعداد معادلات را تعیین می كند، شین های شبكه می باشد. در واقع بعد از مشخص شدن مدل سایر اجزا، تعداد و نوع شین های شبكه ابعاد و حجم محاسبات را تعیین می كند. 
 
 
کلمات کلیدی:

پخش بار

قضیه تونن

شبكه قدرت

بارهای شبكه

 
 
 

حالت پایدار شبکه های قدرت

وجود عناصر خازنی و اندوکتیو در هر سیستمی باعث می شود که سیستم مربوطه با اعمال موجهای AC دارای فرکانسهای مختلف سریع به حالت پایدار خود نرسد. در واقع سیستم های دارای المانهای خازنی یا اندوکتیو بعد از گذشت چند سیکل به حالت مانای خود یا همان حالت پایدار خود می رسند. این عبور سیستم تا رسیدن به حالت پایدار یا هر حالت دیگری را که سیستم از نقطه تعادل خود یا حالت پایدار خود خارج می شود حالت گذرای سیستم می گویند. مهمترین مشخصه حالت پایدار یک سیستم عملکرد آن در یک فرکانس مشخص می-باشد. در واقع در حالت پایدار همه پدیده های با فرکانسی غیر از فرکانس تحریک سیستم میرا شده و سیستم تنها در یک فرکانس که آن هم فرکانس تحریک است کار می کند. 
 
برای سیستم های قدرت بعنوان شبکه های دارای عناصر خازنی و اندوکتیو علاوه بر شرایط مذکور، پارامترهای دیگری نیز بر شرایط رسیدن به حالت پایدار اثر می گذارد. در سیستم های قدرت ایجاد تعادل بین تولید و تقاضا یکی از پارامترهای مهم رسیدن به حالت تعادل می باشد. از آنجا که در این شبکه ها انرژی الکتریکی نمی تواند در مقیاس بزرگ ذخیره شود این سیستم ها برای عملکرد در یک شرایط ماندگار همواره باید بین تولید انرژی الکتریکی در نیروگاهها و مقدار مصرف بارهای متصل به شبکه تعادل ایجاد کنند تا سیستم در یک فرکانس ثابت و ولتاژ ثابت کار کند[1]. 
 
 
 
فهرست مطالب
1.الزامات و محدوده پخش بار1
2.مقدمه2
3.حالت پایدار شبکههای قدرت3

4.انواع شینها در شبكه های قدرت6

2-1 شین مرجع7
2-2 شینهای بار یا PQ8
2-3 شینهای كنترل ولتاژ یا PV9

5.تعریف مسئله پخش بار10

6.معادلات پخش بار11

7.حل مسئله پخش بار17
8.احتیاج به مطالعه پخش بار17

9.محدوده شبكه در تحلیل پخش بار18

8-1 استفاده از قضیه تونن19

8-2 محدوده پخش بار در شبكه های توزیع21

8-2-1 فیدرهای فشار متوسط21
8-2-2 فیدرهای فشار ضعیف23
10.مراجع25
 

دانلود الزامات و محدوده پخش بار

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:34

 

تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت

در ده سال اخیر ، دانش استفاده از میکروب ها برای افزایش برداشت از میادین نفتی با پیشرفت های زیادی روبرو شده ، اما با وجود همه تلاش ها، همچنان مسائلی دیرپا باقی مانده است

دانلود تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت

تزریق میكروب
میادین نفتی
افزایش برداشت
روشهای ازدیاد برداشت نفت
روشهای ازدیاد برداشت از مخازن
روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفت
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق نفت
دسته بندی مهندسی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت

 
 
مقدمه
در ده سال اخیر ، دانش استفاده از میکروب ها برای افزایش برداشت از میادین نفتی با پیشرفت های زیادی روبرو شده ، اما با وجود همه تلاش ها، همچنان مسائلی دیرپا باقی مانده است.
پس از چند دهه آزمایش و خطا ، کارشناسانی که بر روی حوزه استفاده از میکروب ها برای افزایش برداشت از میادین نفتی مطالعه می كردند ،بر اساس مطالعات آزمایشگاهی دریافتند ، میکروب های خورنده نفت می توانند میادین قدیمی نفتی را احیا نمایند . این مطالعات نشان می دهد که این راهکار می تواند پایان عمر میادین را به تاخیر اندازد ؛ اما باید برای ترش شدن نفت باقیمانده در میدان بدلیل استفاده از روش میکروبی تدبیری اندیشید،هرچند تولید جانبی گاز سولفید هیدروژن در فرآیند اجرا و همچنین گاز متان تولید شده از زغال سنگ موجود، یك گام رو به جلو محسوب می گردد.(در این مقاله خورده شدن نفت به معنای روشی است که در آن فرآیند ساخت و ساز (متابولیسم) باکتری ها شکل می گیرد. و بدین ترتیب خوردن نفت به معنای اکسیده شدن هیدروکربن ها خواهد بود.)
 
اما ایده استفاده از میکروب ها برای افزایش برداشت از میادین هیدروكربنی یکی از بحث برانگیز ترین مباحث فراروی کارشناسان حوزه انرژی در سال های اخیر بوده است.این روش عموما در چاه های متروکه و در مناطق دور دست به کار گرفته می شود. در این روش تزریق آب و مواد مغذی معدنی ؛ باعث فعالیت میکروارگانیسم ها شده و به تولید گاز از زغال سنگ می انجامد. هدف از این کار ، ایجاد شرایطی است که میکروب ها با خوردن زغال سنگ ، تولید متان نمایند.از سوی دیگر ، پژوهش هایی در دست انجام است تا نفت خام سنگین را به متان تبدیل نماید. البته هم اینک تبدیل نفت خام به گاز دارای ارزش اقتصادی نیست، اما در مناطقی که دیگر نفت خام سنگین تولید نمی شود این كار می تواند اقتصادی باشد.اما یک چالش بزرگ اینست : چگونه راه هایی را بیابیم که تولید گاز تضمین شده ای را فراهم آورد. 
 
 
کلمات کلیدی:

تزریق میكروب

میادین نفتی

افزایش برداشت

 
 
 
فهرست مطالب
تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت1
مقدمه1
اجرای آزمون های طرح :4
نگاهی به ابعاد یک آزمون مخزن :6
آزمون های میکروبی :8
یک رویکرد دوگانه :8
منبع:10
 
 

روشهای ازدیاد برداشت

روشهای ازدیاد برداشت نفت

روشهای ازدیاد برداشت از مخازن

روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفت

روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

 

دانلود تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:27

 

طراحی کنترل کننده مد لغزشی و کاربرد آن در سیستمهای آشوب

با ارائه یک روش ابتکاری جدید در طراحی کنترل کننده مد لغزشی، از آن بعنوان یک کنترل کننده آشوب در همزمان سازی دو سیستم آشوب گونه مدار چوا استفاده می گردد نتایج شبیه سازی نشان دهنده برتری های این روش نسبت به سایر روش ها می باشد

دانلود طراحی کنترل کننده مد لغزشی و کاربرد آن در سیستمهای آشوب

پدیده چترینگ
همزمان سازی
سیستمهای آشوب
کنترل کننده مد لغزشی
طراحی کنترل کننده مد لغزشی
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق برق
دسته بندی مهندسی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

طراحی کنترل کننده مد لغزشی و کاربرد آن در سیستمهای آشوب

 
چكیده‌
 در این مقاله روش طراحی کنترل کننده مد لغزشی، بعنوان یک روش طراحی کنترل کننده مقاوم برای سیستم های غیر خطی معرفی می گردد. همچنین محدودیت ها و مشکلات این کنترل کننده و روش های غلبه بر آن مورد بررسی قرار می گیرند. در این راستا، با ارائه یک روش ابتکاری جدید در طراحی کنترل کننده مد لغزشی، از آن بعنوان یک کنترل کننده آشوب در همزمان سازی دو سیستم آشوب گونه مدار چوا استفاده می گردد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده برتری های این روش نسبت به سایر روش ها می باشد.
 
 
كلید واژه:

پدیده چترینگ

همزمان سازی

سیستمهای آشوب

کنترل کننده مد لغزشی

 
 
مقدمه
كنترل کننده مد لغزشی از جمله كنترل كننده های غیر خطی است كه می تواند سیستم را در حضور نامعینی های ساختاری و یا غیر ساختاری بطور مطلوبی كنترل كند. این نوع کنترل کننده بوسیله یك قانون كنترل با سرعت سوئیچ بالا بین دو ساختار کنترل، متغیرهای حالت سیستم را در یك سطح مشخص به نام سطح لغزش قرار خواهد داد. این سطح بگونه ای تعریف می شود كه همواره با سوق دادن حالات سیستم به سمت آن بتوان اهداف مورد نظر كنترل را بر آورده ساخت. در این روش معمولاً قانون كنترل از دو قسمت مجزا تشكیل می شود. قسمت اول حالات سیستم را به سمت سطح لغزش سوق داده و قسمت دیگر وظیفه نگه داشتن حالات را بر روی سطح لغزشی بر عهده دارد. کنترل کننده مد لغزشی، علاوه بر مقاومت در برابر عدم قطعیت ها، دارای مزایای دیگری نیز می باشد از جمله: عدم حساسیت نسبت به اغتشاشات خارجی، پاسخ گذرای سریع و سادگی طراحی و اجرا.
 
 
فهرست مطالب
طراحی کنترل کننده مد لغزشی و کاربرد آن در سیستمهای آشوب1
چكیده‌1
كلید واژه:1
مقدمه1

 معایب کنترل لغزشی و روش های رفع آن1

طراحی کنترل کننده مد لغزشی کلاسیک2

ارائه قانون کنترل بهبود یافته مقاوم3
همزمان سازی دو سیستم آشوب به روش فوق3
شکل 2- پاسخ حالت سیستم در روش لغزشی کلاسیک4
شکل 3-  نمودار سیگنال کنترل در روش لغزشی کلاسیک4
شکل 4- نمودار حالت سیستم در روش پیشنهادی5
6- نتیجه گیری5
مراجع5
 
 

دانلود طراحی کنترل کننده مد لغزشی و کاربرد آن در سیستمهای آشوب

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:12

 

مقایسه ای بین عملكرد كامپیوتر پایه ای به نام "شریف" و كامپیوترهای پیشنهادی در كتاب معماری سیستمهای كامپیوتری (م. سوریس مانو)

مقایسه ای بین عملكرد كامپیوتر پایه ای به نام شریف و كامپیوترهای پیشنهادی در كتاب معماری سیستمهای كامپیوتری (م سوریس مانو)

دانلود مقایسه ای بین عملكرد كامپیوتر پایه ای به نام

عملكرد كامپیوتر پایه
معماری سیستمهای كامپیوتری
سازمان داخلی یك سیستم دیجیتال
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق کامپیوتر
دسته بندی دکترا
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

مقایسه ای بین عملكرد كامپیوتر پایه ای به نام "شریف" و كامپیوترهای پیشنهادی در كتاب معماری سیستمهای كامپیوتری (م. سوریس مانو)

 
     مقدمه :
در این مقاله مقایسه ای بین عملكرد كامپیوتر شریف و كامپیوترهای پیشنهادی در كتاب معماری سیستمهای كامپیوتری (م. سوریس مانو) انجام شده است. هدف از این مقایسه ، تكمیل عملكرد كامپیوتر شریف است.
بخشهایی كه بر اساس مطالب كتاب مذكور تكمیل شده اند عبارتند از:
1.بناتهای كامپیوتر و گذرگاه مشترك
2.زمان بندی و كنترل در كامپیوتر شریف
3.ورودی ـ خروجی ورقفه 
در بخشهای دیگر نیز هر جا نیاز به تفضیل بیشتر برای درك مطلب بود ، توضیحات لازم داده شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

عملكرد كامپیوتر پایه

معماری سیستمهای كامپیوتری

سازمان داخلی یك سیستم دیجیتال

 
 
1ـ كدهای دستورالعمل : 
در این مقاله ما یك كامپیوتر پایه به نام «شریف»  را كه خود طراحی كرده ایم معرفی كرده ، نشان می دهیم كه چگونه عملكرد آن می تواند با جملات ساده انتقال رجیستری  بیان شود.اصولا سازمان یك كامپیوتر با توجه به ثباتهای داخلی ، ساختار زمان بندی و كنترل و مجموعه دستورالعملهای آن مشخص می شود و پس از آن طراحی كامپیوتر با تمام جرئیات آن انجام می گیرد. با وجود اینكه كامپیوتر شریف بسیار كوچكتر و ساده تر از كامپیوترهای تجاری متداول است ، فرآیند طراحی آن به ما اجازه می دهد نكات اساسی طراحی كامپیوترها را بدون پیچیدگی های بسیار روشن سازیم.
 
سازمان داخلی یك سیستم دیجیتال با روند عملیات ساده كه بر روی اطلاعات موجود در ثباتهای آن انجام می گیرد مشخص می شود. یك كامپیوتر دیجیتال چند منظوره قادر است انواع مختلف عملیات ساده را با ترتیب معین اجرا كند. كاربر كامپیوتر می تواند این فرایند را با یك برنامه نرم افزاری كنترل كند. یك برنامه مجموعه ای از دستورالعملها است كه عملیات ، عملوتدها و دنباله ای را كه پردازش بر مبنای آن انجام می گیرد مشخص می كند.
 
 چگونگی پردازش اطلاعات می تواند در یك برنامه جدید با دستورالعملهای متفاوت و یا با همان دستور العملها و اطلاعات جدید ، تغییر یابدیك دستورالعمل یك واحد اطلاعاتی است كه به صورت یك عدد دو دویی كد شده است و ترتیبی از عملیات ساده را برای كامپیوتر تعریف می كند. كدهای دستورالعمل همراه با داده ها در حافظه ذخیره می شوند. كامپیوتر به ترتیب، دستور العملها را یكی یكی از حافظه می خواند و آن را در یك ثبات كنترل كننده عملیات  قرار می دهد . سپس واحد كنترل كد دورویی را تفسیر كرده  ، با تولید یك دنباله از عملیات ساده به اجرای آن می پردازد . هر كامپیوتر مجموعه دستورالعملهای مخصوص به خود را دارد. توانایی ذخیره و اجرای دستورالعملها ، یعنی مفهوم برنامه ذخیره شده ، از خصوصیات بسیار مهم یك كامپیوتر چند منظوره است .
 
 
فهرست مطالب :
 
مقدمه                       1
1      كدهای دستورالعمل                    2 
1-1 ساختار دستور العمل ها                   4          
1-2  بررسی انواع آدرس دهی                 6        
2    ثبات های كامپیوتر                         8 
2-1 گذرگاه مشترك                             10
3   دستورالعملهای كامپیوتر شریف       20
3-1 كامل بودن مجموع دستورالعملها      26
4   زمان بندی و كنترل در كامپیوتر شریف    28
5   ورودی ـ خروجی ورقفه                 36
5-1آرایش ورودی ـ خروجی                36                        
5-2وقفه برنامه 38
          ضمیمه 1    39 
         ضمیمه 2     41
فهرست منابع        43 
 
 
 
 
 
 

دانلود مقایسه ای بین عملكرد كامپیوتر پایه ای به نام

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:11

 

طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای ژنراتور القایی دو تغذیه در سیستم قدرت

در این مقاله، یک مدل دینامیکی، برای طراحی یک پایدارساز سیستم قدرت (PSS) روی نیروگاه بادی‌ای که از DFIG استفاده می کند، بکار گرفته خواهد شد تاثیر پایدار ساز سیستم قدرت روی مزرعه بادی DFIG، سبب میرایی هر چه بیشتر سیستم خواهد گردید نتایج شبیه سازی، کارایی موثر استفاده از پایدار ساز سیستم قدرت را برای DFIG تایید می‌کند

دانلود طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای ژنراتور القایی دو تغذیه در سیستم قدرت

توربین بادی
ژنراتور القایی دو تغذیه
پایدار ساز سیستم قدرت 
کنترلر اندازه و زاویه شار
طراحی پایدارساز سیستم قدرت
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق مهندسی برق
دسته بندی مهندسی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 200 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای ژنراتور القایی دو تغذیه در سیستم قدرت

 
چکیده
 یکی از موارد مهم استانداردهای بهره‌برداری، ارزیابی پایداری دینامیکی سیستم بهم پیوسته و مدلسازی متناظر با آن است. این بررسی اطمینان می‌دهد که متعاقب یک اغتشاش بزرگ، مولدهای برق بعد از اغتشاش، بطور سنکرون باقی بمانند. از آنجایی که مدلسازی صحیح توربین بادی، برای شبیه سازی و بررسی پایداری دینامیکی نیروگاه های بادی امری ضروری است، در این مقاله، یک مدل دینامیکی، برای طراحی یک پایدارساز سیستم قدرت (PSS) روی نیروگاه بادی‌ای که از DFIG استفاده می کند، بکار گرفته خواهد شد. تاثیر پایدار ساز سیستم قدرت روی مزرعه بادی DFIG، سبب میرایی هر چه بیشتر سیستم خواهد گردید. نتایج شبیه سازی، کارایی موثر استفاده از پایدار ساز سیستم قدرت را برای DFIG تایید می‌کند.
 
 
واژه‌های کلیدی:

توربین بادی

ژنراتور القایی دو تغذیه (DFIG)

پایدار ساز سیستم قدرت (PSS)

کنترلر اندازه و زاویه شار(FMAC)

 
 
1- مقدمه
پیشرفت سریع در زمینه تولید برق از باد باعث افزایش چشمگیر نصب توربینهای بادی در دنیا شده است. مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان با جدیت و با تمامی امکانات در حال مطالعه و تحقیق بر روی جنبه های گوناگون بهره-برداری بهینه از این منبع انرژی هستند. شبیه سازی توربینهای بادی بوسیله نرم افزار، ابزار تحقیق در بررسی رفتار توربینهای بادی است. افزایش پارامترهای شبیه سازی و در نظر گرفتن هر چه بیشتر جزئیات سیستم، سبب افزایش دقت شبیه سازی ها و در عین حال افزایش زمان شبیه سازی می شود. از همین رو مدلهای دینامیکی مختلفی از ژنراتور برای تولید برق از باد مورد مطالعه قرار گرفته شده است که یکی از انواع این مدلها تولید برق از ژنراتور القایی دو تغذیه (DFIG) می باشد]1[. برای سیستمهای سرعت متغیر با سرعت متغیر حدود 30 درصد سرعت سنکرون، DFIG می تواند گزینه مناسبی باشد.
 
 
فهرست مطالب
چکیده2
واژههای کلیدی:2
1- مقدمه2
شکل(1): توربین بادی سرعت متغیر با یک ژنراتور القایی دو تغذیه(DFIG).3
2- کنترل و پایداری DFIG در سیستم قدرت3
شکل(2): دیاگرام برداری حالات کاری DFIG4
3- کنترل کننده FMAC4
شکل(3): بلوک دیاگرام FMAC5
4- شبکه مورد مطالعه5
5- نتیجهگیری6
6- مراجع6
 
 
 

دانلود طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای ژنراتور القایی دو تغذیه در سیستم قدرت

جمعه 27 شهريور 1394 ساعت: 20:11

 

بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم

اینترنت به‌عنوان یک دنیای جدید و محیطی گسترده، فضایی را خلق کرده است که وسعت آن با کره خاکی برابری می‌کند فضایی بسیار گسترده که حتی می‌توان آن را دنیایی جدید خواند، دنیایی که بشر موفق به خلق آن شده است

دانلود بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم

ارتباطات
تکرار جرم
اعتیاد به اینترنت
فضای مجازی غیرمجاز
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 801 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم 

 
 
چکیده:
پژوهش حاضر در پی بررسی میزان تأثیر فضای مجازی غیرمجازی بر گرایش مجرمین به تکرار جرم در بین زندانیان استان اردبیل در سال 92 ـ 93 می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر روش‌شناسی از نوع پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری كلیه مجرمین زندانی استفاده‌کننده از فضای مجازی غیرمجاز می‌باشد که در سال 1392 و 3 ماهه اول سال 93 مرتکب جرائم اینترنتی شده‌اند. نمونه آماری شامل مجرمین مرتکب تکرار جرم (سابقه‌دار) است كه در حیطه زمانی تحقیق به زندان اردبیل بازگشته می‌شوند که با توجه به محدودیت نمونه آماری از نمونه‌گیری غیر احتمالی و به‌صورت تمام شماری از 108 نفر از مجرمین در این ارتباط در تنظیم و تکمیل پرسشنامه استفاده گردید. 
 
برای گردآوری داده‌ها علاوه بر روش کتابخانه‌ای از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه‌شده برای هر طبقه از سؤالات که به‌طور جداگانه محاسبه شد، برابر 74/0 بوده که مبین پایایی و معنی‌دار بودن پرسشنامه می‌باشد و برای آزمون فرضیات از ضریب رگرسیون و آزمون کای اسکوئر استفاده شد.
 
یافته‌های پژوهش نشان داد بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی (Beta) می‌توان گفت كه مؤلفه‌ی «سهولت دسترسی به اینترنت» با ضریب استاندارد 358/0، بیشترین تأثیر را بر گرایش مجرمین به تکرار جرم و مؤلفه‌ی «انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای اینترنت» با ضریب استاندارد 109/0 كمترین تأثیر را بر گرایش مجرمین به تکرار جرم توسط مجرمین دارد. در این میان، مؤلفه‌های «نبود فرهنگ صحیح استفاده از اینترنت» و «اعتیاد به اینترنت» به ترتیب با ضرایب استاندارد 264/0 و 150/0، در اولویت‌های دوم تا سوم قرار دارند. همچنین بین ویژگی‌های فردی و گرایش مجرمین به تکرار جرم نیز ارتباط معنی‌داری وجود دارد به‌طوری‌که یافته‌ها بیانگر متفاوت بودن متغیرها و وجود همبستگی بین آن‌هاست.
 
 
واژه‌های كلیدی: 

ارتباطات

تکرار جرم

اعتیاد به اینترنت

فضای مجازی غیرمجاز

 
 
مقدمه و بیان مسئله
هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست. زیرا ساده‌ترین تعریف جرم عبارت است از شیوه رفتاری كه قانون را نقض كند (گیدنز، 1386: 152). تارد، جرم را تجاوز به‌حق و وظیفه می‌داند. جامعه شناسان و روان‌شناسان اجتماعی، مخالفت با آداب و سنن اجتماعی را جرم تلقی می‌كنند. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود این حالت علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت باز اجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت باز سازگاری و بازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز هست.
 
 تکرارکنندگان جرم نه‌تنها با استمرار فعالیت خویش، نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می‌دهند؛ بلکه هزینه‌های گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می‌کنند چراکه بیش از نیمی ‌از مشتریان دائمی‌ دستگاه عدالت کیفری را تکرارکنندگان جرم تشکیل می‌دهند (غلامی، ‌1382: 14).فضای مجازی ازجمله مفاهیم است كه در دهه‌های اخیر وارد حوزه‌های علمی شده و به‌سرعت تمامی حوزه‌های یادشده را فراگرفته و تغییرات اجتماعی ناشی از آن در یك رقابت غیرقابل‌توصیف و خیره‌کننده سایر متغیرهای اجتماعی تأثیرگذار در تغییرات اجتماعی را درنوردیده است به‌طوری‌که تغییرات اجتماعی و علمی با سرعت فزاینده، پیش‌بینی آینده را با مشكل جدی مواجه كرده است. انتقال فیزیكی به فضای مجازی در دهه‌های اخیر در زمینه‌های متعدد اجتماعی صورت گرفته و به‌مرورزمان زندگی در فضای مجازی به واقعیتی انكارناپذیر تبدیل می‌شود كه به‌ناچار تمامی نهادهای اجتماعی برای مواجهه با فضای جدید زندگی برنامه‌ریزی و اقدام می‌كنند (شیتیلز، 1388: 22).
 
اینترنت به‌عنوان یک دنیای جدید و محیطی گسترده، فضایی را خلق کرده است که وسعت آن با کره خاکی برابری می‌کند. فضایی بسیار گسترده که حتی می‌توان آن را دنیایی جدید خواند، دنیایی که بشر موفق به خلق آن شده است. این فضا هویت نامشخص و به‌صورت مستمر متحولی را، به‌ویژه برای نسلی که در مقایسه با نسل قبل با محرک‌های فراوانی مواجه است، می‌آفریند. اینترنت فضای آزاد گلخانه‌ای را ایجاد می‌کند که معلمان و مراجع قدرت به آن دسترسی ندارند و بر آن تأثیر نمی‌گذارند. اینترنت انقلابی عظیم در دنیای ارتباطات است که مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.
 
 
 
 
فهرست مطالب
بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم1
چکیده:4
واژه‌های كلیدی:6
مقدمه و بیان مسئله7
فرضیات تحقیق11
پیشینه تحقیق:11
مبانی نظری پژوهش:15
نظریه‌های یادگیری اجتماعی17
روش‌شناسی:18
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها:19
یافته‌های تحقیق:20
جدول (1)- توصیف نوع شغل جامعه آماری20
جدول (2)- توصیف سن جامعه آماری21
جدول (3)- توصیف وضعیت تأهل جامعه آماری22
جمع23
10823
100%23
جدول (4)- توصیف تكرار جرم در جامعه آماری23
جدول (5)- توصیف میزان تحصیلات جامعه آماری24
جدول (6)- توصیف وضعیت استفاده از اینترنت در جامعه آماری25
الف) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها:25
نتیجه‌گیری26
جدول (8)- نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل فرضیه پنجم26
تائید فرضیه26
نتیجه‌گیری26
ب) آزمون فرضیات:27
بحث و نتیجه‌گیری:35
پیشنهاد‌ها40
فهرست منابع43
 
 
 
 

دانلود بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم

چهارشنبه 18 شهريور 1394 ساعت: 10:7

 

مقاله رشته مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به‌تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است فرهنگ از دیرباز برای شرح كیفیت زندگی جامعه انسانی به كار برده می‌شود

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی

سازمان
فرهنگ
فرهنگ سازمانی
Organizational culture
دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق مدیریت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مقاله رشته مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی

 
مقدمـــــه
فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یكی از مباحث اصلی و كانونی مدیریت را تشكیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشكلات مدیریت به كار گرفته‌اند. با بررسی كه توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یكی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه كشورها شناخته شده است. به‌طوری‌كه بسیاری از پژوهشگران معتقدند كه موفقیت كشور ژاپن در صنعت و مدیریت یكی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است.
 
فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترك بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حركت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینكه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌كند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است.
 

مفهــــوم فــــرهنگ

فرهنگ واژه‌ای است كه علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسی آن را به كار می‌برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‌چنان مفید واقع شده كه آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به كار می‌برند. فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته‌های علمای مردم‌شناسی پدیدار شد و كاربرد علمی كلمۀ فرهنگ در اواخر قرن مذكور توسط تایلر (1917ـ1832) مردم‌شناس انگلیسی صورت گرفت.
 
یكی از مبانی اساسی علوم رفتاری با رشتۀ انسان‌شناسی آغاز می‌شود و یكی از رشته‌های فرعی انسان‌شناسی، انسان‌شناسی فرهنگی است كه با مطالعه رفتار سازمانی ارتباط نزدیك دارد. انسان‌شناسی فرهنگی با رفتار مكتسبه انسانها كه از فرهنگ آنها تأثیر می‌گیرد و نیز با فرهنگ متأثر از این رفتار سر و كار دارد. درواقع بدون فهم عمیق ارزشهای فرهنگی جامعه نمی‌توان رفتار سازمانی را به درستی فهمید.
 
نقشی كه فرهنگ در رفتار انسان ایفا می‌كند، یكی از مهم‌ترین مفاهیمی است كه در علوم رفتاری وجود دارد. هرچند تاكنون به‌طور كامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. فرهنگ آنچه را كه انسان یاد می‌گیرد و نیز نحوه رفتار او را تعیین می‌كند. در مورد اینكه فرهنگ چگونه به وجود می‌آید، باید گفت كه فرهنگ پدیده‌ای است كه با توجه به خواسته‌های طبیعی و نیروهای اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. جغرافیای منطقه، تاریخ و رویدادهای قوم، زبان و ادبیات رایج در میان مردم، دین و مذهب، اقتصاد و شیوۀ معیشت مردم در پیدایش فرهنگ اثر گذاشته و در تركیبی سازگار با یكدیگر، مجموعه‌ای از ارزشها و باورهای چیره را پدید می‌آورند كه بر رفتار انسانی تأثیر می‌گذارد و ارتباط میان مردم را آسان می‌سازد.
 
 
کلمات کلیدی:

سازمان

فرهنگ

فرهنگ سازمانی

Organizational culture

 
 

مفهــــوم فــــرهنگ ســـازمـــان

فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به‌تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. فرهنگ از دیرباز برای شرح كیفیت زندگی جامعه انسانی به كار برده می‌شود. ولی دربارۀ فرهنگ سازمانی آنچه مربوط به كار و رفتار مردمان در سازمان است كمتر سخن گفته شده است.از تركیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه‌ای تازه پدید آمده است كه هیچ‌یك از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد. سازمان یك استعاره برای نظم و تربیت است درحالی‌كه عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم. فرهنگ كمك می‌كند تا دربارۀ چیزی جدای از مسائل فنی در سازمان سخن گفته شود و باعث می‌شود نوعی از روان همراه با نوعی رمز و راز پدید آید. بنابراین می‌توان گفت فرهنگ در یك سازمان مانند شخصیت در یك انسان است.فرهنگ سازمانی پدیده‌ای است كه در سازمان است و همۀ اعضاء اتفاق نظر دارند كه یك دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می‌كند. شناخت و درك چیزی كه فرهنگ سازمان را می‌سازد، شیوۀ ایجاد و دوام آن به ما كمك می‌كند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه كنیم.
 
 
 
فرهنگ سازمانی1
مقدمـــــه2
مفهــــوم فــــرهنگ3

تعــــــــریف فــــــرهنگ4

ویــــژگیهای فـــــــرهنگ4
همچنین فردلو تانز نیز شش ویژگی با شرح زیر برای فرهنگ عنوان می‌كند:5
تعــــریف سازمان5
مفهــــوم فــــرهنگ ســـازمـــان6

تعــــریف فــــرهنگ سازمانــــــی7

ادگار شاین نیز فرهنگ سازمانی را این‌گونه تعریف می‌كند:7

ویــــژگیهای فــــرهنگ سازمانـــی8

عوامل و اجــــزاء فـــــرهنگ سازمان9

ادگار شاین نیز برای فرهنگ سازمانی سه سطح را عنوان می‌كند:11

چگونگــــی شكل‌گیری و تداوم فـــرهنگ سازمانی11

جامعه‌پذیری كاركنان شامل سه مرحله می‌شود:12
نقش فرهنگ12
قــــدرت فـــــرهنگ14
فــــرهنگ مشتـــرك (غالب) و پاره‌فرهنگهــــا15
فــــرهنگ سالم و فــــرهنگ بیمار15
فضــــا ( جـــو ) سازمانــــی17
عوامل مؤثر بر فــــرهنگ سازمان18

انــــواع فــــــرهنگ سازمـــان19

الگــــوی نوع شخصیت مدیــــریت20

خلاصــــــــه21
نتیجـــــــــه‌گیــــــــــری22
منابــــــــــــــع23
 

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی

دوشنبه 16 شهريور 1394 ساعت: 13:1

 

مقاله رشته گرافیک و معماری با عنوان نقاشی دیواری

تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی بر می‌گردد در غارهای استان لرستان تصاویر نقاشی شده از حیوانات و تصاویر کشف شده است بر روی دیواره (WSemner) نقاشیها بوسیله‌های ساختمان‌ها در ملایر و فارس که به 5000 سال پیش تعلق دارند

دانلود مقاله رشته گرافیک و معماری با عنوان نقاشی دیواری

نقاشی
نقاشی دیواری
سبک های نقاشی
تزئینات وابسته به معماری
دانلود مقاله رشته گرافیک و معماری با عنوان نقاشی دیواری
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته گرافیک و معماری
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 69

مقاله رشته گرافیک و معماری با عنوان نقاشی دیواری

 
 
مقدمه:
تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی بر می‌گردد. در غارهای استان لرستان تصاویر نقاشی شده از حیوانات و تصاویر کشف شده است. بر روی دیواره (W.Semner) نقاشیها بوسیله‌های ساختمان‌ها در ملایر و فارس که به 5000 سال پیش تعلق دارند کشف شده است.نقاشی های کشف شده در مناطق تپه سیالک و لرستان بر روی ظروف سفالی، ثابت می‌کند که هنرمندان این مناطق با هنر نقاشی آشنایی داشته اند.همچنین نقاشیهایی از دوران اشکانیان، نقاشی‌های معدودی بر روی دیوار، که بیشتر انها از قسمتهای شمالی رودخانه فرات بدست آمده، کشف شده است. یکی از این نقاشیها منظره یک شکار را نشان می‌دهد.
 
وضعیت سوارها و حیوانات و سبک بکار رفته در این نقاشی ما را بیاد مینیاتورهای ایرانی می اندازد.در نقاشیهای دوران هخامنشی، نقاشی از روی چهره بر سایر نقاشی های دیگر تقدم داشت. تناسب و زیبایی رنگها از این دوران، بسیار جالب توجه است. نقاشی ها بدون سایه و با همدیگر هماهنگی دارند. در بعضی از موارد، سطوح سیاه پر رنگ را محدود کرده اند.
 
مانی، (پیامبر و نقاش ایرانی)، که در قرن سوم زندگی می کردف یک نقاش با تجربه و ماهر بود. نقاشی های او یکی از معجزاتش بود که در صحرای گال استان (Torfan) نقاشی ترکستان در چین بدست آمد، مربوط است بسال 840 تا 860 بعد از میلاد:این نقاشی‌های دیوار نما مناظر و تصاویر ایرانی را نمایش می‌دهند. همچنین تصویر شاخه‌های درختی در این نقاشی‌ها وجود دارند. باستانی ترین نقاشی‌های دوران اسلامی، که بسیار کمیاب استف در نیمه نخست قرن سیزدهم به وجود آمده بودند.
 
مینیاتورهای ایرانی 0طرح‌های خوب و کوچک) بعد از سقوط بغداد در سال 1285 میلادی بوجود آمدند. از آغاز قرن چهاردهم کتابهای خطی بوسیله نقاشی از صحنه‌های جنگ و شکار تزیین شدند.مینیاتورهای ایرانی، در دوره صفویه در شهر اصفهان، از سبک چینی جدا شده و قدم در راهی جدید نهاد. این نقاشان بعدها به سبک طبیعی متمایل شدند.در نقاشی نقاشان دوران صفوی آشکار شدن تخصص آنها در این رشته بوضوح مشخص است. بهترین معرف از این دوره نقاشی‌هایی هستند که در عمارت چهل ستون و عالی‌قاپو کشیده شده است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

نقاشی

نقاشی دیواری

سبک های نقاشی

تزئینات وابسته به معماری

 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه1
بخش اول، عیلامیان4
سبک درباری5
کاه کوه خواجه9
نوزایی شاهانه11
ساسانیان12
دستاورد پای خاوری19
استمرار سنتها27
بخش دوم: دورة ورود اسلام33
دورة شکل گیری34
گوناگونی شیوه‌ها34
صفویان36
واپسین شکوفایی37
کاخ چهل ستون39
بخش سوم، دوران جدید41
به سوی طبیعت نگاری42
کلیسای وانگه44
زندیه51
قاجاریه52
نقاش قهوه‌خانه‌ای 55
سبک های نقاشی59
تکنیکها61
منابع و مأخذ64
 
 

دانلود مقاله رشته گرافیک و معماری با عنوان نقاشی دیواری

جمعه 13 شهريور 1394 ساعت: 22:5
اسامي مجروحان انفجار در مسير زائران ايراني

مديرکل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت گفت: به دنبال حادثه انفجار در مسير اتوبوس زائران انفرادي که به سمت سامرا در حرکت بودند، يک نفر شهيد و 10 نفر مجروح شدند.
محسن نظافتي که هم‌اکنون در کربلاي معلي به‌سر مي‌برد در گفت‌وگو با فارس، گفت: تعداد مجروحان حادثه انفجار در مسير اتوبوس زائران انفرادي که به سمت سامرا در حرکت بودند به 10 نفر رسيد و يک نفر نيز شهيد شده است.
وي اظهارداشت: اين زائران به صورت انفرادي و متفرقه در شمال بغداد به صورت غيرمجاز به سمت سامرا در حرکت بودند که يک بمب جاده‌اي کنار اتوبوس منفجر مي‌شود.
مديرکل عتبات عاليات سازمان حج اظهارداشت: سامرا هم‌اکنون در برنامه زيارتي زائراني که از سوي سازمان حج و زيارت به کربلاي معلي اعزام مي‌شود وجود ندارد و اين زائران به صورت غيرمجاز به سمت سامرا در حرکت بودند.
نظافتي گفت: اين اتوبوس از استان خراسان عازم کربلاي معلي شده بود و اسامي مجروحان اين حادثه بدين شرح است:
محمدجواد طبسي - 9 ساله
مهدي بلندي - 29 ساله
سيدعلي عادل - 30 ساله
حسين فرشچي مقدم - 15 ساله
احمد مروج کاشاني - 35 ساله
مجتبي شايسته - 37 ساله
عماد بلندي - 10 ساله
مريم موسوي - 38 ساله
عباسعلي کريمي - 50 ساله
و محمد صادق صنوبر قادتي - 40 ساله
همچنين در اين حادثه سيدمحمدرضا طبسي نيز به شهادت رسيد.

یکشنبه 08 شهريور 1394 ساعت: 15:42

 

مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی با عنوان محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا

محرکه روش معمول مورد استفاده برای کاهش زمان اجرای برنامه های طولانی مدت استبا محرک ، ‏وضعیت برنامه د حال اجرا را که به صورت متناوب است را می توان آزاد کرد

دانلود مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی با عنوان محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا

محرکه
مدل سازی
مدل سازی برنامه زمان اجرا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروشگاه ساز فایل 
مقاله ترجمه شده
دانلود مقاله ترجمه شده
مقالات ترجمه شده
انجام ترجمه مقاله
مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی
دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 154 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی با عنوان محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا

 
 
عنوان انگلیسی : 

Chekpointing and the Modeling of Program Execution

 
 
 
 
چکیده :
محرکه روش معمول مورد استفاده برای کاهش زمان اجرای برنامه های طولانی مدت است.با محرک ، ‏وضعیت برنامه د حال اجرا را که به صورت متناوب است را می توان آزاد کرد.پس از وقوع یک ‏شکست،برنامه سابق اجرا می شودو از اول دوباره شروع نمی شود.با توجه به اینکه محرکه همیشه می ‏تواند مفید باشد و اگر این باشد یک استراتژی مطلوب ممکن است به طوری که برای به حداقل ‏رساندن زمان اجرای مورد انتظار و یا به حداکثر رساندن احتمال زمان اجرای بیش از حد بحرانی عمل ‏کند.
 
در این فصل ما چندین مدل از محرکهو بهبود در برنامه را بر حسب به دست آوردن توزیع زمان ‏اجرای برنامه معرفی می کنیم.ما با مراجعه به برخی از نتایج موجود و همچنین معرفی و تجزیه ‏تحلیل مدلهای جدید اقدام می کنیم.نشان داده شده است که انتظار می رود اجرا به طور ‏خطی(نمایی)نیاز به محرکه دارد.علاوه بر این ، این مدل م تواند در مقایسه با استراتژی های مختلف ‏محرکه و برای تعیین فاصله بهینه بین باررک مورد استفاده قرار بگیرد.در طول فصل و در هر زمان ‏که مناسب است،سعی کنید کارهای تحقیقاتی دیگر را اضافه کنید.‏
 
 
کلیدواژه ها:

محرکه

مدل سازی

مدل سازی برنامه زمان اجرا

 
 
مقدمه :
تحمل خطا یکی از ویژگیهای مرد نظر در برنامه های کاربردی نرم افزارهایی است که به مدت ‏طولانی ممکن است در انواع زمینه ها از جمله محاسبات فشرده عددی شبیه سازی سیستم های ‏پیچیده ،نمایش پایگاه های داده هی بزرگ به کار رود.قابلیت اطمینان از چنین برنامه های ‏کاربردی ممکن است به یک علت خارجی به خطر بیافتدمانند قطع شدن برق،شکستن ‏دیسک،شکست پردازنده و انواع دیگر اختلالات در عملکرد سیستم و یا به دلیل خطرات دائمی ‏مانند آنهایی که در خود برنامه وجود دارد باشد.
 
تکنیکهای تحمل خطا(مانند فصل4-1)را میتوان به ‏منظور افزایش قابلیت اطمینان از چنین برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار داد.با این حال اغلب ‏مستلزم هزینه و یا منابع اضافی است.به عنوان مثال اضافه کردن به عنوان مثال اضافه کردن یک ‏قابلیت راه اندازی مجدد پس از نو سازی می تواند موفقیت آمیز باشد.با این حال چنین توانایی راه ‏اندازی مجدد در برابر زمان اجرا بیش از حد به دلیل شکستهای مکرر و پس از فرآوری سنگین ‏محافظت نمی کند.زمان اجرای یک برنامه به عنوان زمان تعریف شده برای تکمیل محاسبات از جمله ‏تعمیرات و شروع مجدد پس از شکست است
 
 
 
فهرست مطالب :
چکیده :‏‏1‏
کلیدواژه ها:‏‏1‏
‏1-مقدمه :‏‏2‏
‏7-2-کارهای مرتبط‏4‏

‏7-3-اجرای برنامه بدون محرکه :‏‏7‏

‏7-4  محرکه فاصله :‏‏8‏

‏7-4-1- مدل :‏‏9‏

‏7-4-2 زمان اجرا با فاصله های بازرسی :‏‏9‏

‏7-5 : محرکه در برنامه مدولار :‏‏10‏

‏7-5-1-زمان اجرای یک برنامه مدولار :‏‏11‏

‏6-7-1- مدل :‏‏14‏

‏7-6-2 زمان اجرای نیاز به پردازش‏15‏

‏7-7 نتیجه گیری:‏‏15‏
 

دانلود مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی با عنوان محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا

سه شنبه 03 شهريور 1394 ساعت: 17:54

 

پروژه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخش بودن تبلیغات تلویزیونی بانك صادرات در فروش خدمات نوین آن

در واقع مسأله اصلی این است كه آیا تبلیغات بانك صادرات توانسته میزان فروش خدمات نوین این بانك را افزایش دهد یا خیر؟

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخش بودن تبلیغات تلویزیونی بانك صادرات در فروش خدمات نوین آن

تبلیغات
بازاریابی
خدمات بانكی
تبلیغات اثربخش
تبلیغات تلویزیونی
خدمات نوین بانك صادرات
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخش بودن تبلیغات تلویزیونی بانك صادرات در فروش خدمات نوین آن
رسانه های اثرگذار
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فای
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 230

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان

بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخش بودن تبلیغات تلویزیونی بانك صادرات در فروش خدمات نوین آن 

 
 
پیشگفتار
سیر تحولات و تكامل ارتباطات در بستر تاریخ همچنان زندگی انسان ها را دچار تحول و تغییرات شگرفی نموده است. در دوره ما قبل تاریخ، ارتباطات جنبه دیداری و شنیداری داشت و انسانها با صدای طبل و یا برافروختن آتش یكدیگر را خبر می كردند و ارتباطات چهره به چهره و ایمایی و اشاره ای بود. بعد از طی مدت زمانی و سپری مرحله اول، اختراع خط و كتابت و سپس اختراع ماشین چاپ در دوره دوم، تحول عظیمی در تبادل دانستی ها ایجاد كرد و تمدن شفاهی دوره قبل را به تمدن خطی یا بصری مبدل نمود. اختراع چاپ موجب بسط و رواج انقلاب در عرصه اطلاعات و فرهنگ نوشتاری و ساختار آموزشی گشت و به دنبال آن ندای استقلال و مهین پرستی طنین افكن گردید. 
 
در دوره كتابت و با اختراع صنعت چاپ توسط (گوتنبرگ) آلمانی، اندیشمندان و نخبگان قلم فرسایی نمودند و كسانی چون (جان میلتون) ، (میرابو) ، (جان لاك) ، (منتسكیو) ، (ژان ژاك روسو)  و (دانته) علیه ظلم و جور خاندان سلطنتی و نظام فئودالی به پا خاستند. همگام با این تحولات، اروپا صحنه كشمكش ها و درگیری های خونین شد، از جمله جنگهای سی ساله بین كاتولیزم سنتی اروپا و پروتستانتیزم. اروپا از سال 1618 تا 1648 صحنه خون و آزادی بود تا این كه بالاخره نهضت پروتستانتیزم به رهبری لوته بركاتولیزم كلیسایی سلطه یافت و به دنبال آن انقلاب صنعتی و انقلاب علمی به وجود آمد و علوم اثباتی (پوزیتویزم) در مباحث تجربی و آكادمیك دوره (اسكولاستیك) رواج پیدا كرد و تعلیم خشك قرون وسطایی و كلیسایی را پایان بخشید و وارد مرحله (رنسانس) یا (تجدید حیات علمی) شد.
 
با پیدایش روزنامه، فن روزنامه نگاری به اوج خود رسید، به طوری كه انقلاب انگلستان (9-1688) و انقلاب كبیر فرانسه (1789) و جنگهای استقلال طلبانه امریكا علیه سیستم قیمومت و جنگهای جمهوریخواهان اسپانیا علیه نهضت فالانژیزم و (ژنرال فرانسیسكو فرانكو) با خاندان سلطنتی ادامه یافت. مطبوعات در این دوره حافظ دموكراسی و آزادی بیان بودند و در مقاطع بحرانی همانند جنگهای اول و دوم جهانی و جنگ ویتنام نقش مؤثری در افشاگری و دفاع از حقوق بشری و مردم داشته اند.با اختراع رادیو توسط (ماركنی) ایتالیایی و (پوپوف) روسی، تحول عظیمی در رسانه های جمعی به وجود آمد و این اختراع قرن بیستم، مطبوعات را به فكر رقابت انداخت.
 
با اختراع رادیو و تلویزیون، ارتباطات شخصی به ارتباطات جمعی یا توده ای تبدیل شد.با شروع دوره چهارم، سیر تحولات و تكامل نرم افزارها و سخت افزارهای سیستم های ماهواره ای، ویدئو، ضبط صوت، كامپیوتر، صنایع مخابراتی و الكترونیكی و تكنیكهای مدرن سینمایی و فیلم سازی، ارتباطات جمعی یا توده ای را به شكل ارتباطات فردی تبدیل كرد.به عبارتی دیگر فرد، دارای تمایلاتی جدا از جمع گردید و به سوی تمایلات فرد گرایانه راه پیدا كرد. البته در این دوره، ارتباطات توده ای از بین نمی رود اما تعیین كننده تمام نیازهای افراد نیست. 
 
ایجاد شبكه های اطلاع رسانی از طریق اینترنت، تله ماتیس و انفورماتیك زمان و مكان و مرزهای جغرافیایی را حذف نمود و قدرت روزافزون این شبكه ها توسط كشورهای بلوك غرب و ابرقدرتها جهت سیطره جهانی به شبكه های سلطه گری و نفوذ در حاكمیت دیگر كشورها و نفوذ در زندگی شخصی و خصوصی افراد تبدیل گشت. به طوری كه سازمان حقوق بشر و یونسكو با برپایی كنفرانسهای متعدد در جهان، مفادی را برای پیمان حریم قانونی كشورها و مصونیت با یكدیگر به امضاء رساندند. 
 
امروز در عصر جهانی شدن، جهان به صورت دهكده ای جهانی پی در پی كوچك تر شده است.امروزه استقرار ماهواره ها در فضا و فن آوریهای نوین ارتباطی مورد بحث اندیشمندان و صاحبنظران وسایل ارتباط جمعی قرار گرفته است و نظرات ایشان راهگشای پیامدهای تحولات زندگی نوع بشر در مواجهه با ابزار وسایل ارتباط جمعی شده است. همچنین مكتبهای گوناگونی را ایجاد نموده است و پیامدهای منفی آن كه به صورت امپریالیزم فرهنگی و امپریالیزم خبری با استفاده از آژانس های غول پیكر جهانی مطرح شده، آغازگر مباحث جدی و نظریات بی شماری گشته است). (رزاقی، 1381 : 103)
 
 
کلمات کلیدی:

تبلیغات

بازاریابی

خدمات بانكی

تبلیغات اثربخش

تبلیغات تلویزیونی

خدمات نوین بانك صادرات

 
 
مقدمه
تبلیغات یكی از موضوعاتی است كه امروزه تمام مردم جهان حتی در دوردست ترین نقاط با آن آشنا و در ارتباط هستند و از آن تأثیر می پذیرند. پدیده تبلیغ بعنوان یكی از اجزای مؤثر جامعه نقش اساسی در ایجاد و بالفعل كردن نیاز دارد. كار كرد جدید این پدیده تولید نیاز یا به عبارتی آشكار ساختن نیازهای نهفته ای است كه افراد در وضعیت فعلی به آن توجهی ندارند.تبلیغات به شیوه نوین در اوایل قرن 20 و با تغییرات بازار شكل گرفت. تا قبل از آن نقش اساسی تبلیغات تسریع توزیع كالاهای مصرفی بود كه منحصراً توسط گروه معدودی از تولیدكنندگان شناخته شده به كار گرفته می شد. تدریجاً نیاز به تبلیغ برای آگاه ساختن مصرف كنندگان از وجود و مزایای كالاهای مختلف اعم از صنعتی، مصرفی و خدماتی روز به روز افزایش یافت. آنچنانكه تافلر در كتاب فرهنگ مصرف كنندگان چنین پیش بینی و اظهار نظر كرده بود: ((چنان شود كه ماشین بدون حمایت تبلیغ نتواند به حیات خود ادامه دهد)). 
 
امروزه این پیش بینی تافلر به عینیت انجامیده است.امروزه تبلیغات در سطح جهانی دیگر صرف آگهی نیست بلكه بیشتر نقش آن تفهیم اطلاعات در مورد خصوصیات كالا و خدمات می باشد. یكی از صنایعی كه كاملاً وابسته به امر تبلیغات می باشد صنعت بانكداری است.تبلیغات بانكی در دنیا فعالیتی نسبتاً جدید است و سابقه آن به آمریكا، انگلستان و ژاپن در دهه 1960 بر می گردد. پس از دهه 1960 و با توجه به شرایط حاكم بر جهان و ایجاد وضعیت رقابتی بین بانكها تدریجاً بانكداران استفاده از تبلیغات بانكی را برای مصارف خدمات مالی خود به مشتریانشان و ترغیب آنها به استفاده از آن خدمات آغاز نمودند.
 
در ایران تبلیغات بانكی به شیوه نوین پیشینه چندان عمیقی ندارد. در دهه های گذشته بانكهای ایرانی برای جذب مشتری از همان شیوه های معمولی تبلیغاتی در مورد كالای مصرفی استفاده می نمودند اما به تدریج به لحاظ ویژگیهای خدماتی آن، از جمله ناملموس بودن تبلیغات به شیوه قدیم دچار مشكلاتی گردید. زیرا برخی از خدمات بانكی را بدون عرضه آنها نمی توان نشان داد و دیگر آنكه تبلیغ متكی به تصویر است و بیشتر خدمات بانكی ویژگی ملموسی برای نشان دادن نداشتند.امروزه به دلیل رقابت شدید بانكی و مشابهت های موجود در فعالیتهای آنان هر بانكی سعی در معرفی خدمات جدید خود – كه تلاش دارد تا مطابق با خدمات استاندارد جهانی باشد – را بعنوان خدمتی برتر عرضه می دارد و سعی می كند از طریق ارایه تبلیغات به خصوص تبلیغات تلویزیونی مخاطبان بیشتری را در بازار به خود جلب نماید.
 
 
 
 
فهرست مطالب
پیشگفتار2
 
فصل اول :كلیات تحقیق5
مقدمه5
1. 1. تعریف و بیان موضوع تحقیق9
1 .2. ضرورت انجام تحقیق11
1 .3. اهداف تحقیق11
1 .4.سئوالات تحقیق12
5.1 فرضیه‌های تحقیق12
1 .9. سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده:12
نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق:13
محدودیت ها و موانع تحقیق:13

1 .12 تعریف عملیاتی از رسانه اثرگذار13

1 .13. تعریف عملیاتی از تبلیغات اثربخش14

1 .14. تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق:15
 
فصل دوم:ادبیات تحقیق15
مقدمه15
بازاریابی16

تعاریف بازاریابی :16

خدمات و خدمات بانكی20
درباره خدمات بانكی دو ویژگی دیگر نیز به این ویژگیها اضافه می شود كه عبارتند از:21
1- ناملموس بودن (intangibility):21
2- تفكیك ناپذیری (inseparability)22
3- غیرقابل ذخیره بودن (inventory):23
4- ناپیوستگی (inconsistency):23
5- مسئولیت امانتداری :24
6- جریان دو طرفه اطلاعات25
تبلیغات35

تعاریف تبلیغات:36

بودجه تبلیغات:49
1- مزایای تبلیغات تلویزیونی:52
2- معایت تبلیغات تلویزیونی:52
ارزیابی :53
تكنیك كریسپ:61
تكنیك ترغیبی (داگمار) (Persuasive) :62
معرفی مدل پیشنهادی و اجزای آن:66
شركتهای تبلیغاتی:67
مصرف كننده و عموم مردم70

آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی درایران75

از دید شرکتهای تبلیغاتی:75
خصوصیات تلویزیون79
اخبار و امور عمومی83
ارزشهای اجتماعی83
مقدمه مطالعات انتقادی102
تلویزیون و مذهب105
تصویر محوری در برابر كلام محوری106
تلویزیون و خانواده در ایران107
به سوی یك تركیب114
نتایج119
اثرات وسایل ارتباط جمعی:120
اثرهای تجربه مصنوعی:127
اثرهای خشونت تلویزیونی:128
الگوی اثرهای قدرتمند:130
ارتباط132
وظایف وسایل ارتباط جمعی :155
مخاطب156
ج- دسته بندی مخاطبان:182

مخاطب و شیوه استفاده از رسانه188

اقناع و متقاعدسازی مخاطب200

تاریخچه بانک صادرات ایران225

 
فصل سوم: روش تحقیق227
1 .5. قلمرو تحقیق227
1 .6. جامعه آماری227
1 .7. نمونه آماری و روش نمونه‌گیری227
1 .8. روش تحقیق227
1 .8. 1. روش‌های گردآوری اطلاعات228
1 .8. 2.روش تحلیل اطلاعات228
1 . 8. 3. روش سنجش228
 
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخش بودن تبلیغات تلویزیونی بانك صادرات در فروش خدمات نوین آن

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 19:35

 

مبانی رنگ

مطالعه درباره رنگ ملاحظاتی رادرزمــینه فیزیك ، فیـــزیولوژی وروانشنــاسی پیش می آورد علم فیزیك ، توزیع انرژی طیفی نوری را كه از یك سطح صادر ویا به وسیلهء آن منعكس می شود ، بررسی می كند ( شاخه خاصی از آن به مطالعهء جنبه های شیمیایی رنگیزه ورنگینه ها ، درارتباط باخواص رنگساز این مواد ، می پردازد )

دانلود مبانی رنگ

رنگ
رنگسازی
فیزیك رنگ
اصطلاحات رنگی
دانود مقاله مبانی رنگ
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
خرید پایان نامه رشته صنایع
خرید پایان نامه دانشگاه تهران
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته صنایع
پایان نامه
دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

مبانی رنگ

 
مقدمه :
   مطالعه درباره رنگ ملاحظاتی رادرزمــینه فیزیك ، فیـــزیولوژی وروانشنــاسی پیش می آورد علم فیزیك ، توزیع انرژی طیفی نوری را كه از یك سطح صادر ویا به وسیلهء آن منعكس می شود ، بررسی می كند ( شاخه خاصی از آن به مطالعهء جنبه های شیمیایی رنگیزه ورنگینه ها ، درارتباط باخواص رنگساز این مواد ، می پردازد ) . فیزیولوژی ، فرآیندهایی راكه درچشم ومغـز به هنگام تحریك نـاشی از تجربـــهء رنگ اتفاق می افتد ، موردمطالعه قرار می دهد . روانشناسی درمسایل آگاهی وذهنیت نسبت به رنگ – همچون عنصری ازتجربهء بصری – بحث می كند . 
 
اشتراك اصطلاحات دراین عرصه ها ، غالباً ،بردشواری درك مفاهیم می افزاید .مطالعهء هنری رنگ نیز مقوله ای جدا از این ملاحظات نیست ؛ وبه خصوص ، رویكرد روانشناختی رنگ دراین زمینه اهمیت دارد ومبحث رنگ شناسی درمبانی ارتباطات بصری ، به علت گستردگی ووسعت مطالب وتمرینات آن ، خودمقوله ای است جدا وباید به تنهایی عنصر رنگ وجنبه های گوناگون آن ، مورد تجزیه وتحلیل وبررسی دقیق قرار گیرد .ازاین روی در این گزارش سعی شده است آن دسته از قوائد واصول رنگ شناسی ، كه از لحاظ آموزشی بیشتر موردنیاز هنرجویان است به طور اختصار مورد بررسی قرارگیرد .
 
 
کلمات کلیدی:

رنگ

رنگسازی

فیزیك رنگ

اصطلاحات رنگی

 
 
 
فهرست مطالب
مبانی رنگ1
مقدمه :1
مطالعه درباره رنگ ملاحظاتی رادرزمــینه فیزیك ، فیـــزیولوژی وروانشنــاسی پیش1
فصل اول2
فصل دوم : فیزیك رنگ5
« ویژگی های رنگ »6
سطح رنگ :10
اصطلاحات رنگی18
 

دانلود مبانی رنگ

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 19:24

 

پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری

داده كاوی به فرآیندی گفته می‌شود كه طی آن الگوهای مفیدی از داده ها كه تا كنون ناشناخته بودند، از داخل یك پایگاه داده بزرگ استخراج می شود، علاوه بر آن سیستمهای داده كاوی امكاناتی را به منظور خلاصه سازی و نمایش داده ها فراهم می‌كنند

دانلود پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری

داده كاوی و كاربرد آن در كشف نفوذ
سیستم های تشخیص نفوذ ( IDS )
دانلود پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پاورپوینت رشته کامپیوتر
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید پاورپوینت رشته کامپیوتر
دسته بندی مهندسی نرم افزار
فرمت فایل ppt
حجم فایل 766 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری

 
نفوذ ( حمله ) :
نفوذ به عملیاتی اطلاق می‌شود كه تلاش می كند برای دسترسی غیر مجاز به شبكه یا سیستم های كامپیوتری از مكانیسم امنیتی سیستم عبور كند. این عملیات توسط نفوذ كننده گان خارجی  و داخلی انجام میشود.
 
 

سیستم های تشخیص نفوذ ( IDS )

سیستم تشخیص نفوذ، برنامه‌ای‌است كه با تحلیل ترافیك جاری شبكه یا تحلیل تقاظاها سعی در شناسایی فعالیتهای نفوذگر می‌نماید و در صورتی كه تشخیص داد ترافیك ورودی به یك شبكه یا ماشین، از طرف كاربر مجاز و عادی نیست بلكه از فعالیتهای یك نفوذگر ناشی می‌شود، به نحو مناسب به مسئول شبكه هشدار داده یا واكنش خاص نشان می‌دهد 
 
 

داده كاوی و كاربرد آن در كشف نفوذ

داده كاوی به فرآیندی گفته می‌شود كه طی آن الگوهای مفیدی از داده ها كه تا كنون ناشناخته بودند، از داخل یك پایگاه داده بزرگ استخراج می شود، علاوه بر آن سیستمهای داده كاوی امكاناتی را به منظور خلاصه سازی و نمایش داده ها فراهم می‌كنند. 
جمع آوری داده های شبكه توسط سنسور های سیستم های مانیتورینگ 
تبدیل داده های خام  به داده های قابل استفاده در مدل های داده كاوی 
ایجاد مدل داده كاوی  (مدل های تشخیص سو استفاده ، مدل های موارد غیر متعارف )
تحلیل و خلاصه سازی نتایج
 
 
 

دانلود پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 19:7

 

با شتاب به پیش،بهترین نظریه ها درباره مدیریت دگرگونی اثر هجده نفر از بزرگترین اندیشمندان و صاحبنظران معاصر

سازمانی که عمدتاً مرکب از کارشناسانی است که عملکرد خودشان را نوعاً، از طریق بازخورد سازمان یافته از همکاران، مشتریان، و ادارات مرکزی، هدایت می کنند، و انتظام می بخشند

دانلود با شتاب به پیش،بهترین نظریه ها درباره مدیریت دگرگونی اثر هجده نفر از بزرگترین اندیشمندان و صاحبنظران معاصر

منابع انگیزش
مهندسی مجدد
سهم و نقش در ایجاد ارزش
منطق کسب و کار و تجارت جهانی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
خرید پایان نامه مدیریت
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق مدیریت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 212 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

با شتاب به پیش،بهترین نظریه ها درباره مدیریت دگرگونی اثر هجده نفر از بزرگترین اندیشمندان و صاحبنظران معاصر

 
 
مقدمه و نتیجه گیری:جیمز چمپی و نیتین نوریا
 
مقدمه
موقعیت آینده: عازم کجا هستیم
1- ظهور سازمان جدید
اثر: پروفسور پیتر، فردیناند دراکر(ژانویه- فوریه 1988)
تجارت های امروزی، و چیزی در حدود یک سوم مدیران آنها را خواهند داشت. 
سازمانی که عمدتاً مرکب از کارشناسانی است که عملکرد خودشان را نوعاً، از طریق بازخورد سازمان یافته از همکاران، مشتریان، و ادارات مرکزی، هدایت می کنند، و انتظام می بخشند. بهمین دلیل اینگونه سازمان ها، سازمان هائی خواهند بود که من آنها را سازمان های مبتنی بر اطلاعات یا اطلاعات محور نامیده ام.سازمان های تجاری، خصوصاً بزرگهایشان، هیچ راه و انتخاب دیگری جز اینکه بر حول محور اطلاعات باشند، ندارند.مسائل جمعیتی هم، به یک جهت، دگرگونی را اجتناب ناپذیر می کند.البته، تکنولوژی پیشرفته داده پردازی، الزاماً، به ایجاد سازمانی مبتنی بر اطلاعات منتهی نمی شود.
 
ولی بمحض اینکه سازمان اولین گام های آزمایشی خود را از سمت داده های خام، به سوی اطلاعات پردازش شده بر می دارد، فرآیندهای تصمیم گیری، ساختار مدیریت، و حتی روش های اجرائی کارهایش، شروع به تغییر می کنند.ما وقتی تاثیر تکنولوژی کامپیوتری را بر تصمیمات سرمایه گذاری ملاحظه می کنیم، به آسانی اولین گام را در اولین گام را در این فرایند دگرگونی می توانیم ببینیم.حوزة دومی که (در زمان تمرکز ظرفیت پردازش اطلاعات یک سازمان، بر روی تولید اطلاعات) تحت تاثیر قرار می گیرد، ساختار سازمانی آن تشکیلات است. تقریباً بلافاصله، هم تعداد سطوح مدیریتی و هم تعداد مدیرانی که باید حذف شوند، روشن می شود. سازمان مبتنی بر اطلاعات، در مقایسه با سازمان های فرماندهی و نظارتی که ما به آنها عادت کرده ایم، در کل به متخصصین و کارشناسان بیشتری نیازمند است.
 
و نهایتاً در سازمان مبتنی بر اطلاعات، کارهای نسبتاٌ زیادی باید صورت گیرد. ادارات و دواثر سنتی باید بعنوان حامیان استانداردها، و بعنوان مراکزی برای آموزش و تعیین کارشناسان عمل کنند، و دیگر در محل های کار حضور نداشته باشند. این مساله بیشتر در مورد تیم های کاری متمرکز بر روی وظیفه ای خاص، صادق است.این دگرگونی ، از قبیل، در واحدی که نوعاً تعریف شده ترین واحدها- یعنی واحد تحقیق- بوده، در جریان بوده است.بنابراین سازمانی که توسعه می یابد، از سازمان ماتریسی فراتر خواهد رفت، و در واقع ممکن است با آن کاملاً تفاوت داشته باشد. هر چند یک مطلب روشن است، و آن این است که این سازمان، به انضباط درونی زیاد و تاکیدی فراوان بر مسئولیت فردی برای روابط وارتباطات نیاز خواهد داشت. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

منابع انگیزش

مهندسی مجدد

سهم و نقش در ایجاد ارزش

منطق کسب و کار و تجارت جهانی

 
 
فهرست مطالب
موقعیت آینده: عازم کجا هستیم4
1- ظهور سازمان جدید4
2- چگونه شبکه ها، سازماه ها را برای رسیدن به نتایج بهتر، تغییر شکل می دهند.8
معماری اجتماعی و دگرگونی10
قدرت صراحت، و درستی در تعریف یا قدرت ویژه بودن11
اطلاعات پردازش شده- قابل رویت و همزمان12
ارزیابی عملکرد: شاخص های جدید و سیستم های نوین13
3- از زنجیرة ارزش تا صورت فلکی ارزش طراحی استراتژی دارای تاثیر و تاثر14
منطق جدید ارزش16
4- منطق کسب و کار و تجارت جهانی:17
1- رهبری دگرگونی: چرا برنامه های دگرگونی با شکست مواجه می شوند.17
اشتباه اول: عدم ایجاد احساس ضرورت، و فوریت18
هشت گام در ایجاد دگرگونی در سازمان ها19
اشتباه دوم: عدم تشکیل ائتلافی قدرتمند در راهبری21
اشتباه سوم: نداشتن ویژن یا بینش22
اشتباه چهارم: عدم ابلاغ همگانی ویژن23
اشتباه پنجم: عدم رفع و دفع موانع بر سر راه ویژن جدید24
اشتباه ششم: عدم برنامه ریزی سیستماتیک برای ایجاد دستاوردهنای کوتاه مدت25
اشتباه هفتم: اعلام پیش از موعد پیروزی26
اشتباه هشتم: نهادینه نکردن دگرگونی ها، در فرهنگ سازمان27
2- کارمهندسی مجدد:28
دنبال اتوماسیون نروید. همه را نابود کنید28
چرا در عمل، فرایندهائی غیر کار آمد را طراحی کرده ایم؟29
ماهیت مهندسی مجدد30
اصول مطرح در مهندسی مجدد31
برحول محور نتایج سازماندهی کنید. نه بر حول وظائف31
از کسانی استفاده کنید که از نتایج فرایند بهره می برند31
خلق مجدد «قطارهوائی»36
منابع انگیزش60
سهم و نقش در ایجاد ارزش62
تعیین «جهت» با استفاده از افراد کلیدی69
انجام نظارت از طریق رفتارهای بومی شده70
اطلاعات مدیریت از طریق روابط فردی جریان می یابد73
یک قرار داد استخدامی متغیر75
مدیریت با «روش انتخابی ماه»79
چهار چهره پراگماتیسم واصالت عمل81
حساسیت نسبت به زمینه و محیط82
 
 
 
 

دانلود با شتاب به پیش،بهترین نظریه ها درباره مدیریت دگرگونی اثر هجده نفر از بزرگترین اندیشمندان و صاحبنظران معاصر

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 18:30

 

بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید

ر این تحقیق كوپلیمریزاسیون پیوندی، مونومر آكریل آمید (Am) به نشاسته ذرت با آغازگر سریك آمونیوم نیترات (CAN) انجام گرفته و تاثیر غلظت مونومر، غلظت آغازگر، زمان پلیمریزاسیون و دمای واکنش در پلیمریزاسیون پیوندی مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید

نشاسته
آكریل آمید
سریك آمونیوم نیترات
كوپلیمریزاسیون پیوندی
دانلود مقاله بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاستهآكریل آمید
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته شیمی
دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید

 
چكیده
- در این تحقیق كوپلیمریزاسیون پیوندی، مونومر آكریل آمید (Am) به نشاسته ذرت با آغازگر سریك آمونیوم نیترات (CAN) انجام گرفته و تاثیر غلظت مونومر، غلظت آغازگر، زمان پلیمریزاسیون و دمای واکنش در پلیمریزاسیون پیوندی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آزمایش بازده ی پیوند (GE%) و درصد پیوندزنی (Add-on%) به ترتیب 893/24% و 062/11% بدست آمد.
 
 
كلید واژه:

نشاسته

آكریل آمید

سریك آمونیوم نیترات

كوپلیمریزاسیون پیوندی

 
 
1- مقدمه
در حفاریهای چاههای نفت و گاز از پلیمر به عنوان یك مواد افزودنی در ساختار گل حفاری استفاده می شود. افزودنیهای پلیمری به خوبی می توانند خواص رئولوژیكی گلهای حفاری را بهبود بخشند. كوپلیمریزاسیون پیوندی یک روش مناسب برای بهبود ماده ی تولیدی در خواص نشاسته می باشد. یكی از افزودنیهای پلیمری كه برای این منظور بكار می رود كوپلیمر پیوندی نشاسته-آكریل آمید می باشد. حضور كوپلیمر پیوندی نشاسته-آكریل آمید در گلهای حفاری سبب بهبود گرانروی، پایداری دیواره چاه و كنترل اتلاف صافی می شود. در این تحقیق هدف تولید كوپلیمر پیوندی نشاسته-آكریل آمید به منظور بهبود خواص رئولوژیكی گلهای حفاری می باشد.
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید1
چكیده1
كلید واژه2
1- مقدمه2
2- تاثیر عوامل واكنشی بر پارامترهای پیوندی2
2-1 آغازگر و غلظت آغازگر2
2-2 مونومرو غلظت آن3
2-3 اثر زمان کو پلیمریزاسیون3
2-4 اثردمای کو پلیمریزاسیون3
3- روش كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید4
4- نتایج5
5- مراجع5
 

دانلود بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 18:19

 

انواع مدل های قیمت گذاری سهام

انواع مدل های قیمت گذاری سهام

دانلود انواع مدل های قیمت گذاری سهام

انواع مدل های قیمت گذاری سهام
 مدل های عمومی
مدل ارزشگذاری MVA 
مدل میلر ومودیگلیانی
 مدل كامبل شیلر
مدل گلاسمن هاست
مدل والتر
 مدل ارزشیابی سهام با استفاده از نسبت قیمت به درآمد سهم
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته اقتصاد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9

انواع مدل های قیمت گذاری سهام

 
مدل های عمومی 
به طور کلی هرسهم  دو نوع جریان نقدی  ایجاد می كند. اول  سود سهام كه به طور منظم ( مثلاً سالانه) پرداخت می گردد و دوم قیمت فروش سهام در تاریخ واگذاری آن چنانچه سهم برای یك دوره ی طولانی نگهداری شود، ارزش فعلی قیمت آتی با توجه به افق زمانی كاهش می یابد و مقدار آن تقریباً برای مدت پنجاه سال یا صد سال صفر می شود)پاندی ،2003). بنابراین، قمیت سهام در زمان صفر برابر با ارزش فعلی جریان سود سهام برای یك دوره ی نامحدود می باشد.  
 
 
 
فهرست مطالب
انواع مدل های قیمت گذاری سهام1

1- مدل های عمومی1

2- مدل ارزشگذاری MVA2

4- مدل میلر ومودیگلیانی5

5- مدل كامبل- شیلر6

7- مدل گلاسمن- هاست7

8- مدل والتر8

9- مدل ارزشیابی سهام با استفاده از نسبت قیمت به درآمد سهم( ) شركت های مشابه9

 

دانلود انواع مدل های قیمت گذاری سهام

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 18:17

 

انواع مدلهای ریاضی تحلیلی پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای

در این مطالعه پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای در فضای باز و در حالات مختلف مورد مدلسازی و تجزیه و تحلیل ریاضی قرار گرفته است

دانلود انواع مدلهای ریاضی تحلیلی پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای

منابع نقطه ای
پراکنش آلاینده های گازی
انواع مدلهای ریاضی تحلیلی
دانلود مقاله انواع مدلهای ریاضی تحلیلی پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته محیط زیست
دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل doc
حجم فایل 96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

انواع مدلهای ریاضی تحلیلی پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای

 
چكیده
در این مطالعه پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای در فضای باز و در حالات مختلف مورد مدلسازی و تجزیه و تحلیل ریاضی قرار گرفته است. بدین منظور معادلات مربوط به بقای جرم جهت مدلسازی پراکنش از یک منبع مرتفع نقطه ای مانند یک دودکش،همراه با شرایط مرزی مناسب برای حالات دو بعدی و سه بعدی همراه با نفوذ در جهت باد و با صرفنظر از نفوذ در جهت باد تبیین و با روش‌های تحلیلی حل شده است و تأثیر شرایط مختلف جوی روی پراکنش آلاینده های گازی در حالت سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 
کلمات کلیدی:

منابع نقطه ای

پراکنش آلاینده های گازی

انواع مدلهای ریاضی تحلیلی

 
 
مقدمه 
پراکنش آلاینده های گازی در اتمسفر تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل آب و هوایی،زبری سطح، نوع پوشش سطح، نوع منبع و ارتفاع آزادسازی آلاینده ها قرار می گیرد. عوامل آب و هوایی عبارتند از : سرعت باد، جهت باد و نوع پایداری جوی. نوع پایداری جوی توسط عوامل مختلفی از جمله پروفیل عمودی دمای هوا، شدت تابت خورشیدی، سرعت باد ، مقدار ابر موجود در جو و ساعات مختلف شبانه روز تحت تأثیر قرار می گیرد. پایداری جوی توسط روشهای گوناگونی دسته بندی شده است. یکی از معروفترین انواع این دسته بندیها، دسته بندی پاسکوییل است که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته و در آن پایداری جوی به 7 دسته ازA (بسیار ناپایدار)تا G (بسیار پایدار) تقسیم شده است. به طور کلی هندسه سیستم کارتزین مورد استفاده جهت مدلسازی در شکل 1 نشان داده شده است[1و2].
 
 
 
 
فهرست مطالب
انواع مدلهای ریاضی تحلیلی پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای1
چكیده2
مقدمه2
مدلسازی3
شكل2. تغییرات غلظت در جهت باد با سرعت 1 متر بر ثانیه و پایداری جوی A6
شكل3. تغییرات غلظت در جهت باد با سرعت 5/2 متر بر ثانیه و پایداری جوی B6
پایداری جوی C6
نتیجه‌گیری7
منابع و مراجع7
 
 

دانلود انواع مدلهای ریاضی تحلیلی پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 18:17

 

پاورپوینت و ارائه کامل مدیریت زنجیره تامین SCM

یك زنجیره تامین،هم راستائی و هم سوئی شركتهائی است كه محصولات یا خدمات را به بازار عرضه می کنند

دانلود پاورپوینت و ارائه کامل مدیریت زنجیره تامین SCM

تعریف مدیریت زنجیره تامین
تاریخچه مدیریت زنجیره تامین
تفاوت مدیریت زنجیره تامین و لجستیک
حوزه های مدیریت زنجیره تامین 
هماهنگی در زنجیره تأمین و نقش IT
اطلاعات و اهمیت آن در زنجیره تامین
نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین و تجارت الکترونیک
اهمیت اطلاعات در زنجیره تامین
دانلود پاورپوینت و ارائه کامل مدیریت زن
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1125 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

پاورپوینت و ارائه کامل مدیریت زنجیره تامین SCM

 
مقدمه
مدیریت زنجیره تامین یکی از اصول بنیادی تجارت است که در سال های اخیر توانسته است این جایگاه را در تجارت الکترونیک نیز پیدا کند.در SCM زنجیره ای از شرکت ها حضور دارند که در جهت رفع نیاز جامعه عمل می کنند.
 
- یك زنجیره تامین،هم راستائی و هم سوئی شركتهائی است كه محصولات یا خدمات را به بازار عرضه می کنند .
(Lambert,M,Ellram. ( 1998
- یك زنجیره تامین كلیه مراحل مستقیم و غیر مستقیم كه در تكمیل درخواست (سفارش)مشتری درگیر هستند را شامل می شود .
زنجیره تامین فقط مرتبط با ساز نده و تامین كننده نیست بلكه حمل ونقل ، انبارها ،خرده فروشی ها و حتی خود مشتریان را نیز در برمی گیرد .
(Chopra and Meind1,2001)
- یك زنجیره تامین، شبكه ای از تسهیلات و گزینه های توزیعی است كه به تدارك مواد،تبدیل این مواد به فرآورده های واسطه ای یا محصولات نهائی و توزیع این محصولات به مشتریان می پردازند.
(Ganeshan , Ram and Terry P.Harrison,1995)
 
 
 
کلمات کلیدی:

لجستیک

مدیریت زنجیره تامین

اهمیت اطلاعات در زنجیره تامین

 
 
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف مدیریت زنجیره تامین
تاریخچه مدیریت زنجیره تامین
تفاوت مدیریت زنجیره تامین و لجستیک
حوزه های مدیریت زنجیره تامین 
هماهنگی در زنجیره تأمین و نقش IT
اثر شلاق چرمی
هماهنگی در زنجیره تأمین
اطلاعات و اهمیت آن در زنجیره تامین
نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین و تجارت الکترونیک
 

دانلود پاورپوینت و ارائه کامل مدیریت زنجیره تامین SCM

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 18:16

 

اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام(الگو و رهیافت SVAR)

در این مقاله رابطه بین تکانه های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند ماه 1390 بررسی می شود

دانلود اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام(الگو و رهیافت SVAR)

الگوی SVAR
تکانه قیمت نفت
شاخص قیمت بازار سهام
دانلود مقاله اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام(الگو و رهیافت SVAR)
بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ADF 
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
خرید مقاله و تحقیق رشته نفت
دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 158 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام(الگو و رهیافت SVAR)

 
چکیده
     بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور محسوب می شود که از سایر بخش های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر می پذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه های قیمت نفت  با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند ماه 1390 بررسی می شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده می گردد که در آن از متغییر های بازدهی سهام ، نرخ ارز واقعی وتولید ناخالص ملی و قیمت سکه بعنوان متغیرهای ابزاری  استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان داد که وقوع یک انحراف معیار تکانه در قیمت نفت در ابتدای دوره اثر مثبت، و بعد از آن اثر منفی  بر شاخص قیمت بازار سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیش-بینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دوره ها، قیمت نفت بعد از تولید ناخالص ملی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت بازار سهام دارد؛ که در طول زمان افزایش می یابد.
 
 
واژگان کلیدی:

الگوی SVAR

تکانه قیمت نفت

شاخص قیمت بازار سهام

 
 
 
1-مقدمه
    اقتصاد ایران یک اقتصاد تک محصولی است که بر پایه درآمدهای نفتی استوار است و بخش عمده درآمدهای کشور را درآمد های نفتی تشکیل می دهد. با در نظر گرفتن اینکه تغییر قیمت نفت، موجب تغییر درآمد نفت می گردد. بررسی تأثیر این نوسانات بر رشد اقتصادی ضروری است. چرا که رشد اقتصادی یکی از محورهای اساسی توسعه یافتگی هر کشور محسوب می شود. اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام  می باشد و این وابستگی طی سالیان طولانی بطور گسترده ای در تمام تاروپود این اقتصاد بوجود آمده است. لذا بررسی اثرات و پیامدهای نوسان قیمت نفت بر شاخص قیمت بازار سهام دارای اهمیت می باشد[8].
 
    اصولاً موفقیت بورس و جذابیت آن برای سرمایه گذاران بالقوه از طریق افزایش بازدهی و شاخص قیمت بازار سهام در بورس اوراق بهادار امکان پذیر می شود. همانطور که می دانیم عوامل متعددی از جمله عوامل داخلی، اقتصادی، روانی، سیاسی و غیره می توانند شاخص قیمت بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهند. نوسانات این متغیر و بی ثباتی آن ها در طول زمان باعث ایجاد اشکال در تصمیمات و پیش بینی های اقتصادی شرکت ها و سرمایه گذاران می شود. در هر نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاران به دنبال کسب بازده از سرمایه گذاری خود هستند و سعی دارند که از مقدار آتی بازده سهام اطلاعاتی کسب کنند. مشخص بودن متغیرهای مؤثر بر قیمت و بازده سهام می تواند راه گشایی برای سرمایه-گذاران جهت شناخت ساز و کار بازار سهام و برنامه ریزی آتی باشد. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت و بازده سهام دارد، قیمت نفت است. 
 
    با توجه به اینکه بازار جهانی نفت در طول تقریباً چهار دهه گذشته بسیار پر رونق بوده است، شناخت نحوه و شدت اثر-گذاری تکانه ها در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر بورس اوراق بهادار، موضوعی غیر قابل انکار است. بنابراین به نظر می رسد که شناخت تأثیر این متغیر و سایر متغیرهای کلان اقتصاد بر شاخص قیمت  بازار سهام می تواند روند کلی حرکت بازار سرمایه را نشان داده و نقش مهمی در پیش بینی رفتار بازار سهام و در نتیجه امکان سیاست گذاری مناسب ایفا نماید. بنابراین در این پژوهش تأثیر تکانه های قیمت نفت بر شاخص قیمت بازار سهام در بورس اوراق بهادر مورد بررسی قرار می گیرد[7و2].
 
 
 
فهرست مطالب
اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام1

رهیافتSVAR1

چکیده3
واژگان کلیدی:3
1-مقدمه4
2-بیان مسأله4
3-پیشینه پژوهش6
4-روش پژوهش8
5-ارزیابی نتایج :9
6-نتایج آزمون ریشه ی واحد9

جدول 1 : بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ADF10

7-تعیین طول وقفه بهینه10
جدول 2 تعیین طول وقفه بهینه11
8-نتایج آزمون همگرایی11
جدول3 نتایج آزمون همگرایی یوهانسن12
9-برآورد الگویSVAR12
10-بررسی نتایج تابع واکنش آنی14
نمودار 2 نتایج تابع واکنش آنی شاخص قیمت بازار سهام به نرخ ارز واقعی17
نمودار 3 نتایج تابع واکنش آنی شاخص قیمت بازار سهام به قیمت سکه17
11-تجزیه واریانس17
12-خلاصه و نتیجه گیری18
13-توصیه های سیاستی:19
14- پیشنهاد برای مطالعات آتی19
منابع و مآخذ20
 

دانلود اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام(الگو و رهیافت SVAR)

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 18:4

 

صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال

جرم شناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمین بزرگسال و سابقه دار سخن بسیار گفته اند

دانلود صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال

بزهکار
جرایم اطفال
جرم شناسی
صلاحیت محاکم
دانلود مقاله صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
خرید مقاله و تحقیق رشته حقوق
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال

 
مقدمه :
جرم شناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمین بزرگسال و سابقه دار سخن بسیار گفته اند. نظرات و یافته های آنها در مورد  شناخت علل بزهکاری و توجه به شخصیت اطفال بزهکار و لزوم اصلاح و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط آنها هم در اسناد بین المللی و هم در حقوق بسیاری از کشورها در قالب ایجاد محاکم اختصاصی برای اطفال بزهکار و استفاده از قضات مجرب و متخصص و  مددکاران اجتماعی به منظور تعدیل روحیه ضد اجتماعی و بازگشت مجدد آنها به جامعه،  ظهور و بروز نموده است. در حقوق کیفری ایران نیز اولین بار در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال بین 6 تا 18 سال را داشت تاسیس گردید.
 
 این قانون با توجه به این که ویژگی های خاصی را برای قاضی این دادگاه قائل شده بود و همچنین بر این دادگاه آیین دادرسی و مقررات خاصی حاکم بود نمونه مطلوبی از یک دادگاه اختصاصی اطفال به شمار می رفت.  اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار رسیدگی به جرایم اطفال را تابع قواعد عمومی و به همراه  مجرمین بزرگسال قرار داد  و تمایلی به ایجاد محاکم اختصاصی از خود نشان نداد.
 
اما ضرورت ها و پی بردن به آثار سوء رسیدگی توام به جرایم اطفال و بزرگسالان بزهکار در یک دادگاه ، مقنن را واداشت تا به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 شعب تخصصی از محاکم عمومی را برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص نماید. هرچند که این اقدام پسندیده است اما هیچگاه مطلوب و متناسب با یافته های جرم شناسان نیست زیرا اولاً رسیدگی این دادگاه تخصصی اطفال به جرایم عمومی مجرمین بزرگسال با مانعی همراه نیست. ثانیاً قضات شاغل در این محاکم اغلب فاقد تخصص در زمینه بزهکاری اطفال بوده و از مددکاران اجتماعی در ضمن رسیدگی به جرایم آنها استفاده نمی شود. ثالثاً قانونگذار در زمینه صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم مختلف آنها موضع روشنی ندارد  و عملاً دادگاه اطفال در زمینه صلاحیت با نظرات مشورتی و آرای وحدت رویه اداره می شود. در این مقاله درصدد تعیین مرجع صالح در خصوص جرایم ارتکابی دو دسته از اطفال نابالغ و بالغ کمتر از 18 سال از میان قوانین ، نظرات مشورتی و آرای وحدت رویه هستیم. 
 
 
کلمات کلیدی:

بزهکار

جرایم اطفال

جرم شناسی

صلاحیت محاکم

 
 
فهرست مطالب
صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال1
مقدمه :1
1- اطفال نابالغ2
جرایم داخل در صلاحیت محاکم عمومی :2
1-2- جرایم داخل در صلاحیت محاکم اختصاصی3
1-2-2- دادگاه کیفری استان4
2- اطفال بالغ کمتر از 18 سال4
2-1- جرایم داخل در صلاحیت محاکم عمومی4
2-2- جرایم داخل در صلاحیت محاکم اختصاصی5
2-2-1- دادگاه انقلاب5
2-2-2- دادگاه کیفری استان :5
 

دانلود صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 17:59

 

توازن بار در ابرهای محاسباتی

با توجه به اهمیت فرآیند توازن بار در رایانش ابری، هدف این مقاله بررسی این فرآیند و مقایسه روشهای مطرح در این حوزه میباشد

دانلود توازن بار در ابرهای محاسباتی

توازن ابر
رایانش ابر
چالش در ابر
دانلود مقاله توازن بار در ابرهای محاسباتی
مزایای اصلی رایانش ابری
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
خرید مقاله و تحقیق
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی مهندسی نرم افزار
فرمت فایل doc
حجم فایل 230 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

توازن بار در ابرهای محاسباتی

A comparative study into distributed load balancing algorithms for cloud computing

 
چکیده:
اینترنت، از ابتدای آغاز کار خود تاکنون، دست خوش تحولات فراوانی شده است که بعضی از آنها موجب تغییر شیوه زندگی بشر در چند دهه اخیر گشته است. یکی از جدیدترین تغییرات در نحوه کارکرد اینترنت، با معرفی رایانش ابری صورت پذیرفته است. این فناوری جدید به دلیل ویژگی هایش به سرعت محبوب شده است چرا که در رایانش ابری همه نوع امکانات به کاربران، به عنوان یک سرویس ارائه شده است. طبیعتاً هر تغییر و مفهوم جدیدی در دنیای فناوری، مشکلات و پیچیدگی های خاص خود را دارد. بهره گیری از رایانش ابری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چالشهای فراوانی را پیش روی صاحب نظران این حوزه قرار داده است که از آن جمله میتوان به مواردی نظیر: توازن بار، امنیت، قابلیت اطمینان، مالکیت، پشتیبان گیری از داده ها و قابلیت حمل داده ها اشاره کرد. 
 
با توجه به اهمیت فرآیند توازن بار در رایانش ابری، هدف این مقاله بررسی این فرآیند و مقایسه روشهای مطرح در این حوزه میباشد.گریدهای رایانشی مدل جدیدی برای توسعه رایانشهای موازی سنگین می باشد که هدف آن ایجاد یک ابررایانه انتزاعی با استفاده از منابع آزاددر شبکه های گسترده برای بسترهای نامطمئن چون اینترنت  می باشد. از آنجایی که در گریدهای رایانشی بستر ارتباطی و موجودیت منابع بسیار پویا است لذا مدیریت منابع از جمله توازن بار از مسائل مهم می باشد.در این مقاله ابتدا به توضیح و تعریفی از محاسبات ابری و مزایا و معایب آن پرداخته شده است و سپس به شرح توازن بارو بررسی و ارائه ی الگوریتم هایی در زمینه ی فوق و شرح الگوریتم کلونی مورچه پرداخته شده است.
 
 
کلیدواژه ها:

توازن ابر

رایانش ابر

چالش در ابر

 
 
مقدمه:
رایانش ابری مدلی بر پایه ی شبکه های بزرگ کامپیوتری مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه ،مصرف و تحویل سرویس های فناوری اطلاعات و سایر منابع اشتراکی رایانشی  با بکارگیری اینترنت را ارائه می کند.رایانش ابری راهکارهایی برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات به شیوه های مشابه با صنایع همگانی پیشنهامی می کند.دلیل استفاده از واژه ی ابر اینست که پردازش ابری جزئیات فنی اش را از دید کاربران پنهان می سازد ولایه ای از انتزاع را بین این جزییات فنی و کاربران به وجود می آورد.به عنوان مثال آنچه یک ارائه دهنده ی سرویس نرم افزاری  در رایانش ابری ارائه می کند ،برنامه های کاربردی تجاری برخط است که از طریق مرورگر وب یا نرم افزار های دیگر به کاربران ارائه می شود .نرم افزارهای کاربردی و اطلاعات روی سرورها ذخیره می گردند و براساس تقاضا در اختیار کاربران قرار می گیرد.جزئیات از دید کاربر مخفی می مانند و کاربران نیازی به تخصص یا کنترل در مورد فناوری زیر ساخت ابری که از آن استفاده می کنند ندارند.رایانش ابری را گروهی تغییر الگوواره ای می دانند که دنباله روی تغییری ست که در اوایل دهه 1980 از مدل رایانه بزرگ به مدل کارخواه-کارساز صورت گرفت.[13]
 
 
 
 
فهرست مطالب
توازن بار در ابرهای محاسباتی1
چکیده:2
1-مقدمه:3
2-تعریف3
2-1-تاریخچه4
3-مقایسه با مدلهای دیگر رایانش5

4-مزایای اصلی رایانش ابری:6

5-چالش ها7
آسیب پذیری دربرابر رکوداقتصادی:7

6-1-توازن بار چیست؟10

6-3-انواع الگوریتمهای توازن بار[3]11
6-3-1-توازن بار ایستا(Static)12
6-3-2-توازن بار پویا(Dynamic)12
6-4-مسأله توازن بار را می توان به صورت یك فرآیند تصمیم گیری چهار مرحله ای دانست:13
6-5-معیارهای الگوریتمهای توازن بار[1]14

6-6-الگوریتمها و روشهای توازن بار[7]15

•گرایش نمونه گیری تصادفی16
•روش کارتن16
•توازن بار مبتنی بر سرور برای سرویسهای توزیع شدهی اینترنتی17
•منطق فازی17
•مدل پیام گرا18
•الگوریتم Min-Min19
•الگوریتم Min-Max19
•الگوریتمهای توازن بار دو مرحلهای OLB + LBMM19
•الگوریتم Queue-Idle-Join20

•روش كولونی مورچه ها[14]20

مقایسه ی الگوریتم ها ی مطرح شده [18]21
6-6-1-چگونگی یافتن کوتاهترین مسیر توسط مورچه ها[22]22
نتیجه:23
REFERENCES24
 

دانلود توازن بار در ابرهای محاسباتی

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 14:12

 

مقاله روستای لالان (لالون)

روستای لالان در فاصله 11 کیلومتری شمال شرق فشم و در طرفین رودخانه لالون و در فاصله 3 کیلومتری شمال زایگان و در موقعیت جغرافیایی 35 درجه و 59 دقیقه قرار دارد

دانلود مقاله روستای لالان (لالون)

روستای لالان (لالون)
منابع درآمد روستای لالون
جاذبه های گردشگری روستای لالان
امکانات آموزشی و فرهنگی روستای لالان
دانلود مقاله روستای لالان (لالون)
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
خرید مقاله و تحقیق
خرید پایان نامه
فروشگاه فایل
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

مقاله روستای لالان (لالون)

 
 
محیط طبیعی:
روستای لالان در فاصله 11 کیلومتری شمال شرق فشم و در طرفین رودخانه لالون و در فاصله 3 کیلومتری شمال زایگان و در موقعیت جغرافیایی 35 درجه و 59 دقیقه قرار دارد. این روستا در لابه‌لای دره‌ها، کوهها و قلل البرز مرکزی و در شمال و شمال شرقی قله توچال و جنوبی‌ترین رشته کوه البرز مرکزی که از غرب به شرق از ارتفاعش کاسته می‌شود و نواحی دشت را از مناطق کوهستانی جدا می‌نماید قرار گرفته است.لالان روستای خوش آب و هوا در شمال تهران و در منطقه شمیران واقع شده است زمستانی بسیار زیبا و پوشیده از برف و یخ غیر قابل توصیف دارد تابستانی خنک، سرسربز با میوه‌های خوشمزه و زیبا، بهار پوشیده از گیاهان و غنچه و سبزی‌های خوشمزه و درختان بلند قد که نشانة عظمت این روستا است و قارچ منحصر به فرد آن و پاییزی رنگارنگ و بسیار زیبا و پوشیده از برگ دارد.
 
بهار لالان بسیار زیباست و این زیبایی همه را مجذوب خود می‌نماید شکوفه‌های رنگارنگ در این روستا یکی از نشانه‌های زیبایی روستا است شکوفه هایی که انسان را روانة بهشت می‌گرداند و پی به قدرت بی حد و حصر خداوند می‌رساند. در فصل بهار گلهای بسیار زیبایی در دامنه‌های کوه آن مشاهده می‌گردد. مانند گل های لاله و شقایق و یک زیبایی خاصی را در اینی نواحی به وجود می‌آورد. وجود گل‌های یاس و بنفشه یکی دیگر از زیبایی  فصل بهار آن است. شکوفه های سفید و صورتی انسان را مجذوب خود می کند. گلهای وحشی و خودرو که به رنگ زرد و سفید هستند زیبایی طبیعت را دو چندان می کند. رودخانة این روستا در فصل بهار طغیان می کند و به رنگ قهوه ای است و سیلابی نیز در این موقع از سال به دلیل آب شدن برف کوهها به راه می افتد چشمه های آن پر آب می گردد به طوری که مردم روستا به خصوص پیران آن برای خوردن آب گوارا و شفاف نوه های خود را به همراه دبه هایی بر سر چشمه می فرستند چرا که عقیده دارند که آب این چشمه ها شفا بخش است. کوههای سر به فلک کشیده در این روستا بسیار زیبا می باشد علفهای هرز بر روی این کوه ها و دامنه های آن زیبایی کوه ها را دو چندان کرده است.
 
درختان بسیار زیبایی از قبیل درخت تبریزی که نشانه استوار بودن و مقاومت در برابر حوادث های طبیعی مانند باد، تگرگ و برفهای سنگین است سبزی های کوهی این روستا از قبیل تلفک و والک و گوالک، طعم بسیار بسیار لزیزی را دارا هستند. زنان روستا در این فصل برای چیدن سبزی های کوهی عازم کوهها می گردند و غذاهای لذیذ و خوشمزه با این سبزی ها درست می کنند. فصل تابستان نیز در این روستا یکی دیگر از زیبایی های آن است که از لحاظ آب و هوا بسیار خوش آب و هواست و طراوت و شادابی خاصی به روستا و ساکنان آن می دهد.در فصل تابستان شکوفه ها ریخته و به جای شکوفه ها میوه های خوش رنگ و آبدار جایگزین آن می گردد. میوه هایی از قبیل آلبالو، گیلاس، سیب، زردآلو و هلو که از لحاظ خوشمزگی در ردة عالی هستند. 
 
 
کلمات کلیدی:

روستای لالان (لالون)

منابع درآمد روستای لالون

جاذبه های گردشگری روستای لالان

امکانات آموزشی و فرهنگی روستای لالان

 
 
فهرست
محیط طبیعی:2
اقلیم و آب و هوا:5
حرکت به سمت لالان:7
فراوانی آب، پوشش گیاهی غنی:8
توانمندی های آشکار و پنهان:9
جنگل و بیشه زار:10
خانه های مسکونی روستا:11
جمعیت:13
زبان، آداب و رسوم و فرهنگ مهمان پذیر ساکنان:15
جاذبه های گردشگری:17
جاذبه های زیارتگاهی:18
وزش باد:21
منابع درآمد روستای لالون:22
وضعیت اقتصادی:23
امکانات آموزشی و فرهنگی:24
تعیین محدودة اراضی:25
اوقات فراغت26
پیش بینی برای آینده:29
منابع و مأخذ:32
 
 
 
 
 

دانلود مقاله روستای لالان (لالون)

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 14:7

 

ﺍﻧـﺘـﺨـﺎﺏ ﺍﻟـﮕﻮﻱ ﺣـﻔـﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﺗﺸـﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﭘـﺎﺭﺍﻣـﺘـﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋـﻮﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨـﮓ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ موته

ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫــﺎﻱ ﻣﻬــﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﻳــﻚ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻧﻔﺠــﺎﺭﻱ، ﺧﺮﺩﺷــﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺳــﺖ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳـﻄﺢ ﻣﻴﻨـﻴﻤﻢ ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺭﺩ

دانلود ﺍﻧـﺘـﺨـﺎﺏ ﺍﻟـﮕﻮﻱ ﺣـﻔـﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﺗﺸـﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﭘـﺎﺭﺍﻣـﺘـﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋـﻮﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨـﮓ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ موته

ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ
ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ
انفجار سنگ
ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ موته
الگوی حفاری و ﺁﺗﺸﺒﺎﺭﻱ
ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﮓ
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ﻣﻬـﻨﺪﺳﻲ ﺍﺳﺘـﺨـﺮﺍﺝ معدن با عنوان ﺍﻧـﺘـﺨـﺎﺏ ﺍﻟـﮕﻮﻱ ﺣـﻔـﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﺗﺸـﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﭘـﺎﺭﺍﻣـﺘـﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋـﻮﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨـﮓ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ موته
ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﺗﺸﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ
سیستم همکاری در فروش فایل
همک
دسته بندی صنایع و معادن
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1233 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 177

ﭘـﺎﻳﺎﻥ ﻧـﺎﻣﻪ ﻛـﺎﺭﺷـﻨﺎﺳـﻲ ﺍﺭﺷـﺪ ﻣﻬـﻨﺪﺳﻲ ﺍﺳﺘـﺨـﺮﺍﺝ معدن با عنوان ﺍﻧـﺘـﺨـﺎﺏ ﺍﻟـﮕﻮﻱ ﺣـﻔـﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﺗﺸـﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﭘـﺎﺭﺍﻣـﺘـﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋـﻮﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨـﮓ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ موته

 
*این پایان نامه توسط سعید قربانی مقدم به انجام رسیده است.
 
 
ﭼـﻜـﻴﺪﻩ :
ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫــﺎﻱ ﻣﻬــﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﻳــﻚ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻧﻔﺠــﺎﺭﻱ، ﺧﺮﺩﺷــﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺳــﺖ. ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳـﻄﺢ ﻣﻴﻨـﻴﻤﻢ ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺭﺩ  . ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑـﺎﺯ، ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﺑـﺎﺭ ﺳـﻨﮓ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎﻱ ﺣﻔـﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ،ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﻟﺮﺯﺵ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺧﺮﺩﺷـﺪﮔﻲ ﺧـﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺎ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ، ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ .ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﺭﺯﻩ ، ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳـﻨﮓ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺳـﻨﮓ ،ﻫـﺎ  ...  ﭼﮕﺎﻟﻲ، ﻫﻮﺍﺯﺩﮔﻲ ﻭ ، ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺳﻨﮓ ﻣـﻲ، ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺩﺭ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﺑـﺎﺭ ﺳـﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ . ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺭ ﺳـﻨﮓ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ  .
 
 ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳـﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮﺭﺩﻱ ﺭﻭﻱ ﻣﻌـﺪﻥ ﻃـﻼﻱ ﻣﻮﺗـﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﮔﺮﻓـﺖ ﻭ ﺧـﻮﺍﺹ  10  ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻠﻮﻙ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺑﻠﻮﻙ  ﻳـﻚ ﻣـﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿـﻲ ، ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑﻌـﺪﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪﻱ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻥ ﻣﻲﺗـﻮﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻛﻠـﻲﺑـﻪ ﻳـﻚ ، ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﻛﺸﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺩﺭ ﻋﻤـﻞ ﻣﺪﻝ  ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩ. ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻣﺪﻝ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻠﻮﻙﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ  ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺷﺪ SPSS 12 ﻣﺸﺨﺺ. ﺭﻭﺵ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻳـﻦ ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻧﻌﻄـﺎﻑ ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿﻲ ، ﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺭﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳـﻢ  . ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻗـﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ SPSS ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪﻩ  ، ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﺩﺍﺭﺩ . 
 
 
 
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ:

ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ

ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ

انفجار سنگ

ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ موته

الگوی حفاری و ﺁﺗﺸﺒﺎﺭﻱ

ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﮓ

 
 
 
ﻣـﻘـﺪﻣـﻪ :
ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ…ﻫﻮﺍ ﻭ ، ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﺮﺯﺵ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺣﻔﺎﺭﻱ، ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫـﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ ﺧـﻮﺏ ﺧﺮﺩﺷـﺪﮔﻲ ﻭ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﺗـﻮﺩﻩ  ، ﻭ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳﻨﮓ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳـﻴﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺑـﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑـﺎﺭﺑﺮﻱ  ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺰﻳﻨﻪ ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻫـﺎﻱ  ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﭼﻴﺪﻥ ﻗﻄﻌـﺎﺕ ﺑـﺰﺭﮒ ﻭ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ ﺁﻧﻬـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺭﺍﻧـﺪﻣﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ  …  ﺧﺮﺩﺍﻳﺶ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ  ﺑﺮﺩ  . ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﺮﺩﺷـﺪﮔﻲ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧـﺖ ،ﻫﺪﻑ 5  ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ، ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ %  ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﻠـﻮﻙ ﺧﺮﺩﺷـﺪﮔﻲ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻭ ، ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺳـﻴﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺧـﺮﺩﺍﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻴﺮﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ .
 
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﮓ  ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺁﻥ ﺑـﺎ ﺍﻟﮕـﻮﻱ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ ﻛـﻪ ﺩﺭﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺩﻭ ﻣـﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿـﻲ ﭘـﻴﺶ ، ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺑﻴﻨـﻲ ﺧﺮﺩﺷـﺪﮔﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﺩﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ). ﺍﻳـﻦ ﺩﻭ ﻓﺮﻣـﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻩ  ﺍﻧـﺪ . ( ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ ﻣﻮﺗﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﻄـﺮ  ﺭ …ﺧﺮﺝ ﻭﻳﮋﻩ، ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﻔﺠـﺮﻩ ﻭ ،ﭼﺎﻝ ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷـﺪ. 
 
ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻓـﺼﻞ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﺗﺸﻜﺎﺭﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﻣﻲﺗ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺭﺩﻳﻔـﻲ ، ﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﺑـﺎﺭ ﺳـﻨﮓ ﭼﺎﻝ ...  ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺣﻔﺎﺭﻱ، ﺧﺮﺝ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮔﻞ ﮔﺬﺍﺭﻱ ،ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺍﻱ ﺑـﻴﻦ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﺑـﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺑﻌـﺎﺩﻱ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  . ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻠﻲ ﻣﻌﺎﺩﻻﺗﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﭘﺪﻳـﺪﻩ  ﻫـﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺍﺳـﺖ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ . ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ  ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳﺖ  .  . ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳـﺖ ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩﻱ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟـﺬﺍ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻫﻔـﺘﻢ ﻧﻴـﺰ ﻳـﻚ ﻣـﺪﻝ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳـﻨﮓ ﻣـﻲ  ﺍﺭﺍﺋـﻪ ،ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
 
 
 
 
ﻓـﻬـﺮﺳﺖ ﻣـﻄﺎﻟﺐ

  1 ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ - ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ -

ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-12
 -ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ 2-12
 -ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ 
3-1 ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
 3 -ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ 1-3-1 
3 -ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
 2-3-1ﺿﺮﺑﻪ 4 
 ﻣﻮﺝ -ﮔﺎﺯ 3-3-1 
 ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ 4 -ﺳﻨﮓ 4-3-1
  ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﻮﺩﻩ 5 -ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ 4-1 
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ 6 -ﻣﻌﺪﻧﻜﺎﺭﻱ 5-1
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
12 -ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ 6-1 ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ  
  15 -ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ 7-1 ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻃﺮﺡ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
 

 ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻣﺪﻝ ﻫﺎ ﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﺮﺩﺷﺪﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ 

-ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-220
 -ﺭﻭﺵ 2-2 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻫﺎﻱ  ﺧﺮﺩﺷﺪﮔﻲ 21
  ﺑﻴﻨﻲ -ﻣﺪﻝ 3-2ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ﺳﻨﮓ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩ  ﺧﺮﺩﺷﺪﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯﺍﻧﻔﺠﺎﺭ 25
ﻣﺪﻝ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻛﻮﺯ- ﺭﻡ
 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ -ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ ﻣﻮﺗﻪ 29 

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ - ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﺗﺸﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ

 -ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-439 
-ﭼﺎﻟﻬﺎ 2-4 39 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ﻭ -ﺳﻨﮓ 1-2-4  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺭ 39
 -  ﭼﺎﻟﻬﺎ 2-2-440 
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﺩﻳﻔﻲ -ﻩ 3-2-4  ﺧﺮﺝ ﻭﻳﮋ41
 -ﺧﺮﺟﮕﺬﺍﺭﻱ 4-2-4  ﭼﮕﺎﻟﻲ 
41 -ﭼﺎﻝ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻱ 5-2-4  ﻗﻄﺮ 
42 -ﮔﺬﺍﺭﻱ 6-2-4  ﮔﻞ 43
 -ﺣﻔﺎﺭﻱ 7-2-444 ﺍﺿﺎﻓﻪ
 -ﻣﻨﻔﺠﺮ 3-4 45ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻩ -ﺳﻨﮓ 4-4 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ  
  45 -ﺧﻴﺮ 5-4 ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄ48 -ﺷﻨﺎﺳﻲ 6-4 ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻣﻴﻦ 49 
 

 – ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ 52ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

 -ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-553 -ﺭﻭﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
-ﺭﻭﻱ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ 2-5 53 ﺍﺛﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ
-ﺳﻨﮓ 1-2-5
  ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ 53 
  -ﻫﻮﺍﺯﺩﮔﻲ 2-2-5  63 
-ﺗﺨﻠﺨﻞ 3-2-5 64 
 -ﻣﺪﻭﻝ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ 65 
 ﻫﺎﻱ ﺍﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ 
ﻭ -  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ 66 
-ﭼﮕﺎﻟﻲ 7-2-5 68
 -ﺑﻨﺪﻱ 8-2-5 ﻻﻳﻪ 69 
-ﺩﺭﺯﻩ 9-2-5  ﻫﺎ)ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ 
72 ( ﻫﺎ -ﮔﺴﻞ 10-2-5 
76 ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ 11-2-5 ﭼﻴﻦ 77 5-3-
  (BI)  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻧﺪﻳﺲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ  
 (A) ﻭﻓﺎﻛﺘﻮﺭﺳـﻨﮓ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫـﺎﻱ 77 
ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ
 5-4- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺮﺝ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﻄﺤﻲ
 

فصل ششم:تحلیل ابعادی 87

 

ﻓــﺼﻞ ﻫﻔــﺘﻢ :ﺗﻌﻴــﻴﻦ مدل ﺭﻳﺎﺿــﻲ ﺑــﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳــﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ بردن ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ 104

 
فصل هشتم:نتایج و پیشنهادات 120
 
ضمایم 132
 
منابع 170
 

دانلود ﺍﻧـﺘـﺨـﺎﺏ ﺍﻟـﮕﻮﻱ ﺣـﻔـﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﺗﺸـﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﭘـﺎﺭﺍﻣـﺘـﺮﻫﺎﻱ ﮊﺋـﻮﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨـﮓ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﻃﻼﻱ موته

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 14:2

 

گزارش كارآموزی مهندسی مواد با عنوان ریخته گری آبكاری كروم

روکش‌های لایه کروم رنگی شبیه نقره سفید مایل به آبی دارند قدرت انعکاس سطح کروم‌کاری شده و کاملا صیقلی شده در حد 65% است (برای نقره 88%و كروم 55%) در حالی که خاصیت انعکاس نقره و كروم با گذشت زمان ضایع می‌شود در مورد کروم تغییری حاصل نمی‌شود

دانلود گزارش كارآموزی مهندسی مواد با عنوان ریخته گری آبكاری كروم

آبکاری فلزات
الکترولیتهای كروم
ریخته گری آبكاری كروم
آبکاری کروم
دانلود گزارش كارآموزی مهندسی مواد با عنوان ریخته گری آبكاری كروم
خرید گزارش كارآموزی مهندسی مواد
انجام گزارش كارآموزی مهندسی مواد
خرید تحقیق
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی مواد و متالوژی
فرمت فایل doc
حجم فایل 259 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

گزارش كارآموزی مهندسی مواد با عنوان ریخته گری آبكاری كروم

محل كارآموزی:شركت اصفهان گالوانیك

 
مقدمه 
نیکل یکی از مهمترین فلزاتی است که در آبکاری به کار گرفته می‌شود. تاریخچه آبکاری كروم به بیش از صدها سال پیش باز می‌گردد این کار در سال 1843 هنگامی که R.Rotlger توانست رسوبات كروم را از حمامی شامل سولفات كروم و آمونیوم بدست آورد آغاز گردید بعد از آن Adams اولین کسی بود که توانست آبکاری كروم را در موارد تجاری انجام دهد. كروم رنگی سفید شبیه نقره دارد که کمی متمایل به زرد است و به راحتی صیقل‌پذیر و دارای خاصیت انبساط و انقباض جوش‌پذیر بوده و مغناطیسی می‌بلاشد. آبکاری با كروم اساسا به منظور ایجاد یک لایه براق برای یک لایه بعدی مانند کروم و به منظور فراهم آوردن جلای سطحی خوب و مقاومت در برابر خوردگی برای قطعات فولادی برنجی و حتی بر روی پلاستیکهایی که با روش‌های شیمیایی متالیزه شده‌‌‌اند به کار می‌رود. مواد شیمیایی که در الکترولیتهای كروم به کار می‌روند عبارتنداز: 
 
•نمک فلزی (مهمترین آنها سولفات كروم است و همچنین از کلرید كروم و سولفومات كروم نیز استفاده می‌شود.) 
•نمک رسانا (برای بالا بودن قابلیت رسانایی ترجیحا از کلریدها مخصوصا کلرید كروم استفاده می‌شود.)
•مواد تامپونه کننده (برای ثابت نگه داشتن PH اصولا اسید بوریک به کار برده می‌شود.) 
•مواد ضد حفره‌ای شدن (برای جلوگیری از حفره ای شدن به الکترولیتهای كروم موادی اضافه می کنند که مواد ترکننده نامیده می شوند. سابقا از مواد اکسید کننده به عنوان مواد ضد حفره استفاده می‌شد.) 
 
 
کلمات کلیدی:

آبکاری فلزات

الکترولیتهای كروم

ریخته گری آبكاری كروم

 
 

آبکاری کروم 

روکش‌های لایه کروم رنگی شبیه نقره سفید مایل به آبی دارند. قدرت انعکاس سطح کروم‌کاری شده و کاملا صیقلی شده در حد 65% است (برای نقره 88%و كروم 55%) در حالی که خاصیت انعکاس نقره و كروم با گذشت زمان ضایع می‌شود در مورد کروم تغییری حاصل نمی‌شود. لایه‌های کروم قابل جوشکاری نبوده و رنگ‌کاری و نقاشی را نمی‌پذیرند. کروم در مقابل گازها موادقلیایی و نمکها مقاوم است اما اسید سولفوریک واسید کلریدریک وسایر اسیدهای هالوژن‌دار در تمام غلظتها ودر تمام درجه حرارتها بر روی کروم تاثیر می گذارند. به دنبال رویین شدن شیمیایی روکش‌های کروم مقاومت خوبی در اتریختگی كروم  فر از خود نشان می‌دهند و کدر نمی‌شوند. از این رو به تمیز کردن و یا نو نمودن توسط محلولها یا محصولات حل کننده اکسیدها را ندارند. روکش‌های کروم تا 500 درجه سانتیگراد هیچ تغییری از نظر کدر شدن متحمل نمی‌‌شوند.
 
رویین شدن حالتی است که در طی آن در سطح کروم اکسید کروم (3+) تشکیل می شود. این عمل موجب جابه‌جایی پتانسیل کروم از 0.717 به 1.36 ولت می شود و کروم مثل یک فلز نجیب عمل می نماید. لایه های پوششی کروم براق با ضخامت پایین (در حدود 1 میکرومتر)که غالبا در کروم‌کاری تزیینی با آن روبه رو هستیم فولاد را در مقابل خوردگی حفاظت نمی‌کنند کروم کاری ضخیم که در مقابل خوردگی ضمانت کافی داشته باشد فقط از طریق کروم‌کاری سخت امکانپذیر است. با توجه به اینکه پوشش‌های کروم الکترولیتی سطح مورد آبکاری را به طور کامل نمی‌پوشانند از این رو کروم‌کاری تزیینی هرگز به تنهایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه همواره آن را به عنوان پوشش نهایی بر روی واکنش‌هایی که حفاظت سطح را در مقابل خوردگی ضمانت می‌نمایند به کار می‌روند. معمولا به عنوان پایه محافظ از كروم استفاده می‌شود.
 
 
 
 
 
 

دانلود گزارش كارآموزی مهندسی مواد با عنوان ریخته گری آبكاری كروم

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 13:57

 

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت

صنعت نفت
حسابداری شركت نفت
امور برنامه ریزی و بودجه
دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت
خرید گزارش کارآموزی رشته حسابداری
انجام گزارش کارآموزی رشته حسابداری
خرید تحقیق
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت

 
مقدمه 
استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است .دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود.استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی ) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.
 
واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری ، واحد فرعی یک واحد سرمایه گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است .
 
 
کلمات کلیدی:

صنعت نفت

حسابداری شركت نفت

امور برنامه ریزی و بودجه

 
 
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
صنعت نفت قدیمی ترین و بزرگترین بخش صنعتی است كه صاحب یكی از اولین و منسجم ترین تشكیلات در مجموعه نظام اداری كشور می باشد.چنانچه سال 1278 شمسی را كه عملیات حفاری برای اولین بار در مسجد سلیمان به نتیجه رسید و نفت از عمق 1180 پایی زمین فوران كرد تاریخ آغاز حیات صنعت نفت در ایران محسوب نمائیم ، تا به امروز بیش از 81 سال از عمر این كاراترین پدیده صنعتی قرن حاضر ، در كشورمان سپری گردیده است.بررسی تحولات مختلف طی این سالها نشان می دهد كه صنعت نفت ایران از اولین روزهای تولدش  با تمامی رویدادها و حوادث سیاسی – اقتصادی و اجتماعی كشورمان همراه گردیده و در بسیاری موارد نیز خود عامل و محرك اصلی جریاناتی تاریخ ساز بوده است كه پرداختن به این مسائل از جمله اهداف مجموعه حاضر نیست و خود به فرصت و رخصتی شایسته نیازمند است.
 
اما آنچه در ارتباط با این مجموعه شایان ذكر می باشد ، این است كه طی دهه های متمادی پس از آغاز حركت چرخهای صنعت نفت در ایران ، سازمان و تشكیلات آن نیز همپای تاسیسات فنی و عملیاتی گسترش یافته و امروزه آن هسته كوچك اولیه كه از یك دكل حفاری و تعدادی كارگر ساده محلی تحت امر چند تكنیسین خارجی و در راس آنها سوداگری بین المللی بنام « ویلیام ناكس دارسی » انگلیسی پا گرفته بود ، به تشكیلاتی عظیم مبدل گردیده كه با نام وزارت نفت هدایت كلیه عملیات مربوط به صنعت نفت كشور ، در بخش های نفت ، گاز و پتروشیمی را عهده دار می باشد.
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه1
مرحله اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی3
1-1 تاریخچه سازمان3
انحراف از استانداردهای حسابداری در شركت نفت6
امور تدوین و كنترل مقررات مالی9
امور برنامه ریزی و بو دجه10
امور حسابداری11
حسابداری شركت نفت15
1-3 نمودار سازمانی و تشکیلاتی20
مرحله دوم :25
2-1 – موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی27
آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌ نفت32
2-3- امور جاری در دست اقدام :35
 

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 13:56

 

گزارش كارآموزی رشته عمران و معدن اكتشاف با عنوان تونل سازی

تونل یكی از گزینه‌های حتمی در احداث راه‌های استاندارد كوهستانی ، ساخت مسیرهای مترو‌ ، تعداد زیادی از پروژه‌های آبی عمرانی (گالری سدها ، تونل‌های انتقال آب و موارد مشابه) ، معادن و می‌باشد

دانلود گزارش كارآموزی رشته عمران و معدن اكتشاف با عنوان تونل سازی

فنون حفر تونل
صنعت تونل سازی
تونل‌های حمل و نقل
تاریخچه تونل سازی و سازه‌های زیر زمینی
دانلود گزارش كارآموزی رشته عمران و معدن اكتشاف با عنوان تونل سازی
خرید گزارش كارآموزی رشته عمران
انجام گزارش كارآموزی رشته عمران
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
خرید تحقیق
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 161 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

گزارش كارآموزی رشته عمران و معدن اكتشاف با عنوان تونل سازی

 
مقدمه 
تونل یكی از گزینه‌های حتمی در احداث راه‌های استاندارد كوهستانی ، ساخت مسیرهای مترو‌ ، تعداد زیادی از پروژه‌های آبی - عمرانی (گالری سدها ، تونل‌های انتقال آب و موارد مشابه) ، معادن و ... می‌باشد . به همین خاطر و به سبب جایگاه مهم این صنعت در رشته مهندسی عمران كلیاتی از صنعت تونلسازی در این مختصر ارائه گشته است . در این گزارش اطلاعاتی كلی ، در زمینه احداث تونل ، با تمركز بیشتر بر روی تونل‌های حمل و نقل ارائه گشته و فنون حفر تونل در انواع زمین‌ها (سست و ریزشی - خاكی و نرم - سنگی) و ماشین آلات مورد استفاده در هر مورد به اختصار معرفی شده است ...
 
در اوایل قرن نوزدهم به منظور عبور از قسمتهای پایین دست رودخانه تایمز هیچ سازه ای موجود نبود و 3700 عابر مجبور بودند با طی یک راه انحرافی 3 کیلو متری با قایق مسیر روترهایت به ویپنیگ را طی کنند. اقدام به ساخت یک تونل نیز به دلیل ریزشی بودن ومناسب نبودن رسوبات کف رودخانه متوقف شد. تا اینکه در حدود سال 1820 فردی بنام مارک ایرامبارد برونل از فرانسه ایده استفاده از سپر را مطرح نمود و در سال 1825 کار احداث تونل بین روترهایت و ویپنیگ را آغاز و علی رغم جاری شدن چند نوبت سیل در سال 1843 آن را باز گشایی نمود. این تونل تامس نام گرفته و اولین تونل زیر آبی بود که بدون هر گونه رودخانه انحرافی حفر شد.
 
در دیگر موارد تونلهای زهکشی بزرگ ، نظیر تونلی با طول 7 کیلو متر در هیل کارن انگلستان ، اهمیت زیادی در توسعه صنعت معدنکاری داشته‌اند. البته بررسی تاریخچه پیشرفت در روش ها و تکنیک ها و به عبارتی در هنر تونل سازی نشانگر این مطلب است که مانند بسیاری دیگر از علوم و فنون بیشتر رشد این هنردر قرن گذشته صورت گرفته و تا حال نیز ادامه دارد.
 
 
کلمات کلیدی:

فنون حفر تونل

صنعت تونل سازی

تونل‌های حمل و نقل

تاریخچه تونل سازی و سازه‌های زیر زمینی

 
 
 
 آشنایی کلی با مکان کارآموزی
تشكیل وزارت راه
در سال 1315 وزارت طرق و شوارع با تصویب مجلس شورای ملی به وزارت راه تغییر نام یافت.
 
تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری
در تاریخ 16/4/1353 به منظور اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری كشور و توسعه و تجهیز، گسترش، نگاهداری و ایجاد تاسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و دفاع ملی با رعایت قوانین مربوط نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تغییر یافت.
 
وزارت راه و ترابری عملیات نگهداری را به وسیله 3 اداره ستادی و 29 اداره كل راه و ترابری استان به انجام می رساند . عملیات راهداری جاری و معمولی و راهداری فوری و اضطراری به عهده ادارات كل راه و ترابری می باشد و عملیات راهداری دوره ای مستمر و متناوب (روكش آسفالت راهها) با نظارت ادارات ستادی و ادارات كل راه و ترابری استانها از محل اعتبارات طرحهای ملی و استانی به وسیله بخش خصوصی به انجام می رسد.ساختن و نگهداری راههای شوسه در كشور وسیع و كوهستانی ایران چون هزینه زیادی داشته لذا تا مقارن جنگ جهانی اول راههای ایران به همان وضع سابق باقی بود و همان راههای كاروان رو را شامل می شد. ولی از سال 1299 هجری شمسی دولت اقدام به احداث راه شوسه به معنای امروزی آن نمود و می توان تاریخ شروع راههای شوسه را از سال 1301 تا سال 1304 دانست.
 
تا این زمان اعتبارات راهسازی و راهداری از طریق اخذ حق العبور در راههای شوسه تامین می گردید و مبلغ آن حداكثر به سیصد هزار تومان می رسید . در 11 فروردین سال 1301 ، اداره كل طرق و شوارع در وزارت فوائدعامه تشكیل و مامور ساختن و نگهداری راههای كشور شد . در سال 1304 با پیشنهاد دولت وقت و تصویب دوره پنجم مجلس شورای ملی دریافت حق العبور در راهدارخانه ها ممنوع و مقرر شد از وزن غیر خالص صادرات و واردات مملكتی مالیاتی به عنوان مالیات راه دریافت شودو به این ترتیب اعتبار سالیانه به 1500000 تومان رسیده و راههای كشور را به نواحی مختلف تقسیم و مسئولیتی را برای اداره عمور و تامین و نكهداری راهها معین كردند . در این تقسیمات راهها به 10 ناحه تقسیم و هر یك شماره گذاری شد و تحت نظر یك نفر اداره می شد . در سال 1305 برنامه مدونی تحت عنوان پروژه پیشنهادی ساختمان طرق در ایران جهت راهسازی تدوین گردید . مدت این پروژه 9 سال و مخارج آن 45 میلیون تومان پیش بینی شد ه بود . در این برنامه ساخت 17021 كیلو متر راه شوسه درجه 1. 2و 3 پیش بینی شده بود . این پروژه اولین برنامه ساخت راههای شوسه در ایران است. 
 
 
 
 
 

دانلود گزارش كارآموزی رشته عمران و معدن اكتشاف با عنوان تونل سازی

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 13:56

 

گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان دوربین های نقشه برداری

دانلود گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان دوربین های نقشه برداری

دانلود گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان دوربین های نقشه برداری

علم نقشه برداری
دوربین های نقشه برداری
دانلود گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان دوربین های نقشه برداری
خرید گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری
انجام گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری
خرید تحقیق
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی نقشه برداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 141 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

گزارش کارآموزی با عنوان دوربین های نقشه برداری

مقدمه 
ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر گونه نقشه در جهان باستان نیز نیاز به در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .مصریان روشهایی برای اندازه گیری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آندو داشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارهای نخستین نقشه برداری بوده‌اند و کم کم تراز و خط کش و پرگار به آن افزوده گشت. 
 
دانشمندان ایرانی به کمک استرلاب عرض جغرافیایی و با استفاده از ساعت آبی طول جغرافیایی را در هر نقطه از مرز اندازه گیری می‌‌کردند. ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در مینه‌های گوناگون اندازه گیری نجومی ،و فواصل بین شهرها ،مطالعات بسیار ارزنده‌ای انجام داده است نقشه برداران قدیم برای تعیین امتداد، فاصله و زاویه وسایلی ساخته بودند که نخستین آنها ریسمان بود و همچنین برای تعیین تراز افقی تراز هایی ساخته بودند و این تراز در طول تاریخ فرمهای گوناگونی به خود گرفته است. کهن‌ترین آن تراز آبی بوده است که نوع تکامل یافته تر آن همان شیلنگ تراز است که بناهای امروزی از آن استفاده می‌‌کنند.
 
کرجی دانشمند ایرانی مخترع دستگاههای با ارزشی بوده است. وی را می‌‌توان مخترع نخستین دوربین تئودولیت به شمار آورد. وی صفحه‌ای را مدرج کرده و لوله‌ای با قابلیت گردش 360 درجه برروی آن سوار کرد و این صفحه توسط زنجیری آویزان می‌‌شد و توسط شاقولی بر روی آن عمود می‌شد که با آن زوایای بین دو نقطه را می‌‌خواند و با استفاده از تئوریهای مثلثات ارتفاع کوه ها و اختلاف بلندی ها را بدست می‌‌آورد ..اختراع قطب نما را نیزبه ایرانیان نسبت می‌‌دهند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

علم نقشه برداری

دوربین های نقشه برداری

 
 
 
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
شركت نما پرداز رایانه (NPR) پس ار سال ها تجربه با كمپانی زایس  آلمان در سال 1376 تاسیس شد و فعالیت خود را به عنوان نماینده  كمپانی های عرضه كننده محصولات نقشه برداری و ژئوماتیك معرفی  شده در این سایت ادامه داد . در سال 1377 با تاسیس شركتی دیگر  به مدت چهار سال ارائه خدمات نمود تا اینكه در اواخر سال 1381  مجددا" نمایندگی ها به شركت اصلی NPR بازگشت. كلیه تجهیزات مورد فروش این شركت تحت پوشش گارانتی و خدمات پشتیبانی فنی، سرویس، تنظیمات و تعمیرات بوده و دارای یكی از مجهزترین تعمیرگاههای دوربین های نقشه برداری در كشور تحت نظر یكی از اساتید فنی برجسته این رشته در دانشگاه است .
 

دانلود گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان دوربین های نقشه برداری

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 13:56

 

گزارش كار برق تأسیسات با عنوان مدار

دانلود گزارش كار برق تأسیسات با عنوان مدار

دانلود گزارش كار برق تأسیسات با عنوان مدار

اهم متر
ترانزیستور
موتور سه فاز
مدار فرمان و قدرت
دانلود گزارش كار برق تأسیسات با عنوان مدار
مدار خاموش و روشن کردن موتور سه فاز
مدار فرمان موتورهای سه فاز
کاربرد خازن در مدار
روش تشخیص پایه های ترانزیستور
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

گزارش كار برق تأسیسات با عنوان مدار

 

موضوع: مدار خاموش و روشن کردن موتور سه فاز

مدار فرمان صرفا برای راه اندازی مدار قدرت استفاده می شود و این کار را از طریق مغناطیس کردن بوبین مدار قدرت انجام می دهد.کنتاکت های اصلی دارای قطر بیشتر هستند و با اعداد یک رقمی نوشته می شوند. کلیه کنتاکت ها دو رقمی هستند و بسته به باز یا بسته بودنشان، یکان آنها 1 و 2 و3 یا 4 خواهد بود. اگر کنتاکت بسته باشد، رقم یکان 1 و 2 است، و اگر باز باشد 3 و 4 خواهد بود. (1 و 2 نرمالی close و 3 و 4 نرمالی open هستند).بهترین فیوز برای قطع سریع جریان فیوز فشنگی است و باید در ابتدای مدار قرار گیرد.
 
 
کلمات کلیدی:

اهم متر

ترانزیستور

موتور سه فاز

مدار فرمان و قدرت

 
 
 
فهرست مطالب

گزارش كار برق تأسیسات1

موضوع: مدار خاموش و روشن کردن موتور سه فاز2

موضوع: مدار فرمان موتورهای سه فاز3

استفاده از مدار ستاره و مثلث در یک مدار5

چپ گرد راست گرد کردن مدار فرمان و قدرت:7

استفاده از اهم متر:9

کاربرد خازن در مدار10

روش تشخیص پایه های ترانزیستور:11

 

دانلود گزارش كار برق تأسیسات با عنوان مدار

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 13:49

 

مقاله ترجمه شده مهندسی مکانیک و مواد با عنوان بهینه سازی ضخامت دیواره سیلندر با دیواره ضخیم با استفاده از مفهوم الاستوپلاستیک حرارتی

یک مطالعه از مخازن کروی با دیواره ضخیم تحت حالت پایدار شعاعی و با استفاده از تجزیه وو تحلیل ‏الاستوپلاستیک گزارش شده است

دانلود مقاله ترجمه شده مهندسی مکانیک و مواد با عنوان بهینه سازی ضخامت دیواره سیلندر با دیواره ضخیم با استفاده از مفهوم الاستوپلاستیک حرارتی

همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروشگاه ساز فایل 
مقاله ترجمه شده 
انتقال حرارت
گرادیان دمایی
الاستوپلاستیک
عروق با دیواره ضخیم

دانلود مقاله ترجمه شده
مقالات ترجمه شده
مقاله ترجمه شده رشته مکانیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 857 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

مقاله ترجمه شده مهندسی مکانیک و مواد با عنوان بهینه سازی ضخامت دیواره سیلندر با دیواره ضخیم با استفاده از مفهوم الاستوپلاستیک حرارتی

 
 
عنوان انگلیسی : 

Wall thickness optimization of thick-walled spherical vessel using thermo-elasto-plastic concept

 
 
 
 
چکیده:‏
یک مطالعه از مخازن کروی با دیواره ضخیم تحت حالت پایدار شعاعی و با استفاده از تجزیه وو تحلیل ‏الاستوپلاستیک گزارش شده است. با توجه به شعاع پلاستیک حداکثر و با استفاده از روش فریتیج ‏خودکار حرارتی برای مکانیسم تقویت،دیواره مطلوب ضخامت مخازن با یک گرادیان درجه حرارت داده ‏شده در سراسر مخزن بدست امده است. در نهایت در مورد بارگذاری حرارت در یک مخزن ،اثر انتقال ‏حرارت به ضخامت مطلوب در نظر گرفته شده و یک فرمول کلی برای ضخامت مطلوب تعیین و طراحی ‏نمودار برای چند موارد مختلف ارائه گشته است.‏
 
 
 
کلمات کلیدی:‏

انتقال حرارت

گرادیان دمایی

الاستوپلاستیک

عروق با دیواره ضخیم

 
 
 
مقدمه:‏
به طور کلی وجود هرگونه تغییرلات دمایی در دیواره یک مخزن با دیواره ضخیم باعث تنش حرارتی ‏می شود. اغلب تنش های حرارتی بیشتر توسط فشارهای داخلی و خارجی ایجاد می شود. از نقطه نظر ‏اقتصادی این دیدگاه روش های الاستوپلاستیکی حرارتی برای طراحی چنین مخازنی استفاده می شود. ‏تجزیه  و  تحلیل دقیق از تنش حرارتی و  مخازن استوانه ای در محدوده الستیک ارائه شده است(منبع ‏‏1). در منبع 5 رفتار کروی دیواره های ضخیم و مخازن استوانه ای  در زیر تنش های حرارتی و مکانیکی ‏در نر گرفته شده است. حل کامل توزیع تنش در یک کره با دیواره ضخیم ساخته شده از مواد کاملا ‏الاستوپلاستیک  و در یک حالت ثابت ارائه شده است و شیب درجه حرارت در منبع 6 بدست امده است. ‏در این مقاله همان راه حل با فشار الاستیک ناچیز مورد بررسی قرار می گیرد.‏
 

 

فهرست مطالب :
چکیده:‏‏2‏
کلمات کلیدی:‏‏2‏
‏1-مقدمه:‏‏2‏

‏2-روابط حاکم بر تنش و کرنش:‏‏3‏

‏1-2:شروع عملکرد در اثر گرادیان دما و فشار داخلی:‏‏4‏

شکل 1:مناطق مختلف شروع عملکرد یه حوزه بادیواره ضخیم تحت فشار داخلی و گرادیان دمایی‏6‏

‏2-2:تنش:‏‏7‏

توزیع حرارتی الاستیک‏7‏

‏3-2:تنش حرارتی الاستوپلاستیک:‏‏7‏

شکل 2:مقادیر ‏pc/βc‏ در مقابل ‏m1‎‏10‏

شکل 3:پارامترهای مختلف در یک حوزه با دیواره ضخیم در شیب حرارتی‏10‏

‏4-2:ایجاد منحنی های طراحی:‏‏10‏

شکل 4:تغییرات گرادیان دما بدون بعد بر حسب ‏m‏12‏

‏5-2:تخلیه حرارتی:‏‏12‏

‏3- اثر انتقال حرارت:‏‏14‏

‏1-3:مخازن حرارتی در تماس با سیال هوا:‏‏16‏

جدول 2: خواص ترموفیزیکال هوا در فشار اتمسفر‏17‏
جدول 3:خواص فیزیکی و مکانیکی از فولاد‏17‏
شکل 6:تغییرات درجه حرارت مجاز‏18‏
شکل 7 : تغییرات مقدار  بهینه از شعاع خارجی در مقابل ‏Tin‏19‏
‏4:نتیجه گیری:‏‏19‏
 

دانلود مقاله ترجمه شده مهندسی مکانیک و مواد با عنوان بهینه سازی ضخامت دیواره سیلندر با دیواره ضخیم با استفاده از مفهوم الاستوپلاستیک حرارتی

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 13:46

 

آشنایی با سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات

با توجه به مطالب گفته شده درک می شود که مسلماً اتاق سوییچینگ مخابرات به لحاظ یک مرکز تلفن دیجیتال اهمیت فوق العاده ای دارد و از طرفی بدست آوردن اطلاعات کلی از مهم ترین دستگاه موجود در این مرکز یعنی همان سیستم کارین و ارائه روش های بهره برداری و نگهداری سوئیج دیجیتال کارین حائز اهمیت است

دانلود آشنایی با سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات

مخابرات ایران
سیستم کارین
سوئیچینگ مخابرات
سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات
دانلود مقاله آشنایی با سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات
ساختار سخت افزاری سیستم كارین
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه مخابرات
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 22558 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

آشنایی با سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات

 

تاریخچه مخابرات ایران

در اول ژانویه 1869  میلادی ایران به عضویت اتحادیه بین المللی تلگراف در آمد. در سال 1253  اداره تلگراف به وزارت تبدیل و « علیقلی خان مخبرالدوله » نخستین وزیر تلگراف شد.پس از جنگ جهانی اول و پدید آمدن سیستم های جدیدتر و سریعتر ارتباطی، مثل تلگراف بی سیم، دولت انگلیس در بهمن 1310  رشته ای تلگراف را كه در تملك خود می دانست به دولت ایران واگذار كرد.در فاصله سال های 1280  تا 1285  هجری شمسی پنج امتیاز ایجاد تلفن  به اشخاص حقیقی ایرانی برای مناطق تبریز، مشهد، گیلان و ارومیه داده شد كه  پنجمین و مهم ترین آن امتیازی بود كه در سال 1282  هجری شمشی به وساطت « میرزا علی اصغر خان اتابك » به « دوست محمد خان معیرالممالك » واگذار شد، كه غیر از چهار نقطه پیش گفته، تمام كشور را در بر می گرفت.
 
در سال 1285  تلفن بین شهری تهران- قلهك و تهران- تجریش ( پایتخت كشور ) شروع به كار كرد. سی سال بعد این ارتباط بین  24  شهر برقرار شده بود.عصر ارتباطات و مخابرات بی سیم از سال 1303  در ایران آغاز شد. نیاز به امكان تماس دائم با جهان باعث شد كه وزارت جنگ آن زمان یك دستگاه فرستنده موج بلند 20  كیلوواتی برای تهران و شش دستگاه موج بلند 4  كیلوواتی برای تبریز، كرمان، كرمانشاه و خرمهر به شوروی سفارش دهد. ایجاد خطوط ارتباطی ماكروویو به دلیل كاربردهای گسترده اش در خدمات ارتباطی بین شهری و بین المللی در سال 1345  و ارتباط آن از طریق شبكه 3800 كیلومتری بین آنكارا، تهران و كراچی برقرار شد. شبكه ماكروویو كشور نیز از سال 1351  فعالیت خود را آغار كرد. بالاخره با گشایش اولین ایستگاه زمینی در اسدآباد همدان در سال 1348  ایران وارد عصر نوین ارتباطات و مخابرات یعنی عصر ماهواره شد.ایستگاه زمینی ماهواره اسدآباد از طریق دو مدار همزمانی ( ارتفاع حدود 36000 كیلومتری زمین ) كه یكی بر روی اقیانوس اطلس و دیگری اقیانوس هند قرار دارد ارتباط تلفنی، تلفكس و ... مشتركین را با سراسر دنیا برقرار می ساخت.
 
در سال 1350 اولین خط تلفن خودكار بین تهران، اصفهان و شیراز برقرار شد و بتدریج سایر مراكز استان ها و شهرستان ها نیز با استفاده از سیستم های خودكار با هم تماس گرفتند. لازم به ذكر است كه این سیستم ها اغلب آنالوگ بودند تا اینكه در سال 1363 سیستم دیجیتال وارد شبكه مخابراتی شد و مركز تلفن دانشگاه اولین مركزی بود كه به این سیستم مجهز گردید. در پی این اقدامات، توسعه سیستم دیجیتال روند سریع تری به خود گرفت بنحوی كه در سال 1368 استفاده از سیستم دیجیتال عملیاتی شد و دومین مركز دیجیتال بین المللی نیز در سال 1369 راه اندازی گردید .
 
 
کلمات کلیدی:

مخابرات ایران

سیستم کارین

سوئیچینگ مخابرات

سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات

 
 
هدف از نگارش :
با توجه به مطالب گفته شده درک می شود که مسلماً اتاق سوییچینگ مخابرات به لحاظ یک مرکز تلفن دیجیتال اهمیت فوق العاده ای دارد و از طرفی بدست آوردن اطلاعات کلی از مهم ترین دستگاه موجود در این مرکز یعنی همان سیستم کارین و ارائه روش های بهره برداری و نگهداری سوئیج دیجیتال کارین حائز اهمیت است .
 
 
 
فهرست مطالب
آشنایی با سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات1
مقدمه1
تاریخچه مخابرات ایران1
 

فصل اول :کلیات سیستم کارین4

1-1 بخش اول4
نگاه عمومی به سیستم كارین4
شماره بندی مشتركین در سیستم كارین :7

ساختار شبكه سوییچ :10

2-1 بخش دوم12
ساختار كلی سیستم کارین12
شكل(1-2-1) بلوک دیاگرام ساختار كلی سیستم كارین13
واحد سوییچینگ اصلی13
قفسه كنترل دارای ساختار زیرین است :13
قفسه منابع تغذیه و زنگ :17

 

فصل دوم:ساختار سخت افزاری سیستم كارین19

ساختار سخت افزاری سیستم كارین :20
واحد منبع تغذیه21
شکل (3-2)بلوک دیاگرام بردLVC24
برد CPU ( Central Processing Unit)24
شکل(8-2)بلوک دیاگرام برد DIAG32
برد PORT DRIVE39

برد CDTC ( CEPT Digital Trunk Circuit )47

برد CLK ( CLOCK)49
نتیجه گیری و پیشنهادات :51
فهرست منابع52
 
 

دانلود آشنایی با سیستم کارین در سوئیچینگ مخابرات

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 13:6

 

پروژه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN

به سیستم Cabletron 8021Q خوش آمدیدراهنمای استفاده كننده های VLAN استاین راهنما كاربر و سیستم Cabletron را در تكنولوژی معرفی و توضیح می دهد

دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN

VLAN
ایمنی پورت
عملیات VLAN
پیکر بندی VLAN
شبکه های محلی مجازی
دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام  پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 1916 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 96

پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN

 
مقدمه :
به سیستم Cabletron 802.1Q خوش آمدید.راهنمای استفاده كننده های VLAN است.این راهنما كاربر و سیستم Cabletron را در تكنولوژی معرفی و توضیح می دهد.و اجرای استاندارد IEEE802.1Q برای مكان واقعی802.1Q  در حوزه شبكه تكنولوژی VLAN است.اداره محلی VLAN استفاده از پیكر بندی محصولات سیستم Cabletron در 802.1Q محیط اطراف VLAN را نشان می دهد.
 
فصل اول، شبكه محلی مجازی ، نظریه اساسی VLAN ها را ارائه می دهد، مزایا و استفاده آنها را دربر دارد، این فصل همچنین اطلاعاتی درباره اینكه چطور می شود اگر لازم شد كمك اضافی بدست آورد، آماده می كند.فصل دوم ، عملیات VLAN، عملیات یك VLAN802.1Q را تفسیر می‌كند، مراحل ضروری برای آماده كردن یك VLAN802.1Q سوئیچ هوشمند برای عملیات VLAN و امتحان كردن عملیات برای یك سوئیچ 802.1Q VLAN .فصل سوم ، پیكربندی VLAN، برقرار كردن سوئیچ برای مدیریت محلی و راه دور را تفسیر می‌كند، مدیریت محلی نمایش كه در شكل بندی 802.1Q VLAN نمایش داده می‌شود و استفاده آنها را توضیح می‌دهد. فصل چهارم ، مثالها، مثال هایی از 802.1Q VLAN را پیشنهاد می‌دهد و توضیح می‌دهد چگونه انتقال شبكه‌ای بوسیلة اجزای هر VLAN استفاده می‌شود.فصل پنجم : VLAN  ها و ایمنی پورت
 
 
 
کلمات کلیدی:

VLAN

ایمنی پورت

عملیات VLAN

پیکر بندی VLAN

شبکه های محلی مجازی

 
 
فهرست مطالب

فصل اول:  شبکه های محلی مجازی.1

ها .1VLAN تعریف
ها  .3VLAN انواع
      VLANها با استاندارد Q802.1.3
VLAN های SECUREFAST.4
بقیة استراتژی های VLAN.4
فایده‌ها و محدودیت ها4
اصطلاحات VLAN.5
راهنما8
 

فصل دوم:  عملیات VLAN9

توضیحات9
اجزای VLAN.9
مرحله پیكر بندی10
تعریف یك VLAN10
دسته بندی فریم ها در یك VLAN10
بهبود دادن لیست هدایت در VLAN11
عمل سوئیچ VLAN.11
دریافت فریم‌ها از پورت VLAN.13
تصمیم هدایت14
Broadcast چند بخشی، تك بخشی های ناشناخته14
تك بخشی‌های شناخته شده14
عملیات سوئیچ GAR P.15
 

فصل سوم :  پیکر بندی VLAN.16

مدیریت سوئیچ.16
سوئیچ بدون VLAN ها16
سوئیچ با VLAN ها.17
خلاصه‌ای از مدیریت محلی VLAN20
آماده سازی برای پیكربندی VLAN.21
صفحه فهرست انتخاب پیكربندی VLAN بر اساس استاندارد 802.1Q.22
صفحه پیكربندی وسیله VLAN.25
تعریف یك VLAN.27
تغییر دادن  VLAN به وابستگی FID.28
تغییر نام یك VLAN.29
حذف كردن یك VLAN.29
فعال كردن VLAN ها.30
غیر فعال كردن VLAN ها.30
تغییر دادن مد هدایت (Forwarding mode)30
صفحه بندی كلی لیست VLAN.31
صفحه پیكربندی واگذاری پورت32
عوض كردن مدت پورت33
واگذاری یك VLAN ID.35
صفحه‌بندی سراسری لیست پورت35
صفحه پیكربندی كنترل كردن پورت36
نمایش دادن VLAN ID های مرتبط با یك پورت38
انتخاب كردن نوع كنترل برای یك پورت39
صفحه پیكربندی هدایتی(ارسالی) VLAN.41
دیدن پورتهای VLAN رایج.42
صفحه بندی كلی ورودی‌های لیست هدایتی VLAN.43
اضافه كردن ورودی‌های لیست هدایتی43
حذف كردن ورودی‌های لیست هدایتی44
تغییر دادن فرمت فریم.44
پروتكل صفحه پیكربندی VLAN.46
نمایش دادن پرتكل رایج، VLAN ID و واگداری كردن پورتها50
واگذاری یك خانواده پروتكل به یك VLAN ID50
نمایش دادن انواع پروتكل در پورتهای رایج.52
صفحه پیكر بندی پروتكل پورتها53
درج كردن / حذف كردن پورت های مرتبط با یك VLAN ID.56
مروری سریع برVLAN.56
 
فصل چهارم :  مثال ها.64
مثال 1، كاركرد سوئیچ تك.64
رفع مشكل65
كنترل فریم66
مثال 2 ، VLAN ها از میان سوئیچ‌های چند گانه67
رفع مشكل69
كنترل فریم.71
مثال 3 و اتصال ID TRUNK به شبكه VLAN 8021Q   .75
حل كردن مشكل.77
اداره كردن فریم79
مثال 4. ترافیك شبكه ایزوله (منفرد) بر طبق پروتكل.83
رفع مشكل84
 

فصل پنجم : VLAN  ها و ایمنی پورت .89

شبكه های سویچی89
شبکه متحد قدیمی91
محدودیت شبكه متحد قدیمی91
شبكه سوییچ ایده آل.92
LAN نمونه.93
LAN نمونه در یک VLAN94
بازدید مجددشبكه ایده آل95
چرا از VLAN استفاده می کنیم؟95.
بر چسب گذاری VLAN96
چطور پکت ها در یک VLAN جابجا می شوند؟96
چگونه عضویت در یک VLAN معین می شود؟.97
پروتکل VTP-VLAN TRUNKING .97
ایمنی پورت98
ایمنی پورت برای سازمان Cisco.98
ایمنی پورت برای HP PROCURVE 400M99
ایمنی پورت برای  HP PROCURVE 4000M99
شکل ها
مثال ازیك VLAN2
درون سوئیچ12
مدیریت سوئیچ فقط با VLAN پیش فرض17
مدیریت سوئیچ با VLAN ها.18
شكل  صفحه ساختار داده سلسله مراتبی 802.1Q VLAN20
صفحه فهرست انتخابی پیكربندی VLAN براساس استاندارد 23
صفحه پیكربندی .25
صفحه پیكربندی واگذاری پورتVLAN 802.132
صفحه پیكربندی كنترل پورت.37
صفحه پیكر بندی ارسالی VLAN.41
پروتكل صفحه پیكربندی VLAN47
صفحه پیكر بندی پورت های پروتكل54
مرور در مرحله اول.58
مرور در مرحله دوم59
مرور در مرحله سوم60
مرور در مرحله چهارم.61
مرحله پایانی مرور.63
مثال 1، كاركرد سوئیچ تك.64
سوئیچ پیكربندی شده برای VLANها.66
مثال 2، VLANها از میان سوئیچ های چند گانه68
پل اول ، فریمهای Broadcasts.71
انتقال دادن به سوئیچ 473
انتقال دادن به پل 4.74
مثال 3 اتصال 1D TRUNK به شبكه 802.1Q VLAN76
پل 1 فریمهای Broadcasts.79
ارسال سوئیچ به 1Q TRUNK80
ارسال سوئیچ به 1D TRUNK81
مثال 4 ترافیك شبكه منفرد بر طبق پروتكل.84
توپولوژی شبکه محلی89
هدایت اطلاعات مبنی بر لایه 3 و IP آدرس90
شبکه متحد قدیمی91
شبكه سوییچ ایده آل.92
نمونه  LAN.93
LAN نمونه در یک VLAN94
بازدید مجددشبكه ایده آل.95
 
 
جداول
آیتم‌های فهرست پیكربند ی VLAN بر اساس استاندارد 802.1.24
ناحیه كاری صفحه پیكربندی وسیله VLAN.26
ناحیه كاری صفحه پیكر بندی واگذاری پورت33
ناحیه كاری صفحه پیكربندی كنترل پورت38
ناحیه كاری صفحه پیكربندی ارسالی VLAN42
ناحیه كاری صفحه پروتكل پیكربندی VLAN.48
ناحیه كاری صفحه پیكر بندی پورت های پروتكل.49
 
    
 

دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 13:6

 

پژوهش مهندسی نرم افزار با عنوان امنیت در شبكه های بی سیم (wireless) مبتنی بر استاندارد IEEE802.11

امروزه امنیت شبكه یك مساله مهم برای ادارات وشركتهای دولتی وسازمانهای بزرگ وكوچك است تهدیدهای پیشرفته از تروریست های فضای سایبر كارمندان ناراضی وهكرهای رویكردی سیستمانیكا برای امنیت شبكه می طلبد

دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار با عنوان امنیت در شبكه های بی سیم (wireless) مبتنی بر استاندارد IEEE802.11

پروتكلWEP
استاندارد IEEE80211
شبكه های بی سیم (wireless)
امنیت در شبكه های بی سیم (wireless)
دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار با عنوان امنیت در شبكه های بی سیم (wireless) مبتنی بر استاندارد IEEE80211
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پایان نامه مهندسی نرم افزار
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگ
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 79

پایان نامه مهندسی نرم افزار با عنوان امنیت در شبكه های بی سیم (wireless) مبتنی بر استاندارد IEEE802.11

 
چكیده :
امروزه امنیت شبكه یك مساله مهم برای ادارات وشركتهای دولتی وسازمانهای بزرگ وكوچك است تهدیدهای  پیشرفته از تروریست های فضای سایبر كارمندان ناراضی وهكرهای رویكردی سیستمانیكا برای امنیت شبكه می طلبد.
 

امنیت درشبكه های بی سیم :

در بررسی روشما واستاندارد های امن سازی شبكه های محلی بی سیم مبتنی براستاندارد IEEE802.11 می پردازیم .با طرح قابلیت امنیتی این استاندارد می توان از محدودیت ان آگاه شد استاندارد 802011 سروس های مجزا و مشخصی را برای تامین یك محیط امن در اختیار قرار میدهد  دراین سرویس اغلب توسط پروتكلWEPتامین میگرددوظیفه آن امن سازی میان مخدوم ونقاط استرسی بی سیم است در حال حاضر تنها پروتكل كه امنیت اطلاعات و ارتباطات را در شبكه های بی سیم براساس استاندارد 802.11 فراهم میكند WEPاست این پروتكل نوع استفاده از آن همواره امكان نفوذ به شبكه های بی سیم راهر نحوی ولو سخت وپیچیده فراهم میكند و بسیار از حملات برروی شبكه های سیمی دارای اشتراك است 
 
 
کلمات کلیدی:

پروتكلWEP

استاندارد IEEE802.11

شبكه های بی سیم (wireless)

امنیت در شبكه های بی سیم (wireless)

 
 
 
مقدمه :
بدون شك زندگی امروزه بشر از مقوله ارتباطات تفكیك  ناپذیر است  ارتباطات به حدی فاصله های دور را به نزدیك كرده است كه از دنیای بزرگ ما به نام دهكده جهانی یاد میشود . ارتباطات ان قدر با زندگی روزمره ما عجین شده است كه نمی توانیم زندگی بدون آن را حتی تصور كنیم .در حالی كه تا قرنی پیش مبادله  خبر به روزها زمان نیاز داشت اینكار اكنون تقریبا انی میشود .مخابرات اینترنت وسائل ارتبا ط جمعی نمونه هایی از ارتباطات امروز ما هستند كه تبادل اطلاعات و انجام امور روز مره ما را با سهولت وهزینه كمتر ممكن ساخته است .
 
از طرف دیگه گسترش ارتباطات شبكه ای و نفوذ ان به دور دست ترین نقاط جهان باعث شده است  زمینه سوء استفاده افراد سود جو وشرور هم فراهم شود در حالیكه كه هم اكنون انجام معاملات كلان اقتصادی و تبادل اطلاعات حیاتی در كوتاه ترین زمان به راحتی و با هزینه ناچیز روی شبكه های كامپوتری و اینترنت قابل انجام است .اما انجام این امور بدون در نظر گرفتن تمام جنبه های امنیتی  ممكن است باعث ضررهای جبران ناپذیری گردد از همین جا لزوم امنیت شبكه بی سیم وایجاد ارتباطات ایمن حساس میشود .این پایان نامه با برسی امنیت شبكه های بی سیم مشكلات ممكن را معرفی میكند و برای رفع راه كارهای مناسبی را برای ایمن سازی شبكه ارائه میكند 
 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل اول :امنیت درشبكه های بی سیم 

1 : شبكه بی سیم چیست ؟ 
1-1  ارتباطات بی سیم و تنظیمات شبكه
2-1 انتخاب شبكه بی سیم وكابلی
3-1  تحهیزات مایكروسافت
4-1  امنیت در شبكه بی سیم
2 :  شبكه های بی سیم ،كاربرد ها ،مزایا وابعاد 
1-2  منشا ضغف امنیتی در شبكه های بی سیم و خطرات مغمول
 3 :  شبكه های محلی ،بی سیم 

4  :  امنیت در شبكه های محلی  بی سیم بر اساس استاندارد11و802 

Authentication 4-1
Confidentiality   4-2   
Integrity   4-3 
5  :  سیرویس های امنیتی wep-authentication
 Authentication 5-1
Authentication 5-2 بدون روز نگاری 
Authentication 5-3  با روز نگا ری Rc4  
 6 :  سرویس ها ی امنیتی    Integrity,802,11b,-privaey
Privacy   6-1    
Integritg 6-2    

 7  :   ضعف های امنیتی اولیه امنیتی wep

  1- 7 استفاده ثابت از كلید های WEP
   2-7 ضغف در الگوریتم
   3-7 استفاده از  CRT   رمز نشده
8 :  خطرها،حملات ،ملزومات امنیتی
   1-8 حملات غیر فغال
   2-8 شنود
   3-8 آنالیز ترافیك
   4-8 حملات غیر فعال
   5-8  تغییر هویت 
   6-8  پاسخ های جعلی
Wimax : 9 استاندارد شبكه های بی سیم 

 10  : پارامترهای موثر درانتخاب و پیاده سازی یك سیستم wlan

 

فصل دوم :امنیت در شبكه محلی بی سیم 

  1 : فناوری شبكه های بی سیم 

IEEE802,11b  1-1
IEEE802,11g 1-2
IEEE.802,11a  1-3 
IEEE.802,11h 1-4    
IEEE.802,11i  1-5
 
2 : :  امنیت درWLAN
Sniffing  2-1    
Spoofing 2-2 
Jemming  2-3    
Sessing Hijacking 2-4    
Denial of service 2-5    
  Man in the middle 2-6    
Wired Equivalent Priveey:WEP 2-7    
 IEEE802.1x  2-8      
 

3 :ACCESS  POINT تقلبی

4 : عناصر فعال و سطوح WLAN
   1-4 ایستگاه بی سیم
    2-4 نقطه دسترسی
    3- 4 برد و سطح پوشش
 
 

دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار با عنوان امنیت در شبكه های بی سیم (wireless) مبتنی بر استاندارد IEEE802.11

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 13:5

 

پروژه مهندسی کامپیوتر با عنوان آنالیز و اتوماسیون کتابخانه

دانلود پروژه مهندسی کامپیوتر با عنوان آنالیز و اتوماسیون کتابخانه بصورت جامع و کامل در قالب 80 صفحه

دانلود پروژه مهندسی کامپیوتر با عنوان آنالیز و اتوماسیون کتابخانه

اتوماسیون کتابخانه
شرح موجودیتها کتابخانه
شرح خطوط جریان کتابخانه
نمودارجریان داده ها کتابخانه
شرح درونی سیستم کتابخانه
نمودارارتباط موجودیتها کتابخانه
دانلود پروژه مهندسی کامپیوتر با عنوان آنالیز و اتوماسیون کتابخانه
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه برنامه نویسی
fileina
فروشگاه ساز فا
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 490 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

پروژه مهندسی کامپیوتر با عنوان آنالیز و اتوماسیون کتابخانه

 
 
 مقدمه اى از سیستم عاملها و زبانهاى برنامه نویسی
 سیستمهاى عامل:
سیستم عامل در واقع یک نرم افزار جامع است که به منظور کنترل سخت افزار و پنهان کردن پیچیدگى هاى آن از دید کابر به وجود آمده تا کار کردن با کامپیوتر را سادهتر و کارآمدتر کند.در ابتدا کامپیوتر ها فاقد هر گونه سیستم عاملى بودند که باعث می شد استفاده از کامپیوتر بسیار مشکل و فقط به وسیله برنامه هایى که روى کارت پانچ قرار میگرفت ممکن بود همه برنامه ها به زبان ماشین که سطح پایین ترین و سخت ترین زبان برنامه نویسى است نوشته میشد.سپس سیستم هاى عامل تک کاره (single program ) بوجود آمدند  ( مانند داس ) با این که این سیستم عاملها پیشرفت بزرگى در علم کامپیوتر بودند ولى دو مشکل بزرگ داشتند :
 
1-عدم امکان اجراى چند برنامه به طور همزمان
2-عدم استفاده بهینه از منابع سخت افزارى سیستم
 
سپس سیتمهاى عامل به صورت چند برنامه اى ( multi programming ) در آمدند ( مانند ویندوز 1.3 ) که امکان اجراى چند برنامه به صورت غیر همزمان را داشتند که با اینکه این سیستم عاملها نسبت به نوع اول از مزایاى زیادى برخوردار بودند اما هنوز همان دو مشکل اساسى را داشتنند.سپس سیستمهاى عامل به صورت اشتراک زمانى ( time sharing ) در آمدند ( مانند ویندوز 95 ) که امکان اجراى هم زمان چند برنامه به صورت همزمان ( نه به طور کامل )  را داشتند و به همین علت منابع سیستم بین چند برنامه تقسیم میشد که این امر باعث استفاده بهینه از منابع سیستم میشد.در آخر سیستمهاى عاملى پدید آمدند که امکان استفاده از چند پردازنده به طور همزمان و در نتیجه اجراى همزمان و موازى چندین برنامه به طور کامل داشتند ( مانند ویندوز NT4 ).
 
 
کلمات کلیدی:

اتوماسیون کتابخانه

شرح موجودیتها کتابخانه

شرح خطوط جریان کتابخانه

نمودارجریان داده ها کتابخانه

شرح درونی سیستم کتابخانه

نمودارارتباط موجودیتها کتابخانه

 
 
زبانهاى برنامه نویسی:
براى انجام کارى به وسیله کامپیوتر باید آن کار را به طور کامل به کامپیوتر بگوییم ولى کامپیوتر فقط یک زبان را میشناسد و آن هم زبان ماشین است که به صورت کدهاى باینرى میباشد و براى انسان به سختى قابل فهم است و برنامه نویسى به این زبان بسیار طاقت فرساست، بنابراین متخصصین کامپیوتر زبانى بنام اسمبلى را پایه گذارى کردند که به جاى کدهاى باینرى از کلمات مخفف زبان انگلیسى استفاده میکرد که هر کلمه براى انجام یکى از عملیات اساسى کامپیوتر بود و فهم آن بسیار آسانتر از زبان ماشین بود ولى باید به وسیله برنامه اى به نام اسمبلر به زبان ماشین ترجمه بشود تا قابل فهم براى کامپیوتر باشد.
 
 با اینکه زبان اسمبلى نسبتا قابل فهم بود اما هنوز نوشتن برنامه به این زبان مشکل بود براى قلبه بر این مشکل زبانهاى سطح بالا به وجود آمدند که با استفاده از یک عبارت ساده (که معمولا مانند یک جمله کوتاه به زبان انگلیسى یا یک عبارت ریاضى است) اعمال بسیارى را انجام میدهند و براى انسان بسیار قابل فهم هستند.نوشتن برنامه به کمک زبانهاى سطح بالا بسیار ساده تر از زبان اسمبلى میباشد ولى ترجمه آن به زبان ماشین نیز نیاز به برنامه ى قویترى به نام کامپایلر دارد. عمل کامپایل کردن زبانهاى سطح بالا میتواند وقت زیادى از کامپیوتر را صرف کند.
 برنامه هاى مفسر ( interpreter ) توسعه یافته میتوانند به صورت مستقیم برنامه هاى زبان سطح بالا را بدون نیاز به کامپایل به زبان ماشین تبدیل کنند. اگرچه مفسر ها نسبت به کامپایلرها کندترند اما برنامه هاى مفسر فورا شروع به کار میکنند بدون اینکه تاخیرهاى ذاتى کامپایل را در خود داشته باشند. بیسیک یک نمونه از زبانهاى مفسر است. مفسرها از محبوبیت ویژه اى برخوردارند زیرا خطاهاى برنامه نویس به سرعت نمایش داده میشود.زمانى که یک برنامه ایجاد میشود کامپایلر در کارایى برنامه بسیار موثر است.
 
 
 
 فهرست مطالب
 
مقدمه اى از سیستم عاملها و زبانهاى برنامه نویس
سیستمهاى عامل         .9
برگه گزارش طرح مسأله14
فرم تقاضای سیستم مكانیزه15

نمودار گانتسیستم کتابخانه

16
امكان سنجی17
خلاصه ای در مورد هیأت مدیره و ساختار سازمانی 
كارفرما18

متدولوژی و روش اتخاذشده برای مطالعه سیستم کتابخانه18

سایرراه حلهای موجود23
بررسی اقتصادی پروژه24
برنامه ریزی پروژه26
نتیجه گیری و پیشنهادات26
تجزیه تحلیل نیازها
مقدمه27
تهیه پرسشنامه28
مطالعه مستندات سیستم موجود28
مشاهده حضوری سیستم موجود30
نتیجه گیری31
مشخصات نیازها
مقدمه32
نیازهای داده ای سیستم33
نیازهای كیفیت وسرویس دهی34
امكانات فیزیكی و تبدیلات موردنیاز35
نحوه ی بایگانی اطلاعات36
اطلاعات نیازمند بایگانی36
دستگاههای ورودی و خروجی37
ارتباط با سایر سیستم ها37
نرم افزار ارتباطی مورد نیاز شبكه38
تغییرات وتحولات موردنیاز38
طراحی منطقی سیستم 
مقدمه39
مشخص كردن مسائل و مشكلات39
تعیین هدفهای سیستم جدید40
شرح موجودیتها41
شرح خطوط جریان42
نمودارجریان داده ها43
نمودارارتباط موجودیتها49
نتیجه گیری51
ضمائم54
شرح درونی سیستم 
ساختمان داده ها 55
بانکهاى اطلاعاتى و فایلهاى مرتبط
اعضا            56
کتب             56
امانت            57
پیش تنظیمات   .57
ناشرین      .57
عضویت      .57
موضوعات     58
کاربران      .58
کتابخانه             58
ملزومات سخت افزارى و نرم افزاری      .59
پیشنهادات توسعه سیستم            59
خلاصه       59
نتیجه گیری       .59
راهنمای کاربردی سیستم
ورود               60
فرم اصلی برنامه       .61
جستجوی مدرک        63 
مدرک جدید           .64
جستجو امانت         .65
جستجو امانت         .66
بازگشت مدرک         66
جستجوی عضو         67
عضو جدید            68
انواع عضویت         .69
ورود دوباره          70 
ناشرین              71
موضوعات           .72
مشخصات کتابخانه      73 
کاربر جدید           .73
تغییر تنضیمات       74
انتخاب پس زمینه       75
توضیحات           76
شرح دستورات مهم بکار رفته در پروژه     .77
منابع و مآخذ        80 
 

دانلود پروژه مهندسی کامپیوتر با عنوان آنالیز و اتوماسیون کتابخانه

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 12:59

 

مقاله ریشه های انقلاب اسلامی

در یكصد سال اخیر با طرح نهضت احیای فكر دینی در منطقه آفریقا، شبه قاره هند و منطقه خاورمیانه توسط اندیشمندان مصلحی همچون سید جمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری، محمد عبده، كواكبی و دیگر شخصیت های متفكر اسلامی حركات جدیدی به وقوع پیوست

دانلود مقاله ریشه های انقلاب اسلامی

انقلاب فرهنگی
انقلاب اسلامی
نهضت آزادی ایران
ریشه های انقلاب اسلامی
دانلود مقاله ریشه های انقلاب اسلامی
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پایان نامه تاریخ معاصر ایران
fileina
فروشگاه ساز فایلینا
فروشگاه فایل
دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مقاله ریشه های انقلاب اسلامی

 
سپیده سخن 
در یكصد سال اخیر با طرح نهضت احیای فكر دینی در منطقه آفریقا، شبه قاره هند و منطقه خاورمیانه توسط اندیشمندان مصلحی همچون سید جمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری، محمد عبده، كواكبی و دیگر شخصیت های متفكر اسلامی حركات جدیدی به وقوع پیوست. این اندیشه انقلابی در ایران در نهضت تنباكو، انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران به رهبری علماء و اندیشمندان دینی به ویژه چهره های ارزنده ای همچون میرزای شیرازی بزرگ، شهید شیخ فضل اللّه نوری، آیت اللّه كاشانی، شهید نواب صفوی و در نهایت در پدید آمدن انقلاب اسلامی ایران به رهبری بزرگ رهبر حركت اسلامی در جهان معاصر ظهور یافت. گسترش شعاع حركت های اسلامی در سراسر جهان، استكبار جهانی را بر آن داشت كه برای مقابله جدّی با این حركت های شتابنده و انقلابی كه تمام منافع شان را در معرض خطر قرار داده است به مقابله و مبارزه برخیزد. چرا كه سیاست استكبار جهانی چه در دوره نفوذ استعمار پیر انگلیس و یا در دوران سلطه آمریكا بر بخش عمده ای از مناطق جهان بر جلوگیری و خاموش نمودن شعله های انقلاب در سطح جهان استوار گردیده بوده و در طول قرنهای اخیر این سیاست آنان همچنان ادامه یافته است.
 
امّا همان گونه كه خداوند متعال وعده داده است: «و لا یحیق المكر السی ء الّا باهله؛  نیرنگ های بد و اندیشه های زشت تنها دامان صاحبانش را می گیرد». همه توطئه ها و نقشه های شیاطین شرق و غرب به خودشان برگشته و نقش بر آب شده است. پرواضح است كه این رویه و سنت الهی در ناكام گذاشتن اهل باطل تا زمانی ادامه خواهد یافت كه ملت مسلمان ایران و متولیان نظام جمهوری اسلامی ایران با خلوص نیت در مسیر الهی گام بر می دارند امّا اگر خدای نخواسته روزی از این مسیر منحرف شوند و یا انگیزه های غیر الهی را در اقدامات خود مد نظر داشته باشند آنگاه دیگر نمی توان به امید امدادهای الهی چشم دوخت چرا كه خداوند متعال می فرماید: «ان تنصروا اللّه ینصركم و یثبّت اقدامكم؛  اگر آئین خدا را یاری كنید او هم شما را یاری خواهد كرد و گامهایتان را استوار می گرداند.» امّا خداوند متعال این وعده اش را مشروط به استواری در راه حق و صراط مستقیم قرار داده است و اگر از این طریق مسلمانان تخطّی كنند دیگر دست غیبی الهی بر سر آنان سایه افكن نخواهد بود خداوند متعال فرمود: «عسی ربّكم ان یرحمكم و ان عدتم عدنا؛  امید است پروردگارتان به شما رحم كند امّا هرگاه(از راه حق) برگردید ما هم (از اندیشه امداد و یاری شما) بر می گردیم. 
 
 
کلمات کلیدی:

انقلاب فرهنگی

انقلاب اسلامی

نهضت آزادی ایران

ریشه های انقلاب اسلامی

 
 
فهرست مطالب
سپیده سخن1
نهضت آزادی ایران چه گفت و چه كرد ؟5
انگیزه ها و ریشه های توطئه7

تبلیغات قوی ترین ابزار توطئه10

قم و پیروزی انقلاب اسلامی10

قیام 15 خرداد13

قیام 19 دی قم (سال 1356)13

حلول تفكر اسلامی در دانشگاه ارتباط فكری دانشگاه و مراكز دینی15

راهیابی دیانت به دانشگاه ها15

استمداد روشنفكران از اندیشه اسلامی17

انقلاب فرهنگی19
منابع و مآخذ:24
 

دانلود مقاله ریشه های انقلاب اسلامی

پنجشنبه 29 مرداد 1394 ساعت: 12:34
ليست صفحات
تعداد صفحات : 4

تبلیغات

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 4

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 259
بازدید دیروز بازدید دیروز : 1,450
بازدید هفته بازدید هفته : 259
بازدید ماه بازدید ماه : 3,063
بازدید سال بازدید سال : 3,063
بازدید کلی بازدید کلی : 992,614

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.92.153.90
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود